Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Tomasz
dc.contributor.authorStępień-Kuczyńska, Alicja
dc.date.accessioned2022-08-11T11:42:18Z
dc.date.available2022-08-11T11:42:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationDomański T., Stępień-Kuczyńska A. (red.), 20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-844-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-844-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42747
dc.description.abstractUtworzenie naszego Wydziału przypadło na przełom wieków. Wchodziliśmy w tę nową epokę, profesorowie i studenci, ze znacznymi oczekiwaniami i nadziejami. Dla nas, politologów, otwierały się nowe możliwości prowadzenia badań systemowych, porównawczych, zgłębiania kwestii demokracji i aktywności obywatelskiej. Wkrótce jednak mogliśmy się przekonać, że ten nowy świat, którego musimy się uczyć – „świat niestabilny i nieprzewidywalny”, jak określił go wiele lat temu Zygmunt Bauman – ma także oblicze ataku na World Trade Center i wojny w Ukrainie. Pamiętajmy, że w tym świecie jest miejsce dla nas, mających wiedzę, wolne umysły i czułe serca! prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (dyrektor Instytutu Studiów Politologicznych WSMiP w latach 2008–2016) Jesteśmy całkowicie nowym Wydziałem stworzonym od podstaw przez zespół wykładowców akademickich oraz naukowców zajmujących się interdyscyplinarnie różnymi aspektami studiów międzynarodowych oraz nauk o polityce. Nie powstaliśmy z podziału dawnych struktur uniwersyteckich, lecz na bazie zupełnie nowej filozofii – otwartej na świat i ludzi oraz na dialog międzynarodowy w jego różnych wymiarach i płaszczyznach. Wiedzieliśmy od początku, iż tylko dobrze wykształcone młode pokolenie jest w stanie budować otwarte społeczeństwo XXI wieku. Pragnęliśmy przekazać naszym studentom otwartość na zmiany i ciekawość odkrywania wolnego świata. Chcieliśmy im zaszczepić wartości, którymi powinni wyróżniać się w przyszłości jako absolwenci uczelni wyższej i przedstawiciele inteligencji. Nasz Wydział powstał na dwóch solidnych filarach, jakimi są internacjonalizacja oraz interdyscyplinarność. Obu tych filarów w sferze biznesu, polityki i dyplomacji oraz kultury i mediów potrzebuje bardzo mocno nasze miasto, region i cały kraj. prof. dr hab. Tomasz Domański (dziekan WSMiP w latach 2008–2016)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁpl_PL
dc.subjectWSMiP UŁpl_PL
dc.subjectstosunki międzynarodowepl_PL
dc.subjectpolitologiapl_PL
dc.subjectstrategia internacjonalizacji uczelnipl_PL
dc.title20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number328pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Systemów Politycznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-845-0
dc.referencesKmieciński J. (red.) (1998a), Perspektywy rozwoju badań Wschodu we współczesnej sytuacji społeczno-politycznej, „Eastern Review”, t. 2.pl_PL
dc.referencesKmieciński J. (red.) (1998b), Religia jako czynnik porozumienia i konfliktów społecznych, „Eastern Review”, t. 3.pl_PL
dc.referencesKmieciński J. (red.) (2000), Polska diaspora na Wschodzie, „Eastern Review”, t. 4.pl_PL
dc.referencesKmieciński J. (red.) (2001), Sanktuaria i kult, „Eastern Review”, t. 5.pl_PL
dc.referencesKmieciński J., Pietrasiak M. (1997), Informacja o Ośrodku Badań i Studiów Wschodu, „Eastern Review”, t. 1.pl_PL
dc.referencesKmieciński J., Olędzki M., Natkański K.E. (2005), Trade Routes and Pilgrimage Trails as a Factor of Integration, Łódź–Santiago de Compostela.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2010), Charakterystyka uczestnictwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w realizacji programu Erasmus, [w:] Profesjonalne kadry dla nowoczesnego miasta, regionu i kraju. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wobec wyzwań internacjonalizacji gospodarki, kultury i mediów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 175–181.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2011), Rola programu Erasmus w marketingu akademickim, [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71–95.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2012), Znaczenie internacjonalizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem udziału w programie Erasmus w procesie budowania przewagi konkurencyjnej uczelni na przykładzie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 44, s. 219–232.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2014a), The Results of the MERGE Survey among Former Erasmus Participants in Poland, [w:] The Impact of the Erasmus Programme on Mobility and Employability, red. P. Bryła, T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2014b), The Use of Online Social Networks by Polish Former Erasmus Students: A Large-scale Survey, „The Turkish Online Journal of Educational Technology”, Vol. 13, No. 3, s. 232–238.pl_PL
dc.referencesBryła P., Ciabiada B. (2014), Obstacles to International Student Mobility: The Case of Poland, „Trends Journal of Sciences Research” 2014, Vol. 1, No. 1, s. 12–16.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2015a), Self-reported Effects of and Satisfaction with International Student Mobility: A Large-scale Survey among Polish Former Erasmus Students, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 191, s. 2074–2082.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2015b), The Impact of International Student Mobility on Subsequent Employment and Professional Career: A Large-scale Survey among Polish Former Erasmus Students, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 176, s. 633–641.pl_PL
dc.referencesBryła P. (2019), International Student Mobility and Subsequent Migration: The Case of Poland, „Studies in Higher Education”, Vol. 44, No. 8, s. 1386–1399.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-844-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe