Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepański, Wojciech
dc.contributor.editorChmielewski, Paweł
dc.contributor.editorSzczesio, Sławomir Lucjan
dc.date.accessioned2021-11-29T12:52:00Z
dc.date.available2021-11-29T12:52:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzczepański W., Pożegnanie z Jugosławią: Wspólnota Państwowa Serbia i Czarnogóra (2003–2006), [w:] Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Chmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 461-475, https://doi.org/10.18778/7525-969-8.26pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-969-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39930
dc.descriptionPrezentowane uwagi na temat losów Serbii Czarnogóry jako państwa-efemerydy, stanowiącego dla Serbii i Czarnogóry, w sytuacji kryzysu ich stosunków dwustronnych i narastających czarnogórskich dążeń niepodległościowych, jedynie „przystanek” przed ostatecznym demontażem tego, co pozostało z dawnej państwowości jugosłowiańskiej w postaci ostatniej, od 1992 r. wyłącznie już dwuczłonowej, federacji, stanowią próbę nieco luźniejszego scharakteryzowania serbsko-czarnogórskiego „pożegnania z Jugosławią”. W podejmowanych rozważaniach wskazane zostaną: czynniki odpowiadające w latach 2003–2006 za integrowanie się oraz dezintegrację Serbii i Czarnogóry, determinanty koordynowania niektórych przedsięwzięć przez obydwa sfederowane podmioty oraz faktory doprowadzające do rozprzęgania się ich więzi, aż po praktyczny paraliż prac wspólnotowych, coraz częściej już tylko z nazwy, ciał.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesBałkany XX/XXI;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJugosławiapl_PL
dc.subjectWspólnota Państwowa Serbia i Czarnogórapl_PL
dc.subjectpaństwo-efemerydapl_PL
dc.titlePożegnanie z Jugosławią: Wspólnota Państwowa Serbia i Czarnogóra (2003–2006)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number461-475pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKomisja Bałkanistyki PAN, Oddział w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-167-8
dc.identifier.doi10.18778/7525-969-8.26
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe