Show simple item record

dc.contributor.authorGrzeszczuk-Brendel, Hanna
dc.contributor.editorJarno, Witold
dc.contributor.editorKita, Jarosław
dc.date.accessioned2021-12-30T10:42:56Z
dc.date.available2021-12-30T10:42:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationGrzeszczuk-Brendel H., Architektura okupacyjna – projekty nazistowskie w Poznaniu, [w:] Oblicza Wojny. Tom 5. Miasto i wojna, Jarno W., Kita J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 341-354, https://doi.org/10.18778/8220-699-9.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-699-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40378
dc.description.abstractWojna wiąże się najczęściej ze zniszczeniami i wstrzymaniem prac budowlanych, wobec czego ożywiona aktywność nazistowska w Poznaniu stawia pytanie o ideowe funkcje architektury. W czasie drugiej wojny światowej powstawały w ówczesnej stolicy Gau Wartheland nie tylko liczne projekty urbanistyczno-architektoniczne, ale też wznoszono wiele osiedli mieszkaniowych, zakładano tereny zieleni i prowadzono przebudowę dawnego zamku cesarskiego na Deutsches Schloss. Przebudowa zamku jako siedziby Hitlera jednoznacznie wyrażała dominację III Rzeszy nad podbitymi terenami, ale taka była też funkcja budynków mieszkaniowych. Wiele z tych zamierzeń otrzymało status „ważnych dla działań wojennych”, co każe traktować architekturę jako środek zabezpieczający zdobycze wojenne, a osadników jako kolonizatorów i okupantów. Osiedla mieszkaniowe reprezentowały modelowe cechy masowego budownictwa opracowywanego dla czasów powojennych, miały więc dokumentować opanowanie „po wieczne czasy” terenów włączonych do III Rzeszy, a także służyły ich przekształcaniu zgodnie z ideologią nazistowską.pl_PL
dc.description.abstractWar usually causes damage and suspension of construction work, thus intensified Nazi activity in Poznań brings into focus the ideological functions of architecture. During World War II, the then capital city of Gau Wartheland was the site of numerous urban and architectural projects, as well as many new housing estates and green areas. Moreover, the occupant worked on the conversion of the former imperial castle into a Deutsches Schloss, that is Hitler’s headquarters, which were to express the Third Reich’s dominance over the conquered territories. This was also the function of residential buildings. Many of these projects were given the status of “important to military operations”, hence the architecture should be perceived as a means to secure the territorial gains, and the German settlers as colonists and occupants. The housing estates displayed features of mass construction developed with a view to post-war times and were, therefore, intended to document the ‘endless’ control of the areas incorporated into the Reich. The estates also served to transform these areas in line with Nazi ideology.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJarno W., Kita J. (red.), Oblicza Wojny. Tom 5. Miasto i wojna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPoznańpl_PL
dc.subjectprojekty architektoniczne i urbanistycznepl_PL
dc.subjectideologia nazistowskapl_PL
dc.subjectDeutsches Schlosspl_PL
dc.subjectarchitectural and urban projectspl_PL
dc.subjectNazi ideologypl_PL
dc.subjectPoznań, architectural and urban projects, Nazi ideology, Deutsches Schlosspl_PL
dc.titleArchitektura okupacyjna – projekty nazistowskie w Poznaniupl_PL
dc.title.alternativeOccupational Architecture – Nazi Projects in Poznańpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by the Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number341-354pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-703-3
dc.referencesReichsstatthalter, nr 3276 (Archiwum Państwowe w Poznaniu).pl_PL
dc.referencesAkta miasta Poznania, nr 16249, 16016.pl_PL
dc.referencesBöckler E., Von deutschen Plätzen, „Zentralblatt der Bauverwaltung” 1940, nr 41.pl_PL
dc.referencesDerichsweiler, Die Deutsche Arbeitsfront und ihre soziale Aufgabe im Osten, „Der soziale Wohnungsbau in Deutschland” 1942, nr 2.pl_PL
dc.referencesPlanung und Aufbau in der Gauhauptstadt Posen, „Deutsche Bauzeitung” 1941, nr 38.pl_PL
dc.referencesSiedlungs- und Wohnwesen, „Bauen, Siedeln, Wohnen” 1939, nr 16.pl_PL
dc.referencesSimon H., Das deutsche Wohnungsbau nach dem Kriege, „Die soziale Wohnungsbau in Deutschland” 1941, nr 1.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., Wspomnienia, t. 1: 1895–1930, oprac. H. Grzeszczuk-Brendel, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesGroßkinsky A., Schönheit des Wohnens. Ein Bildwerk über Deutsche Wohnmöbel, Hg. in Zusammenarbeit mit dem Reichsheimstättenamt der DAF von Karl Kopp, Freiburg im Breisgau 1941.pl_PL
dc.referencesGrzeszczuk-Brendel H., Mieszkanie w mieście. Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowych, Poznań 2018.pl_PL
dc.referencesGrzeszczuk-Brendel H., Rezydencja i reprezentacja. Dodatkowe znaczenia dzielnicy zamkowej w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1999, nr 4.pl_PL
dc.referencesGutschow N., Eindeutschung, Verdeutschung, Rückdeutschung. Deutsche Architekten 1939–45 im Dienste von Ethnokraten in Polen, [w:] Vor 50 Jahren... auch die Raumplanung hat eine Geschichte, Hg. K.M. Schmals, Dortmund 1997.pl_PL
dc.referencesGutschow N., Ordnungswahn. Architekten planen im „eingedeutschten Osten” 1939–1945, Gütersloh–Berlin 2001.pl_PL
dc.referencesKodym-Kozaczko G., Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee, Poznań 2017.pl_PL
dc.referencesMünk D., Die Organisation des Raumes im Nationalsozialismus. Eine soziologische Untersuchung ideologisch fundierter Leitbilder in Architektur, Städtebau und Raumplanung des Dritten Reiches, Bonn 1993.pl_PL
dc.referencesNěmec R., Die Ökonomisierung des Raums. Planen und Bauen in Mittel- und Osteuropa unter den Nationalsozialisten 1936 bis 1945, Berlin 2020.pl_PL
dc.referencesSchwendemann H., Rezydencja Führera / Der Umbau des Schlosses zur Führer-residenz, [w:] Kaiserschloss Posen / Zamek cesarski w Poznaniu. Von der „Zwingburg im Osten” zum Kulturzentrum „Zamek” / Od „pruskiej warowni na wschodzie” do Centrum Kultury „Zamek”, Potsdam–Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesSpeer A., Erinnerungen, Frankfurt am Main 1969.pl_PL
dc.contributor.authorEmailhanna-andrea@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-699-9.19
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinearchitektura i urbanistykapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe