Show simple item record

dc.contributor.authorDziuban, Ewelina
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:23:29Z
dc.date.available2021-11-24T18:23:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDziuban E., Przejawy recentralizacji na przykładzie konstrukcji zespolenia powiatowych służb, inspekcji i straży, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 529-547, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.29pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39873
dc.descriptionAutorka omawia zjawisko recentralizacji zadań powiatowych na przykładzie konstrukcji zespolenia powiatowych służb, inspekcji i straży z licznymi odniesieniami do literatury przedmiotu. W sposób szczegółowy przedstawione zostaje tło legislacyjne zagadnienia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectadministracja publicznapl_PL
dc.subjectukład scentralizowanypl_PL
dc.subjectdecentralizacjapl_PL
dc.subjectprawo administracyjnepl_PL
dc.subjectzadania powiatowepl_PL
dc.titlePrzejawy recentralizacji na przykładzie konstrukcji zespolenia powiatowych służb, inspekcji i strażypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number529-547pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauki o Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteEwelina Dziuban – starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowiepl_PL
dc.referencesAdministracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej. Komentarz, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesBaraniecki Cz., Konicki J., Konstrukcja zespolenia w polskiej administracji publicznej, „Ius et Administratio” 2006/10(2)pl_PL
dc.referencesCieślak S., Zasady organizowania administracji publicznej, Przemyśl 2014pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Powiat – dziesięć lat funkcjonowania [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesDziuban E., Realizacja zasady zespolenia w administracji rządowej w województwie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014/9pl_PL
dc.referencesDziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesGilowska Z., Płoskonka J., Prutis S., Wysocka E., Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym, ST 1997/8–9pl_PL
dc.referencesJagoda J., Powiatowa (miejska) administracja zespolona [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesJaskiernia J., Zasady organizacji administracji rządowej [w:] Konstytucyjny system władz publicznych, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesKnosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesKociński C., Współdziałanie organów przy odwołaniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2002/5pl_PL
dc.referencesKonstytucyjny system władz publicznych, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesLeoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesLewandowski K., Wituska E., Dychotomia starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW” 2012/2pl_PL
dc.referencesMaćkowiak J., Ustrój powiatów i województw (zagadnienia wstępne), opinia wewnętrznapl_PL
dc.referencesMartysz Cz., Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu powiatu i samorządu województwa [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesMączyński M., Powiat w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007/6pl_PL
dc.referencesMączyński M., Starosta a powiatowa administracja zespolona w II i III Rzeczypospolitej (w okresie międzywojennym i współcześnie) [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesNiewiadomski Z., Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie. Zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem i objaśnieniami, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesSługocki J., Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesSmaga M., Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesStarościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesStec M., Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, ST 1998/12pl_PL
dc.referencesSzreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000pl_PL
dc.referencesTusiński P., Zasady ustrojowego prawa administracyjnego [w:] Ustrojowe prawo administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesWiktorowska A., Terenowe organy administracji państwowej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.29
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe