Show simple item record

dc.contributor.authorRetkiewicz, Wojciech
dc.date.accessioned2022-08-09T14:04:58Z
dc.date.available2022-08-09T14:04:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRetkiewicz W., Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, https://doi.org/10.18778/7525-905-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-905-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42743
dc.descriptionKsiążka jest próbą wyjaśnienia geograficznej natury cyberprzestrzeni oraz sformułowania geograficznych problemów badawczych dotyczących cyberprzestrzennego wymiaru środowiska człowieka. Zgodnie z przyjętą ewolucjonistyczną koncepcją A. Kroebera cyberprzestrzeń wywodzi się bezpośrednio z kultury, stanowiąc rezultat urzeczywistnienia wartości kulturowych reprezentowanych przez jej twórców. Jest to produkt czystego umysłu, bez ograniczeń wynikających z istniejących wcześniej warunków naturalnych znanych ze świata rzeczywistego. Dlatego też stała się obiektem zainteresowań i badań w dziedzinie geografii kultury. Książka jest próbą odpowiedzi na pytania: – w jaki sposób ta nowa przestrzeń jest wykorzystywana? – dla jakiego rodzaju zachowań ludzkich jest ona najbardziej odpowiednia? – z jakiego rodzaju wzorcami zachowań ludzkich mamy do czynienia podczas przebywania w cyberprzestrzeni? – jaki wpływ na człowieka posiadają doświadczenia zdobyte w cyberprzestrzeni? – w jaki sposób ludzie orientują się i poruszają w cyberprzestrzeni? – czy cyberprzestrzeń stanowi jedynie proste odzwierciedlenie kultury jej twórców?pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcyberprzestrzeńpl_PL
dc.subjectgeografiapl_PL
dc.subjectśrodowiskopl_PL
dc.subjectśrodowisko człowiekapl_PL
dc.subjectwirtualna geografiapl_PL
dc.titleCyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowiekapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-328-3
dc.referencesAdamczewska-Wejchert H. Wejchert K., 1986, Małe miasta, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAmpere A., 1834, Essai sur la philosophie des sciences. http://www.ampere.cnrs.fr/textes/essaiphilosophie/pdf/essaiphilosophiesciences_1.pdf (dostęp dnia 10.04.2013).pl_PL
dc.referencesAnders P., 1998, Envisioning Cyberspace: Designing 3D Electronic Space, (Nowy Jork: McGraw Hill).pl_PL
dc.referencesArmstrong H.,Taylor J., 2006, Regional economics and Policy, Wyd. 3, Blackwell Publishing, Oxford.pl_PL
dc.referencesBachvarow M., 2002, Virtual Tourism?, [w:] W. Retkiewicz (red.), Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe, Space-Society-Economy, nr 6, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesBakis H. Zi L., 2000, The Change from the Geographical Space to Geocyberspace – Review on the Western Scholars on Regional Effects by Telecommunication, Journal of Geographical Science, vol. 1.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz K., 2002, Medialne ekrany przestrzeni. Przestrzeń – topografia – mapa, [w:] A. Gwóźdź, P. Zawojski (red.), 2002, Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesBarlow J. P., 1990, Crime & Puzzlement, http://www.eff.org/~barlow (dostęp dnia 14.09.2012).pl_PL
dc.referencesBarlow J. P., 1992, Crime and puzzlement, [w:] Rucker R, Sirius RU, Mu Q. (eds). MQNDO 2000 Users' guide to the new edge. Mondo2000 Publications.pl_PL
dc.referencesBartle R., 2003, Designig Virtual Worlds, New Riders, USA.pl_PL
dc.referencesBatty M., 1990, “Editorial: Invisible Cities”, Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 17.pl_PL
dc.referencesBatty M., 1993, The geography of cyberspace, Environment and Planning B: Planning and Design 20(6).pl_PL
dc.referencesBatty M. Barr B., 1994, The Electronic Frontier : Exploring and Mapping Cyberspace, Futures, vol. 26, no. 7, s. 699-712.pl_PL
dc.referencesBatty M., 1997, Virtual geography, Futures, vol. 29, nr 4/5, Elservier Science LTD.pl_PL
dc.referencesBednarek J. Andrzejewska A. (red.), 2009, Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBell D., 1973, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesBendyk E., 2004, Antymatrix człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenedikt M., 1991, Cyberspace: First Steps, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBerezowski S., 1975 Zarys geografii komunikacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerkeley E., 1962, The computer revolution, Doubleday.pl_PL
dc.referencesBienias T., 1998, Internet, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrunn S., 1998 The Internet as „the new world” of and for geography: speed, structures, volumes, humility and civility, GeoJurnal 45.1 2. s. 5-15.pl_PL
dc.referencesBoulding K., 1956, The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesBruckman A., 1996, „Finding one’s own place in cyberspace” in Technology Review, vol. 99, No.1, January 1.pl_PL
dc.referencesBrzeziński Z., 1969, Beetween Two Ages. America’s Role In the Technotronice Era, Viking Press.pl_PL
dc.referencesBryant R., 2001, What kind of Space is Cyberspace?, Minerva – An Internet Journal of Philosophy 5, s. 138-155.pl_PL
dc.referencesBuczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1978, Charisma and Context: The Chalenge of: „La Geographie Humaine” [w:] D. Ley, M. Samuels (red.), Humanistic Geography, Maaraufa Press,Chicago.pl_PL
dc.referencesCackowski Z., 1970, Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Książka i Wiedza. Warszawa.pl_PL
dc.referencesCady H. G. McGregor P., 1996, Internet od podstaw do mistrzostwa, (tłumacz.) B. Krzymowski, R. Filimonowicz, M. Baranowska, Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCairncross F., 1995, The death of Distance, The Economist 336, no. 7934.pl_PL
dc.referencesCantelmi T., Grifo L.,G., 2003, Fascynująca sieć Internetu, (tłumacz.) L. Rodziewicz, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Kraków.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1982, przekład Jałowiecki B., Piątkowski J., Kwestia miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastells M., 2003, Galaktyka Internetu – refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Wydawnictwo Nowe Horyzonty, Poznań.pl_PL
dc.referencesCastells M., 2008, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmura R., 2001, Internetowe akronimy i emotikony, [w:] T. Zasępa (red.), Internet fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1988, Basic philosophical and methodological problems of space and time. Concepts and Methods in Geography 3.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1988b, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, Przegląd Geograficzny, tom 60, z. 4.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1989, Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Kukliński A. (red.) Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny 18, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1991, Stan i tendencje geografii polskiej,[w:] Chojnicki Z. (red). Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawowe problemy filozoficzne i metodologiczne przestrzeni i czasu [w:] Chojnicki Z. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999a, Postawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999b, O geografii [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia tom IV Domański B., Widawki W., Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2005, Problematyka metodologiczna przedmiotu geografii [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2007, Geografia wobec problemów zmian współczesnego świata [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 3, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesCicognani A. 1998, „On the Lingustic Nature of Cyberspace and Virtual Communities”, Springer-Verlag London Ltd, Virtual Reality 3 s. 16-24.pl_PL
dc.referencesClark G., 1998, Przestrzeń, czas i człowiek. Spojrzenie badacza prehistorii, (tłumacz.) Hanna Turczyn-Zalewska, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCoffman K.G. Odlyzki A., 1998, The Size and Growth Rate of the Internet, [w:] First Monday, vol. 3 nr 5.pl_PL
dc.referencesConti S., 1993, The network perspective in industrial geography Towards and model. Geographica Annaler 75b, 3.pl_PL
dc.referencesCzarnowski S., 1982, Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii, [w:] Czarnowski S., Wybór pism socjologicznych, Warszawa, s. 427-463.pl_PL
dc.referencesCzerny M., 2005, Globalizacja a rozwój, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDecember J., 1995, “A Cybermap Gazetteer”, TeleGeography 1995: Global Communications Traffic Statistics & Commentary, edited by Gregory C. Staple (TeleGeography Inc., Washington DC USA).pl_PL
dc.referencesDamer B., 1997, Avatars! Exploring and Building Virtual Worlds on the Internet, Peachpit Press.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2005, Środowisko geograficzne a środowisko przyrodnicze [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2006, Środowisko – Człowiek versus Człowiek – Środowisko. Dylemat czy ewolucja behawioralnych postaw społecznych, [w:] W. Maik, K Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, s. 121-138.pl_PL
dc.referencesDizard W., 1982, The Coming Information Age, Longman, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesDodge M., 1998, The geographies of cyberspace, Paper presented at the 94th Annual Meeting of the Association of American Geographers 25-29 March, Boston.pl_PL
dc.referencesDodge M., 1999, The geographies of cyberspace, Centre for Advanced Spatial Analysis University College, Londyn.pl_PL
dc.referencesDodge M. Kitchin R., 2001, Atlas of cyberspace, Pearson Education, Harlow.pl_PL
dc.referencesDodge M., 2008, Understanding Cyberspace Cartographies: A critical Analysis of Internet Infrastructure Maping, personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/thesis/thesis1.pdf (dostęp dnia 22.05.2013).pl_PL
dc.referencesDomański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDramowicz K., 1981, Czy geografia jest nauką chorologiczną, Przegląd Geograficzny, tom 52, z. 2.pl_PL
dc.referencesDramowicz K., 1984, Przestrzeń – wciąż nowy stary problem, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 3-4.pl_PL
dc.referencesDrucker P., 1954, (oryginał), wyd. polskie 2008, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, (tłumacz.) G. Kranas, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyson E., 1999, Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, (tłumacz.) G. Grygiel, Prószyński i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyson F. J., 2001, Słońce genom internet. Narzędzia rewolucji naukowej, (tłumacz.) M. Komaszewska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1960, Dyskusja w sprawie „regionów geograficznych Polski” M. Janiszewskiego, Przegląd Geograficzny, tom 32, s. 365-371.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny tom 39, z. 1.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1971, Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, [w:] Dziewoński K., Jerczyński M., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. PAN IG, Prace Geograficzne 87, s. 9-100.pl_PL
dc.referencesFabrikant S.I., Montello D. R., Mark D.M., 2010, The Natural Landscape Metaphor in Information Visualization: The Role of Commonsence Geomorphology, Journal of American Society for Information Science and Technology, vol. 61, nr 2, s. 253-270.pl_PL
dc.referencesFomenkov M., Keys K., Moore D., 2003, Longitudinal study of Internet traffic from 1998-2003, [w:] Winter International Symposium on Information and Communication Technologies (WISICT), Cancun, Mexico.pl_PL
dc.referencesGajda S., 1993, Styl naukowy, [w:] J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski, Wrocław, s. 173-190.pl_PL
dc.referencesGibson W., 1984, Neuromancer, (wyd. polskie 1996) Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGillespie A., 1992, Communications, technologies and the future of the city. In Breheny, M. (ed.): Sustainable development and urban form, Pion, Londyn, s. 67-77.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., 2005, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGraham S., 1998, The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology, Progress in Humman Geography, 22.2, s. 165-185.pl_PL
dc.referencesGreen J.O., 1999, Nowa era komunikacji, Prószyński i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreene B., 2002, Piękno Wszechświata, Seria: Na ścieżkach Nauki, Prószyński i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuynup S., 2002, Michael Benedikt and Ken Hillis, A Critique on ‘Cyberspace: Proposals’ / ‘Digital Sensations’, http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/benedikt_hillis.pdf (dostęp dnia 23.05.2013).pl_PL
dc.referencesGuzik R., 2004, Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie – geografia społeczeństwa informacyjnego [w:] J. Słodczyk Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Miasta w okresie przemian, Opole.pl_PL
dc.referencesHarasimiuk M., 1998, Przestrzeń – człowiek – ochrona środowiska [w:] S. Symiotuk, G. Nowak (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej, tom 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesHartshorne R., 1939, The nature of geography. Ann. Assos. Amer. Geogr. 29 no. 3-4, Chicago.pl_PL
dc.referencesHawking S.W., 2000, Krótka historia czasu, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1994, Bycie i czas, (tłumacz.) B. Baran, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1995, List o humanizmie, [w:] (tłumacz. J. Tischner), Heidegger M. Znaki drogi, Fundacja Aletheia, Warszawa, s. 129-168.pl_PL
dc.referencesHeim M., 1991, The Erotic Ontology of Cyberspace, [w:] M. Benedikt (red.), Cyberspace: First Steps, s. 63.pl_PL
dc.referencesHerz J. C., 1999, Wędrówki po Internecie, (tłumacz.) P. Sitarski, Zysk i Spółka, Poznań.pl_PL
dc.referencesHoltzman S. R., 1994, Digital Mantra: the Languages of Abstract and Virtual Worlds, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHuffaker B., Fomenkov M., Plummer D., Moore D., 2002, Distance Metrics in the Internet, IEEE. ITS, Brazylia.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2002, Fenomen kawiarenek internetowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2005, Technologie informacyjne w funkcjonowaniu wybranych miejscowości woj. opolskiego, [w:] T. Marszał (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK, PAN, z. 220.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2005a, Rzeczywistość fizyczna – rzeczywistość wirtualna. Przestrzeń geograficzna – cyberprzestrzeń, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesIlnicki D. Janc K., 2009, Topology, nodality and space of internet flows, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, vol. 40, no. 2.pl_PL
dc.referencesIsaczenko A. G.,1975, Rozwój myśli geograficznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIsard W. Bramhall D., 1965, Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Koncepcja schematu wyjaśniającego społeczne wytwarzanie przestrzeni oraz jego ewolucja [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana, WSP, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2007, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wyd. II, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanc K., 2011, Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych, Studia Regionalne i Lokalne, 4 (46).pl_PL
dc.referencesJaskurzyński M., 2010, Wpływ Internetu na tożsamość, [w:] K. Korab (red.), Wirtual czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2012, Sieć i system osadniczy miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. II, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., Orłowska E., 2003, Kulturowy aspekt przestrzeni wobec wieloznaczności jej pojmowania, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław, s. 291-301.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2005, Antropocentryczny wymiar przestrzeni [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2008, Przestrzeń i czas w perspektywie geograficznej [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, Region, Miejsce – czas i miejsce w geografii, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2009, Od scjentyzmu do humanizmu, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii tom 5, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesJiang B. Ormeling F.J., 1997, Cybermap: The Map for Cyberspace, The Cartographic Journal, vol. 34, nr 2.pl_PL
dc.referencesJonscher C., 2001, Życie okablowane, (tłumacz.) L. Niedzielski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJudycki S., 1981, Niektóre problemy Husserlowskiej teorii konstrukcji przestrzeni, Roczniki Filozoficzne, KUL, tom 29, z. 1, Lublin.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2001a, Biografia i miejsce jako elementy przestrzeni społecznej, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Kat. Geogr. Ekonom. Uniw. Gdańskiego, Gdynia, s. 73-79.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej, zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaku M., 2012, Hiperprzestrzeń, Prószyński i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarjalainen P.T., 1983, House, Home and The Place of Dwelling, Scandinavian Housing and Planning Research, nr 10, s. 67.pl_PL
dc.referencesKerckhove D., 2001, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlima E.. 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKocójowa M., 2004, Zagrożenie wykluczeniem organizacji ze społeczeństwa informacyjnego przez brak lub niedostatki informacji w środowisku elektronicznym, [w:] M. Kocójowa (red.), Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1961, Środowisko geograficzne Polski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A. S., 1992, System „człowiek-środowisko” w świetle teorii i ocen, Prace Geograficzne IGiPZ PAN 156.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A. S., 1997, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura – cywilizacja- historia, tom VI, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 125-139.pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski S., Suliborski A., 1999, Łódź i region Polski Środkowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalski P., 2002, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Atla2, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKozak J., Orłowska E., Wilczyński W., 1999, Co jest istotą geografii?, [w:] B. Domański, W. Widawki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia tom IV, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKroeber A., 1973, Istota kultury, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryszczuk M., 2002, Problematyka pracy w świetle koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Próba uporządkowania perspektyw badawczych, [w:] W. Retkiewicz (red.), Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe, Space – Society – Economy, nr 6, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesKryszczuk M., 2002a, Historia nowego medium – sieci Internet, Kultura i społeczeństwo, nr 1, tom XLVI, Komitet Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubiński G., 2008, Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKunh T., 1979, Metaphor in science [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and thought, Cambridge University Press, Cambridge, s. 533-542.pl_PL
dc.referencesKuhn T., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKunzmann P. i inni, 1999, Atlas Filozofii, Prószyński i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLalewicz J., http://kultura.onet.pl/ksiazki/katalog/nowe-media-w-komunikacjispolecznej-w-xx-wieku-ant,656974,ksiazka.html (21.01.2013).pl_PL
dc.referencesLaurel B., 1991, Computers as Theatre, Addison-Wesley, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesLauria R., 1995, Mythic analogues of space and cyberspace: a critical look At U.S. Policy for the space and information ages, [w:] Journal of Communication Inquiry, vol. 19, nr 2, s. 64-88.pl_PL
dc.referencesLegowicz J., 1983, Zarys historii filozofii elementy doksografii, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1975, Geografia jako nauka i wiedza stosowana, PWN, Warszawa, s. 11.pl_PL
dc.referencesLevinson P., 1999, Miękkie ostrze, (tłumacz.) H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisocka-Jaegermann B., 2008, Przestrzeń i miejsce w badaniach nad migracjami transnarodowymi, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, Region, Miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2005, Geografia jako nauka chorologiczna, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2007, Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI wieku, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 3, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLisowski A. 2011, Między „etapem rozwoju” a „kryzysem”, czyli geografia w stanie zagubienia, [w:] Z. Długosz, T. Rychwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków s. 130-135.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [w:] B. Domański (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2010, Kształtowanie miejskiej sieci osadniczej regionu metropolitalnego. Przykład metropolii łódzkiej, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLuks A., 2005, Dyktatorzy z cyberprzestrzeni, http://www.ksiaze.sarmacja.org/prasa/nowosci_14_10_2005/ nowosci_14_10_2005.htm (dostęp w dniu 06.06.2013)pl_PL
dc.referencesŁapiński L. J., 2005, Człowiek a przestrzeń społeczna – przykładowe kierunki transformacji, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobraz kulturowy Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 4, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesŁęcka I., 2007, Globalizacja w badaniach geograficznych, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 3, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesŁoboda J., 1973, Rozwój telewizji w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, 191, Studia Geograficzne, 19.pl_PL
dc.referencesŁoboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Acta Universitatis Wratislaviensis, 585, Studia Geograficzne, 37.pl_PL
dc.referencesŁoboda J., 2004. Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów. Przegląd Geograficzny tom 76, z. 4 s. 389-414.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1999, Niektóre problemy rozwoju polskiej geografii społecznoekonomicznej, [w:] B. Domański, W. Widawki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, tom IV, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2006, Problematyka człowieka w geografii w świetle tradycji i rozwoju myśli geograficznej, [w:] W. Maik, K Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 11- 26.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2007, Geografia a współczesność w świetle tradycji myśli geograficznej [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 3, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaloni K. i inni, 1994, Net Games, Random House, Michael Wolf & Company, Londyn.pl_PL
dc.referencesMangrem C., 1988, Worlds Apart: A Theory of Science-Fiction, [w:] W. Hobling, W. Zacharasiewicz, Utopian Thought in American Literature, s. 30-34.pl_PL
dc.referencesMarody M., 2010, Wirtualność rzeczywistości, rzeczywistość wirtualności, [w:] K. Korab (red.), Wirtual czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., 1962, The Gutenberg Galaxy, University of Toronto Press, Toronto.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., 1964, Understanding media: the extension of man. McGraw-Hill, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M. Flore Q., 1967, The Medium is the Message: An inventory of Effects, Penguin, Londyn, s. 63.pl_PL
dc.referencesMeyrowitz J., 1985, No sense of place. The Impact of Electronic Media on Social Bahaviour, Oxford University Press, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesMiczka-Pajestka M., 2005, Podmiot i jego cyfrowa egzystencja, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków.pl_PL
dc.referencesMitchell W. J. 1995, City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMizrach S., 1996, Lost in Cyberspace: A Cultural Geography of Cyberspace http://www.fiu.edu/~mizrachs/lost-in-cyberspace.html (10.01.2013).pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2005, Religious Minorities of the Internet: the Case of Lodz, Poland, [w:] E. Klima (red.), Religion in the time of changes, Space – Society – Economy, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMostiepaczenko A., 1976, Ogólna charakterystyka przestrzeni i czasu, [w:] Przestrzeń, czas, ruch, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2005, Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 4, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesNaisbitt J., 1982, Megatrends, wydanie polskie 1997 Megatrendy, Zysk i Spółka, Poznań.pl_PL
dc.referencesNegroponte N., 1995, Bing Digital, Vintage Press, New York.pl_PL
dc.referencesNegroponte N., 1997, Cyfrowe życie, Jak się odnaleźć w świecie komputerów, (tłumacz.) M. Łakomy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiedźwiedziński M., 2004, Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak J. S., 2005, Społeczeństwo Informacyjne – geneza i definicje [w:] G. Bliźniuk, J. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne 2005, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice.pl_PL
dc.referencesNowak J., 2006, Cyberprzestrzeń – tam, gdzie nie ma tam, http://portalwiedzy.onet.pl/,8348,1310892,czasopisma.html (dostęp dnia 2.02.2007)pl_PL
dc.referencesNowakowski S., 1934-1935, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, [w:] Wielka Geografia Powszechna, tom 5, Trzaska, Evert, Michalski SP.AKC, Warszawa, s. 4-5.pl_PL
dc.referencesNowakowski S., 1965, Historia rozwoju horyzontu geograficznego. PWN. Warszawa, s. 24.pl_PL
dc.referencesNovak M., 1991, Liquid Architectures in Cyberspace, [w:] M. Benedikt (red.), Cyberspace: First Steps, MIT Press, London.pl_PL
dc.referencesOlszewski T., 1971, Człowiek i jego środowisko, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstaszewska K., 2006, Miejsce człowieka w naturze – rekonstrukcja obrazu człowieka w geografii fizycznej, [w:] W. Maik, K Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 111-119.pl_PL
dc.referencesOstrowicki M., 2006, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawełczyńska A., 1984, Czas i przestrzeń a formy poznania świata, [w:] S. Nowak (red.), Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawley M., 1995, Decreasing Urbanism Through New Media, Mimeo.pl_PL
dc.referencesPerelman Ch., 1971, Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii, Pamiętnik Literacki LXII, z. 3, s. 247-257.pl_PL
dc.referencesPirveli M., 2004, Miasto jako przestrzeń semiologiczna – urbolingwa. Maszynopis.pl_PL
dc.referencesPiskozub A., 1996, Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPodkowińska M., 2010, Kształtowanie tożsamości w Internecie, [w:] K. Korab (red.), Wirtual czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPress L., 1997, Tracking the Global Diffusion of the Internet, Communications of the ACM, vol. 40, nr 11.pl_PL
dc.referencesQuarterman J. S., 1990, The Matrix: Computer Conferencing Systems Worldwide, Digital Press: Mass., USA.pl_PL
dc.referencesRedlińska H., 1961, Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRogers E. M., 1962, Diffusion of innovations, The Free Press of Glencoe, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002, Technika a kultura – wypowiedź krytyczna, [w:] W. Retkiewicz (red.), Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe, Space-Society-Economy, nr 6, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002a, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2005, Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni [w:] E. Klima (red.), Religion in the time of changes, Space – Society – Economy, nr 7, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2007, Kulturowy zwrot w geografii [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii, tom 3, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2008, Człowiek – czas – przestrzeń. Erozja więzi człowieka z Ziemią [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, Region, Miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii, tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2000, Shopping on the Web, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Contemporary Role of the Service Sector, Space – Society – Economy, nr 5, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2002, Przestrzeń wirtualna jako miejsce pracy, usług, wypoczynki i „zamieszkania” [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, PTG, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., Klima E., 2003, Ethnic Minorities in the Internet [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), The Role of ethnic minorities in border regions, Region and Regionalism, nr 6, vol. 1, Łódź, Opole.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2005, Organising the „local” in the local communities: new media possibilities, [w:] M. Koter, M. Sobczyński (red.), The borderlands and integration processes, Region and Regionalism, nr 7, vol. 1, Łódź, Opole.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2006, Człowiek w cybergeografii [w:] W. Maik, K Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W. 2006a, Wykorzystanie technologii informatycznych w województwie łódzkim w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego -przykład miejskich serwisów internetowych [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2008, Wybrane koncepcje cyberprzestrzeni w geografii [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, Region, Miejsce – czas i miejsce w geografii, Podstawowe Idee i koncepcje w geografii, tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2012, Przestrzeń Internetu w turystyce, referat na XXVIII Warsztaty z Geografii Turyzmu, Spała 2012 (praca złożona do druku).pl_PL
dc.referencesRewers E., 1996, Język i przestrzeń w poststruktualistycznej filozofii kultury, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesRheingold H., 1991, Virtual Reality, Simon and Schuster, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesRheingold H., 1993, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, Addison Wesley.pl_PL
dc.referencesRothert A., 2001, Demo-net wirtualna projekcja rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRydz E., 2009, Przemiany przestrzeni wiejskiej na Pomorzu Środkowym, [w:] Pomorze Środkowe – Społeczeństwo, Wieś, Gospodarka. Wybrane problemy, Lokalna Agenda Pomorza Środkowego 21. W ramach projektu Fundacja Nauka dla Środowiska. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 19-42.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1976, Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1999, Metafory geografii polskiej a jej stan i szanse rozwoju [w:] B. Domański, W. Widawki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, tom IV, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesRykiel Z. Pirveli M., 2005, Przestrzeń a Środowisko w Geografii; ujęcie krytyczne, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesSanou B., 2013, ICT Facts and Figures, ITU Telecommunication, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf (dostęp dnia 02.06.2013).pl_PL
dc.referencesSardar Z., Ravetz J.R.,1995, Cyberspace: to boldly go…, Futures, vol. 27, nr 7, s. 695-698.pl_PL
dc.referencesSauer O. C., 1927, Recent Developments in Cultural Geography, Recent Developments in Social Sciences.pl_PL
dc.referencesSawhney H., 1996 Information superhighway: metaphors as midwives, Media, Culture and Society 18.pl_PL
dc.referencesSiuda P., 2006, Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg.pl_PL
dc.referencesSire J.,W., 1991, Świat wokół nas. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji światopoglądowych, (tłumacz.) A. Gandecki, Wydawnictwo Areopag, Katowice.pl_PL
dc.referencesSoja E., 1995, Heterotopologies: A Remembrance of Other Spaces in the Citadel-LA [w:] S. Watson, K. Gibson (red.), Postmodern Cities and Spaces, Oxford UK, Cambridge USA.pl_PL
dc.referencesSokołowski M. L., 1999, O ewolucji pojęcia przestrzeni fizycznej: od Eudoksosa do Lindego. [w:] S. Symotiuk, G. Nowak (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej, tom 2, Wydawnictwo UMC-S, Lublin.pl_PL
dc.referencesStaple G. C., 1995, Notes on Mapping the Net, From Tribal Space to Corporate Space. http://www.telegeography.com/publications/mapping.html (dostęp poprzez www.archive.org w dniu 10.05.2012)pl_PL
dc.referencesStaszewski S., 1966, Historia nauki o Ziemi w zarysie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStefik M., 1996, Internet dreams: archetypes, myths and metaphors, Cambridge MA: MIT Press.pl_PL
dc.referencesSteuer J., 1992, Defining virtual reality: dimensions determining telepresence. Journal of Communication 42(4).pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T., 2001, Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T., 2012, Związki geografii z historią i ekonomią oraz ich ewolucja [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki Geografii z innymi naukami. Podstawowe koncepcje i idee w geografii, tom 7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2003, Region w nauczaniu geografii [w:] S. Liszewski (red.), Przegląd Edukacyjny 2 (39), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2006, Geografia regionalna i jej znaczenie dla istoty geografii [w:] A. Kostrowicki (red.), Geografia regionalna jako przedmiot badań i nauczania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSymotiuk S., 1998, Filozoficzne aspekty problemu przestrzeni, [w:] S. Symotiuk, G. Nowak (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej, tom 1, Wydawnictwo UMC-S, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1946, O pojęciu środowiska, Przegląd Socjologiczny, tom 8, Polski Instytut Socjologiczny, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzczepański J.,1990, Dopóki trawa rośnie, dopóki rzeki płyną: dzieje plemienia Czejenów 1835- 1880, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzeja Z. J., 2012, Narracyjne gry fabularne i ich komputerowe odpowiedniki: między kulturą słowa a kulturą digitalną, [w:] A. Pirtrus (red.), Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzmidt B., 1982, Ład przestrzeni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpunar M., 2004, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, Studia socjologiczne, 2 (173), IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpunar M., 2008, Przestrzeń Internetu – nowy wymiar przestrzeni społecznej, [w:] A. Siwik, L. Haber (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, AGH, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowska U., Leska-Ślęzak J., 1999, Przemiany cywilizacji współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesTabbi J.,1995, Postmodern Sublime, Cornell University Press, Nowy Jork, s. 3.pl_PL
dc.referencesTadeusiewicz R., 2002, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTakeyama M., 2001, Geographical conceptualization of cyberspace, GeoJurnal 53, Kluwer Academic Publisher, s. 419-426.pl_PL
dc.referencesTække J., 2002, Cyberspace as a Space parallel to geographical space Virtual space: The spatiality of virtual inhabited 3D worlds. Lars Qvortrup, Springer Publishers.pl_PL
dc.referencesTeluk T., 2002, E-biznes. Nowa gospodarka, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesTeszner Ł., 1999, Kto mieszka w cyberprzestrzeni? O społecznościach internetowych, [w:] W. Godzica, A. Bednarz (red.), Humanista w cyberprzestrzeni, Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesTischner J., 1997, Historia filozofii po góralsku, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesTobler W., 1970, A computer move simulating urban growth in the Detroit region, Economic geography, 46, s. 234-240.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbański A., 2003, Cywilizacja Internetu, Wydawnictwo Nakom, Poznań.pl_PL
dc.referencesWallace P., 2001, Psychologia Internetu, (tłumacz.) T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalmslay D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka, podejście behawioralne, (tłumacz.) E. Nowosielska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWidacki W., 2001, Informacja geograficzna i jej przetwarzanie przez Internet, [w:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesWieczorek K., 2000, Przestrzeń w nowej jaskini Platona. O niespójności wyobrażeń przestrzeni w kulturze współczesnej, [w:] I. Bukowska-Floreńska (red.), Przestrzeń kulturowego współistnienia, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesWiener N., 1948, Cybernetics or Control and communication in the Animal and Machine, MIT, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii, tom 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 2009, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii, tom 5, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesWiluś R., 2002, Łódź w Internecie, [w:] W. Retkiewicz (red.), Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe, Space – Society – Economy, nr 6, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilson E.O., 1975, Socjobiology: The New Synthesis, The Belknap Press of Harvard University Press, Wielka Brytania.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna, istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWnuk P., 1999, Jak wielkie jest „wszędzie”?, Enter 10/1999.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K.H., 1996, Przestrzeń i geografia, [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki kultura-cywilizacja-historia, tom 5, Śląsk Sp. z o.o., Katowice.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K.H., 1998, Koncepcje przestrzeni geografii humanistycznej [w:] Symiotuk S., Nowak G. (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej, tom 1, Wydawnictwo UMC-S, Lublin.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2008, Miejsce człowieka na Ziemi – refleksje odnoszące się do geograficznego namysłu nad czasem [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, Region, Miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe Koncepcje i Idee w Geografii, tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesVande Moere A., Neuckermans H., Heylighen A., 1998, VR/Search: An Architectual Approach to Cyberspace, International Journal of Design Sciences and Technology, 7 (1).pl_PL
dc.referencesVan der Leun G., Mandel T., 1998, Netykieta czyli przykazania dla internautów, (tłumacz.) A. Hildebrandt, Mikom, Warszawa.pl_PL
dc.referencesXu G., Tao L., Zhang D., Shi Y., 2006, Dual relations in physical and cyber space, Chinese Science Bulletin, vol. 51.pl_PL
dc.referencesYoung M.,1958, The rise of the meritocracy, 1870-2033: An essay on education and inequality, Thames & Hudson, Londyn.pl_PL
dc.referencesZacher L. W., 1997, Społeczeństwo bogate w informacje – Elementy historii, teorii i prognozy, [w:] L. W. Zacher (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, Transformacje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiemkiewicz R., 1995, Pieprzony los kataryniarza, Wydawnictwo SuperNowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZierhoffer A., 1962, Człowiek, środowiska, geografia [w:] A. Malicki (red.), Geografia Powszechna, tom 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZioło Z., 2011, Problemy kształtowania przestrzeni geograficznej [w:] T. Rachwał, Z. Długosz (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F., 1938, Podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/1938, Poznań.pl_PL
dc.referencesZook M., 2000, The Web of Production, The Economic Geography of Commercial Internet Content Production in the United States, Environment and Planning A, vol. 32, s. 411-426.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-905-6
dc.disciplinenauki o Ziemi i środowiskupl_PL
dc.disciplineinformatykapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe