Show simple item record

dc.contributor.authorKolak, Anna
dc.contributor.editorKarwowska, Marzena
dc.contributor.editorGrabowski, Mateusz
dc.contributor.editorŻukowska, Kamila
dc.date.accessioned2021-10-13T13:57:04Z
dc.date.available2021-10-13T13:57:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKolak A., „Rytuał bez boga, misterium bez kultu” – o mitach chrześcijańskich w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, [w:] Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Karwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 173-183, DOI: 10.18778/7969-985-8.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-985-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39385
dc.descriptionAutorka sięga do twórczości Jerzego Grotowskiego, przez wielu uznawaną za gorszącą i bluźnierczą, aby zwrócić uwagę na sposób interpretacji tradycji chrześcijańskiej w kategorii swoiście rozumianego mitu. Artysta uważał, że tradycyjne mity religijne są w stanie zanikania i identyfikacja z nimi jest dziś niemożliwa. Zamiast tego proponował konfrontację, zderzenie, podważenie mitu.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKarwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmit Chrystusapl_PL
dc.subjecttradycja chrześcijańskapl_PL
dc.subjectJerzy Grotowskipl_PL
dc.subjectTeatr Laboratoriumpl_PL
dc.title„Rytuał bez boga, misterium bez kultu” – o mitach chrześcijańskich w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number173-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX wieku, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, Rzeszówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-986-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteStudentka studiów III stopnia z literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2014 roku ukończyła filologię polską z kulturą społeczną i medialną w Rzeszowie. W latach 2013–2014, w ramach programu MOST, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, poszerzając swoją wiedzę w dziedzinie teatrologii i antropologii kulturowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teatrze i dramacie współczesnym oraz ich związkach z religią chrześcijańską. W 2014 roku była członkiem jury podczas Festiwalu Nowego Teatru, organizowanego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Publikowała na łamach pisma literacko-artystycznego „Fraza”. Jest również autorką artykułu w tomie Wanda Siemaszkowa i jej teatr.pl_PL
dc.referencesDzieduszycka M., „Apocalypsis cum figuris”. Opis spektaklu Jerzego Grotowskiego, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesGrotowski J., Teksty zebrane, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKornaś T., Aniołom i światu widowisko, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKosiński D., Grotowski. Profanacje, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesMisterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. J. Degler, G. Ziółkowski, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesOsiński Z., Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesOsiński Z., Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, wyd. 2, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesOsiński Z., Pamięć Reduty, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesOuaknine S., „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, przeł. J. Tyszka, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesWójtowicz A., Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędzów w Opolu (1959–1964), Wrocław 2004.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-985-8.14
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinesztuki filmowe i teatralnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe