Show simple item record

dc.contributor.authorGawron, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-09-22T06:12:55Z
dc.date.available2021-09-22T06:12:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39123
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;LXIII
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmatrifokalnośćpl_PL
dc.subjectOlga Ptakpl_PL
dc.subjectJacek Hołubpl_PL
dc.titleMatrifokalność a literackie dyskursy dziecięcej niepełnosprawności — wokoł książek Żeby umarło przede mną Jacka Hołuba i Kto ukradł jutro? Olgi Ptak.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number111-125pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.contributor.authorBiographicalnoteLiteraturoznawczyni związana z Katedrą Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książek Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku (2003) oraz Macierzyństwo – współczesna literatura, kultura, etyka (2016). Prowadzi badania w zakresie studiów kobiecych i genderowych, narracji filialnych oraz transdyscyplinarnych studiów nad macierzyństwem.pl_PL
dc.referencesBadinter Elisabeth (1998), Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCaplan Paula J. (1998), Mother-Blaming [w:] „Bad Mothers”: The Politics of Blame in Twentieth-Century America, eds. Ladd-Taylor M., Umanksy L., New York UP, New York.pl_PL
dc.referencesHays Sharon (1996), The Cultural Contradictions of Motherhood, New Haeven– London.pl_PL
dc.referencesHolman Jones Stacy (2009), Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste [w:] Metody badań jakościowych, red. Denzin N., Licoln Y., t. II, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk Izabela (2012), Obrazy ciał w przestrzeni publicznej, „Kultura Popularna”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKristeva Julia (2007), Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Krakow.pl_PL
dc.referencesKubicki Paweł (2015), Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej Polsce [w:] Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. Hryciuk R.E., Korolczuk E., Wydawnictwa UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLandsman Gail H. (1998), Reconstructing Motherhood in the Age of „Perfect” Babies: Mothers of Infants and Toddlers with Disabilities, „Signs”, vol. 24, no 1.pl_PL
dc.referencesMiller Nancy (2002), But Enough About Me, Columbia UP, New York.pl_PL
dc.referencesNorman K. Denzin (2006), Analytic Autoethnography, or Déja Vu all Over Again, „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, no 4; https://nanopdf.com/download/analytic-autoethnography-or-deja-vu-all-over-again_pdf [dostęp: 20.06.2020].pl_PL
dc.referencesPalęcka Alicja, Szczodry Helena (2011), Hipermacierzyństwo — na przykładzie matek osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Kobiety w społeczeństwie polskim, red. Palęcka A., Szczodry H., Warat M., Wydawnictwo UJ, Krakow.pl_PL
dc.referencesPisula Ewa (2012), Rodzice dzieci z autyzmem, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRembowska-Płuciennik Magdalena (2017), O przechodzeniu na ty… narracja diadyczna wśród literackich reprezentacji świadomości bohatera [w:] (W) sieci modernizmu. Historia literatury— poetyka — krytyka, red. Kluba A., Rembowska-Płuciennik M., IBL PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRich Adrienne (2000), Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. J. Mizielińska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRorty Richard (1996), Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSousa Amy C. (2011), From Refigerators Mothers to Warrior-Heroes: The Cultural Identity Transformation of Mothers Raising Children with Intellectual Disabilities, „Symbolic Interaction”, vol. 34, no 2.pl_PL
dc.referencesTwardowski Andrzej (2007), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych [w:] Dziecko niepełnoprawne w rodzinie, red. Obuchowska I., WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.gawron@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.26485/ZRL/2020/63.3/7
dc.relation.volume3pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe