Show simple item record

dc.contributor.authorPietraszczyk-Sękowska, Joanna
dc.contributor.editorKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-11-26T12:20:11Z
dc.date.available2021-11-26T12:20:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPietraszczyk-Sękowska J., Samoobrona i retornantes. Następstwa powojennych migracji powrotnych w Andy na przykładzie nielegalnych zasiedleń terenów podmiejskich Ayacucho, [w:] Koszty współczesnych kryzysów, A. Kisztelińska-Węgrzyńska (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-700-2.10pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39900
dc.description.abstractTekst ma charakter studium przypadku. Jego celem jest przyjrzenie się kosztom wojennych przesiedleń i wynikających z nich migracji powrotnych w Andy peruwiańskie na przykładzie rzadko badanego zjawiska w postaci nielegalnych zasiedleń (tzw. inwazji) terenów okalających miasta prowincji. Analiza dotyczy złożonego przypadku akcji zasiedleńczej z udziałem retornantes, przeprowadzonej wiele lat po wojnie przez wywodzące się z jej okresu cywilne siły samoobrony. Podjętym rozważaniom przyświeca teza, iż – przez wzgląd na różnorodność i nieoczywistość uwarunkowań – zachowania migracyjne osób dotkniętych konfliktem zbrojnym stanowią o amorficzności fenomenu powrotów, jak również mogą przyczyniać się do podtrzymania lokalnych kryzysów powstałych w okresie terroru. Część empiryczna tekstu została przygotowana na podstawie prac badawczych zrealizowanych w latach 2004–2010 i 2015–2019 w Limie oraz miastach i terenach wiejskich środkowo-południowych Andów peruwiańskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKoszty współczesnych kryzysów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkonflikt wewnętrznypl_PL
dc.subjectmigracje powrotnepl_PL
dc.subjectnielegalne zasiedleniapl_PL
dc.subjectPerupl_PL
dc.subjectcywilne siły samoobrony Perupl_PL
dc.titleSamoobrona i retornantes.. Następstwa powojennych migracji powrotnych w Andy na przykładzie nielegalnych zasiedleń terenów podmiejskich Ayacuchopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number191-219pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-700-2
dc.referencesAguirre Cárdenas M., Ayacucho: Vilcashuaman y Cangallo. Gloria y ocaso de una heroica región andina, San Juan de Miraflores 2008.pl_PL
dc.referencesArjona A., Wartime Institutions: A Research Agenda, „Journal of Conflict Resolution” 2014, vol. 58, no. 8.pl_PL
dc.referencesAsociación Pro Derechos Humanos, Los Desplazados. 600 000 ciudadanos peruanos sin derechos, Lima 2000.pl_PL
dc.referencesBabiński G., Return Migration Revisited, [w:] E. Nowicka, H. Firouzbakch (red.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, Nomos, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesBarrantes Segura R., Reparations and Displacement in Peru, International Center for Transitional Justice (ICTJ) 2012.pl_PL
dc.referencesBenewith S., Olas de cambio: Violencia política y desplazamiento durante la Guerra Interna en el Perú (1980–2000), Independent Study Project Collection 2017, 2733, https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2733 (dostęp: 11.03.2019).pl_PL
dc.referencesBlondet C., Degregori C. I., Lynch N. (red.), Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martin de Porres. Obras escogidas VIII, Lima 2014.pl_PL
dc.referencesBuliński T., Czym jest antropologizcja nauk?, [w:] A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesCavero Carraso R., UNSCH „…imposible es morir”. Universidad satanizada, asfixiada y violentada, Huancayo 2005.pl_PL
dc.referencesComisión de la Verdad y Reconciliación, Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la CVR, Lima 2008.pl_PL
dc.referencesDegregori C. I., El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969–1979, Lima 2010.pl_PL
dc.referencesDegregori C. I., Sendero Luminoso. I. Los hondos y mortales desencuentros, II Sendero Luminoso: lucha armada y utopía autoritaria, Documento de Trabajo n. 4 y 6, Lima 1985.pl_PL
dc.referencesDegregori C. I. (red.), Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, Lima 1996.pl_PL
dc.referencesDesconocidas golpean y cortan a periodista radial, https://ifex.org/es/desconocidas- golpean-y-cortan-a-periodista-radial/ (dostęp: 20.07.2021).pl_PL
dc.referencesFumerton M., Beyond Counterinsurgency: Peasant Militias and Wartime Social Order in Peru’s Civil War, „European Review of Latin American and Caribbean Studies” 2018, no. 105, s. 61–86.pl_PL
dc.referencesFumerton M., Rondas Campesinas in the Peruvian Civil War: Peasant Self-Defence Organisations in Ayacucho, „Bulletin of Latin American Research” 2001, vol. 20, no. 4, s. 470–497.pl_PL
dc.referencesGorriti G., Sendero Luminoso. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Tomo I, Lima 1990.pl_PL
dc.referencesJiménez E., Chungui. Violencia y trazos de memoria, Lima 2009.pl_PL
dc.referencesKlarén P., Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima 2004.pl_PL
dc.referencesLozano Martínez F. J., Desplazados por violencia en asentamientos humanos de Huanta y Lima. Perú, Guadalajara 2011.pl_PL
dc.referencesManrique N., El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980–1996, Lima 2002.pl_PL
dc.referencesMayer E., Cuentos feos de la reforma agraria peruana, Lima 2017.pl_PL
dc.referencesMesa nacional sobre desplazamiento, Balance del proceso de desplazamiento por violencia política en el Perú (1980–1997), „Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM” 2002, nr 5; Web. 26 February 2019, http:// journals.openedition.org/alhim/647 (dostęp: 19.03.2019).pl_PL
dc.referencesMurra J., El mundo andino. Población, medio ambiente y economía, Lima 2014.pl_PL
dc.referencesNiedźwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesNowicka E., Introduction. The Study of Return Migrations, [w:] E. Nowicka, H. Firouzbakch (red.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, Kraków 2008, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesNowicka E., Firouzbakch H., Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesOchatoma Paravicino J., Cabrera Romero M., Religión y militarismo en la antigua ciudad Wari, [w:] R. Ayala Huaytalla (red.), Entre la región y la nación. Nuevas aproximaciones a la histora ayacuchana y peruana, Lima 2013.pl_PL
dc.referencesPereyra Chávez N. E., Élite, poder y disciplina en el Perú temprano colonial: el caso de Huamanga, 1539–1550, [w:] R. Ayala Huaytalla (red.), Entre la región y la nación. Nuevas aproximaciones a la histora ayacuchana y peruana, Lima 2013.pl_PL
dc.referencesPietraszczyk J., Peruwiańskie Komitety Samoobrony – w poszukiwaniu nowej roli społecznej, [w:] M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesPietraszczyk-Sękowska J., Peruwiańskie siły samoobrony chłopskiej. Od konfliktu zbrojnego do transformacji pokojowej, t. II, Poznań 2011 (maszynopis pracy doktorskiej).pl_PL
dc.referencesPietraszczyk-Sękowska J., Powroty po(do) bliskich. O paradoksach migracji powrotnych i ich związkach z poszukiwaniami desaparecidos w Andach peruwiańskich końca XX i początku XXI wieku, „Ameryka Łacińska” 2020, nr 1, s. 15–38.pl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński A., Wspólne obszary refleksji: społeczno-kulturowej antropologii, nauk o polityce i nauk prawnych, [w:] A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesRodriguez Vargas M., Espinosa de Rivero O. (red.), Multiples retornos a una misma tierra. La situación del pueblo Asháninka de los ríos Tambo y Ené – Selva Central, Lima 1997.pl_PL
dc.referencesRoel Pineda V., Historia social y económica de la colonia, Lima 1999.pl_PL
dc.referencesRomaniszyn K., Migration Networks and Return Migration, [w:] E. Nowicka, H. Firouzbakch (red.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesSalas Olivari M., La ciudad-región de Huamanga: de los tiempos prehispánicos a la era colonial y republicana inicial, [w:] R. Ayala Huaytalla (red.), Entre la región y la nación. Nuevas aproximaciones a la histora ayacuchana y peruana, Lima 2013.pl_PL
dc.referencesSkoczek M., Zmiany mobilności przestrzennej ludności Ameryki Łacińskiej jako efekt globalizacji, [w:] M. F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesŚniadecka-Kotarska M., Kobiety w migracjach przesiedleńczych w Peru (1980–2000), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2006, nr 1, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesTapia C., Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final, Lima 1997.pl_PL
dc.referencesTapia C., Las Rondas Campesinas, los CAD’s y la Policía Rural, [w:] Comisionado para la Paz y Desarrollo (red.), Cultura de Paz, Seguridad Ciudadana y Comités de Autodefensa, Ayacucho 2004.pl_PL
dc.referencesTung T., Violence, Ritual and the Wari Empire. A Social Bioarchaeology of Imperialism in the Ancient Andes, Gainesville 2012.pl_PL
dc.referencesUrrutia J., Aquí nada ha pasado. Huamanga siglos XVI–XX, Lima 2014.pl_PL
dc.referencesYamada G., Patrones de migración interna en el Perú reciente, [w:] C. Garavito, I. Muñoz Portugal (red.), Empleo y protección social, Lima 2014, s. 91–124.pl_PL
dc.referencesYanama celebra aniversario en medio de carencias, „Correo”, 12.03.2017, https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/yanama-celebra-aniversario- -en-medio-de-carencias-736689/ (dostęp: 22.07.2021).pl_PL
dc.referencesZapata Velasco A., Pereyra Chávez N., Rojas Rojas R. (red.), Historia y cultura de Ayacucho, Lima 2010.pl_PL
dc.referencesZevallos Trigoso N., Desplazamientos Internos en el Perú, Lima 2015.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.pietraszczyk@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-700-2.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe