Show simple item record

dc.contributor.authorSawa, Dawid
dc.contributor.editorKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-11-26T15:04:23Z
dc.date.available2021-11-26T15:04:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSawa D., Łacińska Unia Monetarna a Skandynawska Unia Monetarna – podobieństwa i różnice, [w:] Koszty współczesnych kryzysów, A. Kisztelińska-Węgrzyńska (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-700-2.07pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39902
dc.description.abstractArtykuł dotyczy genezy i rozwoju Łacińskiej Unii Monetarnej oraz Skandynawskiej Unii Monetarnej, a także próby jednolicenia państw kontynentu europejskiego dla celów ekonomicznych. W tej koncepcji dużą rolę odgrywa polityka, która wytycza kierunki również te o charakterze gospodarczym. Polityka zajmuje centralne miejsce w kształtowaniu rzeczywistości, dlatego jej rola w poniższym rozdziale jest tak istotna. W artykule poruszona została materia bimetalizmu, która w koncepcji unii monetarnych odgrywa istotną rolę. Wyżej wymienione organizacje już nie istnieją, a ich funkcjonowanie cechowały zarówno podobieństwa, jak i różnice, co zostanie przedstawione. Ponadto, w tekście zostanie zawarta kwestia bankowości, zjawiska odgrywającego ważną rolę w kontekście unii walutowych. W tekście wykorzystano metodę porównawczą i historyczną.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKoszty współczesnych kryzysów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectunia walutowapl_PL
dc.subjectŁacińska Unia Monetarnapl_PL
dc.subjectSkandynawska Unia Monetarnapl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.titleŁacińska Unia Monetarna a Skandynawska Unia Monetarna – podobieństwa i różnicepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number135-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-700-2
dc.referencesBorowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesBożejewicz P., Historia wspólnej waluty: Dwie integracje europejskie, https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/311299953-Historia-wspolnej-waluty-Dwie-integracje-europejskie.html (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesChojnacki Ł., Inwestowanie w srebro i złoto, Gliwice 2019.pl_PL
dc.referencesEinaudi L. L., From the Franc to the ‘Europe’: The Attempted Transformation of the Latin Monetary Union into a European Monetary Union, 1865–1873, „Economic History Review” 2000, t. LIII, s. 284–308, https://www.jstor.org/stable/2598699 (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesHongbing S., Wojna o pieniądz. Cisza przed burzą, Wrocław 2018.pl_PL
dc.referencesKawecka-Wyrzykowska E., Propozycje budżetu strefy euro, ,,Unia Europejska.pl” 2015, wyd. 1, s. 20–27, https://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:HamNURMwmVoJ:https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-28f73018-d8a0-49f7-9fa1-6bab835d7c26/c/UE.pl_1_2015.20-27.pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesKąkol M. K., Historyczne doświadczenia w tworzeniu unii walutowych, ,,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2004, t. 38, s. 177–190.pl_PL
dc.referencesKrajewski A., Pierwsza unia walutowa powstała w XIX wieku, https://polskatimes.pl/pierwsza-unia-walutowa-powstała-w- xix-wieku/ar/164986 (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesKrzemień K., Łacińska Unia Monetarna czyli powstanie i upadek XIX-wiecznej strefy euro, https://goldenmark.com/pl/mysaver/lacinska-unia-monetarna/ (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesKubin T., Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesMazurek J., System waluty złotej, https://goldenmark.com/pl/mysaver/system-waluty-zlotej/ (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesMiroszewski K., Stolarczyk M. (red.), Śląsk – Polska – Europa – Świat, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesObserwatorfinansowy.pl, Porozumienie swapowe, czyli historia trzech skandynawskich koron, https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8025156,porozumienie-swapowe-czyli-historia-trzech-skandynawskich-koron.html (27.07.2021).pl_PL
dc.referencesPuetter U., Monetary union, https://www.britannica.com/topic/monetary-union (dostęp: 30.07.2021).pl_PL
dc.referencesRothbard M. N., Złoto, banki, ludzie, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesSabała M., Krzyż skandynawski. Dlaczego flagi państw nordyckich są do siebie podobne?, https://przegladbaltycki.pl/6498,krzyz-skandynawski-dlaczego-flagi-panstw-nordyckich-sa-podobne.html (dostęp: 27.07.2021).pl_PL
dc.referencesSzelągowska G., O zwycięstwie kultury nad polityką. Jak odwieczni wrogowie stworzyli suwerenne państwa i współczesną wspólnotę nordycką, ,,Kwartalnik Historyczny” 2018, R. CXXV.pl_PL
dc.referencesVanthoor W. F. V., European Monetary Union since 1848. A Political and Historical Analysis, Amsterdam 1996.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildawid.sawa@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-700-2.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe