Show simple item record

dc.contributor.authorFILIPCZAK, WITOLD
dc.date.accessioned2021-09-13T12:07:55Z
dc.date.available2021-09-13T12:07:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationFilipczak W., Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, DOI: 10.18778/7525-763-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-763-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39026
dc.descriptionAnaliza życia sejmikowego prowincji wielkopolskiej pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków istotnych dla uchwycenia mechanizmów politycznych rządzących życiem parlamentarnym w Polsce w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni. Na tle ogólnych cech kultury politycznej epoki staropolskiej na uwagę zasługuje wyraźne rozchodzenie się tematyki instrukcji poselskich i problematyki wystąpień sejmowych reprezentantów szlachty. Postulaty formułowane przez sejmiki przedsejmowe w większości nie były nawet wnoszone pod obrady, zaś szanse ich realizacji były bliskie zeru. Dotyczyło to zwłaszcza propozycji w sprawach lokalnych. Żadna z sejmikowych inicjatyw uregulowania problemów poszczególnych województw, ziem oraz powiatów prowincji nie doczekała się w latach 1780–1786 realizacji. Podobnie wyglądała sytuacja w innych częściach Rzeczypospolitej. (Od Autora)pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthistoria Polskipl_PL
dc.subjectsejmikpl_PL
dc.subjectparlamentaryzmpl_PL
dc.subjectWielkopolskapl_PL
dc.subjectszlachtapl_PL
dc.subjectsejmpl_PL
dc.titleŻycie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786pl_PL
dc.title.alternativeLife at the sejmiks in the Province of Great Poland, 1780-1786pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number676pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Witold Filipczak jest starszym wykładowcą w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (w latach 1982–1987) ukończył z medalem „Za chlubne studia”. W 1988 r. został zatrudniony w Instytucie Historii; pracował kolejno na stanowiskach: historyka, asystenta stażysty, asystenta i adiunkta. Odbył staż naukowy w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Szczygielskiego. Jej udoskonaloną wersję pt. Sejm 1778 roku opublikowało w 2000 r. Wydawnictwo Naukowe Semper w Warszawie. W latach 90. XX w. uczestniczył w pracach zespołów zajmujących się dziejami parlamentaryzmu w Polsce, na czele których stał prof. Juliusz Bardach. Dr W. Filipczak specjalizuje się w historii sejmików oraz sejmów epoki staropolskiej. Prowadzone przez niego badania naukowe koncentrują się na życiu parlamentarnym i politycznym Rzeczypospolitej w czasach Rady Nieustającej. Jest autorem 24 publikacji.pl_PL
dc.referencesArchiwum Ekonomiczne prymasa M. Poniatowskiego (AEPMP), sygn: 121pl_PL
dc.referencesArchiwum Komierowskich (AKom.), sygn: 12/12, 79/104pl_PL
dc.referencesArchiwum Królestwa Polskiego (AKP), sygn: 263, 266, 268, 356, 378, pudło 85, pudło 90pl_PL
dc.referencesArchiwum Publiczne Potockich (APP), sygn: 96, 102, 184, 240, 252, 265 (t. I), 275, 279, 279a/32, 279a/34, 279a/61, 279a/62, 279a/63, 279a/70, 279a/74, 279a/110, 279a/137, 279a/170, 279a/211, 279a/266, 279a/270, 179a/286, 279a/322, 279a/324, 279a/327, 279a/329, 279a/330, 279a/351, 279a/367, 279a/378, 279a/379, 279a/450, 279a/452, 279a/480/a, 279a/500, 279b (t. II, t. III), 310, 313 (t. IX, t. X, t. XI)pl_PL
dc.referencesArchiwum Radziwiłłów, dział II (AR II), sygn: 3132pl_PL
dc.referencesArchiwum Radziwiłłów, dział V (AR V), sygn: 1214, 1346, 2182, 4506, 4538a, 10163, 12716, 13850, 15035, 16681, 16711pl_PL
dc.referencesArchiwum Roskie (Ros.), sygn: LXIII/67, LXV/14, LXVI/33, Publica Varia, pudło 1pl_PL
dc.referencesBobrownickie akta wieczyste, relacje, oblaty, protestacje (BAW), sygn: 20pl_PL
dc.referencesBobrownickie grodzkie relacje (BGR), sygn: 37, 38, 39, 40pl_PL
dc.referencesBrzesko-kujawskie grodzkie oblaty (I) (BGO–I), sygn: 7pl_PL
dc.referencesBrzesko-kujawskie grodzkie oblaty (III) (BGO–III), sygn: 3pl_PL
dc.referencesCiechanowskie grodzkie relacje, oblaty (CGRO), sygn: 75, 83/84, 94pl_PL
dc.referencesKowalskie grodzkie relacje, dekrety (KGRD), sygn: 21pl_PL
dc.referencesŁęczyckie grodzkie oblaty (ŁGO), sygn: 81, 90, 93, 97, 101, 102, 106, 107, 113, 114, 118, 119, 124pl_PL
dc.referencesŁęczyckie ziemskie (ŁZ), sygn. 143Apl_PL
dc.referencesNurskie grodzkie relacje, oblaty (NGRO), sygn: 54, 56, 57, 62pl_PL
dc.referencesOstrzeszowskie grodzkie relacje, oblaty (OGRO), sygn. 14, 15, 16, 17pl_PL
dc.referencesPłockie grodzkie oblaty (PłGO), sygn: 22, 23, 26, 27pl_PL
dc.referencesRadziejowskie grodzkie oblaty (RdGO): sygn: 58, 71, 72pl_PL
dc.referencesRadziejowskie grodzkie prothocollon inscrptionum (dawniej: rekognicje) (RGPI) 22a, 22b, 22c, 23pl_PL
dc.referencesRóżańskie grodzkie relacje, oblaty (RGRO), sygn: 54pl_PL
dc.referencesSieradzkie grodzkie relacje (SGR), sygn: 157, 160, 162, 164, 168, 173pl_PL
dc.referencesTzw. Metryka Litewska, dział VII (ML VII), sygn: 25, 30, 34, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 60, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97pl_PL
dc.referencesTzw. Metryka Litewska, dział IX (ML IX), sygn: 93, 94pl_PL
dc.referencesVaria Oddziału I (VO I), sygn: 15pl_PL
dc.referencesWieluńskie grodzkie oblaty (WGO), sygn: 32b, 33a, 33b, 35b, 38a, 38b, 40b, 43bpl_PL
dc.referencesWyszogrodzkie (wieczyste) grodzkie relacje (WGR), sygn: 36pl_PL
dc.referencesZiemskie dobrzyńskie desoluta (ZDD), sygn: 1, 2, 3pl_PL
dc.referencesZakroczymskie grodzkie relacje (ZGR), sygn: 76, 81pl_PL
dc.referencesZbiór Branickich z Suchej (ZBr.), sygn.. 105/126pl_PL
dc.referencesZbiór Popielów (ZP), sygn: 18, 23 (cz. I, II, III, IV), 27, 28, 31, 59, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 203pl_PL
dc.referencesCastrensia Cracoviensia (CC), sygn: 761pl_PL
dc.referencesCastrensia Cracoviensia relationes (CCR), sygn: 215a, 216, 217pl_PL
dc.referencesArchiwum Podhoreckie (Podh.), sygn: II 2/5, II 2/21, II 2/41, II 2/61, II 2/73, II 2/84, II 2/86, XI 3/39pl_PL
dc.referencesGrodzkie chełmskie rmo (GrCh-rmo), sygn: 87, 91, 94, 95a, 96, 100 (wszystkie - akta luźne)pl_PL
dc.referencesGrodzkie lubelskie rmo (GrLub-rmo), sygn: 449, 463, 466b, 468, 476, 478, 483, 485pl_PL
dc.referencesKsięgi ziemskie lubelskie relacje, manifesty, oblaty (KZL-rmo), sygn: 1, 2pl_PL
dc.referencesArchiwum Kazimierza Walewskiego z Tubądzina (AKW), sygn: 48, 49, 50pl_PL
dc.referencesArchiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna (AOPM), sygn: II/3, II/46pl_PL
dc.referencesGniezno grodzkie (GG), sygn: 222, 232, 233pl_PL
dc.referencesKalisz grodzkie (KG), sygn: 428, 429, 430, 434, 440, 448, 449, 454, 455pl_PL
dc.referencesKonin grodzkie (KnG), sygn:151pl_PL
dc.referencesPoznań grodzkie (PG), sygn: 1150, 1153, 1156, 1160, 1163, 1165, 1167, 1172, 1176, 1180pl_PL
dc.referencesPyzdry grodzkie (PyzG), sygn: 103, 104pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Toruniu (APT): II/3382pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps (BCz): 655, 660, 661, 662, 663, 666, 669, 671, 673, 674, 678, 679, 681, 683, 685, 686, 688, 689, 690, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 708, 713, 717, 721, 724, 725 726, 728, 729, 730, 731, 733, 735, 736, 737, 784, 799, 800, 803, 840, 861, 879, 880b, 919, 920, 921, 922, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 3374, 3375, 3377pl_PL
dc.referencesBiblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps (BJ): 101, 6799, 7597pl_PL
dc.referencesBiblioteka Kórnicka PAN w Kórniku, rkps (BKórn.): 990, 2187, 11189, 11396pl_PL
dc.referencesBiblioteka Narodowa w Warszawie, rkps (BN): 6687, 6997, akc. 9904pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps (BPAU): 186, 661, 1089, 1090, 1656, 1662, 3877, 8318, 8320, 8321, 8326, 8330, 8335, 8341, 8345, 8346, 8347, 8351, 8352, 8354pl_PL
dc.referencesBiblioteka Raczyńskich w Poznaniu, rkps (BRacz.): 232, 243pl_PL
dc.referencesBiblioteka PTPN w Poznaniu, rkps (PTPN): 1356pl_PL
dc.referencesBiblioteka Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps (Ossol.): 6849, 11857, 11858, 11860, 11861pl_PL
dc.referencesBiblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku, rkps (BZTNP): 60pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I (1572–1632), cz. I (1572–1616), wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957.pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesDiarjusze sejmowe z XVIII wieku, wyd. W. Konopczyński, t. III, Kraków 1937.pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu ordynaryinego pod związkiem konfederacyi generalney oboyga narodów agitującego się, wyd. A. Cieciszowski, Warszawa 1776.pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu ordynaryinego pod związkiem konfederacyi generalney oboyga narodów w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1790, t. I, cz. II, Warszawa 1790.pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu walnego ordynaryjnego odprawionego w Warszawie roku... 1766, Warszawa, bd.pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu walnego ordynaryinego warszawskiego... 1778..., wyd. S. Sokołowski, Warszawa [1779].pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu wolnego ordynaryinego warszawskiego... 1780..., wyd. S. Badeni, Warszawa [1780].pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu wolnego ordynaryinego... 1782..., wyd. P. Kiciński, Warszawa 1782.pl_PL
dc.referencesDyaryusz Seymu wolnego ordynaryinego... 1784..., wyd. M. Tukalski-Nielubowicz, Warszawa 1785.pl_PL
dc.referencesDyaryusz tygodniowy Seymu 1784..., Warszawa, bd.pl_PL
dc.referencesDyaryusz tygodniowy seymu 1786, bm. i d.pl_PL
dc.referencesDzieje ziemi kujawskiej oraz akta do nich służące, wyd. A. Pawiński, t. V: Lauda i instrukcje, Warszawa 1888.pl_PL
dc.referencesFiszerowa W., Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązka spraw poważnych, ciekawych i błahych, przeł. E. Raczyński, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKalendarz polityczny dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego... rok 1784, Warszawa, bd.pl_PL
dc.referencesKalendarz polityczny dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego... rok 1787, Warszawa, bd.pl_PL
dc.referencesKitowicz J., Pamiętniki czyli Historia polska, opr. P. Matuszewska, komentarz Z. Lewinówna, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKolęda warszawska na rok 1783, Warszawa, bd.pl_PL
dc.referencesKonopka T., Historia domu naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta, opr. M. Konopka, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKossakowski J., Pamiętniki... biskupa inflanckiego 1738–1788, wyd. A. Darowski, Warszawa 1891.pl_PL
dc.referencesKoźmian K., Pamiętniki, wstęp oraz komentarz J. Willaume, t. I, Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Adama Naruszewicza 1762–1796 z papierów po Ludwiku Bernackim, opr. i wyd. J. Platt, red. T. Mikulski, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesKorespondencya księcia Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” 1744–1790, wyd. C. Jankowski, Kraków 1898.pl_PL
dc.referencesKronika podhorecka 1706–1779, opr. L. Rzewuski, Kraków 1860.pl_PL
dc.referencesLaudum sejmiku powiatu kościańskiego i ziemi wschowskiej 14–18 II 1792, opr. J. Sobczak, „Rocznik Leszczyński” 1985, t. VII.pl_PL
dc.references[Lipski J.], Notaty generała Brygady Wielkopolskiej kawalerii narodowej z lat 1775–1778, wyd. J.I. Kraszewski, Drezno 1871.pl_PL
dc.referencesListy księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (1751–1790), wyd. E. Łuniński, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesLauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1888.pl_PL
dc.referencesMemoriał Piusa Kicińskiego do Stanisława Augusta z 1786 roku w sprawie budżetu dworu, wyd. M. Rymszyna, „Teki Archiwalne” 1961.pl_PL
dc.references[Naruszewicz A.], Dyaryusz podrozy... Stanisława Augusta na Seym Grodzieński..., Warszawa 1784.pl_PL
dc.referencesOchocki J.D., Pamiętniki... z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wydane, wyd. J.I. Kraszewski, t. I, Wilno 1857.pl_PL
dc.referencesOstrowski T., Poufne wieści z oświeconej Warszawy, opr. R. Kaleta, Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesPoniatowski S., Pamiętnik synowca Stanisława Augusta, przekład i wstęp J. Łojek, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesPułaski K., Korespondencja Michała Jerzego Mniszcha, marszałka w. kor. z lat 1783–1790 [w:] idem, Szkice i poszukiwania historyczne, seria II, Petersburg 1878.pl_PL
dc.referencesRegulamen exercunku dla brygad kawalerii narodowey y pułków przedniey straży woyska oboyga narodów..., Warszawa [1786] (druk w BN).pl_PL
dc.referencesRegulamen exercunku dla regimentów konnych gwardyi J.K. Mci koronney y WX.Lit., Warszawa [1786] – druk w: BN XVIII.2.1205.pl_PL
dc.referencesRegulamen służby obozowy y garnizonowey dla całego woyska oboyga narodów..., Warszawa [1786] (w BN, stare druki XVIII.1.714).pl_PL
dc.referencesStanisław August Poniatowski, Mémoires du roi..., t. I, Leningrad 1924.pl_PL
dc.referencesStanisław [August] Poniatowski i M. Glayre, Correspondance relative aux partages de la Pologne, wyd. E. Mottaz, Paris 1897.pl_PL
dc.referencesStarzeński M., Na schyłku dni Rzeczypospolitej: kartki z pamiętnika... (1757–1795), wyd. H. Mościcki, Warszawa 1914.pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, t. II–VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860, t. IX, Kraków 1889.pl_PL
dc.referencesWybicki J., Pamiętniki... senatora wojewody Królestwa Polskiego, cz. II, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesZaleski B., Korespondencja krajowa Stanisława Augusta z lat 1784 do 1792, Poznań 1872.pl_PL
dc.referencesZaleski M., Pamiętniki... wojskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, posła na Sejm Czteroletni, Poznań 1879.pl_PL
dc.referencesZbior mow roznych w czasie Seymu szescio-niedzielnego roku 1780 mianych, Wilno, bd.pl_PL
dc.referencesZbior mow roznych w czasie szescio-niedzielnego Seymu Grodzieńskiego roku 1784 mianych, Warszawa 1785.pl_PL
dc.referencesZbior mow roznych w czasie szescio-niedzielnego Seymu roku 1782 mianych, Wilno, bd.pl_PL
dc.referencesZbior mow w czasie Seymu szescio-niedzielnego roku 1784 mianych w Grodnie, Wilno, bd.pl_PL
dc.referencesZbior mów, głosów, przymówień, manifestów, remanifestów, etc. mianych na Seymie 1786, t. I–II, Warszawa 1787.pl_PL
dc.referencesAchremczyk S., Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772, Olsztyn 1992.pl_PL
dc.referencesAdolphowa K., Szlachta litewska wobec Zbioru Praw Andrzeja Zamoyskiego (w świetle litewskich instrukcji poselskich z lat 1776, 1778, 1778, 1782), [w:] Księga pamiątkowa Koła historyków Słuchaczy USB w Wilnie, Wilno 1933.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., Maria Wirtemberska (1768–1854), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. III, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776–1789. Kariera przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich, PNH 2010, R. IX, nr 2.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Kontakty polityczne Jerzego Michała Potockiego ze Stanisławem Szczęsnym Potockim w latach 1786–1788, „Zeszyty Wiejskie” 2002, z. 6.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej w latach 1764–1792 (Próba nowego spojrzenia), AUL 1996, FH 58.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Potocki Jerzy Michał, [w:] PSB, t. XXVIII, 1984–1985.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Stroynowski A., Rembieliński Stanisław, [w:] PSB, t. XXXI, 1988.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Stroynowski A., Rościszewski Franciszek Ignacy, [w:] PSB, t. XXXII, 1989.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Stroynowski A., Rybiński Józef Ignacy Tadeusz, [w:] PSB, t. XXXIII, 1992.pl_PL
dc.referencesAtlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. II, red. H. Rutkowski, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBalzer O., Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego w XVI wieku, Warszawa 1886.pl_PL
dc.referencesBałtruszajtys G., Kłopoty z solą u schyłku Rzeczypospolitej, [w:] Wiek XVIII. Polska i świat. Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu, red. A. Zahorski, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBałtruszajtys G., Sądownictwo Komisji Skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych (1764–1794), Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesBałtruszajtys G., Z badań nad Komisjami Boni Ordinis. Płocka Komisja Dobrego Porządku, CPH 1975, t. XXVII, z. 2.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Łask w XVII i XVIII wieku, [w:] Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałowski, Łask 1998.pl_PL
dc.referencesBardach J., Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska, PH 1991, t. LXXXII, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesBardach J., Początki sejmu, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, red. J. Michalski, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesBednaruk W., Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764–1794), Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesBednaruk W., Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesBielecka J., Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965.pl_PL
dc.referencesBieńkowski L., Müller W., Diecezje katolickie łacińskie i unickie w Polsce około 1772, [w:] Kościół w Polsce, t. II, Wieki XVI–XVIII, red. J. Kłoczowski, Kraków 1969.pl_PL
dc.referencesBobrzyński M., Zbiór praw Andrzeja Zamoyskiego, [w:] idem, Szkice i studia historyczne, t. II, Kraków 1922.pl_PL
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. VI, Warszawa 1903, t. XIII, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesBondyra W., Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesBorkowska-Bagieńska E., Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986.pl_PL
dc.referencesBrablecowa W., Dąmbski Ludwik Karol, [w:] PSB, t. V, 1939–1946.pl_PL
dc.referencesBracisiewicz J., Stanisław August Poniatowski na pierwszym sejmie rozbiorowym 1773–1775, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesBuben V., Rozdwojone wybory urzędników ziemskich na sejmiku elekcyjnym województwa nowogródzkiego 5 lutego 1777 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2006, Prace Historyczne, z. 133.pl_PL
dc.referencesBucholc-Srogosz K., Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775–1789 i 1793–1794, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesBurkietowicz A., Sejmik sieradzki w latach 1669–1717, Sieradz 2009.pl_PL
dc.referencesButterwick R., Faworyt – demagog? Pius Kiciński na Sejmie Czteroletnim, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesButterwick R., „Intrighi e simonie”. Wokół biskupstwa krakowskiego w 1789 roku, KH 2004, R. CXI, 3.pl_PL
dc.referencesButterwick R., O ratunek Ojczyzny. Sprawa opodatkowania duchowieństwa katolickiego w początkach Sejmu Czteroletniego, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesButterwick R., Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, przeł. M. Ugniewski, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesCegielski T., Kądziela Ł., Rozbiory Polski 1772–1793–1795, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesChodyła Z., Sokolnicki Celestyn, [w:] PSB, t. XL, 2000.pl_PL
dc.referencesChodyła Z, Utworzenie i początki funkcjonowania województwa gnieźnieńskiego (1768–1774––1776), [w:] Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. II, Warszawa–Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesChoińska-Mika J., Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji społeczności lokalne – władza w epoce Jana Kazimierza, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesChoińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesChojecki R., Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., PH 1972, R. LXXIX.pl_PL
dc.referencesChomętowski W., Pamiętnik Feliksa hr. Łubieńskiego ministra sprawiedliwości, Warszawa 1876.pl_PL
dc.referencesChorążyczewski W., Syta K., Stosunek szlachty polskiej w XV–XVIII w. do ksiąg sądów partykularnych w świetle ustaw sejmowych i sejmikowych, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1999, t. X.pl_PL
dc.referencesCynarski S., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku, Warszawa–Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesCywiński R., Sołtyk Maciej, [w:] PSB, t. XL, 2001.pl_PL
dc.referencesCzaja A., Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesCzaja A., Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Opozycja wielkopolska po krwawym Potopie 1660–1668, Kraków 1930.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Z problematyki sejmu polskiego w pierwszej połowie XVII wieku, KH 1970, R. LXXVII, z. 1.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Sokolnicki Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. XL, 2000.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Potocki Franciszek P i o t r, [w:] PSB, t. XXVIII, 1984–1985.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Sanguszko Janusz (Jan) Modest, [w:] PSB, t. XXXIV.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Sapieżyna z Branickich Elżbieta, [w:] PSB, t. XXXV, 1994.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Sołtyk Kajetan Ignacy, [w:] PSB, t. XL, 2001.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Śmiałowski J., Sołtyk Maciej Kajetan, [w:] PSB, t. XL, 2001.pl_PL
dc.referencesĆwikła L., Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesDanilczyk A., Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji w latach 1785–1786, KH 2004, R. CXI.pl_PL
dc.referencesDanilczyk A., W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDanilewiczowa M., Cieciszowski Adam Józef, [w:] PSB, t. IV, 1938.pl_PL
dc.referencesDanowska E., Siemiątkowski Antoni, [w:] PSB, t. XXXVII, 1996.pl_PL
dc.referencesDanowska E., Sierakowski Maksymilian Bruno, [w:], PSB, t. XXXVII, 1996.pl_PL
dc.referencesDembowska M., Dąmbski Stanisław, [w:] PSB, t. V, Kraków 1939–1946.pl_PL
dc.referencesDenys S., Poglądy sejmiku lubelskiego na państwo i prawo w czasach stanisławowskich (1764–1795), [w:] Per aspera ad astra. Materiały z XVI ogólnopolskiego zjazdu historyków studentów, t. V, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesDeputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794. Spis, red. A. Rachuba, opr. A. Rachuba, P.P. Romaniuk, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDeresiewicz J., Komisja dobrego porządku dla wsi wielkopolskiej. Taryfa płac dla czeladzi wiejskiej 1781 roku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1955, t. I, z. 1.pl_PL
dc.referencesDeresiewicz J., Wielkopolskie komisje dobrego porządku, CPH 1966, t. XVIII, z. 2.pl_PL
dc.referencesDrozdowski M., Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764–1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa–Poznań 1975.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Ambasador Otto Magnus von Stackelberg wobec króla Stanisława Augusta w przededniu sejmu rozbiorowego w latach 1773–1775, „Wiek Oświecenia” 1999, t. XV.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Restricted Sovereignty of the Sejm. The Plenipotentiary Delegation and Ratification of the First Partition Treaty, [w:] Separation of Powers and Parlamentarism: the Past and the Present. Low, Doctrine, Practice, ed. W. Uruszczak, K. Baran, A. Karabowicz, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Sekretne wydatki rosyjskiej ambasady w Warszawie w latach 1772–1790, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Stadnicki Franciszek, [w:] PSB, t. XLI, 2002.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Zwierzykowski M., Sułkowski Antoni, [w:] PSB, t. XLV, 2008.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Zwierzykowski M., Sułkowski August, [w:] PSB, t. XLIV, 2008.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Generał Dionizy Mniewski – powstaniec kujawski 1794 roku, [w:] Powstanie Kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu Gdańskim, red. M. Wojciechowski, Bydgoszcz 1994.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Sokołowski Kazimierz Albin, [w:] PSB, t. XL, 2000.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Sokołowski Michał, [w:] PSB, t. XL, 2000.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Sokołowski Serafin Rafał, [w:] PSB, t. XL, 2000.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Stronnictwo królewskie na Kujawach w latach 1788–1793, [w:] Kujawy Wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie przejścia pod zabór pruski w 1793 roku. Materiały sesji naukowej we Włocławku 25 XI 1993, red. S. Cackowski, Włocławek 1995.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Sumiński Adam, [w:] PSB, t. XLV, 2008.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Sumiński Piotr, [w:] PSB, t. XLV, 2008.pl_PL
dc.referencesDumanowski J., Dygdała J., Skarbek Jan, [w:] PSB, t. XXXVIII, 1997–1998.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Gozimirski Walenty, [w:] PSB, t. VIII, 1959–1960.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Ksawery Działyński 1756–1819, Kórnik 2006.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Mielżyński Józef Klemens, [w:] PSB, t. XX, 1975.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Skład społeczny wielkopolskiej reprezentacji sejmikowej w latach 1572–1655, „Roczniki Historyczne” 1957.pl_PL
dc.referencesDybaś B., Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617–1717, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesDygdała J., Raczyński Kazimierz, [w] PSB, t. XXIX, 1986.pl_PL
dc.referencesDygdała J., Rogaliński Kasper, [w:] PSB, t. XXXI, 1988.pl_PL
dc.referencesDygdała J., Skórzewski Michał, [w:] PSB, t. XXXVIII, 1997.pl_PL
dc.referencesDygdała J., U początków polityki wewnętrznej Stanisława Augusta (na przykładzie Prus Królewskich), „Wiek Oświecenia” 1999, t. XV.pl_PL
dc.referencesDygdała J., Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa–Poznań–Toruń 1984.pl_PL
dc.referencesDymnicka-Wołoszyńska H., Małachowski Antoni, [w:] PSB, t. XIX, 1974.pl_PL
dc.referencesDymnicka-Wołoszyńska H., Małachowski Mikołaj, [w:] PSB, t. XIX, 1974.pl_PL
dc.referencesDymnicka-Wołoszyńska H., Moszczeński Teodor Wojciech, [w:] PSB, t. XXII, 1977.pl_PL
dc.referencesDymnicka-Wołoszyńska H., Okęcki Antoni Onufry, [w:] PSB, t. XXIII, 1978.pl_PL
dc.referencesDymnicka-Wołoszyńska H., Ostrowski Antoni Kazimierz, [w:] PSB, t. XXIV, 1979.pl_PL
dc.referencesDzięgielewski J., O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesDzieje Wielkopolski, t. I, red. J. Topolski, Poznań 1969.pl_PL
dc.referencesFeldman J., Na przełomie stosunków polsko-francuskich 1774–1787. Vergennes wobec Polski, Kraków 1935.pl_PL
dc.referencesFierich F.K., Prawo wekslowe w Polsce na podstawie konstytucji sejmowych 1775, 1776, 1778, 1780, Kraków 1908.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Aktywność sejmikowa regalistów w województwie rawskim w latach 1780–1786, RŁ 2010, t. LVII.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Bolimów jako miejsce obrad sejmików województwa rawskiego w XVI–XVII wieku (złożony do druku).pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780–1783), PNH 2006, R. V, nr 1 (9).pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Elżbieta Sapieżyna na tle politycznej roli kobiet w czasie kampanii sejmowej z 1778 roku, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red. M. Malinowski, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Kontrola Komisji Skarbu Litewskiego na sejmie z 1778 roku, AUL 2000, FH 67.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Opozycja antykrólewska wobec systemu rządów Rady Nieustającej na sejmie 1786 roku, AUL 1990, FH 38.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Rola spraw wojskowo-skarbowych w walce politycznej na sejmie 1786 roku, AUL 1993, FH 49.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Rugi i losy „rozdwojonych” sejmików przedsejmowych 1778–1786, CPH 1997, t. XLIX, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejm 1778 roku, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejmiki województwa płockiego 1780–1786, PNH 2009, R. VIII, nr 2.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejmiki ziemi czerskiej 1780–1786, PNH 2010, R. IX, nr 1.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejmy Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski XVI–XX wieku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Stanisław August i Elżbieta Sapieżyna. Spór wokół losów sejmu 1782 roku, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780–1782, PNH 2009, R. VIII, nr 1.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Ustawodawstwo pierwszego sejmu rozbiorowego w ocenie parlamentarzystów z 1778 roku, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Uwagi o funkcjonowaniu „wolnych” sejmów okresu Rady Nieustającej (1778–1786), [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach i W. Sudnik, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Walka o mandaty poselskie w prowincji małopolskiej przed sejmem 1778 roku, AUL 1996, FH 58.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Wybory Rady Nieustającej na sejmie 1778 roku, AUL 1999, FH 64.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Sejmik sieradzki za Wazów (1587–1668), Opole 1989.pl_PL
dc.referencesFrančić M., Jerzmanowski Franciszek, [w:] PSB, t. XI, 1964–1965.pl_PL
dc.referencesGaziński R., Prusy a handel solą w Rzeczypospolitej w latach 1772–1795, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGębka G., Reprezentacja sejmowa województwa lubelskiego za panowania Jana Kazimierza, „Res Historica” 2004, z. 17.pl_PL
dc.referencesGierowski J.A., Luźni ludzie na Mazowszu w świetle uchwał sejmikowych, PH 1949, t. XL.pl_PL
dc.referencesGierowski J.A., Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław 1948.pl_PL
dc.referencesGłowacka-Maksymiuk U., Aleksandra z książąt Czartoryskich Ogińska, Siedlce 2003.pl_PL
dc.referencesGoyski M., Reformy Trybunału Koronnego, Lwów 1909.pl_PL
dc.referencesGrabski W.M., U podstaw wielkiej reformy. Karta z dziejów Komisji Edukacji Narodowej, Łódź 1984.pl_PL
dc.referencesGrześkowiak-Krwawicz A., O formę rządu czy o rząd dusz. Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGuldon Z., W czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej – terytorium, ludność i stosunki gospodarczospołeczne, [w:] Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV–XX wiek, red. M. Wojciechowski, Warszawa–Poznań–Toruń 1987.pl_PL
dc.referencesHejnosz W., Jeszcze w sprawie przyczyn upadku tzw. Kodeksu Zamoyskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” 1961, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 3, Prawo II.pl_PL
dc.referencesHerbst S., Łuba Stanisław, [w:] PSB, t. XVIII, 1973.pl_PL
dc.referencesHulewicz J., Opinia publiczna wobec Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Studia z dziejów kultury, red. H. Barycz i J. Hulewicz, Warszawa 1949.pl_PL
dc.referencesInwentarz Archiwum księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647–1843, opr. M. Józefowiczówna, Warszawa–Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesJakuboszczak A., Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesJaneczek Z., Ignacy Potocki. Marszałek wielki litewski (1750–1809), Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesJarochowski K., Lauda połączonych województw poznańskiego i kaliskiego za panowania Augusta II, [w:] idem, Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny, Poznań 1886.pl_PL
dc.referencesJedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesJobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794), przeł. M. Chamcówna, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesJuchniewicz J., Sejmowa kontrola finansowej działalności państwa w latach 1764–1792, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5.pl_PL
dc.referencesJurgaitis R., Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795: między szlacheckim parlamentaryzmem a samorządem, [w:] Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak i A.B. Zakrzewski, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKalenkiewiczówna A., Rozkład partii Tyzenhauza na tle sejmików litewskich, [w:] Księga pamiątkowa Koła historyków Słuchaczy USB w Wilnie, Wilno 1933.pl_PL
dc.referencesKaleta R., Nawracanie posła. Biografia polityczna Jana Suchorzewskiego, [w:] idem, Oświeceni i sentymentalni, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesKalinka W., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, cz. I, wyd. I1, Kraków 1891.pl_PL
dc.referencesKalinka W., Sejm Czteroletni, t. I, wyd. 4, Kraków 1895.pl_PL
dc.referencesKamińska A., Stempkowski (Stępkowski) Józef Gabriel, [w:] PSB, t. XLIII, 2004.pl_PL
dc.referencesKaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Warszawa–Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesKądziela Ł., Sapieha Kazimierz Nestor, [w:] PSB, t. XXXV, 1994.pl_PL
dc.referencesKądziela Ł., Siemieński Jacek (Hiacynt), [w:] PSB, t. XXXVII, 1996.pl_PL
dc.referencesKądziela Ł., Spory szlachty kurlandzkiej z ks. Piotrem Bironem w okresie Sejmu Czteroletniego, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. VIII, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKermisz J., Lublin i lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788–1794), t. 1, Lublin 1939.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Działyński Ignacy, [w:] PSB, t. VI, 1948.pl_PL
dc.referencesKijas A., Działalność polityczna Antoniego Tyzenhauza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” , 1971, Historia, z. 11.pl_PL
dc.referencesKobierecki M., Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668–1696, PNH 2006, R. V, nr 2(10).pl_PL
dc.referencesKobierecki M., Walewscy herbu Kolumna w XVII–XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesKociszewski A., Mikorski Józef, [w:] PSB, t. XXI, 1976.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Chomiński Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. III, 1937.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Cielecki Andrzej Zaremba, [w:] PSB, t. IV, 1938.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Dzierzbicki Szymon, [w:] PSB, t. VI, 1948.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Dzierzbicki Teodor, [w:] PSB, t. VI, 1948.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Fryderyk Wielki a Polska, wyd. 2, Poznań 1981.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1917.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Gomoliński Karol, [w:] PSB, t. VIII, 1959–1960.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Gurowski Władysław, [w:] PSB, t. IX, 1960–1961.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Konfederacja barska, t. I–II, wyd. 2, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Krwawe dni nad górną Wartą. Konfederacje sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach 1768–1772, Łódź 1935.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego), wyd. E. Rostworowski, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Polska a Turcja 1683–1792, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, t. I–II, Kraków–Warszawa 1909–1911.pl_PL
dc.referencesKorzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. III–IV, Kraków–Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesKosińska U., Sejm 1719–1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKościałkowski S., Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny litewski, t. I–II, Londyn 1970–1971.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Madaliński Antoni, [w:] PSB, t. XIX, 1974.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Radoński Kazimierz, [w:] PSB, t. XXIX, 1986.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Radzimiński (Radzymiński) Józef, [w:] PSB, t. XXX, 1987.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Rostworowski Andrzej, [w:] PSB, t. XXXII, 1989–1990.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Rożnowski Antoni, [w:] PSB, t. XXXII, 1989–1990.pl_PL
dc.referencesKozyrski R., Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej (1648–1717), Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesKrakowski B., Karśnicki (Karsznicki) Ludwik, [w:] PSB, t. XII, 1966.pl_PL
dc.referencesKrakowski B., Kęszycki Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. XII, 1966.pl_PL
dc.referencesKrakowski B., Kossowski Stanisław, [w:] PSB, t. XIV, 1968–1969.pl_PL
dc.referencesKrakowski B., Lipski Jan, [w:] PSB, t. XVII, 1972.pl_PL
dc.referencesKrakowski B., Oratorstwo polityczne na forum sejmu Czteroletniego. Rekonesans, Gdańsk 1968.pl_PL
dc.referencesKraszewski J.I., Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799, t. I, Warszawa 1901.pl_PL
dc.referencesKraushar A., Książę Repnin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764–1768), t. I–II, Kraków 1898.pl_PL
dc.referencesKraushar A., Sprawa Dogrumowej przed sądem marszałkowskim 1785 roku, [w:] idem, Drobiazgi historyczne, t. I, Petersburg–Kraków 1891.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku), Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669–1717, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesKucharski M., Nawrot D., Parlamentarzyści epoki Stanisława Augusta, [w:] Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku. Stan badań i postulaty, red. J. Seredyka i D. Kurpiers-Schreiber, Opole 1999.pl_PL
dc.referencesKumor B., Sierakowski Antoni, [w:] PSB, t. XXXVII, 1996.pl_PL
dc.referencesKuras K., Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKurdybacha Ł., Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, Warszawa 1951.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski D., Aktywność polityczna szlachty dobrzyńskiej na arenie sejmikowej w latach 1764–1793, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 2003, t. XVIII.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Województwo sieradzkie i łęczyckie w latach rokoszu Zebrzydowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1963, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 30.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Województwo sieradzkie i łęczyckie w latach potopu, RŁ 1964, t. IX.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Ziemie sieradzka i łęczycka wobec pierwszego bezkrólewia, RŁ 1961, t. IV.pl_PL
dc.referencesLitwin H., Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLityński A., Małopolskie sądy skarbowe do roku 1717, CPH 1972, t. XXIV, z. 2.pl_PL
dc.referencesLityński A., Organy kierujące obradami sejmików 1764–1794 (na przykładzie sejmików województwa płockiego), [w:] Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Lityński, Katowice 1991.pl_PL
dc.referencesLityński A., Problem prawa posesjonatów do sejmikowania w dyskusji na forum Sejmu Czteroletniego, [w:] Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego, red. H. Kocój, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesLityński A., Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce 1606–1717, Katowice 1974.pl_PL
dc.referencesLityński A., Sejmikowe sądy skarbowe województwa płockiego, „Studia Iuridica Silesiana” 1986, t. XI.pl_PL
dc.referencesLityński A., Sejmik jako instytucja demokracji szlacheckiej 1764–1793. Tradycje – mity – nowości – utopie, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Malec i W. Uruszczak, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesLityński A., Sejmiki województwa płockiego przed i w czasie Sejmu Czteroletniego. Z badań nad organizacją i funkcjonowaniem, [w:] W dwusetną rocznicę wolnego Sejmu. Ludzie – państwo – prawo czasów Sejmu Czteroletniego, red. A. Lityński, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesLityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesLityński A., Szlachecka doktryna na sejmikach, czyli między mitem a utopią. Zagadnienia wybrane, [w:] Parlament. Prawo. Ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesLityński A., Z problematyki klasyfikacji sejmików ziemskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 1969, Prace Prawnicze 1.pl_PL
dc.referencesLulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Delegacja sejmowa jako instrument ratyfikacji I i II rozbioru Polski, CPH 1971, t. XXIII, z. 2.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Instrukcje poselskie w drugiej połowie XVIII wieku, AUNC 1973, Prawo 12.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Pozycja sejmików przedsejmowych w systemie politycznym Polski stanisławowskiej, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec i W. Uruszczak, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Sejm polski w latach 1763–1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa–Poznań 1973.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Sejmiki przedsejmowe w Polsce stanisławowskiej. Problemy organizacji i porządku obrad, AUNC 1977, Prawo 15.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Ziemia dobrzyńska od połowy XV wieku do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV–XX wiek, red. M. Wojciechowski, Warszawa–Poznań–Toruń 1987.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787–1792, Warszawa–Wrocław–Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesŁubieńska C., Sprawa dysydencka 1764–1766, Warszawa–Kraków 1911.pl_PL
dc.referencesŁukowski G.T., The Szlachta and the Confederacy of Radom 1764–1767/8: A Study of the Polish Nobility, Roma 1977.pl_PL
dc.referencesŁysiak L., O społecznym składzie sejmików ziemskich, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesMachynia M., Srzednicki C., Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–1794. Spisy, t. I: Oficerowie wojska koronnego, cz. I, Sztab i kawaleria, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMagier A., Estetyka miasta stołecznego Warszawy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl_PL
dc.referencesMaisel W., Dzieje polityczne miasta, administracja, wojskowość, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977.pl_PL
dc.referencesMaisel W., Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych, CPH 1982, t. XXXIV, z. 2.pl_PL
dc.referencesMalec J., Litwa wobec unitarystycznych tendencji kształtowania nowego modelu państwa w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, [w:] Przemiany w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie (druga połowa XVII – pierwsza połowa XVIII wieku), red. J. Bardach, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesMatyasik J., Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMazur K., W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMencel T., Feliks Łubieński. Minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (1758–1848), Warszawa 1952.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Do dziejów stronnictwa austriackiego i polskiej polityki Austrii, [w:] Z dziejów wojny i polityki. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dra Janusza Wolińskiego, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Dyplomacja polska w latach 1764–1795, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572–1795, red. Z. Wójcik, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Fryderyk Wielki i Grzegorz Potemkin w latach kryzysu przymierza prusko-rosyjskiego, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI–XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Jeszcze o konstytucji sejmu 1776 roku „konwikcje w sprawach kryminalnych”, KH 1996, R. CIII, 3.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Les diétines polonaises au XVIIIe siècle, „Acta Poloniae Historica” 1965, t. XII.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Lipiński Józef Kazimierz, [w:] PSB, t. XVII, 1972.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Lubomirski Stanisław, [w:] PSB, t. XVIII, 1973.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Ogrodzki Jacek, [w:] PSB, t. XXIII, 1978.pl_PL
dc.referencesMichalski J., O zmianę ambasadora w Warszawie (zabiegi magnackiej opozycji w latach 1775–1776), KH 2002, R. CIX, 3.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Opozycja magnacka i jej cele w początkach Sejmu Czteroletniego, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Początki opozycyjnej działalności Franciszka Ksawerego Branickiego, KH 2006, R. CXIII, 2.pl_PL
dc.referencesMichalski, Polska wobec wojny o sukcesję bawarską, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Dwie misje księcia Stanisława, [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, red. A. Stebelski, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Poniatowski Stanisław, [w:] PSB, t. XXVII, 1983.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Problematyka aliansu polsko-rosyjskiego w czasach Stanisława Augusta. Lata 1764–1766, PH 1984, t. XXXV, z. 4.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Problematyka ludności luźnej w pierwszej połowie panowania Stanisława Augusta, [w:] idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. I, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Problematyka reformy sądownictwa i prawa sądowego w okresie sejmu delegacyjnego lat 1767–1768, CPH 2002, t. LIV, z. 2.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Publicystyka i parapublicystyka doby sejmu 1776 roku, KH 1998, R. CV, 1.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Reforma sądownictwa na sejmie konwokacyjnym 1764 roku, [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Rejtan i dylematy Polaków w dobie pierwszego rozbioru, KH 1986, R. XCIII, 4.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, [w:] Historia sejmu polskiego, red. J. Michalski, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Rzewuski Franciszek, [w:] PSB, t. XXXIV, 1992.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sejmiki poselskie 1788 r., cz. I–III, PH 1960, t. LI, z. 1–3.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sprawa miejska w opinii szlacheckiej przed Sejmem Czteroletnim, PH 1951, t. XLII.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sprawa przymierza polsko-rosyjskiego w dobie aneksji Krymu, [w:] idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. I, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sprawa zwrotu ponadtraktatowych nabytków austriackich i pruskich po pierwszym rozbiorze, KH 2005, R. CXII, 1.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Stanisław August Poniatowski, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Zagadnienie reformy sądownictwa i prawa sądowego w początkach panowania Stanisława Augusta, CPH 2000, t. LII, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Zagadnienie unii polsko-litewskiej w czasach panowania Stanisława Augusta, „Zapiski Historyczne” 1986, t. LI, z. 1.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Zmierzch prokonsulatu Stackelberga, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMłyńska A., Akty wieluńskiej Komisji Boni Ordinis z 1781 r., „Rocznik Wieluński” 2007, t. VII.pl_PL
dc.referencesMorawski K.M., Do charakterystyki okresu Rady Nieustającej i genezy przymierza polsko-pruskiego, KH 1913, R. XXVII.pl_PL
dc.referencesMorawski K.M., Ignacy Potocki, cz. I: 1750–1788, Warszawa 1911.pl_PL
dc.referencesMorawski K.M., Pogląd na opozycję magnacką między pierwszym rozbiorem a sejmem czteroletnim, [w:] Studya historyczne wydane ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908.pl_PL
dc.referencesMrozowska K., Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765–1794), Wrocław 1961.pl_PL
dc.referencesMüller W., Szczygielski W., Młodziejowski Andrzej Mikołaj, [w:] PSB, t. XXII, 1976.pl_PL
dc.referencesMycielski K., Mycielscy. Zarys monografii, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMycielski M., Marcin Badeni [1751–1814]. Kariera kontuszowego ministra, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesNanke C., Szlachta wołyńska wobec Konstytucji Trzeciego Maja, Lwów 1907.pl_PL
dc.referencesNatoński B., Rogaliński Józef Feliks, [w:] PSB, t. XXXI, 1988.pl_PL
dc.referencesNaworski Z., Sejmik generalny Prus Królewskich 1569–1772, Toruń 1992.pl_PL
dc.referencesNawrot D., Franciszek Ksawery Woyna – „tobie się szczęście uśmiecha [...] i król ci pozwala ucha”, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesNawrot D., Sprawa kurlandzka na Sejmie Wielkim, [w:] Cztery lata nadziei, red. H. Kocój, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Staniszewski Z., Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. I–II, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesOlszewski H., Doktryny prawno-polityczne czasów saskich (1697–1740), Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesOlszewski H., Praktyka limitowania sejmików, CPH 1961, t. XIII, z. 1.pl_PL
dc.referencesOlszewski H., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. I: Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III, Poznań 1981.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Krwawy sejmik w Szadku przed sejmem 1623 roku, KH 2007, R. 4.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Postawa polityczna szlachty województwa sieradzkiego w latach 1587–1648, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1981, t. XXVI.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu. Podstawy karier, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPachoński J., Prusimski Kazimierz Józef A n t o n i, [w:] PSB, t. XXVIII, 1984–1985.pl_PL
dc.referencesParadowski P., W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesPawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, opr. i wstępem poprzedził H. Olszewski, wyd. 2, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Uchwalanie ustaw w latach 1605–1623, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1979, nr 477, Historia XXXI.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), Warszawa–Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesPodgórzak M., Suchodolski Wojciech, [w:] PSB, t. XLV, 2008.pl_PL
dc.referencesPomykaj S., Sejmiki wielkopolskie w Środzie w latach 1733–1763, Kalisz 1932.pl_PL
dc.referencesPoraziński J., Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702–1710), Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesPoraziński J., Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702–1703), AUNC 1985, Historia 20.pl_PL
dc.referencesProchaska A., Z dziejów samorządu ziemi chełmskiej, cz. I–III, PH 1908, t. VI.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K., Sejmik województwa krakowskiego w czasach saskich (1697–1763), Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesPułaski K., Lipińscy herbu Brodzicz i herbu Gozdawa, Wiedeń 1922.pl_PL
dc.referencesRabowicz E., Kiełczewski Józef, [w:] PSB, t. XII, 1966.pl_PL
dc.referencesRachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRafacz J., Sejmik gospodarski ziemi warszawskiej, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego w Warszawie” 1939, Wydział II, t. XXXII, z. 1–3.pl_PL
dc.referencesRatajczyk L., Przezwyciężenie kryzysu militarnego Rzeczypospolitej przed reformami Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesRawicz E., Indygenat za Stanisława Augusta, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 1924.pl_PL
dc.referencesRolnik D., Miejsce i rola Radziwiłłów w życiu publicznym Rzeczypospolitej lat 1764–1795 w świetle literatury pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesRolnik D., Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń 1793), Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesRomaniuk P., Sołłohub Jan, [w:] PSB, t. XL, 2000.pl_PL
dc.referencesRosner A., Mniszech Michał, [w:] PSB, t. XXI, 1976.pl_PL
dc.referencesRostocki W., Jabłonowski Maciej, [w:] PSB, t. X, 1962.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Czasy saskie i Oświecenie, [w:] Zarys historii Polski, red. T. Manteuffel, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Gomoliński Ignacy, [w:] PSB, t. VIII, 1959/1960.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Kurdwanowski Kajetan, [w:] PSB, t. XVI, 1971.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Mierzejewski Józef Wojciech, [w:] PSB, t. XXI, 1976.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Mikorski Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. XXI, 1976.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Moszczeński Adam, [w:] PSB, t. XXII, 1977.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Potocki Stanisław Szczęsny, [w:] PSB, t. XXVIII, 1984–1985.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesRudnicki K., Biskup Kajetan Sołtyk 1715–1788, Warszawa–Kraków 1906.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t. I, wyd. 3, Poznań 1947.pl_PL
dc.referencesRybarski R., Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937.pl_PL
dc.referencesRymszyna M., Gabinet Stanisława Augusta, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesSchmitt H., Dzieje Polski XVIII i XIX wieku osnowane przeważnie na niewydanych dotąd źródłach, t. III, Kraków 1867.pl_PL
dc.referencesSeredyka J., Elekcje marszałków poselskich za Zygmunta III Wazy (1587–1632), „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1988, nr 945, Historia LXVI.pl_PL
dc.referencesSiedlecki J., Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI–XVIII wieku, PH 1989, t. LXXX.pl_PL
dc.referencesSiemieński J., Organizacya sejmiku ziemi dobrzyńskiej, Kraków 1906.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A.M., Bniński Łukasz, [w:] PSB, t. II, 1936.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A.M., Byszewski Arnold Anastazy, [w:] PSB, t. III, 1937.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A.M., Gorzeński Augustyn, [w:] PSB, t. VIII, 1959–1960.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A.M., Józef Wybicki (1747–1795), Poznań 1927.pl_PL
dc.referencesSławiński T., Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, Warszawa–Skarszew 2011.pl_PL
dc.referencesSmoleński W., Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, wyd. 2, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSmoleński W., Żywioły zachowawcze i Komisya Edukacyjna, [w:] idem, Pisma historyczne, t II, Kraków 1901.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Działalność sejmików województwa sieradzkiego po reformie 1791 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1984, t. XV.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Organizacja i działalność sejmiku łęczyckiego po reformie 1791 r., RŁ 1986, t. XXXVI.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Organizacja i działalność sejmiku ziemi dobrzyńskiej po reformie 1791 r., „Ziemia Kujawska” 1985, t. VII.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Powiat koniński na zreformowanym sejmiku kaliskim 14 lutego 1792 roku, „Rocznik Koniński” 1978, R. VI.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Reforma sejmików na sejmie czteroletnim i jej realizacja w Wielkopolsce, „Roczniki Historyczne” 1980, R. XLVI.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Sejmiki Wielkopolski wobec reform Sejmu Czteroletniego, [w:] W pięćsetlecie Konstytucji Nihil novi. Z dziejów stanowienia prawa w Polsce, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Sejmiki województwa podlaskiego po reformie w r. 1791, „Studia Historyczne” 1986, R. XXIX, z. 4.pl_PL
dc.referencesSokalski M., Między królewskim majestatem a szlachecką wolnością. Postawy polityczne szlachty małopolskiej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSosin S., Reforma sejmików na sejmie 4-letnim, [w:] Korpus kadetów nr 2 w dziesiątą rocznicę istnienia 1919/20–1929/30, Chełmno 1930.pl_PL
dc.referencesSrogosz T., Nowożytne lokalne organy administracyjno-samorządowe na ukraińskich terenach Rzeczypospolitej w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX wieku, red. H. Gmiterek i J. Łosowski, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSrogosz T., Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesSrogosz T., Rzeczpospolita wobec aneksji Krymu przez Rosję w 1783 roku, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesStanek W., Konfederacja sejmowa z 1776 roku – narzędzie dworskiego zamachu stanu, AUNC 1993, Historia 28.pl_PL
dc.referencesStanek W., Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku, Toruń 1991.pl_PL
dc.referencesStanek W., Konfederacje województw kujawskich w latach 1660–1772. Organizacja i funkcjonowanie, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1988, t. VI.pl_PL
dc.referencesStaszewski J., Bolesz Kazimierz, [w:] PSB, t. II, 1936.pl_PL
dc.referencesStolicki J., Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Elita polityczna Wielkopolski w epoce stanisławowskiej, „Rocznik Lubuski” 2009, t. XXXV, cz. 1.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Emfiteutyczna reforma królewszczyzn, CPH 1981, t. XXXIII, z. 2.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Patriotyczne wystąpienia opozycji na sejmie 1778 r., AUL 1984, FH 19.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Pierwszy „wolny” sejm stanisławowski 1778 roku (główne problemy obrad), AUL 1990, FH 37.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Problem odrębności litewskiej w obradach sejmów z lat 1778–1786, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski i A. Filipczak-Kocur, Warszawa–Opole 2008.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Przyczyny odrzucenia kodeksu Zamoyskiego, CPH 1984, t. XXXVI, z. 1.pl_PL
dc.referencesStroynowski, A., Z dziejów egzemplarza obowiązkowego w Polsce XVIII w., „Przegląd Biblioteczny” 1983, R. LI, z. 1.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Reforma królewszczyzn na Sejmie Czteroletnim, Łódź 1979.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Rola biskupów w obradach sejmów z lat 1778–1786, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, nr 3148, Historia CLXXVIII.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Sejmowa opozycja antykrólewska w czasach rządów Rady Nieustającej (kryteria klasyfikacji), AUL 1984, FH 18.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Zmiany sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej przed ostatnim „wolnym” sejmem w 1786 r., AUL 1996, FH 58.pl_PL
dc.referencesSucheni-Grabowska A., Sejm w latach 1540–1587, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, red. J. Michalski, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesSzafrański W., Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesSzcząska Z., Odpowiedzialność rządu w Polsce w latach 1775–1792, CPH 1975, t. XXVII, z.1.pl_PL
dc.referencesSzcząska Z., Sąd sejmowy w okresie rządów Rady Nieustającej. Proces barona Juliusa, CPH 1968, t. XX.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Janikowski Konstanty, [w:] PSB, t. X, 1962–1964.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Kobielski Jan Nepomucen, [w:] PSB, t. XIII, 1967–1968.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Konfederacja barska na Kujawach (1768–1772), cz. I, „Ziemia Kujawska” 1978, t. V.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Krasiński Kazimierz, [w:] PSB, t. XV, 1970.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Kraszewski Jan Aleksander, [w:] PSB, t. XV, 1970.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Kretkowski Jakub Zygmunt, [w:] PSB, t. XV, 1970.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Kwilecki Franciszek Antoni, [w:] PSB, t. XVI, 1971.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Kwilecki Konstanty, [w:] PSB, t. XVI, 1971.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Malczewski (Skarbek-Malczewski) Adam Jan Wojciech, [w:] PSB, t. XIX, 1974.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Miaskowski Franciszek Salezy Karol, [w:] PSB, t. XX, 1975.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Miączyński Kajetan Adam, [w:] PSB, t. XX, 1975.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Mycielski Józef, [w:] PSB, t. XXII, 1977.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Ostrowski Michał, [w:] PSB, t. XXIV, 1979.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Ostrowski Wojciech, [w:] PSB, t. XXIV, 1979.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Ośniałowski Jan, [w:] PSB, t. XXIV, 1979.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Psarski Fryderyk Jakub, [w:] PSB, t. XXIX, 1986.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Sieroszewski (Sieraszewski) Antoni, [w:] PSB, t. XXXVII, 1996.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wacław, Skórzewski Paweł, [w:] PSB. t. XXXVIII, 1997.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Dzieje ziemi wieluńskiej, Łódź 1969.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Krytyka parlamentarna Rady Nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa, PNH 2003, R. II, nr 2 (4).pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Przyczynek do badań nad świadomością polityczną szlachty lubelskiej w czasach Sejmu Wielkiego, [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo, red. I. Panic, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Rozważania ma temat Sejmu Wielkiego (w 220. rocznicę inauguracji obrad), PNH 2008, R. VII, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego), PNH 2003, R. II, nr 1 (3).pl_PL
dc.referencesSzczygielski Wojciech, Sejm nieustający. Batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku, PNH 2002, R. I, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzemborski H., Rok 1670 w życiu politycznym województw poznańskiego i kaliskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1988, nr 945, Historia LCVI.pl_PL
dc.referencesSzujski J., Dzieje Polski, t. IV, cz. II: 1668–1795, Lwów 1866.pl_PL
dc.referencesSzwaciński T., Sejmiki poselskie przed konwokacją 1764 r., KH 2006, R. CXIII, 1.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Rozwój terytorialno-administracyjny do schyłku XVIII w., [w:] Województwo włocławskie. Monografia regionalna, Łódź–Włocławek 1982.pl_PL
dc.referencesSzyndler B., Stanisław Nałęcz Małachowski 1736–1809, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesŚreniowski S., Organizacja sejmiku halickiego, Lwów 1938.pl_PL
dc.referencesŚreniowski S., Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesTaczyński B., Uwagi o reprezentacji dobrzyńskiej na sejmy epoki oligarchii w latach 1650–1763, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1988, t. VI.pl_PL
dc.referencesTarnawski M., Kodeks Zamoyskiego na tle stosunków kościelno-państwowych za czasów Stanisława Augusta, Lwów 1916.pl_PL
dc.referencesTernes J., Sejmik chełmski za Wazów (1587–1668), Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesTernes J., Sejmiki ziemskie i ich miejsce w systemie parlamentarnym szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Między konstytucją nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski XVI–XX wieku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005.pl_PL
dc.referencesTomczyk G., Stronnictwo królewskie na sejmie 1776 roku, AUL 1993, FH 49.pl_PL
dc.referencesTomczyk G., Tadeusz Lipski kasztelan łęczycki na sejmie 1776 roku, RŁ 1988, t. XXXVIII.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Pruskie uzurpacje graniczne w dobie pierwszego rozbioru Polski (1772–1777), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 1968, Historia, z. 8.pl_PL
dc.referencesTracki K., Ostatni kanclerz litewski. Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Czteroletniego 1788–1792, Wilno 2007.pl_PL
dc.referencesTrawicka Z., Sejmiki województwa sandomierskiego w latach 1572–1696, Kielce 1985.pl_PL
dc.referencesUjma M., Sejmik lubelski 1572–1696, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesUruszczak W., Sejm walny koronny w latach 1506–1540, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy centralni i nadworni koronni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. K. Mikulski i W. Stanek, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. II: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba i P. Romaniuk, red. A. Rachuba, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Janas i W. Kłaczewski, Kórnik 2002.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. S. Cynarski i A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. K. Chłapowski i A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesWereszycka H., Jabłonowski Antoni Barnaba, [w:] PSB, t. X, 1962.pl_PL
dc.referencesWereszycka H., Mycielski Aleksander, [w:] PSB, t. XXII, 1977.pl_PL
dc.referencesWierzbicki L.A., O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesWilder J.A., Traktat handlowy polsko-pruski z roku 1775. Gospodarcze znaczenie utraty dostępu do morza, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesWisińska M., Łęczyckie wobec Konstytucji 3 maja, RŁ 1987, t. XXXVII.pl_PL
dc.referencesWisińska M., Opozycja magnacka w Sieradzkiem w latach 1785–1790, RŁ 1982, t. XXXII.pl_PL
dc.referencesWisińska M., Sejmik deputacki 1788 roku w Łęczycy, RŁ 1980, t. XXIX.pl_PL
dc.referencesWisińska M., Sieradzkie wobec Konstytucji 3 maja, RŁ 1985, t. XXXIII.pl_PL
dc.referencesWisińska M., Ziemia wieluńska wobec Konstytucji 3 maja, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1984.pl_PL
dc.referencesWisłocki J., Gurowski Rafał, [w:] PSB, t. IX, 1960–1961.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk J., Dzieje polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-763-2
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe