Show simple item record

dc.contributor.authorBodzionny, Zuzanna
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorKuliś, Jakub
dc.contributor.editorPisarski, Jakub
dc.contributor.editorWiśniewski, Cyprian
dc.date.accessioned2021-11-30T08:12:54Z
dc.date.available2021-11-30T08:12:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBodzionny Z., Polak, Węgier – dwaj poeci. Obraz państwa i odpowiedzialnego za jego los wieszcza w obliczu sytuacji społeczno-politycznej Polski i Węgier okresu „burzy i naporu” na przykładzie „Grobu Agamemnona” Juliusza Słowackiego i wybranych wierszy Sándora Petőfiego, [w:] Vade Nobiscum, tom XXIII/2021. Studia nad XIX i XX wiekiem, K. Gryglewski, J. Kuliś, J. Pisarski, C. Wiśniewski (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-645-6.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-645-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39941
dc.description.abstractThe starting point of this paper is the similarity of the socio-political situation of Poland and Hungary in the first half of the 19. century. This situation has turned out to be the leitmotif of the literature from that time. The comparison of the lyrical works of Juliusz Słowacki and Sándor Petőfi (who are thought to be the greatest poets of both nations) allows to prove in what matter the historical convergence is reflected by the analogies in portraying the attitudes of the Polish and the Hungarian living that time as well as the self-potraying of the poets who felt responsible for the fate of their countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofVade Nobiscum, tom XXIII/2021. Studia nad XIX i XX wiekiem;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectNovember Uprisingpl_PL
dc.subjectSpring of Nationspl_PL
dc.subjectpolitical poetrypl_PL
dc.subjectSándor Petőfipl_PL
dc.subjectJuliusz Słowackipl_PL
dc.titlePolak, Węgier – dwaj poeci. Obraz państwa i odpowiedzialnego za jego los wieszcza w obliczu sytuacji społeczno-politycznej Polski i Węgier okresu „burzy i naporu” na przykładzie „Grobu Agamemnona” Juliusza Słowackiego i wybranych wierszy Sándora Petőfiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number47-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-646-3
dc.referencesPetőfi S., 15 marca 1848, Czarno-czerwony śpiew, Do narodu, Do naśladowców, Do poetów XIX wieku, Naród węgierski (I), Niemców sztandar znów nad zamkiem w Budzie, Światła!, [w:] S. Petőfi, Na wielkiej drodze, tłum. M. Jachimowicz, Świdnica 1993.pl_PL
dc.referencesPetőfi S., Pieśń bojowa, Pieśń narodowa, [w:] S. Petőfi, Poezje wybrane, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, [w:] J. Słowacki, Wiersze i poematy, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesChudzikowska J., Generał Bem, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesCsapláros I., Sándor Petőfi, [w:] S. Petőfi, Poezje wybrane, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesFelczak W., Historia Węgier, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.pl_PL
dc.referencesIllyés Gy., Sándor Petőfi, przekł. i oprac. Z. Nowakowska, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesJachimowicz M., Na wielkiej drodze, [w:] S. Petőfi, Na wielkiej drodze, tłum. M. Jachimowicz, Świdnica 1993.pl_PL
dc.referencesJanion M., Artysta romantyczny wobec narodowego sacrum, [w:] M. Janion, Prace wybrane, t. 4, Romantyzm i jego media, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesJanion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesKovács I., Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei, przekł. M. Snopek, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKovács I., Słowo od Węgra, przekł. J. Snopek, [w:] S. Petőfi, Na wielkiej drodze, tłum. M. Jachimowicz, Świdnica 1993.pl_PL
dc.referencesKowalczykowa A., Słowacki, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSnopek J., Węgry. Zarys dziejów i kultury, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Słowacki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŚliwiński M., Przestrzeń morza w „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” Juliusza Słowackiego, [w:] J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Gdańsk 1987.pl_PL
dc.referencesVarsány I., Magyar-lengyel szótár, Budapeszt 1988.pl_PL
dc.referencesBrückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-645-6.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe