Show simple item record

dc.contributor.authorPolak, Szymon
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorKuliś, Jakub
dc.contributor.editorPisarski, Jakub
dc.contributor.editorWiśniewski, Cyprian
dc.date.accessioned2021-11-30T08:10:01Z
dc.date.available2021-11-30T08:10:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPolak S., „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” Franciszka Leopolda Lafontaine’a a stan wiedzy medycznej w początkach wieku XIX. Wybrane choroby, [w:] Vade Nobiscum, tom XXIII/2021. Studia nad XIX i XX wiekiem, K. Gryglewski, J. Kuliś, J. Pisarski, C. Wiśniewski (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-645-6.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-645-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39940
dc.description.abstractThe issue of diseases and attempts to treat them has troubled humanity since the dawn of time. However, with the passage of time, the state of medical knowledge grew, and in the Renaissance there was a real revival of human sciences, which resulted in the works of such people as Andreas Vesalius, William Harvey or Giambattista Morgagni, and in the Commonwealth Wojciech Oczko or Joachim Delhafius. The symbolic work that introduces medicine not only in the nineteenth century, but also into the deep province is the „Health Journal for All States” by Franz Leopold Lafontaine. The analysis of three types of diseases: tuberculosis, smug and dental issues in relation to other researchers allows to compare the state of medical knowledge not only with what occurred before, but also with how these diseases were later looked at.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofVade Nobiscum, tom XXIII/2021. Studia nad XIX i XX wiekiem;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthealth issuespl_PL
dc.subjecttuberculosispl_PL
dc.subjectdental issuespl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.title„Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” Franciszka Leopolda Lafontaine’a a stan wiedzy medycznej w początkach wieku XIX. Wybrane chorobypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number29-45pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-646-3
dc.referencesAnns J., Wykład praktyczny chorób zębów i ich leczenia, Warszawa 1849.pl_PL
dc.referencesChromy T. E., Naynowsze dostrzeżenia nad chorobą kołtona: za dodatek do historii iego natury własności i szrodkow leczenia służące w okolicy Krakowa i części Galicyi Zachodniey zebrane, Warszawa 1809.pl_PL
dc.referencesLafontaine L., „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” 1801, nr 1.pl_PL
dc.referencesLafontaine L., „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” 1801, nr 2.pl_PL
dc.referencesLafontaine L., „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” 1801, nr 6.pl_PL
dc.referencesLafontaine L., „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” 1802, nr 7.pl_PL
dc.referencesLafontaine L., „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” 1802, nr 9.pl_PL
dc.referencesWitruwiusz, O architekturze 10 ksiąg, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDobrzycki H., O kołtunie pospolicie „plica polonica” zwanym, Warszawa 1877.pl_PL
dc.referencesDomosławski Z., Wprowadzenie do medycyny, Jelenia Góra 2007.pl_PL
dc.referencesDzięciołowska-Baran E., Gawlikowska-Sroka A., Gruźlica – niekończąca się opowieść, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2013, nr 59(2).pl_PL
dc.referencesGest H., The discovery of microorganisms by Robert Hooke and Antoni van Leeuwenhoek, fellows of the Royal Society, „Notes and Records of the Royal Society of London” 2004, nr 58(2).pl_PL
dc.referencesGrzybowski A., Sak J., Józef Struś (1510–1568) jako prekursor współczesnej wiedzy o układzie krążenia w 500. rocznicę jego urodzin, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2011, vol. 74.pl_PL
dc.referencesJeszke J., Myśl europejska w medycynie polskiej w XIX w. w badaniach polskich historyków medycyny, „Medycyna Nowożytna” 1996, nr 3/1–2.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesOstrowska T., Franciszek Leopold Lafontaine, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesOstrowska T., Historia czasopiśmiennictwa medycznego i jego udział w rozwoju towarzystw naukowych i nauk medycznych w Polsce, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1989, nr 28/4.pl_PL
dc.referencesSzarewski A. i in., Joachim Oelhaf and the first public autopsy in Gdansk in 1613, „Folia Morphologica” 2013, vol. 72, no. 4.pl_PL
dc.referencesSztych D., Zastosowanie odzwierzęcych środków leczniczych w medycynie ludowej, „Wiadomości Zootechniczne” 2018, R. 61, nr 2.pl_PL
dc.referencesVölker A., Skobacki A., Lekarz olsztyński Joachim Kornalewski i jego rozprawa o kołtunie z 1897 r., „Kontakty Mazursko-Warmińskie” 1980, nr 2.pl_PL
dc.referencesWęglorz J., Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Toruń 2015.pl_PL
dc.referenceshttps://gumed.edu.pl/294.html (dostęp: 14.04.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://ossolineum.pl/index.php/dziennik-zdrowia-dla-wszystkich-stanow-pierwsze-polskie-czasopismo-lekarskie/ (dostęp: 23.04.2020).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-645-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe