Show simple item record

dc.contributor.authorŚwiecki, Dariusz
dc.date.accessioned2021-09-13T12:09:24Z
dc.date.available2021-09-13T12:09:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1689-7404
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39027
dc.descriptionhttp://hdl.handle.net/11320/6997pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses the issue of appeal control from the point of view of the elements defi ning its limits. It presents a brief history of the evolution of the appeal control model in Polish criminal procedure. Particular attention is paid to recent legislative changes in the subject area. The article shows the current legal status associated with the amendment of the Code of Criminal Procedure, which entered into force on 15 April 2016. In the issues discussed hereunder, is the partial return to the deliberations applicable before 1 July 2015. The article refers critically to some of the changes, especially concerning the flexible approach towards the borders of appeal control. According to the author, these boundaries should be defined rigidly.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; De Gruyterpl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiałostockie Studia Prawnicze;23
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectappealpl_PL
dc.subjectcourt of appealpl_PL
dc.subjectjudicial reviewpl_PL
dc.subjectrange of contestingpl_PL
dc.subjectgrounds of appealpl_PL
dc.subjectapelacjapl_PL
dc.subjectsąd odwoławczypl_PL
dc.subjectkontrola odwoławczapl_PL
dc.subjectzakres zaskarżeniapl_PL
dc.subjectzarzut odwoławczypl_PL
dc.titleGranice kontroli odwoławczejpl_PL
dc.title.alternativeBorders of appeal controlpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number175-186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eissn2719-9452
dc.contributor.authorBiographicalnoteSędzia Sądu Najwyższegopl_PL
dc.referencesDoda Z., Konstrukcja granic środka odwoławczego w polskim prawie karnym procesowym, „Krakowskie Studia Prawnicze” Rok VIII – 1975.pl_PL
dc.referencesFingas M., Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesGrajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGrzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesHofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. P. Hofmańskiego, t. II, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesHofmański P., Zabłocki S., Niektóre zagadnienia związane z granicami orzekania w instancji odwoławczej w procesie karnym, (w:) I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofi arowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesIzydorczyk J., Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKlejnowska M., Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia, Rzeszów 2008.pl_PL
dc.referencesLipczyńska M., Ponikowski R., Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesŁojewski R., Rewizja obrońcy w postępowaniu karnym, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesMarszał K., Problem granic środka odwoławczego w polskim procesie karnym, „Problemy prawa karnego”, z. 1, Katowice 1975.pl_PL
dc.referencesMarszał K., Zasadnicze składniki granic środka odwoławczego w procesie karnym, (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Dody, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesMarszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesNisenson J., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesPawela S., Względne przyczyny odwoławcze, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesPeiper L., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 1929.pl_PL
dc.referencesPrusak F., Podstawy rewizji w procesie karnym, Bydgoszcz 1970.pl_PL
dc.referencesSteinborn S., Orzekanie przez sąd odwoławczy niezależnie od kierunku środka odwoławczego, (w:) Aktualne problemy prawa i procesu karnego Księga ofi arowana Prof. J. Grajewskiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 20003, Tom XI.pl_PL
dc.referencesWaltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesZabłocki S., Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w procesie karnym, Warszawa 1999.pl_PL
dc.contributor.authorEmailssnkds@sn.plpl_PL
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2018.23.01.11
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe