Show simple item record

dc.contributor.authorWójtowicz, Wanda
dc.contributor.editorMirek, Ireneusz
dc.contributor.editorNowak, Tomasz
dc.date.accessioned2021-12-15T13:38:05Z
dc.date.available2021-12-15T13:38:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWójtowicz W., Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Mirek I., Nowak T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 454-458, DOI: 10.18778/7969-015-2.44pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-015-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40057
dc.descriptionArtykuł porusza kwestie propozycji zmian w prawie podatkowym w związku z obserwowanym załamaniem finansowym i gospodarczym. Wśród nich wymienić należy nowelizację konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza w postaci rewizji ulg stosowanych w tym podatku.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi; Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMirek I., Nowak T. (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpodatek dochodowy od osób fizycznychpl_PL
dc.subjectulgi podatkowepl_PL
dc.subjectdziałania legislacyjnepl_PL
dc.subjectdochód publicznypl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.titleUlgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w warunkach kryzysu gospodarczegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number454-458pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Instytut Administracji, Samorządu i Prawapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-278-1
dc.identifier.doi10.18778/7969-015-2.44
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe