Show simple item record

dc.contributor.authorZawilski, Paweł
dc.contributor.authorAntosik, Łukasz
dc.contributor.authorSłomska, Joanna
dc.contributor.editorMarciniak-Kajzer, Anna
dc.date.accessioned2021-08-24T09:07:17Z
dc.date.available2021-08-24T09:07:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAntosik, Łukasz, Słomska, J., & Zawilski, P. (2019). Średniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (33), 189-196. https://doi.org/10.18778/0208-6034.33.09pl_PL
dc.identifier.issn0208-6034
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38822
dc.description.abstractIn 2011, an archaeological supervision was carried out in the town of Łowicz, related to construction works. In the course of works, a small number of artefacts was found, dated to the late Middle Ages and the early modern period. The most interesting find is a group of 9 temple rings deposited in the excavation unit no. III, upon which organic remains of textile products were found. The discovered decorative artefacts are temple rings representing the type III according to the classification by K. Musianowicz or the variant B according to the classification by H. Kóčkę-Krenz. The textile remains have been preserved in residual form on six out of nine temple rings. These are small fragments of threads and remains of mineralized fibres. On four artefacts, both thread and fibre parts were visible. All thread fragments were produced of plant fibre, most probably, the universally employed linen. The threads are Z-twisted, the twist being very weak. The state of preservation of other fibres surviving on the surface of the temple rings was too poor to enable detailed technological analyses. The described temple rings were most probably originally deposited in a grave that was destroyed in unknown circumstances. It can be stated that the textile evidence does not differ from other finds of this type from the discussed period.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica;33
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkabłączki skroniowepl_PL
dc.subjectnici lnianepl_PL
dc.subjectwłóknapl_PL
dc.subjectŁowiczpl_PL
dc.subjectśredniowieczepl_PL
dc.titleŚredniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkiepl_PL
dc.title.alternativeMedieval Temple Rings With Textile Fragments From Łowicz, Łódzkie Voivodeshippl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number189-196pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Archeologiipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiamipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiamipl_PL
dc.identifier.eissn2449-8300
dc.referencesAntosik Ł., Słomska J. (2011), Analiza technologiczna pozostałości tekstylnych z Łowicza, Łódź, opracowanie w posiadaniu autorów.pl_PL
dc.referencesBronicka-Rauhut J., Rauhut L. (1977), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Starogardzie woj. Siedlce, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 42(1), s. 58–86.pl_PL
dc.referencesHerman R. (2006–2007), Ślady tekstyliów zachowane na powierzchni kabłączków skroniowych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dobrzyniu n/Wisłą, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, s. 213–224.pl_PL
dc.referencesKóčka-Krenz H. (1972), Esowate kabłączki skroniowe z terenów Polski północno-zachodniej, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 22, s. 97–143.pl_PL
dc.referencesKóčka-Krenz H. (1993), Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesKóčka-Krenz H. (2009), Ozdoby i części stroju z pochówków na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mikrowie, stan. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 15, s. 305–322.pl_PL
dc.referencesKufel-Dzierzgowska A. (1975), Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Polsce środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 22, s. 373–390.pl_PL
dc.referencesMoszczyński J. (1990), Die Gewebe aus dem Gräberfeld des 12.–16. Jh. in Stary Brześć, Wojewodschaft Włocławek, [w:] P. Walton, J.P. Wild (red.), Textiles in Northern Archaeology, NESAT III: Textile Symposium in York, 6–9 May 1987, Archetype Publications, London, s. 131–144.pl_PL
dc.referencesMusianowicz K. (1947), Cmentarzysko wczesnodziejowe w Łowiczu, „Światowid”, t. 18, s. 213–237.pl_PL
dc.referencesPawlak P., Sikorski A. (1995), Tekstylia wczesnośredniowiecznego cmentarzyska „szkieletowego” w Poznaniu-Śródka, [w:] P. Pawlak, Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Śródce w Poznaniu w 1994 r., „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 3, s. 128–138.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz A. (1977), Ze studiów nad odzieżą ludności zamieszkującej ziemie polskie we wczesnym średniowieczu, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 24, s. 5–40.pl_PL
dc.referencesSikorski A. (2008), Tekstylia z grobów „szkieletowych” w Daniszewie, gm. Kościelec, pow. kolski, woj. wielkopolskie, stan 1 (A2/408), [w:] T. Sawicki, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Daniszewie pod Kołem, woj. wielkopolskie, „Slavia Antiqua”, t. 49, s. 222–227.pl_PL
dc.referencesSikorski A., Wrzesińska A., Wrzesiński J. (1998), Tkaniny z grobów, „Studia Lednickie”, t. 5, s. 71–94.pl_PL
dc.referencesTyszler L. (1994), Archeologiczny przyczynek do dziejów kolegiaty w Łowiczu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 18, s. 127–143.pl_PL
dc.referencesWiklak H. (1960), Cmentarzysko z XII i XIII w. w Poddębicach, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 5, s. 183–207.pl_PL
dc.referencesWrzesińscy A. i J. (1995), Dwa interesujące groby z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 3, s. 207–218.pl_PL
dc.referencesZawilski P. (2011), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na obszarze inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej PE Ø 110 mm w Łowiczu na dz. Nr Ew. 3046/1, 3061, 3038/1, 2904/4, 2954, 2953/2, 2968/15, 2964/9, 2967/5, 2953/11, 2334/1, 2217/1, 2298, 2264, 2096/1, 2086/5, 2086/3, 2100/2, gm. Łowicz, pow. łowicki, woj. łódzkie, Łódź, maszynopis dostępny w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6034.33.09
dc.disciplinearcheologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe