Show simple item record

dc.contributor.authorOleksy-Piesik, Izabela
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T15:20:06Z
dc.date.available2021-11-25T15:20:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOleksy-Piesik I., Miejsce samorządowych kolegiów odwoławczych w scentralizowanych i zdecentralizowanych strukturach administracji publicznej, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 487-510, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39891
dc.descriptionAutorka prowadzi rozważania na temat roli i miejsca samorządowych kolegiów odwoławczych w scentralizowanych i zdecentralizowanych strukturach administracji publicznej. Analizie poddaje kwestię pozycji prawnoustrojowej kolegiów, która, Jej zadaniem, powinna być rozpatrywana wielopłaszczyznowo.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsamorządowe kolegia odwoławczepl_PL
dc.subjectadministracja publicznapl_PL
dc.subjectwładza wykonawczapl_PL
dc.subjectstatus prawnypl_PL
dc.subjectdziałalność administracyjnapl_PL
dc.titleMiejsce samorządowych kolegiów odwoławczych w scentralizowanych i zdecentralizowanych strukturach administracji publicznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number487-510pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Katedra Prawa Administracyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesBoć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2001pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Samorządowe Kolegium Odwoławcze [w:] Rozprawy pisemne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Antoniego Agopszowicza, red. R. Mikosz, Katowice 2000pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego, „Casus” 2004/33pl_PL
dc.referencesKijowski D., W kwestii nadzoru nad samorządowymi kolegiami odwoławczymi, „Casus” 2004/33pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych z komentarzem oraz akty wykonawcze, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesKorzeniowska A., Pozycja prawna samorządowego kolegium odwoławczego [w:] Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesMartysz Cz., Rola orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w kształtowaniu nowych pojęć, konstrukcji i instytucji prawnych [w:] Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 17–18.09.2007 r., red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesMartysz Cz., Matan A., Łaszczyca G., Samorządowe kolegium odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej, „Casus” 2006/40pl_PL
dc.referencesOstapski A., Nadzór nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych. Analiza krytyczna, „Casus” 2009/52pl_PL
dc.referencesPijewski M., Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów odwoławczych, „Casus” 2012/63pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Samorządowe Kolegia Odwoławcze w świetle Konstytucji RP [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesStec M., Specyfika ustrojowa organów nadzoru i kontroli instancyjnej nad samorządem terytorialnym (regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze) [w:] Państwo i Prawo karne. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, t. 1, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesTarno J.P., Pozycja organu administracyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym – na przykładzie samorządowego kolegium odwoławczego, „Casus” 2004/33pl_PL
dc.referencesTarno J.P., Samorządowe Kolegia Odwoławcze, ST 1995/4pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Aksjologiczna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych, „Casus” 2015/75pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych, RPEiS 2015/3pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.27
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe