Show simple item record

dc.contributor.authorMoroz-Grzelak, Lilla
dc.contributor.editorChmielewski, Paweł
dc.contributor.editorSzczesio, Sławomir Lucjan
dc.date.accessioned2021-11-29T12:01:01Z
dc.date.available2021-11-29T12:01:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMoroz-Grzelak L., Macedońska pamięć historyczna. Imaginarium pomnikowe, [w:] Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Chmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 381-395, https://doi.org/10.18778/7525-969-8.21pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-969-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39925
dc.descriptionAutorka pracy skupiła się na pamięci historycznej , jako bardzo ważnym elemencie scalającym wspólnotę państwową, przypominającym o jej wartości i miejscu w świecie. Macedonia, powstała po upadku Jugosławii potrzebowała bohaterów. Duchowa więź Słowian macedońskich z zamieszkiwanym terytorium jako sferą własnych przodków sprawiła, że do rodzimej tradycji asymilowano postacie antyku i średniowiecza, podkreślając ich związki w przeszłości z tą przestrzenią i konstruując w ten sposób własny panteon narodowy. W tym kontekście kwestią drugorzędną pozostaje fakt, że włączono doń postacie, które znalazły swe miejsce także w bułgarskiej, serbskiej czy greckiej spuściźnie kulturowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesBałkany XX/XXI;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMacedoniapl_PL
dc.subjectAleksander Wielkipl_PL
dc.subjectcar Samoil/Samuelpl_PL
dc.subjectCyryl i Metodypl_PL
dc.subjectGoce Delčevpl_PL
dc.titleMacedońska pamięć historyczna. Imaginarium pomnikowepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number381-395pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-167-8
dc.identifier.doi10.18778/7525-969-8.21
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe