Show simple item record

dc.contributor.authorGłowacki, Sylwester
dc.date.accessioned2022-05-18T15:01:13Z
dc.date.available2022-05-18T15:01:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41851
dc.description.abstractPrzewlekła białaczka szpikowa (CML) wywoływana jest obecnością fuzyjnego onkogenu BCR-ABL1, w której leczeniu stosuje się imatynib (IM) – inhibitor kinaz tyrozynowych (TKI). W pracy badano metabolizm reaktywnych form tlenu (ROS) w modelowych komórkach CML wrażliwych i opornych na działanie IM. Zaobserwowano istotne różnice między komórkami podatnymi na IM a komórkami opornymi na IM w poziomie produkcji ROS, akumulacji uszkodzeń DNA oraz aktywności glutationu i niektórych enzymów o funkcji zmiataczy ROS. Różnice między liniami pod względem zmian w ekspresji genów kodujących wspomniane zmiatacze RFT były mniej jednoznaczne. Zaobserwowano również zaburzenia w potencjale błony mitochondrialnej oraz niewielkie różnice w liczbie kopii mtDNA i poziomie uszkodzeń mtDNA. Sugeruje to, że rola ROS w oporności IM jest złożona i może być bardziej związana z działaniem ROS w cytoplazmie i jądrze niż z ich działaniem w mitochondriach.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/NZ3/01014.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectgenetyka molekularnapl_PL
dc.subjectprzewlekła białaczka szpikowapl_PL
dc.subjectterapia nowotworówpl_PL
dc.titleReaktywne formy tlenu i zaburzenia metabolizmu mitochondrialnego w oporności komórek przewlekłej białaczki szpikowej na działanie inhibitorów kinaz tyrozynowychpl_PL
dc.title.alternativeReactive oxygen species and disturbances in mitochondrial metabolism in resistance of chronic myeloid leukemia cells to tyrosine kinase inhibitorspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number133pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Molekularnejpl_PL
dc.dissertation.directorŚliwiński, Tomasz
dc.dissertation.directorSynowiec, Ewelina
dc.dissertation.reviewerArabski, Michał
dc.dissertation.reviewerRomanowicz, Hanna
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record