Show simple item record

dc.contributor.authorGrzejdziak, Lukasz
dc.date.accessioned2021-11-29T11:45:17Z
dc.date.available2021-11-29T11:45:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2299-5749
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39924
dc.description.abstractW lipcu 2016 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie Niemcy przeciwko Komisji (Deutsche Post). W wyroku tym dokonał sądowej kontroli decyzji Komisji Europejskiej uznającej za pomoc państwa kilka środków wsparcia przyznanych Deutsche Post przez rząd niemiecki. Część z nich Komisja uznała za pomoc istniejącą lub zgodną z rynkiem wewnętrznym. Jednakże wsparcie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych ze szczególnym statusem pracowników poczty niemieckiej, uznane zostało za pomoc niedopuszczalną i objęte zostało obowiązkiem zwrotu. Sąd UE uchylił decyzję Komisji, uznając, że środek nie stanowił pomocy państwa, a jedynie rekompensatę niekorzystnej pozycji strukturalnej Deutsche Post wynikającej ze spoczywających na niej obowiązków. Dokonana przez Sąd UE w wyroku wykładnia art. 107 ust. 1 TFUE, w zakresie treści warunku selektywnej korzyści oraz zastosowana przezeń analogia do tzw. testu Altmark budzą zastrzeżenia dotyczące zgodności z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym tak dopuszczalności rekompensat wykonywania usług publicznych, jak i koncepcji nierynkowej korzyści oraz pojęcia „pomocy państwa” w ogóle. Artykuł skupia się na odpowiedzi na pytanie o spójność werdyktu Sądu UE z wcześniejszym orzecznictwem w tym zakresie ora stanowi próbę oceny możliwych konsekwencji stosowania podejścia wypracowanego przez Sąd UE w analizowanym wyroku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny;7
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectpomoc państwapl_PL
dc.subjectsektor pocztowypl_PL
dc.subjectpojęcie „pomocy państwa”pl_PL
dc.subjectselektywność pomocy państwapl_PL
dc.subjectnierynkowa korzyść udzielona przedsiębiorstwupl_PL
dc.subjectfinansowanie świadczeń socjalnych pracownikówpl_PL
dc.titleMiędzy korzyścią obiektywną a relatywną. Wyrok Sądu UE w sprawie T-143/12 Deutsche Post i jego konsekwencjepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number100-117pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.referencesBaudenbacher, C. (1997). A Brief Guide to European State Aid Law. The Hague: Kluwer Law International.pl_PL
dc.referencesGromnicka, E.E. (2005). Services of General Economic Interest and State Aid. European Public Law, 11.pl_PL
dc.referencesHancher, L. (2003). Towards a New Defi nition of a State Aid under European Law: Is there a New Concept of State Aid Emerging? European State Aid Law, 3.pl_PL
dc.referencesNicolaides, P. (2004). Fiscal State Aid in the EU: The Limits of Tax Autonomy. World Competition, 27(3).pl_PL
dc.referencesSinnaeve, A. (2003). State Financing of Public Services: The Court’s Dilemma in the Altmark Case, European State Aid Law, 3.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillgrzejdziak@wpia.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.8
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe