Show simple item record

dc.contributor.authorMichalska-Badziak, Ryszarda
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T15:10:11Z
dc.date.available2021-11-25T15:10:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMichalska-Badziak R., Udział samorządu lekarskiego w wykonywaniu zadań administracji publicznej, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 441-455, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.24pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39890
dc.descriptionAutorka charakteryzuje samorząd lekarski, powołany w drodze ustawowej w celu realizacji zadań publicznych, które polegają na sprawowaniu w interesie publicznym pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza (lekarza dentysty), mającego charakter zawodu zaufania publicznego, poddanego administracyjnoprawnej reglamentacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsamorząd zawodowypl_PL
dc.subjectsamorząd lekarskipl_PL
dc.subjectadministracja publicznapl_PL
dc.subjectzawód zaufania publicznegopl_PL
dc.titleUdział samorządu lekarskiego w wykonywaniu zadań administracji publicznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number441-455pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesAntkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa–Poznań 2012pl_PL
dc.referencesBłaś A., Administracja samorządu zawodowego [w:] Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2003pl_PL
dc.referencesKarcz-Kaczmarek M., Maciejewski M., Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle doktryny i orzecznictwa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015/95pl_PL
dc.referencesKarkowska D., Zawody medyczne, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesSmoktunowicz E., Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesStahl M., Inne podmioty administrujące [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSzreniawski J., Prawo administracyjne: część ogólna, Lublin 1994pl_PL
dc.referencesTabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Reglamentacja zawodów zaufania publicznego ze względu na prawną formę ich wykonywania w świetle rozwiązań polskich i państw członkowskich Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.24
dc.disciplinenauki o zdrowiupl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe