Show simple item record

dc.contributor.authorSitarek, Adam
dc.date.accessioned2021-10-15T06:14:13Z
dc.date.available2021-10-15T06:14:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSitarek, A. (2020). Danuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettem. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 315-323. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.680pl_PL
dc.identifier.issn1895-247X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39386
dc.description.abstractDanuta Dąbrowska była pierwszą badaczką historii łódzkiego getta. Urodzona w Niemczech, przeżyła okupację w falenickim getcie, a następnie ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie w Warszawie. Po wyzwoleniu podjęła studia humanistyczne i pracę Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie w latach sześćdziesiątych przygotowała kilka artykułów naukowych poświęconych dziejom łódzkiego getta. Jednocześnie zaangażowała się w prace nad wydaniem Kroniki getta łódzkiego, które przerwano na skutek kampanii antysemickiej w Marcu 1968. W tym czasie Dąbrowska wyjechała z Polski i zamieszkała w Izraelu, gdzie kontynuowała pracę naukową w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimiepl_PL
dc.description.abstractDanuta Dąbrowska was the βirst to research the history of the Łódź ghetto. Born in Germany, she survived the occupation in the Falenica ghetto, and was subsequently hiding on the so-called “Aryan side” in Warsaw. After liberation she took up arts studies and worked at the Jewish Historical Institute, where in the 1960s she prepared several scientiβic articles on the history of the Łódź ghetto. At the same time, she became involved in work on the Chronicle of the Łódź Ghetto, which was interrupted by the anti-Semitic campaign of March’68.It was then that Dąbrowska left Poland and settled in Israel, where she continued her scientiβic work at the Yad Vashem Institute in Jerusalem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagłada Żydów. Studia i Materiały;16
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDanuta Dąbrowskapl_PL
dc.subjectgetto łódzkiepl_PL
dc.subjectŻydowski Instytut Historycznypl_PL
dc.subjecthistoria historiografiipl_PL
dc.subjectbiografistykapl_PL
dc.subjectŁódź ghettopl_PL
dc.subjectJewish Historical Institutepl_PL
dc.subjecthistory of historiographypl_PL
dc.subjectbiographical studiespl_PL
dc.titleDanuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number315-323pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCentrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2657-3571
dc.referencesSitarek Adam, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź: IPN, 2016.pl_PL
dc.referencesWalicki Jacek, Polityka historyczna a nauka. Dzieje badań materiałów archiwalnych getta łódzkiego i jego Kroniki do roku 1968 [w:] Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 5: Suplementy, red. Julian Baranowski i in., Łódź: Wydawnictwo UŁ i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2009.pl_PL
dc.referencesJakoba Blidsztejn (Danuta Dąbrowska) – Ocalona, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/wasze-opowiesci/jakoba-blidsztejn-danuta-dabrowska-ocalonapl_PL
dc.contributor.authorEmailadam.sitarek@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.32927/ZZSiM.680
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe