Show simple item record

dc.contributor.authorMocarz-Kleindienst, Maria
dc.contributor.editorKuca, Zoja
dc.date.accessioned2021-08-11T10:53:01Z
dc.date.available2021-08-11T10:53:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMocarz-Kleindienst M., O pragmatyce przekładu adresatywów – na podstawie polskiej wersji lektorskiej i napisów w dramacie Niemiłość Andrieja Zwiagincewa, [в:] Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс, (ред.) Z. Kuca, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-520-6.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-520-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38663
dc.description.abstractThe research is rested on the thesis that the frequency of use and quality of form of address in film dialogues are subordinated to the functional parameters of the specific film genre. A qualitative and quantitative analysis was carried out of the methods of translating the nominal forms of address in the Polish voice over and subtitles Zvyagintsev’s drama Loveless. Qualitative studies have shown high tendency to transfer personal forms with morphological adaptation in both versions. Comparative and quantitative research of both Polish translations has shown a higher number of omissions in the voice over. The factor regulating the number of omissions is primarily the function of the forms of address but not asymmetry in language systems.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofВопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectadresatywpl_PL
dc.subjectfilm translationpl_PL
dc.subjectprzekład filmowypl_PL
dc.subjectwersja lektorskapl_PL
dc.subjectsubtitlespl_PL
dc.subjectvoice overpl_PL
dc.titleO pragmatyce przekładu adresatywów – na podstawie polskiej wersji lektorskiej i napisów w dramacie Niemiłość Andrieja Zwiagincewapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number103-115pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-521-3
dc.referencesBączkowska, A. (2019). Apelatywne formy adresatywne w polskim nieprofesjonalnym tłumaczeniu komedii romantycznej „What Women Want”. Rocznik Przekładoznawczy, 14. 43–72. http://dx.doi.org/10.12775/RP 2019.002pl_PL
dc.referencesCharciarek, A. (2014). Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym. W: Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej (7–22). A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.). Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.pl_PL
dc.referencesChwesiuk, U. (2016). Formy adresatywne w mediach społecznościowych. Kwartalnik Językoznawczy, 2, 28–23.pl_PL
dc.referencesÐurović, A. (2014). Das Anredesystem im Deutschen und in den serbischen Untertiteln des Films „Das Leben der anderen”. In: Translation und Transkulturelle Kommunikation (85–203). A. Ðurović, V. Kučiš (eds.). Beograd: Univerzitet u Beogradu.pl_PL
dc.referencesFedoriuk, M. (2015). Formy adresatywne w ustnej komunikacji religijnej – aspekt empiryczno-porównawczy (na materiale współczesnego języka polskiego i ukraińskiego). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica, X, 40–56.pl_PL
dc.referencesHendrykowski, M. (2018). Drugie spojrzenie. Analizy i interpretacje. Poznań: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.referencesHołobut, A., Woźniak, M. (2018). Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesHuszcza, R. (2006). Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKostro, M., Wróblewska-Pawlak, K. (2013). Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. Tekst i dyskurs – text und diskurs, 6, 105–120.pl_PL
dc.referencesKozloff, S. (2000). Overhearing Film Dialogue. Barkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesMocarz-Kleindienst, M. (2021). O praktyce opuszczeń w polskiej wersji lektorskiej filmów rosyjskojęzycznych. Acta Polono-Ruthenica (155–168). http://dx.doi.org/10.31648/apr.6438.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Wilk, A. (2018). Polskie formy adresatywne w rosyjskich przekładach filmowych. W: Jednostki języka w systemie i tekście (153–161). A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela (red.). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesPavesi, M. (2012). The enriching functions of adress shifts in film translation. In: AVT and Media Accessibility at the Crossroads. Media for All 3. (335–356). A. Remael, P. Orero, M. Caroll (eds.). Amsterdam–New York: Rodopi.pl_PL
dc.referencesPytel-Pandey, D. (2003). System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.pl_PL
dc.referencesSosnowski, W. (2015). Formy adresatywne. Aspekt językowy i socjologiczny. Semantyka a konfrontacja językowa, 5 (319–332). D. Roszko, J. Satoła-Staskowiak (red.). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesSzarkowska, A. (2006). Formy adresatywne w przekładzie z języka polskiego na polski. Rocznik Przekładoznawczy, 2, 211–221.pl_PL
dc.referencesSzarkowska, A. (2007). Formy apelatywne we współczesnym języku polskim. W: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy (229–236). G. Szpila (red.). Kraków: Tertium.pl_PL
dc.referencesTomaszkiewicz, T. (2006). Przekład audiowizualny. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTomiczek, E. (1983). System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile-mail: momar@kul.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-520-6.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe