Show simple item record

dc.contributor.authorŁukowska, Maria Antonina
dc.date.accessioned2022-05-21T14:57:21Z
dc.date.available2022-05-21T14:57:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŁukowska M.A., Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/7969-636-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-636-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41884
dc.descriptionMonografia dr Marii Antoniny Łukowskiej „Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków” jest próbą odtworzenia stanu wiedzy Polaków na temat kultury brytyjskiej i wyobrażeń o tym kraju i jego mieszkańcach, budowanych przez okres rozbiorów Polski od 1772 do 1018 r. Jako materiał do badań posłużyły przede wszystkim ówczesne źródła masowego przekazu, począwszy od gazet rękopiśmiennych, kalendarzy, aż po wybrane tytuły prasowe. Celem pracy było ukazanie procesu budowania swoistego mitu Wielkiej Brytanii w okresie redefiniowania własnej tożsamości pod wpływem utraty przez Polskę niepodległości. Tworzony mit stał się przyczyną oczekiwań Polaków wobec Wielkiej Brytanii jako kraju i społeczeństwa. Jednocześnie w pracy ukazane zostały wpływy kultury brytyjskiej na kulturę polską w jej szerokim rozumieniu, w aspekcie jej materialnego, społecznego i duchowego wymiaru. Monografia poświęcona mitowi Wielkiej Brytanii w kulturze polskiej może zatem służyć zarówno literaturoznawcom do badania paradygmatów innych krajów i narodów w kulturze polskiej, antropologom i socjologom kultury do badania rzeczywistego stanu wiedzy i mentalności społecznej, jak i politologom i dziennikarzom do poznawania roli wyobrażeń w procesie podejmowania decyzji politycznych w stosunkach międzynarodowych, tworzeniu wzajemnych sympatii, antypatii i uprzedzeń.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprasa polskapl_PL
dc.subjectWielka Brytaniapl_PL
dc.subjectokres rozbiorówpl_PL
dc.subjectparadygmat brytyjskościpl_PL
dc.subjectksiążka brytyjska w Polscepl_PL
dc.subjectkontakty polsko-brytyjskiepl_PL
dc.titleMit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodykówpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number454pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, 90-133 Łódź, ul. Narutowicza 59 apl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-637-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaria Antonina Łukowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność dziedzictwo kulturowe. Z wykształcenia filolog, antropolog kultury i historyk. Adiunkt w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się obrazami, stereotypami i relacjami międzykulturowymi i międzynarodowymi oraz mechanizmem tworzenia się mitów kulturowych. Stypendystka Fundacji Batorego i Urzędu Miasta Łodzi w zakresie badań nad Łodzią wielokulturową i jej folklorem oraz Narodowego Centrum Nauki w badaniach nad mitem Wielkiej Brytanii w kulturze polskiej. Realizowała międzynarodowe projekty badawcze (w Gandawie) i dydaktyczne (w Tomisoarze, Klagenfurcie, Cardiff i Vaxjo). Członek Komisji Antropologii Miasta, Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta. Autorka ponad 60 publikacji o tematyce literaturoznawczej, folklorystycznej, antropologicznej i z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz 4 książek autorskich i współautorskich, w tym monografii „Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników”, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2007.pl_PL
dc.references„Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie” 1876–1901, [„Ateneum”] http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=525&from=pubindex&dirids=28&tab=1&lp=9 3.07.2012.pl_PL
dc.references„Biesiada Literacka. Pismo Ilustrowane poświęcone Literaturze, sztuce, Kwestiom Społecznym, Wynalazkom, Polityce i Gospodarstwu Krajowemu” 1876–1917, [„Biesiada Literacka”] http://www.wbc.poznan.pl/publication/91392 15.08.2011.pl_PL
dc.references„Dziennik Wileński” 1805–1806 i 1815–1830 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=5511&from=pubindex&dirids=28&tab=1&lp=95 12.11.2011.pl_PL
dc.references„Magazyn Powszechny. Dziennik Użytecznych Wiadomości” 1834–1842, [„Magazyn Powszechny”] http://www.wbc.poznan.pl/publication/56008 5.05.2012.pl_PL
dc.references„Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności” 1801–1805, [„Nowy Pamiętnik Warszawski”] http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=5512&from=&dirids=28&tab=1&lp=1&QI= 7.11.2011.pl_PL
dc.references„Piast, czyli Pamiętnik Technologiczny. Obejmujący przepisy dla gospodarstwa domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk pięknych, rękodzielń i rzemiosł; niemniej lekarstwa domowe, pospolite i zwierzęce” 1829–1830, [„Piast”] http://www.wbc.poznan.pl/publication/88729 2.02.2010.pl_PL
dc.references„Przegląd Poznański. Pismo sześciotygodniowe” 1845–1865, [„Przegląd Poznański”] http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331 12.05.2012.pl_PL
dc.references„Pustelnik Londyński z ulicy Pikadilly. Pamiętnik zwyczajom, obyczajom, polityce, literaturze, teatrom narodu angielskiego poświęcony – z dołączeniem Pszczółki europejskiej. Pisma zawierającego wszelkie wiadomości zagraniczne, szczególniej tyczące się literatury, teatrów, mód itd.” 1822, [„Pustelnik Londyński z ulicy Pikadilly”] http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=85043&from=pubindex&dirids=28&tab1&lp=506 14.02.2010.pl_PL
dc.references„Rocznik Krakowski” 1899.pl_PL
dc.references„Rocznik Krakowski” 1900.pl_PL
dc.references„Rocznik Krakowski”, 1912.pl_PL
dc.references„Tygodnik Ilustrowany” 1859–1939 http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=39&from=pubstats 3.07.2012.pl_PL
dc.referencesGazety rękopiśmienne pochodzące z Biblioteki PAN w Kórniku z lat: 1747, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1762, 1763, 1765, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791.pl_PL
dc.referencesCzęść druga Kalendarzyka wojenno-ekonomicznego na rok 1807, w Warszawie, nakładem J. L. Kocha, Warszawa 1806.pl_PL
dc.referencesKalendarz powszechny na rok przestępny 1848, Warszawa 1847.pl_PL
dc.referencesKalendarz powszechny na rok zwyczajny 1845 mający dni 365, wydał swoim nakładem Kajetan Lubicz Niezabitowski, Warszawa 1844.pl_PL
dc.referencesKalendarz domowy i gospodarski na rok 1845 Stanisława Janickiego, w Warszawie, w Drukarni S. Strąbskiego, Warszawa 1844.pl_PL
dc.referencesKalendarz domowy i gospodarski na rok 1847 Stanisława Janickiego w Warszawie, Warszawa 1846.pl_PL
dc.referencesKalendarz domowy i gospodarski na rok zwyczajny 1835 w Warszawie, Warszawa 1834.pl_PL
dc.referencesKalendarz domowy na rok 1833, Warszawa 1832.pl_PL
dc.referencesKalendarz gospodarski na rok Pański 1792, który jest rokiem przestępnym, mającym dni 366 podług Merydyanu Warszawskiego dla Królestwa Polskiego y W. Xsietwa Litewskiego wyrachowany, [b.m.w.] 1791.pl_PL
dc.referencesKalendarz Krakowski na rok pański 1794, po przestępnym drugi przybyszowy, wyrachowany przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Filozofii i Medycyny Doktora, w Krakowie, Drukarnia Jana Maya, Kraków 1793.pl_PL
dc.referencesKalendarz na rok Pański 1796, który jest przestępny i przybyszowy, w Drukarni Akademii Krakowskiej, Kraków 1795.pl_PL
dc.referencesKalendarz Nowy Domowy 1830, [b.m.w.] 1829.pl_PL
dc.referencesKalendarz nowy i gospodarski na rok 1848 Stanisława Janickiego w Warszawie, Warszawa 1847.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polityczny dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Xistwa Litewskiego na Rok Pański 1787, Michał Groll, Warszawa 1786.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polityczny dla Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na rok pański 1779, w Warszawie, Nakładem y drukiem Michała Groella Księgarza Nadwornego J. K. Mci, Warszawa 1778.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polityczny na Rok Pański 1745 [...] przy tym Skrócona Genealogia Monarchów i Xiążąt Europy porządek Senatorów i Dygnitarzów Korony Polskiej także Wielkiego Xięstwa Litewskiego wyrażający, w Kaliszu w Collegium Soc. Jesu, Kalisz 1744.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polski i Ruski na Rok Pański 1796 przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Medycyny Doktora na Horyzont Krakowski wyrachowany w Krakowie w Drukarni Uprzywilejowanej Antoniego Ignacego Grobla, Kraków 1795.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na Rok Pański 1814, który jest rokiem zwyczajnym mającym 365 dni, przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Filozofii i Medycyny Doktora... wyrachowany w Krakowie, w Drukarni Groblowskiej, Kraków 1813.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na Rok Pański 1815, który jest rokiem zwyczajnym mającym 365 dni, przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Filozofii i Medycyny Doktora wyrachowany w Krakowie w Drukarni Groblowskiej, Kraków 1814.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na Rok Pański 1817 przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Filozofii i Medycyny Doktora wyrachowany, w Krakowie w Drukarni Groblowskiej, Kraków 1816.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na Rok Pański 1818, który jest rokiem przybyszowym mającym dni 365, przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Filozofii i Medycyny. Doktora na Południk Krakowski ułożony przez Piotra Kandyaniego, na kraj Polski wyrachowany, w Krakowie w Drukarni Groblowskiej, Kraków 1817.pl_PL
dc.referencesKalendarz Polski, Ruski, Astronomiczno-Gospodarski na Rok Pański 1816, który jest rokiem przestępnym mającym 366 dni, przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego Filozofii i Medycyny Doktora... wyrachowany, w Krakowie w Drukarni Groblowskiej, Kraków 1815.pl_PL
dc.referencesKalendarz Warszawski Polityczny i Historyczny na Rok Pański 1797 w Warszawie nakładem Michała Grolla Księgarza Nadwornego J.K.M., Warszawa 1796.pl_PL
dc.referencesKalendarzyk dla płci pięknej na rok 1807, w Krakowie, w Drukarni Jana Maja, Kraków 1806.pl_PL
dc.referencesKalendarzyk domowy i gospodarski na rok 1854 wydany przez Stanisława Janickiego w Warszawie, Warszawa 1853.pl_PL
dc.referencesKalendarzyk polityczno-historyczny miasta stołecznego Warszawy na 1916 rok, wydany staraniem Komitetu Obywatelskiego M. Warszawy, Skład Główny w Drukarni Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1915.pl_PL
dc.referencesKalendarzyk polityczny i chronologiczny i historyczny na rok pański 1808. Z niektórymi dodatkami i Magistraturami krajowymi, w Warszawie nakładem Jana Ludwika Kocha, Warszawa 1807.pl_PL
dc.referencesKalendarzyk polityczny, chronologiczny i historyczny na Rok Pański 1809 z Magistraturami krajowymi, [b.m.w.] 1808.pl_PL
dc.referencesNowy Kalendarz Domowy na rok 1828, [b.m.w.] 1927.pl_PL
dc.referencesNowy kalendarz poznański polski, katolicki na rok przestępny 1876, w Poznaniu, nakładem i drukiem J. Leitgebra, Poznań 1875.pl_PL
dc.referencesNowy kalendarz poznański, polski i katolicki, na rok 1879, Poznań 1878.pl_PL
dc.referencesAbrantowicz F., Newman a modernizm, Petersburg 1909.pl_PL
dc.referencesAckroyd P., Londyn. Biografia, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesAleksandrowska E., Czasopiśmiennictwo, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 57–66.pl_PL
dc.referencesAmicis E. de, Wspomnienia z Londynu Edmunda de Amicis / z oryg. wł. przekł. Maryi Siemiradzkiéj, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesAnculewicz Z., Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników ‘Kuriera Warszawskiego’ w latach 1868–1915, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesAndrzej Zamoyski, „Lech. Tygodnik Ilustrowany”, 1878, nr 6, s. 41–42 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=52504&tab=3 21.11.2015.pl_PL
dc.referencesAnglofilizm i Anglomaństwo Sportowe, [w:] W. Lipoński, Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987, s. 18–19.pl_PL
dc.referencesAnglomania u nas w zeszłym wieku, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, t. II, ser. 2, s. 238.pl_PL
dc.referencesArpad-Kowalski M., Kolonie Rzeczpospolitej, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBachórz J., Entuzjastki i entuzjaści, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 231–232.pl_PL
dc.referencesBaczko B., Hinz H., Kalendarz półstuletni 1750–1800, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBadeni J., Polacy w Anglii, Kraków 1890.pl_PL
dc.referencesBaczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBagehot W., Lombard Street: charakterystyka rynku pieniężnego, przeł. M. Szymanowski, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Mitologie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBartkowski J., Wspomnienia z powstania 1831 i pierwszych lat emigracji, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesBartosik E., Polacy w Afryce. Stefan Szolc-Rogoziński, „Mapa Kultury”, s. 1–3 http://mapakultury.pl 20.03.2012.pl_PL
dc.referencesBartyś J., Zamoyski Andrzej, [w:] Słownik polskich pionierów techniki, red. B. Orłowski, Katowice 1984, s. 232–233.pl_PL
dc.referencesBełza W., Bełza Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 412–413.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBieńkowski P., Boreasz i Oreitya na wazach greckich w Krakowie i Oxfordzie, Lwów 1916.pl_PL
dc.referencesBierzyński R., Nieco o prawie kobiet do nauki, Warszawa 1871.pl_PL
dc.referencesBizan M., Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 474–475.pl_PL
dc.referencesBlackwell E., Religia zdrowia, przeł. A. Nalepiński, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBogusławski J. K., O doskonałem prawodawstwie, Warszawa 1786.pl_PL
dc.referencesBohusz M., (Staszic Stanisław, ks.) Dziennik podróży... (1777–1791) Austrja–Niemcy–Holandia–Anglia–Francja–Szwajcaria–Włochy. Z autografu i jego kopij odnalezionych w papierach po byłym Towarzystwie Królewskim Warszawskich Przyjaciół Nauk znajdujących się w dziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1903, „Kwartalnik Historyczny” 1903 (XVII), s. 656–668, [w:] M. Bohusz, Listy. Mowy [itd.], t. III, Warszawa [b.r.w.], s. 442–456.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesBolcewicz H., Kant a Hume, Warszawa 1913.pl_PL
dc.referencesBonieccy E. Z., Polskie spotkania na Wyspach Brytyjskich, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesBouffałł B., Autonomia kolonij angielskich, Warszawa 1907.pl_PL
dc.referencesBouffałł B., Od wydawcy, [w:] R. Baden-Powell, Skauting dla młodzieży, przeł. B. Bouffałł, Łódź 2006, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesBouffałł B., Szkolnictwo średnie w Anglii, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesBoutmy E. G., Rozwój ustroju i stosunków politycznych Anglii, Warszawa 1893.pl_PL
dc.referencesBoutmy E. G., Zarys psychologii narodu angielskiego w XIX w., Lwów 1906.pl_PL
dc.referencesBoutmy E. G., Zarys psychologii politycznej narodu angielskiego w XIX w., Lwów 1900.pl_PL
dc.referencesBremond H., Kartki z dziejów odrodzenia katolicyzmu w Anglii, oprac. J. Stempkowska, Warszawa 1907.pl_PL
dc.referencesBrou A., Ś. Augustyn z Canterbury i jego towarzysze, Warszawa 1899.pl_PL
dc.referencesBrykalska M., Emancypacja kobiet, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 225–229.pl_PL
dc.referencesBuckle H. T., Historja cywilizacji w Anglji, t. 1–2, Lwów 1864, 1865, Warszawa 1873; t. 3, Lwów 1868.pl_PL
dc.referencesBuckle H. T., Historja cywilizacji w Anglji, wykład popularny O. K. Notowicza, Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesBujnicki T., Jeż Teodor Tomasz, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 400–401.pl_PL
dc.referencesButterwick R., Stanisław August a kultura angielska, przeł. M. Ugniewski, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBystroń J. S., Etnografia Polski, Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesByszewski S., Jak pojmują wychowanie Anglicy, Kraków 1907.pl_PL
dc.referencesCaban W., Społeczeństwo kielecczyzny 1832–1864. Studia nad strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993.pl_PL
dc.referencesCathrein V., Nauka moralności darwinistowskiej: krytyka etyki Herberta Spencera, Warszawa 1886.pl_PL
dc.referencesCegielski T., Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego, „Projekt założenia Nowej Polski Niepodległej na Wyspach Oceanu Spokojnego”, [w:] Francja – Polska XVIII–XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1983, s. 34–43.pl_PL
dc.referencesChateaubriand F. R. de, Wspomnienia Włoch, Anglii i Ameryki: z dzieł Chateaubrianda, Warszawa 1827, 1849.pl_PL
dc.referencesChłędowski K., Dwie wizyty w Anglii (Szkice i wrażenia), Lwów 1887, Warszawa 1899.pl_PL
dc.referencesChłędowski K., Sztuka współczesna i jej kierunki, Lwów 1873.pl_PL
dc.referencesChmielowski P., Autorki polskie wieku XIX. Studium literacko-obyczajowe, Warszawa 1885.pl_PL
dc.referencesChojnacki W., Dąbrowski J., Krystyn Lach Szyrma. Syn ziemi mazurskiej, Olsztyn 1971.pl_PL
dc.referencesChopin F., Wybór listów, oprac. Z. Jachimecki, Wrocław 1949.pl_PL
dc.referencesChristoph H., John Baildon. Zarys biografii, Katowice 1996.pl_PL
dc.referencesChwalewik W., „The Legend of King Popiel”. Poland’s Homage to Shakespeare. Commemorating the Fourth Centennary of His Birth 1564–1964, Ed. S. Helsztyński, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesChwalewik W., Polska w „Hamlecie”, Wrocław 1956.pl_PL
dc.referencesChwalewik W., Szkice szekspirowskie, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesCieński A., Pamiętniki, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 456–461.pl_PL
dc.referencesCieszkowski A., O kredycie i obiegu, Poznań 1911.pl_PL
dc.referencesCobbett W., Historya reformy protestanckiej, wprowadzonej do Anglii i Irlanyi w kształcie listów pisanych do narodu angielskiego, t. 1–2, Wilno 1843.pl_PL
dc.referencesCobbett W., Historyja reformy protestanckiej w Angliji i Irlandyji, przeł. J. Kropiwnicki, Poznań 1877.pl_PL
dc.referencesCobbett W., Nowe listy Williama Cobbetta, Wilno 1843.pl_PL
dc.referencesCoste A., Środki zaradcze przeciw nędzy, przeł. I. Świętochowski, Warszawa 1887.pl_PL
dc.referencesCywiński S., Literatura w Wilnie i Wilno w literaturze, [w:] Wilno i ziemia wileńska, t. 2, Wilno 1937, s. 1–34.pl_PL
dc.referencesCzarkowski J., Zarys dziejów myśli ekonomicznej w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesCzarniecki S., Korzeliński Seweryn, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1969, s. 161–162.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A. J., Myśli dążące do zamiaru polepszenia bytu włościan polskich, Warszawa 1814.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A. ks., Memoires... et correspondance avec l’ empereur Akexandre I, preface de M. Charles de Mazade, de l’Academie française, „Kwartalnik Historyczny” 1887, (rec. H. Lisiecki, t. 1, 2, Paris 1887), s. 699–709.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A. J., Pamiętnik od roku 1795 do 1801, [w:] B. Zaleski, Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Poznań 1881, s. 298–495.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A. J., Polska a Europa 1813–1815 podług Dziennika..., oprac. S. Aszkenazy, „Biblioteka Warszawska” 1909, T. IV, s. 1–30, z. V, s. 417–445.pl_PL
dc.referencesCzekalski E., Czarodziejskie skrzypce, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J., Polacy w Anglii i o Anglii, Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesDavies N., Wyspy. Historia, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesDernałowicz M., Czartoryska Izabela (Elżbieta) z Flemingów, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 160.pl_PL
dc.referencesDernałowicz M., Pamiętnikarstwo, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 670–674.pl_PL
dc.referencesDicey A. V., Wstęp do nauki o prawie konstytucyjnem, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesDilke Ch., Greater Britain, t. 1, 2, 1866–1867.pl_PL
dc.referencesDilke Ch., Problems of Greater Britain, t. 1, 2, London–New York 1890.pl_PL
dc.referencesDobrowolski A., Pamiętniki Stanisława ks. Poniatowskiego, t. 2, „Tygodnik Ilustrowany” 1895, s. 138.pl_PL
dc.referencesDobrzycka I., Brontë Charlotte, [w:] Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, red. S. Helsztyński, Warszawa 1971, s. 61–63.pl_PL
dc.referencesDobrzycka I., Disraeli Benjamin, [w:] Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, red. S. Helsztyński, Warszawa 1971, s. 143–144.pl_PL
dc.referencesDobrzycka I., Eliot George, [w:] Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, red. S. Helsztyński, Warszawa 1971, s. 160–161.pl_PL
dc.referencesDobrzyński W., Postępy idei miast–ogrodów w Anglii i u nas, Warszawa 1914.pl_PL
dc.referencesDopierała K., Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski w Londynie, „Przegląd Zachodni” 1985, R. 41, nr 4, s. 63–77.pl_PL
dc.referencesDubanowicz E., Wywłaszczenie w ustawodawstwie angielskim (1845–1907): szkic prawno-historyczny, Kraków 1912.pl_PL
dc.referencesDutkiewicz J., Anglia a sprawa polska w latach 1830-31, Łódź 1967.pl_PL
dc.referencesDyboski R., Milton i jego wiek, Kraków 1909.pl_PL
dc.referencesDzieduszycka A., Gawędy matki, Lwów 1872.pl_PL
dc.referencesDzieduszycka A., Kilka myśli o wychowaniu i wykształceniu niewiast naszych, Lwów 1871.pl_PL
dc.referencesDziennik podróży Ksawerego Michała Bohusza, „Kronika Rodzinna” 1885, (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=73800&tab=3 13.07.2014).pl_PL
dc.referencesEngels F., Rozwój socjalizmu od utopii do nauki http://www.nowakrytyka.pl/IMG/pdf_engels07.pdf 21.11.2015pl_PL
dc.referencesEngels F., Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesEsmein A., Zasady prawa konstytucyjnego, przeł. K. Lutostański, W. Konopczyński, red. S. Posner, Warszawa 1904.pl_PL
dc.referencesFagnot F., Związki zawodowe w Angliji: zarys historyczny (1799–1902), Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesFawcett H., Praca i zarobki/ przez H. Fawcett, Warszawa 1887.pl_PL
dc.referencesFigiel G., Impas w stosunkach polsko-angielskich w latach 1773–1779, „Res Historica” 2007, T. 24, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesFinot J., Bohater wieku : <Lord Beaconsfield> : szkic z życia społeczno-politycznego Anglii, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesFisiak J., English Studies in Poland: A Historical Survey, Poznań 1983.pl_PL
dc.referencesFoksal, [w:] Encyklopedia Warszawy, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1994, s. 185.pl_PL
dc.referencesFrybes S., Maciejowski Ignacy Piotr Marian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław 1974, s. 56–58.pl_PL
dc.referencesGadon L., Emigracya polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego, t. 1–3, Kraków 1901.pl_PL
dc.referencesGajkowska C., Czasopiśmiennictwo literackie XIX wieku, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 145–156.pl_PL
dc.referencesGajkowska C., Kalendarze, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 401–405.pl_PL
dc.referencesGalos A., Inglot S., Najdus W., Piechowicz S., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, red. S. Inglot, Warszawa 1966, cz. I (do 1918 r.), s. 7–19.pl_PL
dc.referencesGaupp O., Herbert Spencer / przez Ottona Gauppa, Warszawa 1900.pl_PL
dc.referencesGazdowski J., Zarys historii astronomii polskiej, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesGibbins Beltgens H. de, Historya przemysłowa Anglii, Warszawa 1907.pl_PL
dc.referencesGibińska M., „The Patriot’s Virtue and the Poet’s Song”. Polish Themes in English Poetry of the Nineteenth Century, „Polish Anglosaxon Studies”, Vol. 3–4, The Papers of the Conference of Polish Themes in English and Polish Literature, Katowice, June 12–14 1989, red. W. Lipoński, Poznań 1992, s. 21–42.pl_PL
dc.referencesGlensk J., Bełza Stanisław, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 61–62.pl_PL
dc.referencesGoldenvejzer A. S., Prądy i reformy społeczne w Anglii XIX wieku: referat odczytany na posiedzeniu Kijowskiego Towarzystwa prawniczego w dniu 3 października 1891 r., Warszawa 1894.pl_PL
dc.referencesGoliński Z., Biblioteki i czytelnictwo, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 31–40.pl_PL
dc.referencesGoltz A., Reforma w wychowaniu kobiet i użyciu ich czasu i pracy, Warszawa 1869.pl_PL
dc.referencesGołębiowska Z., Anglia w planach wychowawczych Adama Kazimierza Czartoryskiego w świetle instrukcji dla syna z roku 1789, „Rocznik Lubelski” 1979, t. 21, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesGołębiowska Z., W kręgu Czartoryskich: wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX w., Lublin 2000.pl_PL
dc.references[Gomulicki J. W.], Mała kronika życia i twórczości Cypriana Norwida 1821 – 1883 – 1905, [w:] C. K. Norwid, Pisma wybrane, t. 1: Wiersze, Warszawa 1980, s. 64–66.pl_PL
dc.referencesGościcki J., Rolnictwo, polityka agrarna i samorząd w Anglii, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesGourcy C. de, Przewodnik dla rolników życzących zwiedzić gospodarstwa angielskie / przez Konrada de Gourcy z dodaniem wzmianki o celniejszych gospodarstwach w okolicach Berlina, Magdeburga, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesGórnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.pl_PL
dc.referencesGrabowski T., O dawnym „Przeglądzie Poznańskim”, [w:] Książka zbiorowa ku uczczeniu pierwszej rocznicy istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1920, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesGrad J., Obyczaj, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 262–266.pl_PL
dc.referencesGreenblatt S., Poetyka kulturowa, Kraków 2006, 2007.pl_PL
dc.referencesGrobis J., U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685–1763, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesGrzebieniowski T., Dziennik angielski „The Times” oraz jego stanowisko w sprawach polskich, „Biblioteka Prasowa Polska” 1935, z. 11, (Warszawa), s. 1–21.pl_PL
dc.referencesGrzebieniowski T., Lord Durham AT St Petersburg at the Polish Question 1832, „The Slavonic and East European Review”, April 1935, Vol. 13, No. 39, s. 627–632.pl_PL
dc.referencesGrzebieniowski T., Polska misja lorda Durhama 1832, 1835–37, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesGrzebieniowski T., The Polish Cause in England a Century Ago, „The Slavonic and East European Review”, July 1932, Vol. 11, No. 31, s. 81–87.pl_PL
dc.referencesGrześkowiak-Krwawicz A., Obce wzory ustrojowe w dyskusjach publicystycznych Sejmu Czteroletniego, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 81–94.pl_PL
dc.referencesGutkowski W., Podróż do Kalopei, do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności, bogactwa, przemysł, światło i dobre wszystkie mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II, króla polskiego, znajduje się, oprac. Z. Gross, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesHalbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesHandelsman M., Anglia–Polska 1814–1864, Warszawa–Lwów 1917.pl_PL
dc.referencesHauswald E., Kształcenie techników za granicą, Lwów 1912.pl_PL
dc.referencesHawkesworth J., Wybór podróży znakomitszych na koło ziemi i w różne iey strony, czyli geografia historyczna dla zabawy i nauki młodzieży tudzież doyrzalszych osób, [t. 10], Dalszy ciąg podróży w około ziemi odbytey od r. 1768 aż do 1771 przez Jakuba Cook porucznika okrętu angielskiego, tudzież pp. Banks i Solander znakomitych naturalistów, t. 3, Warszawa 1805, t. 1–10.pl_PL
dc.referencesHeinze R., Angielska jury w porównaniu z francuzko-niemieckim sądem przysięgłych / przez Rudolfa Heinze’go, Warszawa 1874.pl_PL
dc.referencesHeltman W., Emigracja polska od 1831 do 1863 r. Krótki rys historyczny, Lipsk 1865.pl_PL
dc.referencesHertz P., Portret Słowackiego, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesHertz P., Posłowie, [w:] K. Lach Szyrma, Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820–1824 odbytej, Warszawa 1981, s. 575.pl_PL
dc.referencesHettner H., Historya literatury angielskiej od czasu przywrócenia królestwa aż do drugiej połowy osiemnastego stulecia 1660–1770 / Hermann Hettner, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesHinz H., Kalendarze, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 235–242.pl_PL
dc.referencesHippeau C., Wychowanie publiczne w Anglii, przeł. S. Bełza, Warszawa 1874.pl_PL
dc.referencesHöffding H., Karol Darwin, Warszawa 1899.pl_PL
dc.referencesHowell G., Związki polityczne w Europie zachodniej, t. 2, Anglja, (1799–1902), Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesHowell G., Związki zawodowe robotników angielskich, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesHoyer H., Zarys dziejów zoologii w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesHuxley T. H., Fizyografia: wstęp do nauki o przyrodzie, t. 1, przeł. Wacław Karczewski, Warszawa 1884.pl_PL
dc.referencesJachimecki Z., Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesJagodziński Z., Anglia wobec sprawy polskiej w okresie Wiosny Ludów 1848–1849, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesJanik W., Kwestia cesji Gdańska na rzecz Prus w polsko-brytyjskich negocjacjach handlowych prowadzonych w dobie Sejmu Wielkiego, „Universitats Gedanesis” 2001, nr 2, s. 67–93.pl_PL
dc.referencesJanion M., Gotycyzm, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 319–320.pl_PL
dc.referencesJanowski J. N., Notatki autobiograficzne 1803–1853, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesJaroszewski T. S., O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesJaroszyński W., Kobieta: studium, Warszawa 1869.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., „Woefullest of Nations” or „European America”. British travel accounts of Poland 1863, Bydgoszcz 2010.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., Between reluctance and aversion: remarks on the negative attitudes of the British toward the November Uprising of 1830–1831 as reflected in contemporary memoires and reports, „Polish-Anglo-Saxon Syudies” 1997, Vol. 6/7, s. 87–113.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., British Inspectors’ Mission in Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies”, vol. 320, nr VIII, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., Brytyjska opinia publiczna wobec powstania listopadowego w okresie 1830–1834, Toruń 1997.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., George Mitchell and His Reports from Warsaw, [w:] Perspectives on Literature and Culture, red. L. S. Kołek, A. Kędzierska, A. Kędra-Kardela, Lublin 2004, s. 82–89.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., Kilka uwag o stanie badań nad relacjami polsko-brytyjskimi w okresie powstania styczniowego, „Acta Universitatis Nocolai Copernici. English Studies” 2001, nr 10, s. 3–15.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., Polish Women in British Travel Writing, [w:] Between Two Cultures: Poland and Britain, Ed. P. Leese, Toruń 1998, s. 51–65.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., The British Poetry on the November Insurrection, „Acta Universitatis Ncolai Copernici. English Studies”, I, Humanities and Social Sciences, vol 203, 1990, s. 97–114.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., The British Political Standpoint Concerning the January Uprising until April 1863, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” 1985, z. 21, nr 6.pl_PL
dc.referencesJasiakiewicz W., The Pro-Polish Campaign in Great Britain in the period of 1830–1831, „Polish Anglo-Saxon Studies” 1991, Vol. 2, s. 79–102.pl_PL
dc.referencesJaskółowska W., Rozwój stosunków mieszkaniowych w Łodzi przemysłowej (do 1914 r.), „Rocznik Łódzki” 1973, T. 17, s. 47.pl_PL
dc.referencesJedlicki J., O efektywności państwowych inwestycji hutniczych w Królestwie Polskim w latach 1831–1864, [w:] S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831–1864, Warszawa 1958, s. 231–311.pl_PL
dc.referencesJedlicki J., Polskie nurty ideowe lat 1790–1863 wobec cywilizacji Zachodu, [w:] Swojskość a cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973, s. 186–231.pl_PL
dc.referencesJezierski A., Niwka. Monografia historyczno-ekonomiczna zakładów hutniczych w latach 1833–1843, [w:] S. Kowalska, J. Jedlicki, A. Jezierski, Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831–1864, Warszawa 1958, s. 115–227.pl_PL
dc.referencesJeż T. T., Emancypowana, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesJędrzejowski B., Ruch czartystów w Anglii, Warszawa 1907.pl_PL
dc.referencesJoczowa M., Literatura północy i literatura południa, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 500–504.pl_PL
dc.referencesJohnson P., Historia Anglików, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesJonscher J., Nadzór nad jednostkami samorządnemi w Prusach, Galicji, Anglii i Francyi, Warszawa 1917.pl_PL
dc.referencesKabata M., Tygodnik Ilustrowany, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 509–510.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku, [w:] Historia prasy polskiej. Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 272–355.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Koncepcje dróg niepodległości i kształtu Polski wyzwolonej w myśli politycznej Wielkiej Emigracji, [w:] Rozprawy z dziejów XIX i XX wieku przygotowane dla uczczenia pamięci profesora Witolda Łukaszewicza, red. S. Kalembka, Toruń 1978, s. 33–45.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Polskie wychodźstwo popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku, „Polska XIX wieku. Państwo, Społeczeństwo, Kultura”, red. Z. Kieniewicz, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Polskie zabiegi dyplomatyczne między powstaniem listopadowym a styczniowym (koniec 1831–1860), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. III, red. L. Bazylow, Warszawa 1982, s. 231–432.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846, Toruń 1966.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831–1832, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKalinka W., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, Poznań 1868.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Krąg Rady. Książka o zuchach, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak J., Funkcje ideowe kórnickiej rezydencji Tytusa Działyńskiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1976, z. 12, s. 49–63.pl_PL
dc.referencesKępiński A., Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Koźmian Stanisław Egbert, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 15, Wrocław 1970, s. 59–60.pl_PL
dc.referencesKirkor S., Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803–1814, Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesKleczkowski A., Germanistyka, anglistyka i skandynawistyka w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesKlemantowicz D., Struktura narodowościowa właścicieli zakładów metalowych i maszynowych na terenie Łodzi w latach 1864–1914, „Rocznik Łódzki” 2000, t. 47, s. 115–130.pl_PL
dc.referencesKlimowicz M., Cudzoziemszczyzna i rodzimość. Elementy kultury polskiej czasów oświecenia, [w:] Swojskość a cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973, s. 169–185.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesKmiecik Z., „Tygodnik Ilustrowany” w latach 1908–1915, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 1, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesKmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKmita J., Kultura i poznanie, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk R., Piotr Steinkeller, kupiec i przemysłowiec 1799–1854, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk R., Zakłady budowy maszyn w Żarkach Piotra Steinkellera, [w:] R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w., Warszawa 1979, s. 195–221.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Anglia a Polska w XVIII w., „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1947, s. 93–129.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Anglia wobec niedoszłej pacyfikacji prusko-rosyjskiej 1760, Lwów 1911.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Dzierżanowski Michał, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 157–159.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Mostowski Paweł Michał h. Dołęga, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, s. 68–71.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Fryderyka Chopina, t. 1–2, oprac. B. E. Sydow, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesKosmowska I., Karol Libelt jako działacz polityczny i społeczny, ur. 1807 – zm. 1875, Poznań 1918 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=90679&from=publication& (14.03.2015).pl_PL
dc.referencesKotarbiński T., Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera, Kraków 1915.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Echa ciągle żywe. O kulturze i sprawie polskiej w Anglii przed i po powstaniu listopadowym, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKozłowski W. M., Pobyt Kościuszki i Niemcewicza w Ameryce, „Biblioteka Warszawska” 1906, T. IV, s. 241–284.pl_PL
dc.referencesKoźmian S. E., Anglia a Polska, Poznań 1862.pl_PL
dc.referencesKrajewska W., Angielsko-polskie związki literackie, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 22–28.pl_PL
dc.referencesKrajewska W., Polish historical documents on the English scenes at the turn of 18th century, „Polish Anglosaxon Studies” 2000, Vol. 8/9, s. 83–98.pl_PL
dc.referencesKrasiński Z., Utwory młodzieńcze (1825–1832), [w:] Z. Krasiński, Pisma, t. 1, Kraków–Warszawa 1912, s. 332–333.pl_PL
dc.referencesKraushar A., Nieznane wędrówki ks. Stanisława Staszica po obczyźnie, „Tygodnik Ilustrowany” 1901, t. II, s. 830, 849.pl_PL
dc.referencesKraushar A., Poselstwo Dickensona do Zygmunta III w sprawie książki uwłaczającej domowi Stuartów (1615 r.), Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesKrukov N. A., Angja jako rynek zbytu produktów gospodarstwa wiejskiego, Warszawa 1910.pl_PL
dc.referencesKrysztopa-Czupryńska B., Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579–1673, Olszyn 2003.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski J., Maciejowski Ignacy, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 623–624.pl_PL
dc.referencesKuczyński A., Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych, t. 1: Azja i Afryka, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesKujawińska Courtney K., Królestwo na scenie: sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesKujawińska Courtney K., Masters and Teachers: English Studies in Poland, [w:] European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline, B. Engler & R. Haas, Leicester 2000, s. 161–181.pl_PL
dc.referencesKujawińska Courtney K., On Page and Stage: Shakespeare in Polish and World Culture, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKujawińska Courtney K., Mercer J. (eds.), The Globalisation of Shakespeare in the Nineteenth Century, New York 2003.pl_PL
dc.referencesKulczycka-Saloni J., Emancypantki, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 238–239.pl_PL
dc.referencesKulczycka-Saloni J., Lalka, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 545–546.pl_PL
dc.referencesKulczycki L., Francya, Anglia a Polska, Kraków 1916.pl_PL
dc.referencesKutrzebianka A., Rozwój etnografii i etnologii w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski K., Cywilizacja, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 58–59.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski K., Kultura, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 187–192.pl_PL
dc.referencesLa Sizeranne R. de, Ruskin i kult piękna, t. 1–2, przeł. A. Potocki, Lwów 1898, 1899.pl_PL
dc.referencesLabuda G., Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesLach Szyrma K., Anglia i Szkocja, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesLach Szyrma K., Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820–1824 odbytej przez Krystyna Lacha Szyrmę, Warszawa 1828.pl_PL
dc.referencesLach Szyrma K., Xiążka wypisów angielskich z słownikiem ułożone przez K. L.-S. dla użytku młodzieży Instytutu, Warszawa 1828.pl_PL
dc.referencesLange W., Zarys historii chemii w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesLe Besttier J., O organizacji pomocy publicznej, Berlin 1864.pl_PL
dc.referencesLechicki C., Naganowski Edmund Wacław Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, s. 438–440.pl_PL
dc.referencesLencznarowicz J., Australia, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLes Cases E. A. D. de, Projekt prośby do Parlamentu Angielskiego przez Las Casas napisany, a przez Ignacego Skarbek Kiełczewskiego tł., Warszawa 1819.pl_PL
dc.referencesLeslie R. F., Brytyjska opinia publiczna a powstanie styczniowe, „Przegląd Historyczny” 1963, T. 54, cz. 2, s. 206–223.pl_PL
dc.referencesLeslie R. F., Reform and Insurection in Russian Poland 1856–1865, London 1963.pl_PL
dc.referencesLeśniewski Cz., Bohusz – nie Staszic, „Przegląd Historyczny” 1927, s. 385–395.pl_PL
dc.referencesLewinówna Z., Dziennik Wileński, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 229.pl_PL
dc.referencesLewinówna Z., Przegląd poznański, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 246.pl_PL
dc.referencesLewinówna Z., Ziemęcka Eleonora z Gagatkiewiczów, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 231–232.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Echa burżuazyjnej rewolucji angielskiej w Polsce, „Przegląd Historyczny i Społeczny” 1953, T. III, s. 238–252.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Misja polska w Londynie w latach 1769–1795, Łódź 1966.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Opinia angielska wobec II rozbioru Polski, Łódź 1973.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII w., Łódź 1963.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Polska reforma w opinii angielskiej, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje – Sejm Wielki, red. J. Kowecki, Koszalin 1991, s. 63–74.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Życie polskie w Londynie w XVIII wieku, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesLimanowski B., Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesLimanowski B., Historia ruchu społecznego w XIX stuleciu, Lwów 1980.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Brytania w Polsce, [w:] Sąsiedzi i inni, red. A. Garlicki, Warszawa 1978, s. 150–165.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Polska a Brytania 1801–1830. Próby politycznego i cywilizacyjnego dźwignięcia kraju w oparciu o Wielką Brytanię, Poznań 1978.pl_PL
dc.referencesLipoński W., The Influence of Britain on Prince Adam Jerzy Czartoryski’s Education and Political Activity, „Polish Anglosaxon Studies” 1987, vol. 1, (Poznań), s. 33–67.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Trawers and Steam-engines; Polish-British economic realations in the Early 19th century, „Polish-Anglo-Saxon Studies” 2007, Vol. 12/13, s. 3–33.pl_PL
dc.referencesLoth R., Biblioteki, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 94–101.pl_PL
dc.referencesLowe H., Pamiętnik sir Hudsona Lowe gubernatora Wyspy S. Heleny tyczący się pobytu Napoleona na tejże wyśpie, Wilno 1840.pl_PL
dc.referencesLubiewa S., Wspomnienia o emigracji polskiej w Anglii po upadku powstania 1830–31, Poznań 1890.pl_PL
dc.referencesLubowski E., Aktorka, Warszawa 1870.pl_PL
dc.referencesLutosławski W., Sprawozdanie z Wszechnicy Mickiewicza w Londynie za lata 1902–1905, Londyn 1906.pl_PL
dc.referencesLutzowa H., Prasa emigracyjna obozu 3-go Maja, „Przegląd Historyczny” 1975, t. 66, s. 641–651.pl_PL
dc.referencesŁepkowski T., Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej (1815–1868), Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesŁobarzewski I. Ł., Zaszczyt wolności polskiey angieskyey wyrównający z uwagami i opisaniem rządu angielskiego, Lwów 1789.pl_PL
dc.referencesŁubieński W., Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych, to jest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce w Monarchiach, Królestwach, Księstwach, Prowincyach, Wyzpach, y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie określony. Opisaniem religii, rządów Rewolucyi, Praw, Zwyczajów, Skarbów Ciekawości i Granic Każdego z krajów, z autorów francuskich, włoskich, niemieckich y polskich zebranym, przyozdobiony przez Władysława Łubieńskiego, scholastyka krakowskiego, kanonika gnieźnieńskiego, proboszcza infułata łaskiego, t. 1, Wrocław 1740.pl_PL
dc.referencesŁukowska M., Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesMacaulay T. B., Szkice i rozprawy, t. 1, przeł. S. Tarnowski, Kraków 1892, t. 2, Kraków 1893.pl_PL
dc.referencesMacaulay T. B., Tomasza Babingtona Macaulaya Dzieje angielskie od wstąpienia na tron Jakóba II, t. 1–2, Poznań 1854.pl_PL
dc.referencesMaciejewski M., Maria, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 639.pl_PL
dc.referencesMaciejowski I. [Sewer], Szkice z Anglii. Cz. 1–2, Kraków 1898.pl_PL
dc.referencesMajchrowicz S., Trwałość szczęśliwa królestw albo ich smutny upadek wolnym narodom przed oczy stanowiona na utrzymanie nieoszacowaney szczęśliwości swoyey znowu przedrukowana, z poprawieniem omyłek i przydaniem ciekawości wiele o dawnych dziejach świata przez X. Szymona Maichrowicza, Missjonarza Towarzystwa Jezusowego, w Kaliszu w Drukarni J. O. Xcia JMCi Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego R.P. 1783, Kalisz 1783.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria. Powieść ukraińska, przypisy autora http://literat.ug.edu.pl/maria/maria3.htm 20.09.2014.pl_PL
dc.referencesMaliszewski E., Bibljografja Pamiętników Polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy), Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Brytyjskie środowiska polonofilskie w dobie wczesnowiktoriańskiej, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2002, nr 2, s. 89–102.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Polonofil doskonały: propolska działalność charytatywna i polityczna Lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803–1854), Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Z dziejów dyplomacji poznańskiego Komitetu Narodowego: londyńska misja Stanisława Egberta Koźmiana w 1848 roku, „Kronika Miasta Poznania” 2008, nr 1, s. 129–142.pl_PL
dc.referencesMarrené-Morzkowska W., Mąż Leonory, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesMarrené-Morzkowska W., Róża, Warszawa 1872.pl_PL
dc.referencesMękarska-Kozłowska B., Polskie drogi do Anglii przez stulecia, Londyn 1971.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku, [w:] Swojskość a cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973, s. 113–168.pl_PL
dc.referencesMickiewicz A., Pan Tadeusz http://literat.ug.edu.pl/panfull/index.htm 15.03.2013.pl_PL
dc.referencesMierzwa E. A., Anglia a Polska w epoce Jana III Sobieskiego, Łódź 1988.pl_PL
dc.referencesMierzwa E. A., Anglia a Polska w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesMierzwa E. A., Polska a Anglia w XVII w., Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesMierzwa E. A., Polsko-angielskie stosunki dyplomatyczne w epoce rewolucji purytańskiej i restauracji Stuartów, „Echa Przeszłości” 2001, T. 2, s. 83–115.pl_PL
dc.referencesMilton Ch., Historya wylądowań przedsięwziętych do Anglii, Szkocyi i Irlandyi od Juliusza Cezara do naszych czasów, Warszawa 1804.pl_PL
dc.referencesMiłkowski Z. [T. T. Jeż], Od kolebki przez życie (kartki z pamiętnika), t. I–III, Kraków 1936.pl_PL
dc.referencesMiłkowski Z. [T. T. Jeż], Od kolebki przez życie, (kartki z pamiętnika), „Biblioteka Warszawska” 1909, T. III, s. 1–41, 209–237, 425–448; T. IV, s. 1–26, 201–226.pl_PL
dc.referencesMissalowa G., Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815–1870, [w:] G. Missalowa , Burżuazja, t. 3, Łódź 1975, s. 254–257.pl_PL
dc.referencesModelski T. E., Beniowski Maurycy August, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 429–432.pl_PL
dc.referencesMorison J., Morisoniana, czyli Dokładny poradnik na wszystkie prawie choroby podany przez radę lekarska angielską: wraz z wskazaniem sposobów używania tego tak zadziwiająco-skutecznego lekarstwa, Kraków 1843, 1849.pl_PL
dc.referencesMoszyński K., Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii, Wrocław 1958.pl_PL
dc.referencesMoszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1: Kultura materialna, t. 2: Kultura duchowa (cz. 1, 2), Kraków 1929–1939.pl_PL
dc.referencesMroczkowski P., Hardy Thomas, [w:] Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, red. S. Helsztyński, Warszawa 1971, s. 213–216.pl_PL
dc.referencesMuszkowski J., „Tygodnik Ilustrowany” – najstarsze ze współczesnych ilustracji polskich 1859–1934, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesNaganowski E., Anglia wszechmożna, Lwów 1891.pl_PL
dc.referencesNaganowski E., Z dziejów Irlandii, Poznań 1898.pl_PL
dc.referencesNaganowski E., Żona weterana, Lwów 1892.pl_PL
dc.referencesNeubauer Ł., Wulfstan’s Voyage to Truso seen in the Context of Textual, Archeological and Comparative Studies of Early Medieval Baltic Emporia, „Politechnika Koszalińska. Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii I Komunikacji Społecznej”, nr 1, The Baltic Philological Forum, red. W. Klepuszewski, Koszalin 2008, s. 203–213.pl_PL
dc.referencesNicholson I., Ruch współdzielczy, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesNicholson I., Ustrój państwowy i stronnictwa współdzielczy, przeł. z ang. T. F., Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U., Dziennik pobytu za granicą, t. 1–2, Poznań 1876.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U., Oda pisana rzucając Anglię, [w:] J. U. Niemcewicz, Pisma różne, t. 1, Warszawa 1803, s. 107.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Pamiętniki 1804–1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki, Lwów 1883.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Pamiętniki 1811–1820 po raz pierwszy z autografu wydane, t. 1–2, Poznań 1871.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Pamiętniki czasów moich, t. 1–2, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne, Paryż 1848.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Pamiętniki z 1830–1831 roku, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Pamiętniki. Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r., t. I: 1831–1832, Poznań 1876, t. II: 1833–1834, Poznań 1877.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Podróż z Petersburga do Ameryki w roku 1796, z francuskiego oryginału na polski przełożona. Dziennik mojej podróży, „Przegląd Poznański” 1858, T. 1, s. 438–461.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U. , Podróż z Petersburga do Szwecji w drodze do Ameryki w roku 1796, Poznań 1858.pl_PL
dc.referencesNiemojewski L., Angielskie narowy. Gawęda, „Tygodnik Ilustrowany” 1882, T. 14, nr 343, s. 49–50.pl_PL
dc.referencesNitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K., Epimenides, [w:] C. K. Norwid, Dzieła wybrane, t. 2: Poematy, Warszawa 1980, s. 49–56.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K., Epimenides. Przypowieść, [w:] Pisma wybrane, t. 1: Wiersze, Warszawa 1980, s. 447-448.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K., Larwa http://literat.ug.edu.pl/cnwybor/074.htm 24.04.2013.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K., Pierścień wielkiej damy czyli Ex-machina-Durejko. Tragedia we trzech aktach, [w:] C. K. Norwid, Pisma wybrane, t. 3: Dramaty, Warszawa 1980, s. 396.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K. , Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko. Tragedia w trzech aktach z opisaniem dramatycznego ciągu i ze wstępem http://literat.ug.edu.pl/cnring/index.htm 24.04.2013.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K. , Pisma wybrane, t. 1: Wiersze, t. 2: Poematy, t. 3: Dramaty, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K. , Promethidion http://literat.ug.edu.pl/cnprom/0006.htm 23.04.2013.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K., Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Epilog, XVII, [w:] C. K. Norwid, Pisma wybrane, t. 2: Poematy, Warszawa 1980, s. 321.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K. , Quidam http://literat.ug.edu.pl/quidam/0010.htm 3.02.2013.pl_PL
dc.referencesNorwid C. K. , Quidam. Przypowieść, X, [w:] C. K. Norwid, Pisma wybrane, t. 2: Poematy, Warszawa 1980, s. 102.pl_PL
dc.referencesNowosielski A., O kwestii kobiecej, „Gazeta Polska” 1870, nr 126. Nowy Pamiętnik Warszawski, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 49.pl_PL
dc.referencesOchorowicz-Monatowa M., Uniwersalna książka kucharska. Z ilustracjami i kolorowemi tablicami, odznaczona na wystawie Hygienicznej w Warszawie w 1910, Wydanie znacznie powiększone, Lwów 1911.pl_PL
dc.referencesOdgers W. B., Związki zawodowe robotników angielskich, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesOgród Saski, [w:] Encyklopedia Warszawy, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1994, s. 567.pl_PL
dc.referencesOgród. Forma. Symbol. Marzenie, red. M. Szafrańska, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Marta, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Ostatnia miłość, Warszawa 1867.pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Pamiętnik Wacławy, Warszawa 1871.pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Pan Graba, Warszawa 1869.pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Wesoła teoria i smutna praktyka, Warszawa 1872.pl_PL
dc.referencesOstrowski W., Walter Scott w Polsce 1816–1830, Łódź 1963.pl_PL
dc.referencesPaciorek Z., Marki: dzieje, tradycja, kultura, Marki 2004.pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz M., Jeszcze o Norwidzie, „Myśl Polska” 1953, R. XIII, nr 21, s. 12.pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz M., Norwid w Anglii, „Myśl Polska” 1953, R. XIII, nr 16, s. 8.pl_PL
dc.referencesPazdur J., Postęp techniczny w hutnictwie polskim na tle rewolucji technicznej w Anglii, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1971, ser. D, z. 6, s. 57–87.pl_PL
dc.referencesPertek J., Karnicki Ksawery, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław 1966–1967, s. 68.pl_PL
dc.referencesPertek J., Mierosławski Adam Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, s. 810–811.pl_PL
dc.referencesPetrozolin-Skowrońska B., Ateneum. Pismo naukowe i literackie, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 32.pl_PL
dc.referencesPiech T., Zarys historii fizyki w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesPieróg S., Socjalizm utopijny, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 887–889.pl_PL
dc.referencesPiszczykowski T., Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975.pl_PL
dc.referencesPolakowska W., O „Pustelniku Londyńskim z ulicy Pikadilli” – pierwszym czasopiśmie anglistycznym w Polsce, „Prace Polonistyczne” 1958, ser. XIV, (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Koło Polonistów), s. 147–162.pl_PL
dc.referencesPoniatowski S., List Ziemianina do pewnego przyjaciela z inszego województwa (pisany w roku 1744), [w:] K. Kantecki, Stanisław Poniatowski, Kasztelan Krakowski, Ojciec Stanisława Augusta przez Klemensa Kanteckiego, t. 1–2, Poznań 1880, s. LXXXIX–CIV.pl_PL
dc.referencesPoniatowski S. A., Memoirs secrets et inedits de... dernier Roi de Pologne, relatifs a ses rapports intimes avec l’Imperatrice Catherine II et a son avenement au trone..., Leipzig 1862.pl_PL
dc.referencesPoniatowski S. A., Pamiętniki króla polskiego... i jego korespondencja z cesarzową Katarzyną II, Poznań 1862.pl_PL
dc.references[Poniatowski S. A.], Pamiętnik króla Stanisława Augusta (Memoires de Roi Stanislas-Auguste Poniatowski) wydane w języku francuskim, t. 1, cz. 1, Warszawa 1915.pl_PL
dc.referencesPopławska I., Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesPosner S., Autonomia Irlandyi: Home Rule, Warszawa–Lwów 1913.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Portret i krajobraz angielski, Warszawa–Lwów 1906.pl_PL
dc.referencesPotocki T., O urządzeniu stosunków rolniczych w Polsce, Poznań 1859.pl_PL
dc.referencesPrędzyński E., O prawach kobiety, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesPrus B., Wybór pism, Warszawa 1951.pl_PL
dc.referencesPrzeździecki R., Diplomatic ventures and adventures. Some experiences of British envoys at the court of Poland, London 1953.pl_PL
dc.referencesPrzyborowski W., Życie za marzenie, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesPurwin J., Szkice ekonomiczne, Warszawa 1913.pl_PL
dc.referencesPuś W., Pytlas S., Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesPytlas S., Skład narodowościowy przemysłowców łódzkich do 1914 r., [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, red. W. Puś, S. Liszewski, Łódź 1991, s. 55–78.pl_PL
dc.referencesRadziszewski H., Kindelski J., Piotr Steinkeller – Dwie monografie przez…, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesReymont W. S., Lato 1894 za granicą, Wrocław 1948, (red. T. Mikulski).pl_PL
dc.referencesReymont W. S., Wampir http://horror.com.pl/books/recka.php?id=209 22.05.2014pl_PL
dc.referencesReymont W. S., Ziemia obiecana, t. 1, Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesRibot T., Współczesna psychologija pozytywna w Anglii, przeł. J. Ochorowicz, Warszawa 1876.pl_PL
dc.referencesRobertson J. M., Humaniści nowożytni: studia socjologiczne o Carlyle’u, Millu, Emersonie, Arnoldzie, Ruskinie i Spencerze, Warszawa 1899.pl_PL
dc.referencesRohozińska E., Biesiada Literacka, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 86.pl_PL
dc.referencesRusinowa I., Pana Juliana przypadki życia. Julian Ursyn Niemcewicz 1797–1841, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRuskin J., Gałązka dzikiej oliwy: cztery odczyty: O pracy, handlu, wojnie i przyszłości Anglji, Warszawa 1900.pl_PL
dc.referencesRybicki P., Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821–1831, Łódź 1951.pl_PL
dc.referencesSaenger S., John Ruskin, jego życie i działalność, Warszawa 1902.pl_PL
dc.referencesSakowicz-Tebinka I., Imperium barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz J., Historia geologii w Polsce, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesSchaitte-Rowa W., Kipling Rudyard, [w:] Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa 1971, s. 272.pl_PL
dc.referencesSeeley J., The Expansion of England, London 1883.pl_PL
dc.referencesSewer [Ignacy Maciejowski], Szkice z Anglii, „Ateneum” 1880.pl_PL
dc.referencesSewer [Ignacy Maciejowski], Szkice z Anglii, Lwów 1883.pl_PL
dc.referencesShakespeare W., Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), red. J. I. Kraszewski, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, t. 1: Dramata, t. 2: Tragedie, Warszawa 1875.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz H., Rodzina Połanieckich http://biblioteka.jubilerskie.info/rodzinaP2/RodzinaP61.htm 7.12.2011.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz K., Dziennik podróży po Anglii (1820–1821), red. B. Horodyński, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesSinko Z., Angielsko-polskie związki literackie, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 15–21.pl_PL
dc.referencesSinko Z., Osjanizm, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 115–116.pl_PL
dc.referencesSinko Z., Osjanizm, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 434–441.pl_PL
dc.referencesSinko Z., Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764–1830, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSkimborowicz H., Gabryella i entuzjastki przez Sfinxa, „Bluszcz. Pismo ilustrowane dla kobiet” 1880, T. 16, nr 1, s. 73–74; nr 1, s. 82–83; nr 1, s. 97–98; nr 1, s. 106–108; nr 1, s. 114–116; nr 1, s. 121–122; nr 1, s. 137–138; nr 1, s. 145–146; nr 1, s. 163–164.pl_PL
dc.referencesSkok H., Polacy nad Bajkałem: 1863–1883, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesSkorupska Z., Wstęp do Katalogu Gazet Pisanych oraz regestry gazetek pisanych znajdujących się w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, sygn. 444, 448, 1003, 1026, 1030, 1031, 1324–1335, 1539, 1577, 1637, 1881–1882, 2109, 11125, Kórnik 1970, (niepublikowany maszynopis).pl_PL
dc.referencesSkręt R., Chłędowski Kazimierz, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 136.pl_PL
dc.referencesSkrzypek J., Bibliografia pamiętników polskich do 1864 r., Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSławińska I., Pierścień Wielkiej Damy, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 163–164.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., Listy do matki (od 6. sierpnia 1831 do 8. września 1831), t. 1, Warszawa 1931, s. 15–21.pl_PL
dc.referencesSłownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesSmith F. R. J., Rozprawa o osuszaniu pól w połączeniu z uprawą spodniej warstwy ziemi na posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego w Bristol, Poznań 1850.pl_PL
dc.referencesSmolka S., Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesSobieszczański F. M., Tripplin Teodor, [w:] Encyklopedia powszechna, t. 25, red. S. Olgerbrand, Warszawa 1867, s. 546–549.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Marcin Bielski jako historyk i geograf Wysp Brytyjskich, [w:] J. Starnawski, Culture at Global/Local Levels: British and Commonwealth Contribution to World Civilisation, Łódź 2002, s. 289–300.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Wielka Brytania w oczach polskiego pamiętnikarza z końca XVII w., [w:] J. Starnawski, Culture at Global/Local Levels: British and Commonwealth Contribution to World Civilisation, Łódź 2002, s. 300–303.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Ze studiów nad sławą Sarbiewskiego, [w:] J. Starnawski, Anglo-Polonica, red. K. Kujawińska Courtney, Łódź 1997, s. 7–58.pl_PL
dc.referencesStaszczak Z., Kultura duchowa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 193–194.pl_PL
dc.referencesStaszczak Z., Kultura materialna, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 198–200.pl_PL
dc.referencesStaszczak Z., Kultura społeczna, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 201–202.pl_PL
dc.referencesStaszic S., Krótki rys życia mego, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, T. II, s. 839.pl_PL
dc.referencesStaveng B., Staszic za granicą 1790–1791, „Biblioteka Warszawska” 1913, T. III, s. 152–170.pl_PL
dc.referencesStefanowska Z., Mickiewicz „śród żywiołów obcych”, [w:] Swojskość a cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973, s. 246–275.pl_PL
dc.referencesStern A., Rozprawa o 3 nowych machinach, „Rocznik TPN”, T. XIII, (Warszawa 1818), s. 42–55.pl_PL
dc.referencesStępień M., Żmichowska Narcyza, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 699–700.pl_PL
dc.referencesStummer T, Rola Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski w kształtowaniu brytyjskiej opinii publicznej w sprawie polskiej (1832–1856), [w:] Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa (1832–1864), red. S. Kalembka, Toruń 1980, s. 43–64.pl_PL
dc.referencesSulima R., Wieczność – biografia – historia (O ludowych podaniach historycznych niefolklorystycznie), „Literatura Ludowa” 1898, z. 2, s. 15–55.pl_PL
dc.referencesSzarota T., Niemiecki Michel, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce 1997.pl_PL
dc.referencesSzelągowski A., Walka o Bałtyk, Warszawa 1919.pl_PL
dc.referencesSzostakowski S., Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832–1848, Olsztyn 1974.pl_PL
dc.referencesSzturc J., Pindór Jan, ks., [w:] Ewangelicy w Polsce: słownik biograficzny XVI–XX wieku, Bielsko-Biała 1998, s. 236.pl_PL
dc.referencesSzumska U., Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji. Związki kulturalne, Lwów 1938.pl_PL
dc.referencesSzyjkowski M., Osjan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu, Kraków 1928.pl_PL
dc.referencesTaźbierski Z., Bezskuteczne zabiegi Stanisława Augusta o pomoc Wielkiej Brytanii w okresie I rozbioru Polski, „Echa Przeszłości” 2001, T. 2, s. 153–178.pl_PL
dc.referencesTaźbierski Z., Wielka Brytania a sprawa polska po III rozbiorze Rzeczypospolitej (do 1807 roku), „Echa Przeszłości” 2004, T. 5, s. 33–50.pl_PL
dc.referencesTaźbierski Z., Z zagadnień handlu w strefie bałtyckiej – w kontekście wymiany polsko-angielskiej w XV–XVI w., „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Historyczne” 1998, z. 2, s. 22–40.pl_PL
dc.referencesTaźbierski Z., Związki Polski z Anglią od schyłku XIV do połowy XVII wieku. Studium z dziejów polityki dynastycznej, Olsztyn 1994.pl_PL
dc.referencesTazbir J., Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesTrepiński A., The Kraszewski Edition of Shakespeare’s Works, [w:] W. Chwalewik, „The Legend of King Popiel”. Poland’s Homage to Shakespeare Commemorating the Fourth Centenary of His Birth, Ed. S. Helsztyński, Warszawa 1965, s. 56.pl_PL
dc.referencesTrojanowicz Z., Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 238.pl_PL
dc.referencesTropplin Teodor, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 497.pl_PL
dc.referencesTyrowiecz M., Gutkowski Wojciech, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław 1960, s. 182–183.pl_PL
dc.referencesTyszka H., Anglia a Polska, Warszawa 1922.pl_PL
dc.referencesUjejski J., Byronizm i Scotyzm w „Konradzie Wallenrodzie”, Kraków 1923.pl_PL
dc.referencesWalczewska S., Damy, rycerze, feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesWasiak [Łukowska] M., Anglia i Anglicy we wspomnieniach Polaków od końca XVIII w. do połowy XIX w., Łódź 1983, (niepublikowana praca magisterska).pl_PL
dc.referencesWeichert A., An Annotated Bibliography of Printed British Pre-20th Century Travel Accounts of Poland, „Polish Anglosaxon Studies”, vol. 2, Poznań 1991.pl_PL
dc.referencesWeichert A., Illuminating Encounters: The Polish Visit of George Burnett 1804–1805, „Polish Anglosaxon Studies”, vol. I, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Agencja Dyplomatyczna Rządu Narodowego w Londynie, [w:] Polska działalność dyplomatyczna, t. II, red. A. Lewak, Warszawa 1963, s. 3–138.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Anglia a Polska w latach 1860–1865, Lwów 1934.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Austria a postanie styczniowe, Lwów 1930.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Great Britain and the Polish Question in 1863, „English Historical Review”, January 1935, Vol, 50, s. 78–108.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., O sprawę polską w latach 1854 i 1855, „Kwartalnik Historyczny” 1927, z. 1, s. 51–77.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Zdrada J., Polska działalność dyplomatyczna (1860–1900), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. III, red. L. Bazylow, Warszawa 1982, s. 433–627.pl_PL
dc.referencesWicher A., Shakespeare’s Parting Wondertales – A Study of the Tale of Magic in William Shakespeare’s Late Plays, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesWielisław Ł., Korespondencya Tygodnika Ilustrowanego, „Tygodnik Ilustrowany” 1876, T. 1, nr 6, s. 90–91.pl_PL
dc.referencesWielka Brytania wobec powstania styczniowego http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?p=130 2.02.2013.pl_PL
dc.referencesWilder J. A., Dyplomacja angielska wobec odebrania Polsce dostępu do morza, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesWindakiewicz S., Angielszczyzna Niemcewicza, „Przegląd Współczesny” 1931, R. 10, nr 107, s. 348–359.pl_PL
dc.referencesWindakiewicz S., Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezji romantycznej, Kraków 1914.pl_PL
dc.referencesWodzicki S., O chodowaniu, użytku, mnożeniu i poznawaniu Drzew, Krzewów, Roślin i Ziół celnieyszych..., t. I–IV, Kraków 1818–1828.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K., Pan Tadeusz a romans Waltera Scotta, Kraków 1919.pl_PL
dc.referencesWoldan A., Mit Austrii w literaturze polskiej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesZajewski W., Belgia wobec powstania listopadowego, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990, s. 464–481.pl_PL
dc.referencesZajewski W., Powstanie listopadowe 1830–1831, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesZaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce. Materiały do historii czasopiśmiennictwa, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesZdrada J., Sprawa polska w okresie powstania styczniowego, [w:] Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990, s. 446–505.pl_PL
dc.referencesZdrada J., Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym. Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesZdziechowski M., Byron i jego wiek. Studya porównawczo-literackie, t. I, Kraków 1894, t. II, Kraków 1897.pl_PL
dc.referencesZiemęcka E., Myśli o wychowaniu kobiet, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesZiemęcka Z., O publicznym wychowaniu kobiet, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesZins H., Anglia a Bałtyk w II połowie XVI wieku. Bałtycki handel kupców angielskich w epoce elżbietańskiej i Kompania Wschodnia, Wrocław 1967.pl_PL
dc.referencesZins H., Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesZins H., Historia Anglii, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesZins Z., Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira, Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesZins Z., Polska w oczach Anglików XIV–XVI w., Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesZłotkiewicz-Kłębukowska J., Polonofilska działalność Laurence Almy Tademy w czasie I wojny światowej, „Annales UMCS” 1999–2000, Sec. F., Vol. 54/55, s. 103–114.pl_PL
dc.referencesZłotkiewicz-Kłębukowska J., Stanowisko prasy brytyjskiej wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesZłotorzycka M., Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 r., „Niepodległość” 1936, T. 14, z. 2, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesZwoźniak Z., Kalendarze, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesŻelichowski M., Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie, t. I: Kraków 1894, t. II: Kraków 1897.pl_PL
dc.referencesŻelichowski R., Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesŻmichowska N., Poganka. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana, [w:] Pisma Gabryelli,, t. 2, Warszawa 1861.pl_PL
dc.references[Żmijewska Eugenia] E. Ż., Reforma armii angielskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 4, s. 74–75.pl_PL
dc.referencesŻółkiewski S., Teksty kultury, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831–1832), Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Działalność polityczna księcia Adama Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii w sprawie belgijskiej (1838–1839), „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, Folia Historica 66, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Hotel Lambert wobec wizyty cara Mikołaja I w 1844 r., „Acta Universitatis Lodziensis” 2001, Folia Historica 70, s. 133–147.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji: Księżna Dorothea Lieven wobec Polski i Polaków, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832–1841), Warszawa 1999.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmaluk@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-636-9
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe