Show simple item record

dc.contributor.authorStępniak, Anna
dc.contributor.editorKuca, Zoja
dc.date.accessioned2021-08-11T11:08:58Z
dc.date.available2021-08-11T11:08:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationStępniak A., «Мы делали там то, после чего не попадешь в рай…». Образ войны в Афганистане в художественно-документальной прозе Светланы Алексиевич Цинковые мальчики, [в:] Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс, (ред.) Z. Kuca, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-520-6.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-520-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38666
dc.description.abstractThe object of research discussed in this article is the documentary prose of Svetlana Alexievich. We are concerned with the powerful stream of documentary evidence in modern literature and the special nature of this genre. We drew attention to Boys in Zinc, a novel that offer a unique image of the truth about the Soviet-Afghan War, an expensive and pointless conflict. The book shows the harsh realities of the war (the ruthless army, the shame and shattered lives of the veterans), and the authorities, ruthless and cynical in sending young and unready young men to war.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie dokumentalnej prozy Swietłany Aleksijewicz w świetle rozważań dotyczących specyfiki jej twórczości i gatunku. Źródłem twórczości pisarki jest zawsze ludzki dokument i sam człowiek, którego przeżycia stanowią inspirację do uogólniających wniosków na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie. Rozważania oparliśmy o reportaż Cynkowi chłopcy, który ukazuje okrucieństwo wojny a Afganistanie i zrywa z mitem wielkiego Związku Radzieckiego. W książce pobrzmiewa rozczarowanie bezduszną cyniczną władzą, która wysłała na wojnę tysiące nieprzygotowanych niewinnych młodych ludzi pod szyldem pomocy zaprzyjaźnionej Republice Afganistanu.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofВопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdocumentary literaturepl_PL
dc.subjectgenrepl_PL
dc.subjectfactionpl_PL
dc.subjectfictionpl_PL
dc.subjectAfganistanpl_PL
dc.subjectliteratura dokumentalnapl_PL
dc.title«Мы делали там то, после чего не попадешь в рай…». Образ войны в Афганистане в художественно-документальной прозе Светланы Алексиевич Цинковые мальчикиpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number139-149pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-521-3
dc.referencesАлексиевич, С., „Красной” империи нет, а „красный” человек остался: Нобелевская лекция Светланы Алексиевич. https://culture.pl/ru/article/krasnoy-imperii-net-a-krasnyy-chelovek-ostalsya-nobelevskaya-lekciya-svetlany-aleksievich (доступ: 12.11.2020).pl_PL
dc.referencesАлексиевич, С. (2017). Цинковые мальчики, Москва: Время.pl_PL
dc.referencesБольшой энциклопедический словарь. (2000). Москва: СПб.pl_PL
dc.referencesГурска, К. (2017). Творчество Светланы Алексиевич в контексте развития художественно-документальной прозы (повесть «Цинковые мальчики»). Вестник РУДН. Серия Литературоведение. Журналистика, № 2. Т. 22, 291–301.pl_PL
dc.referencesКусов, О. Истинное число погибших в афганской войне неизвестно. https://www.svoboda.org/a/378036.html (доступ: 18.02.2021).pl_PL
dc.referencesКуцая, З. (2018). Художественно-документальная проза Светланы Алексиевич на примере книги «Цинковые мальчики». Страх человечнее смелости. Lublin studies in modern languages and literature. 42 (2), 20–34.pl_PL
dc.referencesМестергези, Е.Г. (2007). Литература нон-фикшн. Экспериментальная энциклопедия. Москва 2007.pl_PL
dc.referencesНекрасова, И.В. (2016). Расширение границ документального в произведениях новейшей русской литературы. Филология и культура, № 45, 129–134.pl_PL
dc.referencesОкороков, А.В. Почем человек? Размышления о книге Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд». https://cyberleninka.ru/article/n/pochem-chelovek-razmyshleniya-o-knige-svetlany-aleksievich-vremya-sekond-hend-m-vremya-2013-512-s/viewer (доступ: 13.11.2020).pl_PL
dc.referencesРоманова, С.В. (2019). Специфика художественно-документального метажанра и типы его функционирования в современной русскоязычной прозе Беларуси. Вестник Марийского Государственного Университета, № 2. Т. 13, 262–272.pl_PL
dc.referencesСавельева, Е.А. (2018). Между литературой и журналистикой: нон-фикшн в зарубежном и отечественном литературоведении, Вестник Череповецкого государственного университета, № 2, 85–91.pl_PL
dc.referencesСивакова, Н.А. (2014). Цикл Светланы Алексиевич «Голос Утопии: особенности жанровой модели», Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 1 (82), 148–151.pl_PL
dc.referencesШмид, В. (2003). Нарратология. Москва: Языки славянской культуры.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.stepniak@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-520-6.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe