Show simple item record

dc.contributor.authorŚlebocka, Magdalena
dc.contributor.authorSzaja, Marta
dc.date.accessioned2021-09-14T11:34:29Z
dc.date.available2021-09-14T11:34:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSzaja, M., Ślebocka, M. (2018). Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych. Ekonomiczne Problemy Usług, 4 (133/1), 309–320. DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-25.pl_PL
dc.identifier.issn1896-382X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39062
dc.descriptionKody JEL: R11, R51, R58pl_PL
dc.description.abstractThe main goal of the paper is to present the significance of social participation in revitalization process in urban areas. On the basis of the available literature and source documents of the city of Łódź, the paper discusses the basic financial sources of financing revitalization projects and the social challenges that local authorities face when trying to resuscitate degraded areas.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem opracowania jest sposób gospodarowania i ożywiania zdegradowanej tkanki miejskiej przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych odbiorców. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie wspólnoty lokalne mają wpływ na przebieg procesów rewitalizacyjnych w mieście. W konkluzjach wskazano na potrzebę podejmowania nieustannych działań zwiększających liczbę aktywnych grup lokalnych podmiotów w programie rewitalizacji. Gwarantuje to bowiem jego skuteczność i utrzymanie pożądanego efektu w dłuższej perspektywie. W toku prac badawczych wykorzystano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, analizę ekonomiczną, metody indywidualnych przypadków, techniki obserwacji zewnętrznej i techniki badań dokumentów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomiczne Problemy Usług;4(133)
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectlocal communitiespl_PL
dc.subjectsocial participationpl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.subjectlocal self-governmentpl_PL
dc.subjectwspólnoty lokalnepl_PL
dc.subjectpartycypacja społecznapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.titleWspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeLocal Communities in Shaping Revitalization Processespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number309–320pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usługpl_PL
dc.identifier.eissn2353-2866
dc.referencesBarański, M., Kantyka, S., Kubas, S., Kuś, M. (2007). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.pl_PL
dc.referencesBelniak, S. (2009). Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.pl_PL
dc.referencesBIP Łódź (2017). Pobrane z: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/ inwestycje/program-zielone-podworka/ (25.06.2018).pl_PL
dc.referencesBiuro ds. Rewitalizacji UMŁ (2016). Gminny Program Rewitalizacji Łodzi 2026+, s. 106. Pobrane z: https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/1462240/ Gminny%20Program%20Rewitalizacji%20miasta%20%C5%81odzi%20%28%2028%20wrze%C5%9Bnia%20 2016%29/e1e3de39-31d5-42f4-9bc4-b19b8be0bd08?t=1481885513831 (20.06.2018).pl_PL
dc.referencesCentrum Wiedzy (2014). Pobrane z: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2015/10/p_8245_ f5a26cff.pdf (25.06.2018).pl_PL
dc.referencesCentrum Wiedzy (2018). Program Animacyjny – Mikrodziałania i mikrowsparcia. Pobrane z: http:// centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/animacyjny/ (20.06.2018).pl_PL
dc.referencesDiverCITY2 (2016). Pobrane z: https://www.slideshare.net/Wroclawska_Rewitalizacja/divercity2-ebook-pl (26.06.2018).pl_PL
dc.referencesGagacka, M. (2003). Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych. W: A. Piekara (red.), Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999–2001 (s. 326–327). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.pl_PL
dc.referencesGliński, P., Palska, H. (1997). Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej. W: A. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu (s. 365). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesGUS (2018). Baza demografia. Pobrane z: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables. aspx (25.06.2018).pl_PL
dc.referencesLUDA-Team (2006). LUDA E-compendium: Handbook E3. A community-based approach to sustainable urban regeneration: the key role of participation and futures workshops. School of the Built Environment, Napier University, Edinburgh and the Futures Academy at Dublin Institute of Technology.pl_PL
dc.referencesOpus (2018). Pobrane z: http://opus.org.pl/ (26.06.2018).pl_PL
dc.referencesPająk, K. (2007). Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesParry, G., Moyser, G., Day, N. (1992). Political Participation and Democracy in Britain. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesParysek, J.J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesPirveli, M. (2008). Rewitalizacja przestrzeni wytworzonej społecznie. W: M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto – wokół teorii i praktyki rewitalizacji (s. 26–34). Poznań: Fundacja Twórców Architektury (FTA).pl_PL
dc.referencesSadowska, B. (2010). Gospodarka mieszkaniowa w gminach – aspekty finansowe i organizacyjne. W: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie (s. 411–422). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesSikora, J. (2001). Lokalne układy społeczne. W: S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania (s. 78). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesSinning, H., Scholles, F. (2001). Weitergehende Formen der Partizipation in der Stadtplanung. W: D. Fürst, F. Scholles (Hrsg), Handbuch Theorien + Methoden der Raum- und Umweltplanung, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur (s. 361–368). Dortmund: Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur.pl_PL
dc.referencesSłodczyk, S. (2003). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie, 298, 109–110.pl_PL
dc.referencesSmagacz, M. (2008). Rewitalizacja – o tęsknocie za utopią. W: M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto – wokół teorii i praktyki rewitalizacji (s. 11–12). Poznań: Fundacja Twórców Architektury (FTA).pl_PL
dc.referencesSwianiewicz, A., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004). Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.pl_PL
dc.referencesSzaja, M. (2016). Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesŚlebocka, M. (2018). Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Ekonomiczne Problemy Usług, 12, 257–268.pl_PL
dc.referencesUM Łódź (2018). Pobrane z: http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/projekty/rewitalizacja_ obszarowa_centrum_lodzi/ (25.06.2018).pl_PL
dc.referencesUstawa z 9.10.2015 o rewitalizacji. Dz.U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdalena.slebocka@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18276/epu.2018.133/1-25
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe