Show simple item record

dc.contributor.authorPietraszczyk-Sękowska, Joanna
dc.date.accessioned2021-10-18T13:37:35Z
dc.date.available2021-10-18T13:37:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPietraszczyk-Sękowska J., Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, DOI: 10.18778/7969-683-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-683-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39399
dc.descriptionMonografia, w której uwzględniony został niemal pięćsetletni kontekst historyczny, jest efektem studiów nad złożonymi mechanizmami oporu ludności pochodzenia tubylczego wobec przemocy w Peru. Autorka poszukuje wzorów postaw obronnych mieszkańców sierry na przykładzie wybranych mobilizacji andyjskich – począwszy od pierwszych, zmityzowanych dziś indiańskich rebelii antykolonialnych, przez zrywy rojalistyczne i kreolsko-metyskie bunty z udziałem Indian w XIX wieku, aż po walki agrarne w poprzednim stuleciu oraz współczesne nam straże chłopskie (rondas campesinas) z północy kraju. Odnajdywanie podobieństw w działaniach obronnych ludności andyjskiej służy wskazaniu źródeł mobilizacji społecznych na terenie peruwiańskiej sierry, omówieniu charakteru ich przywództwa oraz ustaleniu przebiegu interakcji wiosek andyjskich ze światem zewnętrznym. Analiza i synteza bogatej literatury przedmiotu została przeprowadzona z perspektywy antropologicznej. Ważnym elementem podjętej refleksji jest omówienie „ewolucji” paradygmatów w historiografii Andów, w której przedstawiono kierunki przemian w sposobie myślenia o źródłach i wpływie ruchów indiańskochłopskich z różnych epok i regionów na historię Peru.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja sfinansowana ze środków dla młodych naukowców Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmobilizacje indiańskochłopskiepl_PL
dc.subjectguerrillapl_PL
dc.subjecthistoriografia Andówpl_PL
dc.subjectPerupl_PL
dc.subjectlatynoamerykanistykapl_PL
dc.subjectAmeryka Łacińskapl_PL
dc.subjectantropologiapl_PL
dc.titleTradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wiekupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015; © Copyright by Maria Eleonora Hebiszpl_PL
dc.page.number220pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Studiów Latynoamerykańskich, 90-127 Łódź, ul. Składowa 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-684-0
dc.referencesAguirre Carlos, Walker Charles, 1990, Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX, Instituto de Apoyo Agrario, Limapl_PL
dc.referencesAlberti Giorgio, Mayer Enrique (eds.), 1974, Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos, IEP, Limapl_PL
dc.referencesAndrien Kenneth, 1985, Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century, University of New Mexico Press, Albuquerquepl_PL
dc.referencesArdito Wilfredo, 1993, Rondas: reglamento que preocupa, „Ideele”, no 48, s. 42–43pl_PL
dc.referencesAvila Molero Javier, 2005, Entre archivos y trabajo de campo: la etnohistoria en el Perú, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana, IEP-PUCP, Lima, s. 180–203pl_PL
dc.referencesBelaúnde Víctor Andrés, 1908, El Perú antiguo y los modernos sociólogos, Limapl_PL
dc.referencesBelaúnde Víctor Andrés, 1917, Meditaciones peruanas, Limapl_PL
dc.referencesBenavides Margarita, 1992, Autodefensa ashaninka, [w:] Carlos Iván Degregori Javier Escobal, Benjamin Marticorena (eds.), Perú: el problema agrario en debate, SEPIA IV, Lima, s. 539–559pl_PL
dc.referencesBetalleluz Meneses Betford, 2003, La imagen de la historia nacional peruana. Hispanistas, indigenistas y marxistas. Periodificaciones, proyectos y propuestas de la historiografía peruana del siglo XX, „Dialogos”, no 7, s. 219–234pl_PL
dc.referencesBielska Ewa, 2012, Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, Wydawnictwo UŚ, Katowicepl_PL
dc.referencesBonilla Heraclio, 1972, La independencia en el Perú, IEP, Limapl_PL
dc.referencesBonilla Heraclio, 1990, El campesinado indígena y el Perú en el contexto de la Guerra con Chile, [w:] Steve J. Stern (ed.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Lima, s. 209–218pl_PL
dc.referencesBouroncle Cornejo Jorge, 1963, Túpac Amaru: la revolución precursora de la emancipación continental: estudio documentado, Editorial H.G. Rozas, Cuscopl_PL
dc.referencesBrisseau-Loaiza Jeanine, 1992, Kryzys społeczny i ekonomiczny peruwiańskich comunidades campesinas po 1969 r., [w:] Andrzej Dembicz (red.), Ameryka Łacińska. Przestrzeń i społeczeństwo, CESLA UW, Warszawa, s. 328–337pl_PL
dc.referencesBuchowski Michał, 2004, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo UJ, Krakówpl_PL
dc.referencesBuchowski Michał, Burszta Wojciech J., 1992, O założeniach interpretacji antropologicznej, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesBurga Manuel, 1988, El nacimiento de una utopía, Instituto de Apoyo Agrario, Limapl_PL
dc.referencesCaballero José María, 1981, Economía agraria de la sierra peruana antes de la reforma agraria de 1969, IEP, Limapl_PL
dc.referencesCahill David, 1999, Violencia, represión y rebelión en el sur andino: la sublevación de Túpac Amaru y sus consecuencias, Documento de Trabajo no 105, IEP, Limapl_PL
dc.referencesCampbell Leon, 1990, Ideología y faccionalismo durante la gran rebelión, 1780–1782 [w:] Steve J. Stern (ed.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Lima, s. 119–143pl_PL
dc.referencesCastro-Klarén Sara, 1990, Discurso y transformación de los dioses en los Andes: del Taki Onqoy a “Rasu Ñiti”, [w:] Luis Millones (ed.), El retorno de las huacas: estudios y documentos sobre el Taki Onqoy siglo XVI, IEP, Lima, s. 407–423pl_PL
dc.referencesChirinos Soto Enrique, 1991a, Historia de la República 1821–1883, t. 1, A.Ch. Editores, Bogotápl_PL
dc.referencesChirinos Soto Enrique, 1991b, Historia de la República 1883–1968, t. 2, A.Ch. Editores, Bogotápl_PL
dc.referencesChirinos Soto Enrique, 1991c, Historia de la República 1968–1991, t. 3, A.Ch. Editores, Bogotápl_PL
dc.referencesChrobak Marzena, 2012, Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki, Wydawnictwo UJ, Krakówpl_PL
dc.referencesContreras Carlos, Cueto Marco, 2007, Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas por la Independencia hasta el presente, IEP-PUCP, Limapl_PL
dc.referencesCoronel José, 1996, Violencia política y respuestas campesinas en Huanta, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, IEP, Lima, s. 29–116pl_PL
dc.referencesCoronel José, Loayza Carlos, 1992, Violencia política: formas de respuesta comunera, [w:] Carlos Iván Degregori, Javier Escobal, Benjamin Marticorena (eds.), Perú: el problema agrario en debate, SEPIA IV, Lima, s. 509–537pl_PL
dc.referencesCotler Julio, 1968, La mecánica de la dominación tradicional y del cambio social en el Perú, „Perú Problema”, no 1pl_PL
dc.referencesCotler Julio, 2006, Clases, estado y nación en el Perú, IEP, Limapl_PL
dc.referencesCrabtree John, 2005, Alan García en el poder. Perú 1985–1990, Peisa, Limapl_PL
dc.referencesCristóbal Juan, 2003, Uchuraccay o el rostro de la barbarie, Editorial San Marcos, Limapl_PL
dc.referencesCuratola Marco, 1978, El culto de crisis del “Moro Oncoy”, [w:] Marcia Koth de Paredes, Amalia Castelli (eds.), Etnohistoria y antropología andina, Museo Nacional de Historia, Limapl_PL
dc.referencesCuratola Marco, 1986, Mito y milenarismo en los Andes: del Taki Onqoy a Inkarri, „Allpanchis”, no X, s. 65–92pl_PL
dc.referencesDegregori Carlos Iván, 1990, La Revolución de los Manuales. La expansión del marxismo-leninismo en las ciencias sociales y la genesis de Sendero Luminoso, „Revista Peruana de Ciencias Sociales”, vol. 2, no 3, s. 103–125pl_PL
dc.referencesDegregori Carlos Iván, 1992, Campesinado andino y violencia, [w:] Carlos Iván Degregori, Javier Escobal, Benjamin Marticorena (eds.), Perú: el problema agrario en debate,, SEPIA IV, Lima, s. 413–439pl_PL
dc.referencesDegregori Carlos Iván (ed.), 1996, Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, IEP, Limapl_PL
dc.referencesDegregori Carlos Iván, 2005, Panorama de la antropología en el Perú, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana, IEP, Lima, s. 20–73pl_PL
dc.referencesDegregori Carlos Iván, 2010, El surgimiento de Sendero Luminoso, Ayacucho 1969–1979, IEP, Limapl_PL
dc.referencesDegregori Carlos Iván, Ponce Mariños María, 2005, Movimientos sociales y estado. El caso de las rondas campesinas de Cajamarca y Piura, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana, IEP, Lima, s. 392–412pl_PL
dc.referencesDe la Riva Agüero José, 1910, La historia en el Perú, Limapl_PL
dc.referencesDe la Riva Agüero José, 1955, Los paisajes peruanos, PUCP, Limapl_PL
dc.referencesDe la Puente Brunke José, 1992, Encomienda y encomenderos en el Perú. Estudio social y político de una institución colonial, Publicación de la EXCMA, Sevillapl_PL
dc.referencesDel Pino Ponciano, 1992, Los campesinos en la guerra. O de cómo la gente comienza a ponerse macho, [w:] Carlos Iván Degregori, Javier Escobal, Benjamin Marticorena (eds.), Perú: el problema agrario en debate, SEPIA IV, Lima, s. 487–508pl_PL
dc.referencesDel Pino Ponciano, 1996, Tiempos de guerra y de dioses: Ronderos, evangélicos y senderistas en el valle del río Apurímac, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), Las rondas campesinas y derrota del Sendero Luminoso, IEP, Lima, s. 117–188pl_PL
dc.referencesDel Pino Ponciano, 2003, Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los Andes, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), Jamás tan cerca arrometió lo lejos, IEP, Lima, s. 49–93pl_PL
dc.referencesDembicz Andrzej, 2006, Filozofia poznawania Ameryki, CESLA UW, Warszawapl_PL
dc.referencesDeustua Alejandro O., 1937, La cultura nacional, Empresa Editora El Callao, Limapl_PL
dc.referencesDe Zaballa Beascoechea Ana, Paniagua Pérez Jesús, 2012, La Iglesia en Indias, [w:] Juan B. Amores Carredano (ed.), Historia de América, Ariel, Barcelona, s. 413–449pl_PL
dc.referencesEspinoza Waldemar, 1974, La destrucción del imperio de los Incas, Retablo de Papel, Limapl_PL
dc.referencesFavre Henri, 1975, Remarques sur la Lutte des Clases pendant la Guerre du Pacifique, [w:] Littérature et Société au Pérou de XIX e siecle a nos jours, Association Francaise pour l’Etude et la Recherche sur les Pays Andins, Grenoblepl_PL
dc.referencesFioravanti Eduardo, 1976, Latifundio y Sindicalismo Agrario en el Perú, IEP, Limapl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, 1978, Apuntes sobre las ocupaciones de tierra y el sindicalismo agrario 1945–1965, „Allpanchis”, no XI/XII, s. 175–185pl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, 1980, La agonía de Mariátegui, DESCO, Limapl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, 1990a, Buscando un Inca [w:] Steve J. Stern (ed.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Lima, s. 187–199pl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, 1990b, Bandidos de la costa [w:] Carlos Aguirre, Charles Walker (eds.), Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, s. 57–68pl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, 1995, Movimientos campesinos en el Perú: balance y esquema, [w:] Obras Completas, t. IV, SUR, Lima, s. 349–370pl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, Burga Manuel, 1987, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, Ediciones Rikchay Perú, Limapl_PL
dc.referencesFlores Galindo Alberto, Manrique Nelson, 1986, Violencia y campesinado, Instituto de Apoyo Agrario, Limapl_PL
dc.referencesGallo Máximo, 1993, Rondas, leyes y autonomía. Análisis del nuevo reglamento de Organización de Rondas, SER, Limapl_PL
dc.referencesGálvez José, 1915, Posibilidad de una genuina literatura nacional (el peruanismo literario), Casa Editora M. Moral-Pando, Limapl_PL
dc.referencesGarcía Juan Andreo, Provencio Garrigós Lucía, 2010, Del Caribe al Pacífico: las grandes conquistas, [w:] Juan B. Amores Carredano (ed.), Historia de América, Ariel, Barcelona, s. 215–259pl_PL
dc.referencesGarcía Bernal Manuela Cristina, Romero Soto María Isabel, 2012, Evolución de la población indiana, [w:] Juan B. Amores Carredano (ed.), Historia de América, Ariel, Barcelona, s. 323–370pl_PL
dc.referencesGarcía Calderón Francisco, 1907, Le Pérou contemporain, Dujarric, Parispl_PL
dc.referencesGawrycki Marcin Florian, 2009, Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGeertz Clifford, 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo UJ, Krakówpl_PL
dc.referencesGoćkowski Janusz, 1996, Charakteryzacje konfliktów etnicznych a ethos nauki, [w:] Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, red. PAN, Warszawa, s. 57–65pl_PL
dc.referencesGoldenberg Sonia, 1984, Los montoneros de Huanta. Una jornada en las alturas navalizadas, „Debate”, no 28, s. 40–44pl_PL
dc.referencesGonzales Mantilla Gorki, 1999, Pluralidad cultural, conflicto armado y derechos en el Perú (1980–1993), PUCP, Limapl_PL
dc.referencesGorriti Gustavo, 1990, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú, t. I, Editorial Apoyo, Limapl_PL
dc.referencesGrabowska-Popow Małgorzata, 2004, W cieniu Tupaca Amaru. Ludność indiańska wicekrólestwa Peru w ruchach niepodległościowych 1784–1825, Neriton, Warszawapl_PL
dc.referencesGuillén Guillén Edmundo, 1978, Restauración geográfica del itinerario bélico seguido por los españoles, desde el puente de Chuquichaca a la ciudad de Vilcabamba, [w:] Marcia Koth de Paredes, Amalia Castelli (eds.), Etnohistoria y antropología andina, Museo Nacional de Historia, Lima, s. 145–150pl_PL
dc.referencesHamnett Brian, 2000, La política contrarrevolucionaria del virrey Abascal: Perú 1806–1816, Documento de Trabajo, no 112, IEPpl_PL
dc.referencesHarkin Michael, 2010, Ethnohistory’s Ethnohistory. Creating a Discipline from Ground Up, „Social Science History”, no 34, s. 113–128pl_PL
dc.referencesHernández Gustavo, 1999, Etnicidad, Justicia y Violencia: las „Rondas Campesinas” de una provincia de los Andes Peruanos, „Antropológica”, no 17, s. 205–225pl_PL
dc.referencesHernández Gustavo, Flórez David, Laats Henkjan, 2002, El futuro de las rondas campesinas, „Allpanchis”, no 59/60, vol. 1, s. 139–155pl_PL
dc.referencesHernández González Manuel, 2012, La sociedad de la América Española, [w:] Juan B. Amores Carredano (ed.), Historia de América, Ariel, Barcelona, s. 371–412pl_PL
dc.referencesHidalgo Nuchera Patricio, 2012, La economía colonial, [w:] Juan B. Amores Carredano (ed.), Historia de América, ed. Ariel, Barcelona 2012, s. 451–528pl_PL
dc.referencesHobsbawm Eric, 1983, Rebeldes primitivos, Editorial Ariel, Barcelonapl_PL
dc.referencesHosoya Hiromi, 2004, La memoria post-colonial: tiempo, espacio y discursos sobre los sucesos de Uchuraccay, Documento de Trabajo no 134, IEP, Limapl_PL
dc.referencesHuertas Lorenzo, 1976, El movimiento de Túpac Amaru en Ayacucho, Ediciones Retablo de Papel, Limapl_PL
dc.referencesHusson Patrick, 1992, De la guerra a la rebelión. Huanta, siglo XIX, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolome de las Casas”, Lima–Cuscopl_PL
dc.referencesHuber Ludwig, 1995, “Después de Dios y la Virgen está la ronda”. Las rondas campesinas de Piura, Minima IEP, Limapl_PL
dc.referencesHummel Agata, Ługowska Urszula, 2011, Ameryka Indiańska, [w:] Marcin Florian Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 141–162pl_PL
dc.referencesJiménez Edilberto, 2009, Chungui. Violencia y trazos de memoria, IEP/COMISEDH, Limapl_PL
dc.referencesKania Marta, 2010, Prekolumbijski image Peru. Rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu peruwiańskiej tożsamości narodowej, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesKaniowska Katarzyna, 1996, Językowe i etyczne aspekty opisu konfliktu etnicznego, [w:] Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, PAN, Warszawa, s. 67–73pl_PL
dc.referencesKapsoli Wilfredo, 1978, Movimientos sociales en Cayaltí: 1915–1919, „Allpanchis”, no XI/XII, s. 103–121pl_PL
dc.referencesKapsoli Wilfredo, 1987, Los movimientos campesinos en el Perú, Ediciones Atusparia, Limapl_PL
dc.referencesKapsoli Wilfredo, Reátegui Wilson, 1972, El campesino peruano 1919–1930, UNMSM, Limapl_PL
dc.referencesKlarén Peter, 2004, Nación y sociedad en la historia del Perú, IEP, Limapl_PL
dc.referencesKoth De Paredes Marcia, Castelli Amalia (eds.), 1978, Etnohistoria y antropología andina, Museo Nacional de Historia, Limapl_PL
dc.referencesKowalewski Zbigniew Marcin, 1976, Chłopstwo a rewolucyjna partyzantka w Trzecim Świecie, [w:] Tadeusz Łepkowski (red.), Chłopstwo w życiu politycznym Trzeciego Świata, Ossolineum, Wrocław, s. 53–71pl_PL
dc.referencesKowalewski Zbigniew Marcin, 1978, Guerrilla latynoamerykańska. Szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesKruijt Dirk, Del Pilar Tello María, 2003, De los reformistas militares a la dictadura civil, [w:] Kees Koonings, Dirk Kruijt (eds.), Ejércitos políticos. Las fuerzas armadas y la construcción de la nación en la era de la democracia, IEP, Lima, s. 70–108pl_PL
dc.referencesKrysińska-Kałużna Magdalena, 2012, Yamashta, czyli Ten Który Prawie Umarł, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesKubiaczyk Filip, 2013, Nowoczesność, kolonialność i tożsamość Perspektywa latynoamerykańska, Wydawnictwo UAM, Poznańpl_PL
dc.referencesLaos Fernández Alejandro, 2003, Rondando po nuestra Ley. La exitosa experiencia de incidencia política y cabildeo de la Ley de Rondas Campesinas, SER, Limapl_PL
dc.referencesLewin Boleslao, 1957, La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la empancipación americana, Hachette, Buenos Airespl_PL
dc.referencesLewis Oscar, 1951, Life in a Mexican village: Tepoztlan restudied, University of Illinois Press, Chicagopl_PL
dc.referencesLoayza Francisco, 1942, Juan Santos es invencible, Editorial D. Miranda, Limapl_PL
dc.referencesŁepkowski Tadeusz (red.), 1976, Chłopstwo w życiu politycznym Trzeciego Świata, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesŁepkowski Tadeusz (red.), 1977, Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. I, 1750–1870/1880, Książka i Wiedza, Warszawapl_PL
dc.referencesMacierewicz Antoni, 1974, Upadek Tawantinsuyu, czyli z czego żyli Inkowie, „Etnografia Polska”, t. XVIII, z. 2, s. 129–144pl_PL
dc.referencesMallon Florencia, 1990, Coaliciones nacionalistas y antiestatales en la Guerra del Pacífico: Junín y Cajamarca, 1879–1902, [w:] Steve J. Stern (ed.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Lima, s. 219–260pl_PL
dc.referencesManrique Nelson, 1978, Los movimientos campesinos en la Guerra del Pacífico, „Allpanchis”, no 11/12, s. 71–101pl_PL
dc.referencesManrique Nelson, 1981, Campesinado y nación: Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, Centro de Investigación y Capacitación, Limapl_PL
dc.referencesManrique Nelson, 1995, Historia de la República, COFIDE, Limapl_PL
dc.referencesManrique Nelson, 2002, El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980-1996, Fondo Editorial del Congreso, Limapl_PL
dc.referencesMariátegui José Carlos, 1971, Kwestia indiańska i agrarna w Peru, [w:] Ruggiero Romano (red.), Spory o historię. Ameryka Indiańska? PWN, Warszawa, s. 235–308pl_PL
dc.referencesMariátegui José Carlos, 2005, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Editorial El Comercio, Limapl_PL
dc.referencesMartínez de Salinas María Luisa, 2012, Las reformas del siglo XVIII, [w:] Juan B. Amores Carredano (ed.), Historia de América, Ariel, Barcelona, s. 529–547.pl_PL
dc.referencesMartuccelli Casanova Elio, 2006, Buscando una huaca. Utopía andina, arquitectura y espacios públicos en el Perú primera mitad del siglo XX, „ur[b]es”, vol. 3, s. 203–232pl_PL
dc.referencesMayer Eric, 1990, Ecología, crimen y rebelión en los Andes (Ayacucho 1852–1929), [w:] Carlos Aguirre, Charles Walker (eds.), Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Peru, siglos XVIII–XX, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, s. 183–212pl_PL
dc.referencesMéndez Cecilia, 2000, Incas sí, Indios no: apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú, Documento de Trabajo, no 56, IEP, Limapl_PL
dc.referencesMéndez Cecilia, 2002, El poder del nombre o la construcción de identidades étnicas y nacionales en el Perú. Mito e historia de los iquichanos, Documento de Trabajo, no 115, IEP, Limapl_PL
dc.referencesMendizábal Pablo Roel, 2005, De folklore a culturas híbridas: rescatando raíces, redefiniendo fronteras entre nosotros, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana, IEP-PUCP, Lima, s. 74–122pl_PL
dc.referencesMillones Luis, 1964, Un movimiento nativista: el Taki Onqoy, „Revista Peruana de Cultura”, no 3, s. 134–140pl_PL
dc.referencesMillones Luis, 1967, Nuevos aspectos del Taki Onqoy, „Historia y Cultura”, no 1, s. 138–140pl_PL
dc.referencesMillones Luis, 1987, El Taki Onkoy: la enfermedad del canto, [w:] Max Hernández, Moisés Lemlij, Luis Millones, Alberto Péndola, María Rostworowski, Entre el mito y la historia: psicoanálisis y pasado andino, Ediciones Psicoanaliticas, Limapl_PL
dc.referencesMillones Luis (ed.), 1990, El retorno de las huacas: estudios y documentos sobre el Taki Onqoy siglo XVI, IEP, Limapl_PL
dc.referencesMörner Magnus i Efraín Trelles, 1990, Un intento de calibrar las actitudes hacia la Rebelión en el Cusco durante la acción de Túpac Amaru, [w:] Steve J. Stern (ed.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Lima, s. 97–117pl_PL
dc.referencesMroziewicz Robert, 1976, Chłopstwo w politycznym życiu Meksyku 1910–1928, [w:] Tadeusz Łepkowski (red.), Chłopstwo w życiu politycznym Trzeciego Świata, Ossolineum, Wrocław, s. 89–105pl_PL
dc.referencesMucha Janusz, 1996, Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego, [w:] Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, PAN, Warszawa, s. 31–38pl_PL
dc.referencesNalewajko Małgorzata, 1996, Kreolska wizja narodu peruwiańskiego po stu latach niepodległości, [w:] Peru, Dokumenty Robocze, nr 19, CESLA UW, Warszawa, s. 5–20pl_PL
dc.referencesNocoń Rudolf, 1958, Dzieje, kultura i upadek Inków, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesOlano Alor Aldo, 2001, Rondas Campesinas y organizaciones insurgents en el Perú, „Análisis Político”, no 44, s. 3–16pl_PL
dc.referencesO’Phelan Godoy Scarlett, 1976, Tupac Amaru y las sublevaciones del siglo XVIII, [w:] Alberto Flores Galindo (ed.), Tupac Amaru 1780. Sociedad colonial y sublevaciones populares, INIPE, Limapl_PL
dc.referencesO’Phelan Godoy Scarlett, 1988, Un siglo de las rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700–1783, Archivos de Historia Andina nr 9, Centro de Estudios Regionales Andinos „Bartolomé de Las Casas”, Cuscopl_PL
dc.referencesOssio Juan M., 1973, Ideología mesiánica del mundo andino, Ediciones Ignacio Prado Pastor, Limapl_PL
dc.referencesOssio Juan M., 1983, La Propiedad en las Comunidades Andinas, „Allpanchis”, no 22, s. 35–59pl_PL
dc.referencesOviedo Cavada Carlos, 1982, La defensa del indio en el sinodo del obispo Azua de 1744, „Historia”, no 17, s. 281–354pl_PL
dc.referencesPaleczny Tadeusz, 2001, Zbiorowości etniczne w Ameryce Łacińskiej – odrębność i asymilacja, CESLA UW, Warszawapl_PL
dc.referencesPankowski Rafał, 2006, Rasizm a kultura popularna, Trio, Warszawapl_PL
dc.referencesParedes Diez Canseco Pastor, 2004, ¿Rondas campesinas vs Comités de Autodefensa? [w:] Cultura de paz, seguridad y comités de autodefensa, Comisionado para la Paz y Desarrollo, Ayacucho, s. 93–107pl_PL
dc.referencesPease Franklin, 1973, El Dios creador andino, Mosca Azul, Limapl_PL
dc.referencesPease Franklin, 1979, Ethnohistoria andina: un estado de la cuestión, „Historia y cultura”, no 10, s. 207–228pl_PL
dc.referencesPease Franklin, 1995, Breve historia contemporánea del Perú, Fondo de Cultura Económica, Méxicopl_PL
dc.referencesPeralta Izarra Pelayo, 2004, Ayacucho: el nuevo sendero, Ediciones Vilper, Limapl_PL
dc.referencesPérez Mundaca José, 1997, Montoneras, bandoleros y rondas campesinas. Violencia política, abigeato y autodefensa en Cajamarca 1855–1990, Asociación Obispo Martínez Compañón, Cajamarcapl_PL
dc.referencesPietraszczyk Joanna, 2008, Peruwiańskie Komitety Samoobrony – w poszukiwaniu nowej roli społecznej, [w:] Marta Kania, Anna Kaganiec-Kamieńska (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 75–88pl_PL
dc.referencesPietraszczyk-Sękowska Joanna, 2009, Tradycje indiańskiego oporu wobec Hiszpanów w Wicekrólestwie Peru, XVI–XVIII w., [w:] Marcin Florian Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 109–119pl_PL
dc.referencesPietraszczyk-Sękowska Joanna, 2011, Formación y cambios en la identidad de los miembros de las fuerzas de autodefensa del Perú, „Estudios Latinoamericanos”. Revista de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, vol. 31, s. 21–42pl_PL
dc.referencesPietraszczyk-Sękowska Joanna, 2013, La actividad de Sendero Luminoso entre la población campesina de la sierra sur y central durante el conflicto interno en el Perú, „Estudios Latinoamericanos. Revista de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, vol. 33, s. 483–509pl_PL
dc.referencesPortis Winner Irene, 1974, Studia nad społecznościami chłopskimi w antropologii amerykańskiej, „Etnografia Polska”, t. XVIII, z. 2, s. 129–144pl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński Aleksander, 1974, Ruchy społeczne i religijne Indian hiszpańskiej Ameryki Południowej (XVI–XX w.), PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński Aleksander, 1985, Kraina Inkarrí. Szkice etnologiczne o Peru, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński Aleksander, 2005, Między indygenizmem a indianizmem. Andyjscy Indianie na drodze do etnorozwoju, Wydawnictwo UAM, Poznańpl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński Aleksander, 2008, Trudne początki ruchu indiańskiego w Peru, [w:] Marta Kania, Anna Kaganiec-Kamieńska (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 123–138pl_PL
dc.referencesPratt Mary Louise, 2011, Imperialne spojrzenie, Wydawnictwo UJ, Krakówpl_PL
dc.referencesPrescott William, 1969, Podbój Peru, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesQuijano Aníbal, 1973, El Imperialismo en el Perú, Universidad de San Agustín, Arequipapl_PL
dc.referencesQuijano Aníbal, 1977, Dependencia, urbanización y cambio social en Latinoamérica, Mosca Azul, Limapl_PL
dc.referencesRénique José Luis, 2004, La batalla por Puno. Conflicto agrario en los Andes peruanos 1866–1995, IEP, Limapl_PL
dc.referencesRoca José Luis, 1998, 1809. La Revolución de la Audiencia de Charcas de Chuquisaca y en La Paz, Plural Editores, La Pazpl_PL
dc.referencesRoel Pineda Virgilio, 2004, Los Libertadores. Proceso social, económico, político y militar de la Independencia, Universidad Alas Perunas, Limapl_PL
dc.referencesRoel Pineda Virgilio, 1999, Historia social y económica de la colonia, Editores Herrera, Limapl_PL
dc.referencesRoldan Julio, 1990, Gonzalo: el mito. Apuntes para una interpretación del PCP, CONCYTEC, Limapl_PL
dc.referencesRomano Ruggiero (red.), 1971, Spory o historię. Ameryka Indiańska? PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesRostworowski María, 1977, Etnia y sociedad. Costa peruana prehispánica, IEP, Limapl_PL
dc.referencesRostworowski María, 1983, Estructuras andinas de poder. Ideología religiosa y política, IEP, Limapl_PL
dc.referencesRostworowski María, 1988, Historia del Tahuantinsuyo, IEP, Limapl_PL
dc.referencesRowe John, 1954, El movimiento nacional inca del siglo XVIII, „Revista Universitaria”, no 7, s. 17–47pl_PL
dc.referencesSafa Helen, 2004, Rasa, płeć i naród: indiańskie i afroamerykańskie ruchy etniczne w Ameryce Łacińskiej, „Ameryka Łacińska”, nr 2 (44), s. 42–55pl_PL
dc.referencesSánchez Albornoz Nicolás, 1983, Mita, migraciones y pueblos. Variaciones en el espacio y en el tiempo, Alto Perú, 1573–1692, „Historia Boliviana” vol. 3, s. 31–59pl_PL
dc.referencesSerrera Ramón María, 2011, La América de los Habsburgo (1517–1700), Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevillapl_PL
dc.referencesSokolewicz Zofia, 1996, Wojna, konflikt i kategorie antropologiczne, [w:] Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, PAN, Warszawa, s. 75–84pl_PL
dc.referencesSpalding Karen, 1974, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial, IEP, Limapl_PL
dc.referencesSpalding Karen, 1984, Huarochiri: An Andean Society under Inca and Spanish Rule, Stanford University Press, Stanfordpl_PL
dc.referencesSpyra Jarosław, 1996, Zarys historii Sendero Luminoso, [w:] Peru, Dokumenty Robocze nr 19, CESLA UW, Warszawa, s. 21–34pl_PL
dc.referencesStarn Orin, 1991, “Con los llanques todo barro.” Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales, Minima IEP, Limapl_PL
dc.referencesStarn Orin, 1992, Antropología andina, “andinismo” y Sendero Luminoso, „Allpanchis”, no 39, s. 15–71pl_PL
dc.referencesStarn Orin, 1996, Senderos inesperados: las rondas campesinas de la sierra sur central, [w:] Carlos Iván Degregori (ed.), Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, IEP, Lima, s. 227–269pl_PL
dc.referencesStarn Orin, 1999, Nightwatch – The Politics of Protest in the Andes, Duke University Press, Londonpl_PL
dc.referencesStavig Ward A., 1990, Ladrones, cuatreros y salteadores: Indios criminales en el Cusco rural a fines de la colonia [w:] Aguirre Carlos, Walker Charles (eds.), Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Peru, siglos XVIII–XX, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, s. 69–103pl_PL
dc.referencesStemplowski Ryszard (red.), 1983, Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. III, 1930–1975/1980, Książka i Wiedza, Warszawapl_PL
dc.referencesStern Steve J. (ed.), 1990, Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Limapl_PL
dc.referencesStern Steve J. (ed.), 1999, Los senderos insólitos del Perú. Guerra y sociedad 1980–1995, IEP, Limapl_PL
dc.referencesSzemiński Jan, 1976, Chłopsko-indiańska próba wywalczenia niepodległości Peru w XVIII w., [w:] Tadeusz Łepkowski (red.), Chłopstwo w życiu politycznym Trzeciego Świata, Ossolineum, Wrocław, s. 107–124pl_PL
dc.referencesSzemiński Jan, 1982, Los objetivos de los tupamaristas. Las concepcionas de los revolucionarios peruanos de los años 1780–1783, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesSzemiński Jan, 1990, ¿Por qué matar a los españoles? Nuevas perspectivas sobre la ideología andina de la insurección en el siglo XVIII, [w:] Steve J. Stern (ed.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII a XX, Historia Andina 17, IEP, Lima, s. 164–186pl_PL
dc.referencesSzemiński Jan i Ziółkowski Mariusz, 2006, Mity, rytuały i polityka Inków, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesSzynkiewicz Sławoj, 1996, Konflikt tożsamości, tożsamość w konflikcie, [w:] Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, PAN, Warszawa, s. 15–30pl_PL
dc.referencesŚniadecka-Kotarska Magdalena, 2003, Być kobietą w Ekwadorze, CESLA UW, Warszawapl_PL
dc.referencesŚniadecka-Kotarska Magdalena, 2004, Przyczyny udziału kobiet w walkach powstańczych guerrilli w Ameryce Łacińskiej, „Etnografia Polska”, t. XLVIII, s. 119–139pl_PL
dc.referencesŚniadecka-Kotarska Magdalena, 2006, Być kobietą w Peru, CESLA UW, Warszawapl_PL
dc.referencesŚniadecka-Kotarska Magdalena, 2009, Los indígenas y los movimientos sociales y políticos en América Latina de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, [w:] Andrzej Dembicz (red.), América Latina. Interpretaciones a inicios del siglo XXI, Estudios y Memorias, no. 41, CESLA UW/CEISAL, Varsovia, s. 321–331pl_PL
dc.referencesŚniadecka-Kotarska Magdalena, 2011, Kontekst społeczno-polityczny wizyty Jana Pawła II w Peru, [w:] o. Tomasz Szyszka (red.), Jan Paweł II w Peru, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa, s. 45–71pl_PL
dc.referencesTapia Carlos, 1995, Autodefensa armada del campesinado, CEDEP, Limapl_PL
dc.referencesTapia Carlos, 1997, Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final, IEP, Limapl_PL
dc.referencesTapia Carlos, 2004, Las Rondas Campesinas, los CAD’s y la Policía Rural, [w:] Cultura de paz, seguridad y comités de autodefensa, Comisionado para la Paz y Desarrollo, Ayacucho, s. 109–143pl_PL
dc.referencesTaylor Lewis, 1990, Los orígenes del bandolerismo en Hualgayoc, 1870–1900, [w:] Carlos Aguirre, Charles Walker (eds.), Bándoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Peru, siglos XVIII–XX, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, s. 213–245pl_PL
dc.referencesTaylor Lewis, 2006, Shining Path. Guerrilla War in Peru’s Northern Highlands, 1980–1997, Liverpool University Press, Liverpoolpl_PL
dc.referencesTheidon Kimberley, Peralta Quinteros Enver, 2003, Uchuraccay. La política de la muerte en el Perú, „Ideele”, no 269, s. 27–31pl_PL
dc.referencesThurner Mark, 1997, From Two Republics to One Divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durkham, Londonpl_PL
dc.referencesTurner Victor, 2004, Liminalność i communitas, [w:] Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 240–266pl_PL
dc.referencesTümer Nuray, 2000, Empowering Rural Institutions through Local Self-defence Groups in the Central Highlands of Peru, Wageningen Univeristy Research Centre (niepubl.)pl_PL
dc.referencesTyrała Radosław, 2005, O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesUriel García José, 1930, El nuevo indio, Cuscopl_PL
dc.referencesValcárcel Carlos Daniel, 1946, Rebeliones indígenas, PTCM, Limapl_PL
dc.referencesValcárcel Carlos Daniel, 1947, La Rebelión de Túpac Amaru, Fondo de Cultura Económica, Méxicopl_PL
dc.referencesValcárcel Carlos Daniel, 1980, Túpac Amaru. Precursor de la independencia, [w:] Historia general de los peruanos, t. 3, Iberia S.A., Lima, s. 13–33pl_PL
dc.referencesValcárcel Luis Eduardo, 1927, Tempestad en los Andes, Editorial Universo, Limapl_PL
dc.referencesValcárcel Luis Eduardo, 1959, Etnohistoria del Perú Antiguo. Historia del Perú (Inkas), Limapl_PL
dc.referencesVallejo Fonseca José A., 1957, La lucha por la independencia del Perú. La rebelión de 1742. Juan Santos Atahualpa, „Revista del Archivo Histórico del Cuzco”, nº 8, s. 232–292pl_PL
dc.referencesVargas Llosa Mario, 1983, Historia de una matanza, „El Comercio”, 7.07.1983, s. 4–15pl_PL
dc.referencesVarón Gabai Rafael, 1990, El Taki Onqoy: las raices andinas de un fenómeno colonial [w:] Luis Millones (ed.), El retorno de las huacas: estudios y documentos sobre el Taki Onqoy siglo XVI, IEP, Lima 1990, s. 331–407pl_PL
dc.referencesVasallo Manuel, 1978, Rumi Maqui y la nacionalidad quechua, „Allpanchis”, no 11/12, s. 123–127pl_PL
dc.referencesVigil Oliveros Nila, 2010, Racismo en el discurso sobre los asháninkas de Satipo, „Discurso & Sociedad”, vol. 4, s. 538–578pl_PL
dc.referencesVivanco Lara Carmen, 1990, Bandolerismo colonial peruano: 1760–1810. Caracterización de una respuesta popular y causas económicas, [w:] Carlos Aguirre, Charles Walker (eds.), Bandoleros, abigeos montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, s. 25–56pl_PL
dc.referencesWalker Charles, 1990, Montoneros, bandoleros, malhechores: criminalidad y política en las primeras décadas republicanas [w:] Carlos Aguirre, Charles Walker (eds.), Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, s. 105–136pl_PL
dc.referencesWatchel Nathan, 1973, Sociedad e ideología. Ensayos de historia y antropología andinos, IEP, Limapl_PL
dc.referencesWatchel Nathan, 1976, La visión de los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530–1570), Alianza, Madridpl_PL
dc.referencesWojtczak Jarosław, 2007, Powstanie Tupaka Amaru, Wydawnictwo Attyka, Warszawapl_PL
dc.referencesWolf Eric, 1955, Types of Latin American Peasantry, „American Anthropo-logist”, vol. 57, s. 452–471pl_PL
dc.referencesWolf Eric, 1956, Aspects of group relations in a complex society: Mexico, „American Anthropologist”, vol. 58, s. 1065–1078pl_PL
dc.referencesWolf Eric, 2009, Europa i ludy bez historii, Wydawnictwo UJ, Krakówpl_PL
dc.referencesAtlas del Perú, Geográfico, económico y cultural, 2009, Ayacucho-Apurímac, El Comercio, Limapl_PL
dc.referencesBartmińska Izabela, Bartmiński Jerzy, 1997, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Wydawnictwo Park, Bielsko-Białapl_PL
dc.referencesBokszański Zbigniew, Kojder Andrzej (red.), 1998–2002, Encyklopedia socjologii, t. 1-4, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesGran Enciclopedia del Perú, 1998, Lexus Editores, Barcelonapl_PL
dc.referencesGrzenia Jan, 2006, Słownik nazw własnych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGuardia Mayorga César A., 1997, Diccionario kechwa-castellano, castellano-kechwa, Editorial Minerva, Limapl_PL
dc.referencesKontynenty i państwa. Ameryka Południowa, Popularna Encyklopedia Powszechna, 2000, Bertelsmann, Warszawapl_PL
dc.referencesMarczewska-Rytko Maria, Olszewski Edward (red.), 2000, Encyklopedia politologii, t. 4, Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, Zakamycze, Krakówpl_PL
dc.referencesMucha Jan, 1999, Konflikt społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, red. Zbigniew Bokszański, Andrzej Kojder, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 62–70pl_PL
dc.referencesOlechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł, 1998, Słownik socjologiczny, Graffiti, Toruńpl_PL
dc.referencesPodracki Jerzy (red.), 2001, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Horyzont, Krakówpl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński Aleksander, 1997, Etnoklasa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Zofia Staszczak, PWN, Warszawa–Poznań, s. 94pl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński (red.), 2000, Wielka encyklopedia geografii świata – świat grup etnicznych, t. 18, Kurpisz, Poznańpl_PL
dc.referencesStaszczak Zofia (red.), 1997, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa–Poznańpl_PL
dc.referencesTokarski Jan (red.), 1980, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesComisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay (CISU): 1983 Informe sobre Uchuraccay, Limapl_PL
dc.referencesComisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 2003 El caso Uchuraccay, [w:] Informe Final de CVR, t. V, cap. 2, s. 121–182pl_PL
dc.referencesComisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 2008 Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Perú, CVR, Limapl_PL
dc.referencesInforme de PCP-SL, 1984 (oryginalny maszynopis przedstawiający plany strategiczne i operacyjne organizacji)pl_PL
dc.referencesBravo Caballero Jorge, Rumi Maqui: líder metodista, precursor en la reivindicación de los derechos indígenas en el Perú http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/Rumi_Maqui.htm data konsultacji 20.03.2007pl_PL
dc.referencesDrinot Paul, 2004, Historiography, Historiographic Identity and Historical Consciousness in Peru, “Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe”, 15:1, Tel Aviv University http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_wrapper&Itemid=134 data konsultacji 15.03.2007pl_PL
dc.referencesGaltung Johan, 2004, Violence, War, and Their Impact On Visible and Invisible Effects of Violence, “Forum for Intercultural Philosophy”, N 5 http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm data konsultacji 15.11.2010pl_PL
dc.referencesGuevara Ernesto Che, 1961, Guerra de Guerrillas http://www.armada.mil.ve/portal/biblioteca/documentos/otras_public/Guerra_Guerrillas.pdf data konsultacji 15.10.2014pl_PL
dc.referencesLey del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Nr 27933), 2003, Ministerio del Interior, Lima www.pom.gob.pe/seguridadciudadana/wp-content/uploads/2015/02/18_normativa.pdf data konsultacji 20.04.2015pl_PL
dc.referencesPentierra Evaristo, 2005, La rebelión de Iquicha y el proyecto republicano www.perupolítco.com data konsultacji 15.04.2007pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-683-3
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe