Show simple item record

dc.contributor.authorKarczyński, Łukasz
dc.contributor.editorMirek, Ireneusz
dc.contributor.editorNowak, Tomasz
dc.date.accessioned2021-12-15T13:35:48Z
dc.date.available2021-12-15T13:35:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKarczyński Ł., Wykładnia operatywna sądu administracyjnego w roli gwaranta ochrony praw podatnika (wybrane uwagi), [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Mirek I., Nowak T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 446-453, DOI: 10.18778/7969-015-2.43pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-015-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40056
dc.descriptionAutor zwraca uwagę na pewne niedomagania w funkcjonowaniu systemu sądownictwa administracyjnego w zakresie ochrony praw podatnika. Podkreśla, jak niezwykle ważne są gwarancje odpowiedniego traktowania jednostki w sporze z administracją podatkową, skoro to m.in. dzięki nim jednostka może przyjąć nastawienie, że jej własne państwo traktuje ją jako pełnoprawnego członka społeczności i że uiszczenie podatku pozwala realizować dobro wspólne, z korzyścią także dla tej jednostki.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi; Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMirek I., Nowak T. (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectochrona praw podatnikapl_PL
dc.subjectsądownictwo administracyjnepl_PL
dc.subjectprawo podatkowepl_PL
dc.subjectregulacje prawnepl_PL
dc.subjectNaczelny Sąd Administracyjnypl_PL
dc.titleWykładnia operatywna sądu administracyjnego w roli gwaranta ochrony praw podatnika (wybrane uwagi)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number446-453pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-278-1
dc.identifier.doi10.18778/7969-015-2.43
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe