Show simple item record

dc.contributor.authorKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella
dc.contributor.editorChmielewski, Paweł
dc.contributor.editorSzczesio, Sławomir Lucjan
dc.date.accessioned2021-11-29T16:48:16Z
dc.date.available2021-11-29T16:48:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKorzeniewska-Wiszniewska M., Obraz relacji serbsko-boszniackich na przykładzie Sandżaku w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Chmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 493-515, https://doi.org/10.18778/7525-969-8.28pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-969-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39934
dc.descriptionAutorka w swojej pracy omawia trudną relację serbsko-boszniacką na przykładzie Sandżaku, obszaru położonego na terytorium Serbii oraz Czarnogóry. Wyjaśnia również skomplikowane znaczenie terminu „Boszniak” oraz jakie konsekwencje miało wprowadzenie tej nazwy do życia publicznego, języka służbowego i dokumentów. Badaczka podkreśla w swojej pracy również fakt, że Boszniacy stanowią najliczniejszą po Serbach i Węgrach grupę narodową w Republice Serbii, co daje im prawo do korzystania z przysługujących im praw mniejszościowych, łącznie z dążeniem do uzyskania autonomii terytorialnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesBałkany XX/XXI;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSerbiapl_PL
dc.subjectCzarnogórapl_PL
dc.subjectSandżakpl_PL
dc.subjectBoszniakpl_PL
dc.titleObraz relacji serbsko-boszniackich na przykładzie Sandżaku w pierwszej dekadzie XXI w.pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number493-515pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Współczesnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-167-8
dc.identifier.doi10.18778/7525-969-8.28
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe