Show simple item record

dc.contributor.authorBojar, Bożenna
dc.contributor.editorBanasiak, Jakub Lubomir
dc.contributor.editorKiklewicz, Aleksander
dc.contributor.editorMazurkiewicz-Sułkowska, Julia
dc.date.accessioned2021-10-20T08:56:18Z
dc.date.available2021-10-20T08:56:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBojar B., Między prawdą, kłamstwem a ironią. Kilka uwag o modalności aletycznej, jej wykładnikach i o walidacji informacji, [w:] Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów, J. L., Banasiak, A. Kiklewicz, J. Mazurkiewicz-Sułkowska (red.), WUŁ–IS PAN, Łódź–Warszawa 2021, „Prace Slawistyczne. Slavica”, t. 150, s. 79–96.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-634-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39455
dc.description.abstractW artykule omówiono problemy wartościowania informacji zawartej w komunikatach języka naturalnego, przede wszystkim oceny ich prawdziwości oraz wykładników tej oceny (modalności aletycznej) w systemie języka naturalnego i w wypowiedziach o funkcji metainformacyjnej. Główną uwagę skupiono na wykładnikach gramatycznych, pozasystemowych (intonacja, mimika, gest) oraz sytuacyjnych (żart, metafora, ironia).pl_PL
dc.description.abstractThis article discusses issues of evaluating information contained in natural language messages, mainly the assessment of their veracity and the exponents of this assessment (alethic modality) in the natural language system and in statements with a meta-information function. The study focuses on grammatical, extrasystemic (intonation, facial expressions, gesture) and situational exponents (joke, metaphor, irony).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJęzyki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectjęzyk naturalnypl_PL
dc.subjectmetainformacjapl_PL
dc.subjectmodalność aletycznapl_PL
dc.subjectmetaforapl_PL
dc.subjectnatural languagepl_PL
dc.subjectmeta-informationpl_PL
dc.subjectalethic modalitypl_PL
dc.subjectmetaphorpl_PL
dc.titleMiędzy prawdą, kłamstwem a ironią. Kilka uwag o modalności aletycznej, jej wykładnikach i o walidacji informacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number79-96pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-635-7
dc.referencesAtwood, M. (1992). Opowieść podręcznej (Z. Uhrymowska-Hanasz, Tłum.). Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesBąk, J. (2020). Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby otrzymać nobla. Grupa Wydawnicza Foksal.pl_PL
dc.referencesHudzik, A. (2019). Głupszych jest więcej. Newsweek, 2019(32).pl_PL
dc.referencesLis, T. (2019). Zegarek? Nie noszę. Newsweek, 2019(38).pl_PL
dc.referencesMeller, M. (2019). Absolwenci klas disco polo szybciej znajdą dobrą robotę niż autorzy większości memów i żartów o nich. Newsweek, 2019(9).pl_PL
dc.referencesPalczewski, M.(2020). Hejtem po oczach. Angora, 2020(3).pl_PL
dc.referencesProust, M. (1960). W stronę Swanna (T. Boy-Żeleński, Tłum.). Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesPytlakowski, P. (2020). Mafia: Reaktywacja. Polityka, 2020(9).pl_PL
dc.referencesSerdeczny, A. (2020). Ku pamięci Ludwika Stommy. Polityka, 2020(17).pl_PL
dc.referencesSzubrycht, J. (2020). Rozmowa z Marcinem Świetlickim o nowej płycie Świetlików i pożegnaniach, które nimi nie są. Polityka, 2020(17).pl_PL
dc.referencesTomczak, G. (1989). Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos.pl_PL
dc.referencesVarga, K. (2020a). Król Zenon, czyli pean na cześć paździerza. Duży Format, 2020(51).pl_PL
dc.referencesVarga, K. (2020b). Polacy nie istnieją, czyli pół Afrykanie, pół Rosjanie. Duży Format, 2020(45).pl_PL
dc.referencesVásquez Montalbán, M. (1998). Morderstwo w Komitecie Centralnym (Z. Wasitowa, Tłum.). Oficyna Wydawnicza Noir sur Blanc.pl_PL
dc.referencesWładze w kamieńskim Ratuszu na bakier z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Przeczytaj wyjaśnienia sekretarz gminy Kamień Pomorski (2017). ikamien.pl. http://www.ikamien.pl/artykuly/23338/ (27.02.2021).pl_PL
dc.referencesBojar, B. (1972a). Elementy metainformacji w tekstach języka naturalnego. Prace Filologiczne, 1972(23), 170–182.pl_PL
dc.referencesBojar, B. (1972b). Struktura semantyczna i składnia czasowników dotyczących procesów informacyjnych [Nieopublikowana rozprawa doktorska].pl_PL
dc.referencesBojar, B. (1978). Polskie czasowniki dotyczące procesów informacyjnych: Elementy metainformacji w tekstach języka naturalnego. W Studia językoznawcze: Streszczenia prac doktorskich 3 (ss. 7–43). Ossolineum.pl_PL
dc.referencesBojar, B. (1987). Ocena wartości informacji w leksyce języka polskiego. W A. Bogusławski, K. Byrski, & Z. Lewicki (Red.), Co badania filologiczne mówią o wartości (T. 2, ss. 27–43). Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesBojar, B. (1988). Leksykalne wykładniki modalności aletycznej w języku polskim. Acta Philologica, 1988(21), 27–43.pl_PL
dc.referencesBojar, B., & Korytkowska, M. (1991). Problemy modelowania kategorii modalności a wykładniki leksykalne tej kategorii. W V. Koseska-Toszewa & M. Korytkowska (Red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie: T. 4. Modalność a inne kategorie językowe (ss. 39–52). Press Publica Press.pl_PL
dc.referencesBojar, B. (1996). Prawda i fałsz w języku naturalnym. W J. Jadacki & W. Strawiński (Red.). W świecie znaków: Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Pelca (ss. 257–266). Polskie Towarzystwo Filozoficzne.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska, T. (1994). Mówiąc przenośnie: Studia o metaforze. Instytut Badań Literackich.pl_PL
dc.referencesEco, U. (2004). Między kłamstwem a ironią. Wydawnictwo M.pl_PL
dc.referencesGłowiński, M. (Red.). (2002). Ironia. Słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesGreniewski, H. (1969). Cybernetyka niematematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGreniewski, H. (1970). Sprawy wszystkie i jeszcze inne. Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarciszewski, W. (Red.). (1987). Logika formalna: Zarys encyklopedyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesPolański, K. (Red.). (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wydawnictwo Ossolineum.pl_PL
dc.referencesWierzbicka, A. (2006). Semantyka: Jednostki elementarne i uniwersalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesWittgenstein, L. (1972). Dociekania filozoficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbbojar@uw.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe