Show simple item record

dc.contributor.authorGumkowska, Anna
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2022-08-09T12:45:05Z
dc.date.available2022-08-09T12:45:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGumkowska A., Mem i mikroblog jako nowa forma gatunkowo-komunikacyjna. Czy kicz może zdefiniować gatunek?, [w:] Kicz w języku i komunikacji, Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 377-385, https://doi.org/10.18778/8088-032-0.37pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-032-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42739
dc.descriptionZabawa z kiczem jest jednym z elementów, który pozwala na tworzenie więzi społecznych, ponieważ umiejętność właściwego zdekodowania komunikatu pozwala na relacje w danej społeczności. Autorka przedstawia sposób wykorzystania kiczu w memach i mikroblogach, nowych formach gatunkowo-komunikacyjnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Tekst powstał w ramach grantu NCN „Mechanizm wytwarzania nowych gatunków komunikacji w sieci: Facebook, Twitter, Pinterest – memy oraz mikroblogi”, przyznanego na podstawie decyzji nr 2013/11/N/HS2/03560 237081.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Kicz w języku i komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmemypl_PL
dc.subjectmikroblogpl_PL
dc.subjectkiczpl_PL
dc.subjectinternetpl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectformy gatunkowo-komunikacyjnepl_PL
dc.titleMem i mikroblog jako nowa forma gatunkowo-komunikacyjna. Czy kicz może zdefiniować gatunek?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number377-385pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-033-7
dc.referencesBalcerzan E. [2007], Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, [w:] Polskagenologia literacka, Ostaszewska D., Cudak R. (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastells M. [2003], Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCudak R. [2007], Rzut oka na polską genologię literacką, [w:] Polska genologia literacka, Ostaszewska D., Cudak R. (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A. [1964], Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcuse H. [1991], Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorin E. [1965], Duch czasu, SIW „Znak”, Kraków.pl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset J. [1972], Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOswell D. [2006], Culture and Society, SAGE Publications, London.pl_PL
dc.referencesRiesman D. [2012], Samotny tłum, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków.pl_PL
dc.referencesShifman L. [2013], Memes in Digital Culture, MIT Press Essential Knowledge, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSzews P. [2013], Mikroblog – odmiana blogu czy gatunek?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2.pl_PL
dc.referencesStorey J. [2003], Inventing Popular Culture, Oxford.pl_PL
dc.referencesWojtak W. [2004], Gatunki prasowe, Wyd. UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesWysłouch S. [2007], Nowa genologia – rewizje i interpretacje, [w:] Polska genologia literacka, Ostaszewska D., Cudak R. (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻółkiewski S. [2005], Ukryte założenia i jawne interpretacje kultury masowej, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Hopfinger M. (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.merriam-webster.com/dictionary/microblogging [dostęp 08.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://en.wikipedia.org/wiki/Microblogging [dostęp 08.2014].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-032-0.37
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe