Show simple item record

dc.contributor.authorGuty, Zuzanna
dc.contributor.editorSakowski, Krzysztof
dc.contributor.editorPlęs, Łukasz Marek
dc.date.accessioned2022-05-26T11:06:44Z
dc.date.available2022-05-26T11:06:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGuty Z., Sonet jako aplikacja internetowa. Twórcza kontynuacja czy degradacja gatunku?, [w:] Nowe media w języku, kulturze i literaturze, Sakowski K., Plęs Ł.M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 95-106, https://doi.org/10.18778/8088-104-4.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-104-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41941
dc.description.abstractAutorka artykułu przekonuje, iż wskazówka metagatunkowa pojawiająca się w tytule utworu wpływa na interpretację dzieła w kontekście przywołanej tradycji. Zauważa jej obecność w aplikacjach internetowych: Sonecie nieustającym L. Onaka oraz Sonetadzie J. S. Skorupskiego. Przedstawia sposób funkcjonowania tekstu w Internecie, odwołując się także do tradycji gatunku. Badaczka zaznacza, że utwory Onaka mieszczą się w ramach zjawiska, jakim jest performance. Ponadto nie należy ich klasyfikować w ramach klasycznych definicji, lecz właśnie jako aplikacje internetowe.pl_PL
dc.description.abstractThe author argues that the tip appearing in the title affects to the interpretation of the liryc in the context of its tradition. She notes its presence in the web applications: Sonet nieustający (L. Onak) and Sonetada (J. S. Skorupski). The researcher describes the operation of the text on the Internet, referring also to the tradition of the genre. The author points out that Onak’s experiments are connected with the phenomenon of performance. What is more, she convinces that it could not be classified as part of the classic tradition, but just as web applications.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSakowski K., Plęs Ł.M. (red.), Nowe media w języku, kulturze i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsonetpl_PL
dc.subjectgenologiapl_PL
dc.subjectaplikacje internetowepl_PL
dc.subjectsonnetpl_PL
dc.subjectgenologypl_PL
dc.subjectweb applicationspl_PL
dc.titleSonet jako aplikacja internetowa. Twórcza kontynuacja czy degradacja gatunku?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number95-106pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Teorii Literatury, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublinpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-105-1
dc.referencesAarseth E., 1997, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Maryland.pl_PL
dc.referencesChiasson M., Rogers J., 2001, Beauty Bare. The Sonnet Form. Geometry and Aesthetics, [w:] Journal of Literature and Science nr 1, 48–64.pl_PL
dc.referencesDziadek A., 2014, Projekt krytyki somatycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIngarden R., 1988, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLotman R., 2013, Sonnet as Closed Form and Open Process, [w:] Interlitteraria 18/2, 317–334.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., 1999, Nasi klasycy, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., 2005, Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMichałowski P., 2008, Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesNycz R., 1982, Współczesne sylwy wobec literackości, [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Studia o narracji, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNycz R., 2004, Poetyka intertekstualna. Tradycje i perspektywy, [w:] Kwartalnik Filozoficzny, z. 3.pl_PL
dc.referencesOnak L., Podgórni Ł., 2012, wgraa, Kraków.pl_PL
dc.referencesOnak L., Sonet niezachodzący, wersja online http://http404.org/sonetniezachodzacy/index.php (dostęp: 21.05.2015 r.).pl_PL
dc.referencesOpacka-Walasek D., 2013, Pasaże liryczne, Katowice.pl_PL
dc.referencesOppenhaimer P., 1982, The Origin of the Sonnet, [w:] Comparative Literature 34, 289–304.pl_PL
dc.referencesPawlicka U., 2015, Poezja polska i nowe media po roku 2000, [w:] Polska poezja po 2000. Diagnozy. Problemy. Interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń, 194–211.pl_PL
dc.referencesPawlicka U., 2012, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzyboś J., 1963, Sens poetycki, Kraków.pl_PL
dc.referencesSawicki S., 1976, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków.pl_PL
dc.referencesSławiński J. (red.), 2000, Słownik terminów literackich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSosnowski A., 2007, Najryzykowniej, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚliwiński P., 2002, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzymczyk G., 2009, Ballada we współczesnej poezji polskiej (Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej), [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojaczek R., 2005, Utwory zebrane, red. B. Kierc, Wrocław.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-104-4.07
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe