Show simple item record

dc.contributor.authorBujwid-Kurek, Ewa
dc.contributor.editorChmielewski, Paweł
dc.contributor.editorSzczesio, Sławomir Lucjan
dc.date.accessioned2021-11-29T16:46:22Z
dc.date.available2021-11-29T16:46:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBujwid-Kurek E., Wybrane zagadnienia ustrojowe współczesnej Republiki Serbii, [w:] Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Chmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 477-491, https://doi.org/10.18778/7525-969-8.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-969-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39933
dc.descriptionZa główny cel badawczy Autorka przyjęła omówienie systemu naczelnych organów państwowych Republiki Serbii w świetle zapisu konstytucji Serbii z 2006 r. Analizie poddane zostaną: Zgromadzenie Narodowe (Narodna Skupština) Republiki Serbii, instytucja prezydenta, rząd, Sąd Konstytucyjny, którego rola w omawianym systemie jest szczególna. Także warta uwagi wydaje się instytucja Obrońcy Obywatela (Ombudsman), choć nie będąca w ścisłym tego słowa znaczeniu elementem składowym aparatu państwowego, to jednak mająca niebagatelne znaczenie jako przykład instytucji stojącej na straży praworządności, zwłaszcza we współczesnej Republice Serbii. Analiza ta ma posłużyć ustaleniu, czy ustrojodawca serbski w wystarczającym stopniu zadbał o to, by konstytucyjny zapis dotyczący wyżej wymienionych organów państwa był adekwatny do wymogów demokratycznego ustroju politycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesBałkany XX/XXI;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRepublika Serbiipl_PL
dc.subjectkonstytucjapl_PL
dc.subjectrządpl_PL
dc.subjectSąd Konstytucyjnypl_PL
dc.subjectObrońcy Obywatelapl_PL
dc.titleWybrane zagadnienia ustrojowe współczesnej Republiki Serbiipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number477-491pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Współczesnych Systemów Politycznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-167-8
dc.identifier.doi10.18778/7525-969-8.27
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe