Show simple item record

dc.contributor.authorPLUTA-WOJCIECHOWSKA, DANUTA
dc.contributor.editorJaros, Irena
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2021-10-28T07:12:11Z
dc.date.available2021-10-28T07:12:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPluta-Wojciechowska D., Dlaczego wymowa głosek polskich może być trudna dla cudzoziemców?, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Jaros I., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 103-115, DOI: 10.18778/8088-476-2.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-476-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39637
dc.description.abstractThe paper focuses on the issue of the pronunciation in adult learners of Polish as a foreign language. Various factors having impact on the difficulties in pronouncing certain Polish sounds are listed, while pointing at the necessity of introducing the methods used in speech therapy in certain cases of speech difficulties in adult learners of Polish as a foreign language.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJaros I., Gliwa R. (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbilingwizmpl_PL
dc.subjectwymowa cudzoziemcówpl_PL
dc.subjectuczenie się języka polskiego przez cudzoziemcówpl_PL
dc.subjectbilingualismpl_PL
dc.subjectnon‑native pronunciationpl_PL
dc.subjectPolish as a foreign languagepl_PL
dc.titleDlaczego wymowa głosek polskich może być trudna dla cudzoziemców?pl_PL
dc.title.alternativeWhy pronouncing Polish sounds may be hard for the foreigners?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number103-115pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-477-9
dc.referencesBadin Pierre, Sawallis Tomas, Crépel, Simon, Lamalle Laurent, 2014, Comparison of articulatory strategies for a bilingual speaker: Preliminary data and models, Cologne http://www.gipsalab.fr/~pierre.badin/PublisPDF_Badin_Endnote/Badin_Sawallis_Crepel_Lamalle_Bilinguism_Correct_ISSP10_2014.pdf (dostęp: 14.04.2016).pl_PL
dc.referencesBialystok Ellen, Hakuta Kenji, 1999, Confounded age: Linguistic and cognitive factors in age differences for second language acquisition, Mahwah.pl_PL
dc.referencesDerwing Tracey M., Munro Murray J., 2005, Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research Based Approach, “Tesol Quarterly”, Vol. 39, No. 3.pl_PL
dc.referencesGadamer Hans‑Georg, 2003, Człowiek i język, w: Grzegorz Godlewski (red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Sulima Roch, Warszawa, s. 153–159.pl_PL
dc.referencesGick Bryan, Wilson Ian, Koch Karsten, Cook Clare, 2004, Language‑Specific Articulatory Settings: Evidence from Inter‑Utterance Rest Position, „Phonetica”, 61, 220–233.pl_PL
dc.referencesGrabias Stanisław, 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, X, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesGrabias Stanisław, 2008, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia”, 37, s. 13–27.pl_PL
dc.referencesGrabias Stanisław, 2012, Mowa i jej zaburzenia, w: Stanisław Grabias, Marek Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin, s. 15–91.pl_PL
dc.referencesGrosjean François, 2008, Studying Bilinguals, Oxford.pl_PL
dc.referencesHiiemae Karen Michael, Palmer Jeffrey Bruce, 2003, Tongue movements in feeding and speech, „Critical Reviews in Oral Biology & Medicine”, 14 (6), s. 413–429.pl_PL
dc.referencesHonikman Beatrice, 1964, Articulatory settings, w: In Honour of Daniel Jones, London.pl_PL
dc.referencesKonopska Liliana, 2006, Wady wymowy u osób z wadami zgryzu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKurcz Ida, 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurcz Ida, 2007, Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKurkowski Zdzisław Marek, 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.pl_PL
dc.referencesLipowski Jaroslav, 2011, Interferencje fonetyczne we współczesnych językach zachodniosłowiańskich, w: Ilona Koutny, Piotr Nowak (red.), Język. Komunikacja. Informacja, t. 6, Poznań, s. 205–215.pl_PL
dc.referencesŁobacz Piotr, 2005, Prawidłowy rozwój mowy dziecka, w: Tadeusz Gałkowski, Elżbieta Szeląg, Grażyna Jastrzębowska, Podstawy neurologopedii, Opole, s. 231–268.pl_PL
dc.referencesMaciołek Marcin, Tambor Jolanta, 2012, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice.pl_PL
dc.referencesOdlin Terence, 1993, Language transfer: cross‑linguistic influence in language learning, Cambridge.pl_PL
dc.referencesOstapiuk Barbara, 1997, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, „Audiofonologia”, 10, s. 117–136.pl_PL
dc.referencesOstapiuk Barbara, 2013a, Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, Szczecin.pl_PL
dc.referencesOstapiuk Barbara, 2013b, Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii, Szczecin.pl_PL
dc.referencesOstaszewska Danuta, Tambor Jolanta, 1997, Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2006, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka, Bielsko‑Biała.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2013, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Bytom.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2014/2015, Prototypowe doświadczenia orofacjalne, „Logopedia”, 43/44, s. 43–62.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2015a, Wymowa polska „jakby ktoś gryzł szkło”, czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców, „Poradnik Językowy”, 5, s. 83–94.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2015b, On the polish language pronunciation of (L2) by the foreign speakers/learnes, „Pedagogica Actualis”, VII, Trnava, s. 386–393.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2015c, Wymowa cudzoziemców uczących się języka polskiego jako L2 w oczach logopedy. Rekonesans zagadnień, „Forum Logopedyczne”, 23, s. 26–34.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, Sambor Barbara, 2015d, The assesment of the biological determinants of pronunciation in foreigners learning Polish, w: Д. А. Крячков (red.), Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания Материалы Второй научно‑практической конференции (Москва, 24–25 апреля 2015 г.), t. 2. Издательство МГИМО–Университет, s. 187–192.pl_PL
dc.referencesRamanarayanan Vikram, Goldstein Louis, Byrd Dani, Narayanan Shrikanth, 2013, An investigation of articulatory setting using real‑time MRI, „The Journal of the Acoustical Society of America”, 7, s. 510–519.pl_PL
dc.referencesRocławski Bronisław, 2001, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRocławski Bronisław, 2005, Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSambor Barbara, 2014, Warunki anatomiczno‑czynnościowe narządów mowy studentów wyższych szkół teatralnych, „Logopedia Silesiana”, 3, Katowice, s. 250–258.pl_PL
dc.referencesSambor Barbara, 2015a, Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych, „Logopedia”, 43, s. 149–188.pl_PL
dc.referencesSambor Barbara, 2015b, Mówienie z tzw. szczękościskiem – fakty i mity, w: Danuta Pluta‑Wojciechowska (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, Katowice, s. 157–174.pl_PL
dc.referencesSambor Barbara, w druku, Skaza dykcyjna czy wada wymowy? Logopedyczne badanie młodych adeptów sztuki aktorskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSerrurier Antoine, Badin Pierre, Barney Anna, Boë Louis‑Jean, Savariaux Christophe, 2012, Comparative articulatory modelling of the tongue in speech and feeding, „Journal of Phonetics”, 6 (40), s. 745–763.pl_PL
dc.referencesSeretny Anna, Lipińska Ewa, 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzmidt Dorota, Castellví Joan, 2010, Cechy charakterystyczne fonetyki polskiej w nauczaniu Katalończyków http://stel.ub.edu/labfon/sites/default/files/2010–6.pdf (dostęp: 15.01.2016).pl_PL
dc.referencesSzpyra‑Kozłowska Jolanta, 2013, Sukcesy i porażki fonodydaktyki języka polskiego jako obcego. Uwagi postronnej obserwatorki, „Poradnik Językowy”, 2, s. 7–21.pl_PL
dc.referencesTepperman Joseph, Bresch Erik, Kim Yoon‑Chul, Lee Sungbok, Goldstein Louis, Narayanan Shrikanth, 2009, An Articulatory Analysis of Phonological Transfer Using Real‑Time MRI http://sail.usc.edu/span/pdfs/tepperman2009articulatory.pdf (dostęp: 14.04.2016).pl_PL
dc.referencesWeinreich Uriel, 2007. Języki w kontakcie, w: Ida Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk, s. 43–56.pl_PL
dc.referencesWilson Ian, Gick Bryan, 2014, Bilinguals use language‑specific articulatory settings, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research” (JSLHR), Vol. 57, s. 361–373.pl_PL
dc.referencesŻydek‑Bednarczuk Urszula, 2007, Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych, w: Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice, s. 223‒237 http://sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/urszula_zydek_bednarczuk.pdf (dostęp 4.01.2016).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-476-2.10
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki medycznepl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe