Show simple item record

dc.contributor.authorSafjanowski, Tomasz
dc.date.accessioned2021-10-15T09:50:24Z
dc.date.available2021-10-15T09:50:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2451-2737
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39396
dc.description.abstractGroteska jest jedną z najstarszych kategorii estetycznych, a jej rozmaite realizacje można odnaleźć w sztuce z różnych okresów. Jest ona również obecna w różnych dziedzinach współczesnej sztuki, w tym sztuce filmowej. Groteska pojawia się zarówno w niezależnych dziełach awangardowych, jak i w wysokobudżetowych produkcjach hollywoodzkich. Jednym z autorów stosujących groteskę jako środek artystycznej ekspresji jest amerykański reżyser Tim Burton. Jego rozpoznawalny styl charakteryzuje się między innymi gatunkową subwersją polegającą na przekształcaniu istniejących konwencji gatunkowych i nadawaniu im nowego kontekstu oraz znaczenia. Burton wykorzystuje tę strategię najczęściej wobec horroru, który w jego filmowych wizjach łączy w sobie elementy grozy i komizmu. W artykule przedstawiono przykłady groteskowych przekształceń konwencji horroru w filmie Mroczne cienie. Filmową analizę poprzedza próba zdefiniowania pojęcia groteski.pl_PL
dc.description.abstractGrotesque is one of the oldest aesthetic categories, and its various works can be found in different periods of art. It is also present in various fields of contemporary art, including film art. Grotesque appears in both independent avant-garde works and high-budget Hollywood productions. One of the film directors using grotesque as a form of artistic expression is the American Tim Burton. His recognisable style characterised by, among others, a subversion of genres through transforming existing genre conventions and giving them a new context and a new meaning. Burton applies this strategy most often to horror, which, in his films, combines elements of horror and comedy. This article presents examples of grotesque transformations of horror genre conventions in the movie Dark Shadows. The film analysis is preceded with an attempt to define the theoretical concept of grotesque.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesMedia - Kultura - Społeczeństwo;14
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectgrotesquepl_PL
dc.subjecthorrorpl_PL
dc.subjectterrorpl_PL
dc.subjecthumourpl_PL
dc.subjectTim Burtonpl_PL
dc.subjectDark Shadowspl_PL
dc.subjectMroczne cieniepl_PL
dc.subjectgrozapl_PL
dc.subjectkomizmpl_PL
dc.subjectgroteskapl_PL
dc.titleGroteskowe przekształcenia konwencji horroru w filmie Mroczne Cienie Tima Burtonapl_PL
dc.title.alternativeGrotesque transformations of horror genre conventions in Tim Burton’s Dark Shadowspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number55-68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBuryła S. (2006), Nobilitacja groteski, „Teksty Drugie”, nr 4.pl_PL
dc.referencesCarroll N. (2004), Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przeł. M. Przylipiak, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. (1986), O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki”, nr 4.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. (2000), Groteska we współczesnej literaturze polskiej, [w:] R. Nycz (red.), Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. (2003), Groteska jako kategoria estetyczna, [w:] M. Głowiński (red.), Groteska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesHas-Tokarz A. (2011), Horror w literaturze współczesnej i filmie, UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesJanus-Sitarz A. (1997), Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesJennings L.B. (2003), Termin „groteska”, przeł. M.B. Fedewicz, [w:] M. Głowiński (red.), Groteska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKayser W. (2003), Próba określenia istoty groteskowości, przeł. R. Handke, [w:] M. Głowiński (red.), Groteska, Słowo/obraz terytoria, Gdańskpl_PL
dc.referencesKolasińska I. (1998), Kiedy spojrzenie Gorgony budzi upiory: horror filmowy i jego widz, [w:] K. Loska (red.), Kino gatunków. Wczoraj i dziś, Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesMcElroy B. (2003), Groteska i jej współczesna odmiana, przeł. M.B. Fedewicz, [w:] M. Głowiński (red.), Groteska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOnimus J. (2003), Groteskowość a doświadczenie świadomości, przeł. K. Falicka, [w:] M. Głowiński (red.), Groteska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSokół L. (1970), Przegląd prac o grotesce w literaturze, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.pl_PL
dc.referencesStańczuk M. (2015), Tropologiczna koncepcja groteski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1(41).pl_PL
dc.referencesStarnawski B. (2008), Groteskowe „światy możliwe”, „Tekstualia”, nr 2(13).pl_PL
dc.referencesStolarek J. (2014), Groteska w wybranych utworach pisarzy okresu międzywojennego, „Conversatoria Linguistica”, R. VIII.pl_PL
dc.referencesWeishaar S.R. (2012), Masters of the Grotesque. The Cinema of Tim Burton, Terry Gilliam, the Coen Brothers and David Lynch, McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina, and London.pl_PL
dc.referencesZabłocka-Skorek J. (2010), Tim Burton – dziwak w Fabryce Snów, [w:] Ł. Plesnar, K. Loska (red.), Mistrzowie kina amerykańskiego. Współczesność, Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesŻakieta K. (2013), Autorskie (od)tworzenie. O intertekstualnych wątkach w twórczości Tima Burtona, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 3.pl_PL
dc.identifier.doi10.25312/2451-2737.14/2019_05ts
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe