Show simple item record

dc.contributor.authorKomierzyńska-Orlińska, Eliza
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T14:22:24Z
dc.date.available2021-11-25T14:22:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKomierzyńska-Orlińska E., Problem centralizacji i decentralizacji w kontekście funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 582-598, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39884
dc.descriptionW ramach niniejszego opracowania Autorka zwraca uwagę na podstawowe standardy prawne, które powinien spełniać organizacyjny model (jednoinstytucjonalnego) nadzoru zintegrowanego nad rynkiem finansowym (w tym bankowym) oraz na jego wady i zalety.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnadzór bankowy w Polscepl_PL
dc.subjectKomisja Nadzoru Finansowegopl_PL
dc.subjectsystem bankowypl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo finansowepl_PL
dc.subjectbank centralnypl_PL
dc.titleProblem centralizacji i decentralizacji w kontekście funkcjonowania nadzoru bankowego w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number582-598pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesBełdowski J., Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym – przypadek Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce http://forum-pl-cz.com/index.php/cs/verejna-politika/22-polska/polityki-publiczne/49-jaroslaw-beldowski-zintegrowany-nadzor-nad-rynkiem-finansowym-przypadek-komisji-nadzoru-finansowego-w-polscepl_PL
dc.referencesGóral L., Interes publiczny jako przesłanka ingerencji państwa w sferę funkcjonowania rynku bankowego w Polsce i we Francji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2010/82pl_PL
dc.referencesGóral L., Modele organizacyjno-prawne nad rynkiem finansowym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009/80pl_PL
dc.referencesGóral L., Rekonstrukcja pojęcia rynku bankowego na gruncie przepisów polskiego prawa bankowego i jego użyteczność w zakresie analizy regulacji prawnych normujących cel nadzoru nad tym rynkiem, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014/92pl_PL
dc.referencesGóral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesGwardiak D., Instytucje wspomagające system nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym [w:] System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, red. D. Ostrowska, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesKaszubski R.W., Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesKawulski A., Nowa regulacja nadzoru skonsolidowanego, „Prawo Bankowe” 2004/6pl_PL
dc.referencesKopiński A., Rola nadzoru bankowego w skonsolidowanym nadzorze finansowym w Polsce [w:] Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju banków, red. M. Dębniewska, Olsztyn 2010pl_PL
dc.referencesKosieradzka E., Publicznoprawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego [w:] Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesKosieradzka E., Status prawny Narodowego Banku Polskiego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesKosieradzka E., Zmiany w zakresie nadzoru bankowego w Polsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia [w:] Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, red. J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2016pl_PL
dc.referencesMoskal T., Sieć bezpieczeństwa bankowego. Aspekty prawne, Wałbrzych 2015pl_PL
dc.referencesNadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesNieborak T., Nowe podejście do kwestii nadzoru finansowego, „Prawo Bankowe” 2006/5pl_PL
dc.referencesOlszewska G.A., Komu naprawdę potrzebny jest nowy nadzór finansowy? [w:] Nowe zjawiska na rynku finansowym, red. T. Gruszecki, J. Bednarz, Lublin 2012pl_PL
dc.referencesRutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesSkopowski M., Struktura nadzoru finansowego w Unii Europejskiej a kryzys finansowy, RPEiS 2010/2pl_PL
dc.referencesSmykla B., Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym – wybrane zagadnienia, „Prawo Bankowe” 2007/1pl_PL
dc.referencesStanisławiszyn P., Nadzór i kontrola nad Komisją Nadzoru Finansowego [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin 2008pl_PL
dc.referencesStanisławiszyn P., Status Komisji Nadzoru Finansowego w polskim systemie bankowym [w:] Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, red. W. Góralczyk, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesSzczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2005/1(26)pl_PL
dc.referencesSzustak G., Nadzór nad działalnością bankową [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesUrban M., Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej, RPEiS” 2011/2pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.32
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe