Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowska, Patrycja
dc.contributor.editorChmielewski, Paweł
dc.contributor.editorSzczesio, Sławomir Lucjan
dc.date.accessioned2021-11-29T16:55:48Z
dc.date.available2021-11-29T16:55:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSokołowska P., Pięć lat niepodległości Kosowa. Wyzwania dla najmłodszego państwa w Europie, [w:] Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Chmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 559-576, https://doi.org/10.18778/7525-969-8.32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-969-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39938
dc.descriptionPiąta rocznica uzyskania niepodległości przez Kosowo to dobry moment do podsumowania i analizy sukcesów i porażek najmłodszego państwa w Europie oraz zwrócenia szczególnej uwagi na procesy, które w tym regionie zachodzą. Ostatnie lata pokazały bowiem, że Kosowo nadal boryka się z szeregiem problemów natury politycznej, gospodarczej oraz społecznej. Najistotniejszym wyzwaniem jest brak stabilności politycznej, praworządności, a zwłaszcza efektywnych instytucji państwowych. Sytuacji nie ułatwia zbytnio fakt, iż Kosowo uznane jest przez 90 państw świata. Nadal bowiem nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych instytucji międzynarodowych z wyjątkiem Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Również Unia Europejska (UE) podzielona jest w sprawie niepodległości tego kraju, a Słowacja, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Cypr wciąż odmawiają jego uznania. Bezpieczeństwo państwa, kwestia ochrony granic, mierne rezultaty walki ze zorganizowaną przestępczością oraz korupcją to kolejne problemy, z którymi mierzy się Kosowo.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Artykuł powstał w ramach projektu pt. "Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka", który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesBałkany XX/XXI;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKosowopl_PL
dc.subjectproblemy politycznepl_PL
dc.subjectproblemy ekonomicznepl_PL
dc.subjectproblemy społecznepl_PL
dc.subjectONZpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titlePięć lat niepodległości Kosowa. Wyzwania dla najmłodszego państwa w Europiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number559-576pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-167-8
dc.identifier.doi10.18778/7525-969-8.32
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe