Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Maja
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:20:32Z
dc.date.available2021-11-24T18:20:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKozłowska M., Autonomia i regionalizm a integralność państwa, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 76-88, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39872
dc.descriptionWidoczna w Europie odmienność polityczna, historyczna i kulturowa wpływa na zróżnicowanie ustrojowe państw, a w bezpośrednim efekcie determinuje pozycję i rolę regionów. Autorka porusza problematykę związaną ze współczesną regionalizacją na którą składa się szereg skomplikowanych zależności, gdzie niemałą rolę odgrywa czynnik polityczny. Szczególnie widoczny jest on w przypadku hiszpańskiego kryzysu w Katalonii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautonomiapl_PL
dc.subjectregionalizmpl_PL
dc.subjectpaństwo regionalnepl_PL
dc.subjectkryzys katalońskipl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleAutonomia i regionalizm a integralność państwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number76-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Opolski, Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesFerret Jacas J., Nación, símbolos y derechos históricos, „Revista d’estudis autonomics i federals” 2011/12pl_PL
dc.referencesKozłowska M., Model państwa regionalnego w Unii Europejskiej: we Włoszech i w Hiszpanii, Wrocław 2012pl_PL
dc.referencesMarco Marco J.J., La proposta di riforma constituzionale spagnola http://www.issirfa.cnr.it/joaquin-j-marco-marco-la-proposta-di-riforma-costituzionale-spagnola.htmlpl_PL
dc.referencesPerez Royo J., Curso de derecho constitucional, Madrid 2007pl_PL
dc.referencesPietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesPuzzo F., Il federalismo fiscale, Milano 2002pl_PL
dc.referencesPrud’homme R., Les nouveaux objectifs de la politique règionale, „L’Observateur de l’OCDE” 1995pl_PL
dc.referencesRabska T., Refleksje na temat układu przestrzennego administracji publicznej i jego konsekwencje w zakresie administrowania, RPEiS 1992/2pl_PL
dc.referencesSługocki J., Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech. Zagadnienia administracyjnoprawne, Szczecin 2005pl_PL
dc.referencesSroka A., Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008pl_PL
dc.referencesTomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesTossi D.E., Secessione e Constituzione tra prassi e teoria, Napoli 2007pl_PL
dc.referencesWood J.R., Secession: A comparative analytical framework, „Canadian Journal of Political Science” 1981/16pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.04
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe