Show simple item record

dc.contributor.authorLis, Bernadetta
dc.date.accessioned2021-09-29T16:07:45Z
dc.date.available2021-09-29T16:07:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39244
dc.description.abstractWedług Światowej Organizacji Zdrowia to choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na świecie u podłoża, których stoi stres oksydacyjny. Jednym z zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest profilaktyka żywieniowa oparta na urozmaiconej diecie, jak i suplementacji preparatami roślinnymi, które bogate są w przeciwutleniacze czy związki o aktywności antypłytkowej. Przykładem rośliny o wielokierunkowym działaniu zdrowotnym jest mniszek pospolity (T. officinale). Oprócz walorów smakowych mniszek od wielu wieków był wykorzystywany jako remedium na wiele różnych dolegliwości. Jednak, mimo wielu doniesień i prowadzonych badań nad aktywnością mniszka pospolitego, nadal występują luki w wiedzy na temat wpływu preparatów z tej rośliny na układ hemostazy. Dlatego też, głównym celem niniejszej pracy doktorskiej było zbadanie aktywności preparatów (ekstraktów i frakcji) wyizolowanych z korzeni, liści, płatków i owoców mniszka pospolitego oraz kwasu cykoriowego pod kątem wybranych parametrów stresu oksydacyjnego i hemostazy w warunkach in vitro. Uzyskane wyniki potwierdzają, iż wszystkie preparaty z mniszka pospolitego użyte do badań są bezpieczne i nie powodują cytotoksyczności względem płytek krwi. Ponadto, posiadają one aktywność antyoksydacyjną, ponieważ wpływają na hamowanie peroksydacji lipidów i karbonylacji białek, oraz chronią białka osocza i płytek krwi w warunkach stresu oksydacyjnego. Właściwości te skorelowano z obecnością aktywnych składników chemicznych w badanych preparatach mniszka. Oprócz działania przeciwutleniającego, preparaty wykazały aktywność przeciwpłytkową i antykoagulacyjną. Najlepsze działanie antyoksydacyjne, jak i przeciwzakrzepowe zaobserwowano w przypadku frakcji z liści mniszka, w których też zidentyfikowano największą zawartość kwasu cykoriowego. Podsumowując, preparaty z mniszka pospolitego mogą stanowić suplement diety wspomagający leczenie dolegliwości ze strony układu sercowo- naczyniowego, które związane są m.in. z nadreaktywnością płytek krwi.pl_PL
dc.description.sponsorshipGrant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Preludium 14 nr 2017/27/N/NZ9/02009 „Fenolowe frakcje z różnych organów mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) jako modulatory hemostazy”; Uniwersytet Łódzki - dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2019r. (kod projektu: B1911000002112.02)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectstres oksydacyjnypl_PL
dc.subjecthemostazapl_PL
dc.subjectmniszek pospolity (Taraxacum officinale)pl_PL
dc.titlePolifenolowe ekstrakty z różnych części mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) jako modulatory hemostazypl_PL
dc.title.alternativePolyphenolic extracts from different parts of dandelion (Taraxacum officinale) as haemostasis modulatorspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderBernadetta Lispl_PL
dc.page.number140pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dc.dissertation.directorOlas, Beata
dc.dissertation.reviewerSadowska-Bartosz, Izabela
dc.dissertation.reviewerWróbel, Maria
dc.date.defence2022-03-15
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record