Show simple item record

dc.contributor.authorŁukowski, Piotr
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.editorKleszcz, Ryszard
dc.date.accessioned2021-10-28T15:26:32Z
dc.date.available2021-10-28T15:26:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŁukowski P., (Nie)myślenie granfalonem, [w:] Argumentacja, myślenie, działanie, Maciaszek J., Kleszcz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 81-98, DOI: 10.18778/8088-406-9.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-406-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39644
dc.description.abstractChociaż granfalon jest jednym z najważniejszych technik psycho-manipulacji, zjawisko to wciąż nie jest dobrze znane nawet dla specjalistów teorii komunikacji. Myślenie granfalonem wydaje się być silnie destrukcyjnie dla zdrowia psychicznego i osobowości każdego, kto zdecyduje się myśleć granfalonem jak również dla społeczeństwa. Wiedza o granfalonie umożliwia trafną analizę tak straszliwych masowych zbrodni, jak Holokaust.pl_PL
dc.description.abstractAlthough granfaloon is one of the most important techniques of psycho-manipulation, this phenomenon is still ill-known even among experts of communication theory. Thinking by granfaloon seems to be fatal for sanity and personal integrity for its users as well as for the society. Knowledge about granfaloon enables a successful analyze of such terrifying mass murders like Holocaust.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J., Kleszcz R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgranfalonpl_PL
dc.subjectmanipulacjapl_PL
dc.subjectparadygmat grupy minimalnejpl_PL
dc.subjectHolokaustpl_PL
dc.subjectMurakamipl_PL
dc.subjectGranfaloonpl_PL
dc.subjectmanipulationpl_PL
dc.subjectminimal group paradigmpl_PL
dc.subjectHolocaustpl_PL
dc.subjectMurakamipl_PL
dc.title(Nie)myślenie granfalonempl_PL
dc.title.alternative(Un)thinking by granfaloonpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number81-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Kognitywistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-407-6
dc.referencesAronson, E., Pratkanis, A. R. (2003), Wiek propagandy (Age of Propaganda), tłum. J. Radzicki i M. Szuster. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesŁukowski, P. (2012), Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji. Warszawa, Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesŁukowski, P. (2014), Myślenie stereotypem – skutek manipulacji czy logiczna konieczność?, [w:] E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, i P. Wasyluk (red.) Festiwal Filozofii, t. 6: Oblicza współczesności. Olsztyn, Wydawnictwo IF UWM, s. 595–606.pl_PL
dc.referencesŁukowski, P. (2016), Sens wyrażenia „teoria spiskowa”, czyli jak odróżnić teorię spiskową od niespiskowej. „Hybris” 33, open access http://magazynhybris.com/index.php/component/content/article/11-archiwum/56-hybris-33-2015pl_PL
dc.referencesMurakami, H. (2012), Milczenie (Zō no shōmetsu), tłum. A. Zielińska Elliott, [w:] Zniknięcie słonia. Warszawa, Muza SA, s. 331–350.pl_PL
dc.referencesVonnegut, K. (2012), Kocia kołyska (Cat’s Cradle), tłum. L. Jęczmyk. Warszawa, Albatros.pl_PL
dc.referencesWitkowski, T. (2006), Psycho-manipulacje. Taszów, Wydawnictwo Moderator.pl_PL
dc.referencesZimbardo, P. (2012), Efekt Lucyfera (The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil), tłum. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki i M. Zieliński. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillukowski@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-406-9.07
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe