Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Aneta
dc.contributor.authorSowińska-Heim, Julia
dc.date.accessioned2022-08-16T12:03:35Z
dc.date.available2022-08-16T12:03:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPawłowska A., Sowińska-Heim J., Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-384-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-384-0
dc.identifier.isbn978-83-65026-22-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42784
dc.descriptionAutorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Ponieważ tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej wiedzy, zaproponowały wprowadzenie specjalistycznych zajęć z audiodeskrypcji prowadzonych metodą projektową. [...] Zebrany w ten sposób materiał stał się ważnym uzupełnieniem książki, a zarazem pozwolił na cały szereg istotnych sformułowań związanych z teorią i praktyką tworzenia audiodeskrypcji. Ta pionierska praca jest istotną pozycją dla studentów, muzealników i wszystkich zainteresowanych ułatwianiem osobom z niepełnosprawnością wzroku, niewidomym i niedowidzącym dostępu do sztuk plastycznych, a tym samym integracji społecznej w obszarze kultury. Z recenzji prof. Ryszarda Hungerapl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzipl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniewidomipl_PL
dc.subjectniedowidzącypl_PL
dc.subjectaudiodeskrypcjapl_PL
dc.subjectniepełnosprawność wzrokupl_PL
dc.titleAudiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykładypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-385-7
dc.referencesAlpers S. (1983), The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago.pl_PL
dc.referencesArnheim R. (1990), Perceptual aspects of art for the blind, „Journal of Aesthetic Education, nr 24, s. 57–65.pl_PL
dc.referencesAudiodeskrypcja Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi (2014), maszynopis, Katedra Historii Sztuki, Łódźpl_PL
dc.referencesAudiodeskrypcja prac z „Atlasu nowoczesności” w Muzeum Sztuki w Łodzi (2015), maszynopis, Katedra Historii Sztuki, Łódź.pl_PL
dc.referencesAudiodeskrypcja wnętrz Pałacu Poznańskich dla Muzeum Miasta Łodzi. Projekt zawodowy (2016), maszynopis, Katedra Historii Sztuki, Łódź.pl_PL
dc.referencesFundacja Audiodeskrypcja (2016) http://www.audiodeskrypcja.org.pl/standardy-tworzenia-audiodeskrypcji.html. [data dostępu: 01.09.2016]pl_PL
dc.referencesBenjamin W. (1996), Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, [w:] Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, red. H. Orłowski, tłum. K. Krzemieniowa i inni, Poznań.pl_PL
dc.referencesBloomer K. C., Moore Ch.W. (1977), Body, Memory and Architecture, Yale.pl_PL
dc.referencesBoehm G., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, red. D. Kołacka, przekład M. Łukasiewicz, A. Pieczyńska-Sulik (2014), Kraków.pl_PL
dc.referencesBowring J. (2007), Sensory Deprivation: Globalisation & the Phenomenology of Landscape Architecture, St. Petersburg.pl_PL
dc.referencesBronowicz M. (2014), Komunikacja wizualna. Public relations Reklama Branding, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBryl M. (2008), Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań.pl_PL
dc.referencesChelkoff G. (2008), Ambience Formers in Built Environment: An Experimentation with Sound and Motion, [w:] Haptic processing of spatial and material object properties, red. Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz, s. 38–46.pl_PL
dc.referencesChmiel A., Mazur I. (2009), Percepcja filmu a ogólnoeuropejskie standardy audiodeskrypcji – polski wkład w projekt ‘Pear Tree’, „Przekładaniec” 20, Kraków, s. 138–158.pl_PL
dc.referencesCiborowski M. (2009), Znaczenie audiodeskrypcji dla niewidomych w Polsce, „Przekładaniec” 20, Kraków, s. 136–137.pl_PL
dc.referencesDeklaracja Ministrów przyjęta przez Drugą Europejską Konferencję Ministrów odpowiedzialnych za integracyjną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, która odbyła się w Maladze, Hiszpania, w dniach 7–8 maja 2003 roku, http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Decl%20pol%20Polonais.pdf [data dostępu: 30.06. 2014].pl_PL
dc.referencesDowney Ch. (2013), Design with blind in mind, https://www.ted.com/talks/chris_downey_design_with_the_blind_in_mind/transcript?language=en [data dostępu: 10.01.2016].pl_PL
dc.referencesElsen C., Heylighen A. (2014), Representations of sensory experiences in the early phases of architectural design: there is more than meet eye, „Journal of Design Research”, nr 4, s. 239–259.pl_PL
dc.referencesGentaz E., Hatwell Z. (2003), Touching for Knowing: Cognitive Psychology of Haptic Manual Perception, [w:] Haptic processing of spatial and material object properties, red. Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz, s. 123–160.pl_PL
dc.referencesGość niepełnosprawny w muzeum: ogólnopolskie szkolenie dla muzealników: materiały poszkoleniowe, E. Lisek-Lubaś (red.) (2009), Stalowa Wola.pl_PL
dc.referencesGrabska E., Morawska H. (1977), Artyści o Sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreenberg C. (2006), Obrona modernizmu, przek. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków.pl_PL
dc.referencesGruszczyk-Kolczyńska E., Czaplewska E. (1996), Orientacja przestrzenna: kompetencje dzieci, koncepcja kształtowania orientacji przestrzennej, [w:] red. Kuczyńska-Kwapisz J., Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących tendencje współczesne, Warszawa, s. 13–34.pl_PL
dc.referencesGrzonkowska J., Rogowski M. (red.) (2013), ABC. Gość niepełnosprawny w muzeum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarris J. (2001), The New Art History: A Critical Introduction, London.pl_PL
dc.referencesHerssens J., Heylighe A. (2008), Haptics and Vision in Architecture: designing for more senses, [w:] Sensory Urbanism Proceedings, red. R. Lucas, G. Mair, Glasgow, s. 102–112.pl_PL
dc.referencesImdahl M. (1996), Cézanne – Bracque – Picasso. Zum Verhältnis zwischen Bildautonomie und Gegenstandssehen, [w:] Band 3: Reflexion – Theorie – Methode, G. Boehm (Hg.), M. Imdahl, Frankfurt/M.pl_PL
dc.referencesJakobson R. (2000), On linguistic aspects of translation, [w:] On Translation, red. Robin A. Browser, Cambridge.pl_PL
dc.referencesJurkiewicz-Eckert D. (2006), Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej „a.r.” Muzeum Sztuki w Łodzi i jej znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Europy, „Studia Europejskie” 4, Warszawa, s. 121–143.pl_PL
dc.referencesJutrzyna E. (red.) (2003), Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJutrzyna E. (2010), Refleksje nad istotą wychowania estetycznego niepełnosprawnych, [w:] Pankowska K. (red.), Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalbarczyk M. (2015), Świat opisywany dźwiękiem, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarnicka Z. (2005), Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” a Muzea Kultury Artystycznej, „Pinakoteka”, nr 20–21, s. 130–134.pl_PL
dc.referencesKilpatrick W. H. (1918), The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative Process. Teachers College Bulletin, New York.pl_PL
dc.referencesKlatzky R., Lederman S. (2003), The haptic identification of everyday life objects, [w:] Haptic processing of spatial and material object properties, red. Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz s.105–123.pl_PL
dc.referencesKonopnicka M. (1915), Poezye, wydanie zupełne, krytyczne, t. IV, Warszawa, Lublin, Łódź, Kraków, https://pl.wikisource.org/wiki/Poezye_wydanie_zupe%C5%82ne,_krytyczne_tom_IV/S%C4%85d [data dostępu: 21.07.2016].pl_PL
dc.referencesKuczyńska-Kwapisz J. red. (1996), Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących tendencje współczesne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuczyńska-Kwapisz J. red., (2001), Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeher J. (2011), Navigating cities, for the blind, „Wired” http://www.wired.com/2011/09/st_qafolska/ [data dostępu: 02.08.2016]pl_PL
dc.referencesLynch K. (2010), Obraz miasta, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKünstler I., Butkiewicz U., Więckowski R. (oprac.) (2012), Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, http://kulturabezbarier.org/container/ [data dostępu: 01.09.2016].pl_PL
dc.referencesMacLeod F. (2015), 4 Ways Technology Can Improve Architecture for (and by) the Blind, „ArchDaily, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=pl-PL&dl=pl&lp=EN_PL&a=http%3a%2f%2fwww.archdaily.com%2f769991%2f4-ways-technology-can-improve-architecture-for-and-by-the-blind [data dostępu: 12.02.2016].pl_PL
dc.referencesMajewski T. (1983), Psychologia niewidomych i niedowidzących, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatuchniak-Krasuska A. (1988), Gust i kompetencja: społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, Łódź.pl_PL
dc.referencesMikina A., Zając B. (2013), Metoda projektów. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinogue J., Jones M. G. (2006), Haptics in Education, Review of Educational Research, nr 76 (3), s. 317–348.pl_PL
dc.referencesMizera L., Paplińska M. i in. (2007), Pakiet edukacyjny projektu GALERIA PRZEZ DOTYK, Stalowa Wola.pl_PL
dc.referencesNaves J. (2012), Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts, MonTI, nr 4, s. 277–293.pl_PL
dc.referencesNida E. (1964), Towards the Science of Translating, Leiden.pl_PL
dc.referencesNiemiec-Knaś M. (2011), Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Kraków.pl_PL
dc.referencesNIMOZ (2015), Rekomendacje dotyczące udostępniania instytucji muzealnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych, oprac. B. Szymańska, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.pl_PL
dc.referencesOjrzyński J. (1998), Historia Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Muzeum Sztuki w Łodzi. Historia i wystawy, Łódź.pl_PL
dc.referencesPallasmaa J. (2012), Oczy skóry. Architektura i zmysły, Kraków.pl_PL
dc.referencesPałac Poznańskich, O pałacu, http://www.muzeum-lodz.pl/pl/palac-poznaskich/o-palacu [data dostępu: 21.07.2016].pl_PL
dc.referencesPanofsky E. (1971), Studia z historii sztuki, wybór, opracowanie i przedmowa J. Białostocki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaplińska M. (2004), Rozwój percepcji i poznania dotykowego u niewidomych dzieci, [w:] Wspomaganie rozwoju małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem, red. Grażyna Walczak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrzykowska J. (2015), Phisical models of built heritage – making architecture more comprehensive to the blind and visually impaired, [w:] Envision architecture: image, perception and communication of heritage, red. A. Kępczyńska-Walczak, Łódź 2015, s. 241–249.pl_PL
dc.referencesPiwocki K. (1970), Pierwsza nowoczesna teoria sztuki: Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorębski M., Na początku było słowo, [w:] Brak słów. Topos „niewysłowienia” w nauce i literaturze o sztuce, red. M. Poprzęcka, Warszawa, Argraf 2007, s. 13–17.pl_PL
dc.referencesPobojewska A. (2012), Filozofia edukacja interaktywna Metody – środki – scenariusze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, red. Anna M. Waszkielewicz (2008), Kraków. http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Czarna_ksiega_www.pdf [data dostępu: 30 czerwca 2014].pl_PL
dc.referencesPublikacja/Audiodeskrypcja%20-%20zasady%20tworzenia.pdf [data dostępu: 13 lipca 2014].pl_PL
dc.referencesRaport o stanie edukacji muzealnej w Polsce http://www.muzeabezbarier.pl/raporty, [data dostepu: 02.07.2016].pl_PL
dc.referencesPoprzęcka M. (2000), Pochwała Malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRasmussen S. E. (2015), Odczuwanie architektury, Kraków.pl_PL
dc.referencesRévész G. (1950), Psychology and art of the blind, London.pl_PL
dc.referencesSadowska A. (2014), Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie – wskazówki dla trenerów szkolących audiodeskryptorów, „Przekładaniec” 28, Kraków, s. 124–139.pl_PL
dc.referencesSanchez K. V. (2016), An architect lost his sight and kept working thanks to breakthrough technologies for the blind, „Dwell, https://www.dwell.com/article/an-architect-lost-his-sight-and-kept-workingthanks-to-breakthrough-technologies-for-the-blind-6ee2fc8f#6 [data dostępu: 22.08.216].pl_PL
dc.referencesSmith C. (2014), The beacons report: growth forecasts for the most important new retail technologies since the mobile credit card reader, Business Insider, http://www.businessinsider.com/beacons-are-the-most-important-new-retail-tech-2014-7, [data dostępu: 03.05.2016].pl_PL
dc.referencesStott R. (2015), An Architect’s Story: AIA Documentary Profiles Blind Architect Chris Downey, „Arch- Daily”, http://www.archdaily.com/631983/an-architect-s-story-aia-documentary-profiles-blind-architect-chris-downey [data dostępu: 02.07.2016].pl_PL
dc.referencesSławiński J. (1981), O opisie, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 1 (55), s. 119–138.pl_PL
dc.referencesSus K. (2015), Druk 3D pomaga niewidomym zwiedzać łódzki Pałac Poznańskiego, „Rabbit Form” http://www.rabbitform.pl/druk-3d-pomaga-niewidomym-zwiedzac-lodzki-palac-poznanskiego [data dostępu: 02.07.2016].pl_PL
dc.referencesSzafraniec G. (2004), Kultura a integracja – sztuka wobec niepełnosprawności, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzarkowska A. (2009), Audiodeskryberem być – wywiad z Krzysztofem Szubzdą, „Przekładaniec” nr 20, Kraków, s. 131–135.pl_PL
dc.referencesSzarkowska A. (2009), Audiodeskrypcja oczami niewidomych – wywiad z Tomaszem Strzymińskim, „Przekładaniec”, nr 20, Kraków, s. 136–137.pl_PL
dc.referencesSzarkowska A. (2009), Wywiad z Tomaszem Strzymińskim, pomysłodawcą pierwszego w Polsce pokazu filmowego z audiodeskrypcją, „Przekładaniec”, nr 20, s. 127–130.pl_PL
dc.referencesSzymańska B., Strzymiński T. (2010a), Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, Białystok.pl_PL
dc.referencesSzymańska B., Strzymiński T. (2010b), Audiodeskrypcja sztuk wizualnych, Białystok.pl_PL
dc.referencesŚcieżka zwiedzania dla osób z deficytami wzroku, http://www.muzeumslaskie.pl/wystawy-wystawy-stale-sciezka-zwiedzania-dla-osob-z-deficytami-wzroku.php [data dostepu: 7.11.2014].pl_PL
dc.referencesTomaszkiewicz T. (2006), Przekład audiowizualny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiciak J. (2012), Niewidomi w dużym mieście, Kraków.pl_PL
dc.referencesWięckowska E., Szwedowska E. (2001), Rysunek jako metoda kształcenia wyobraźni i orientacji przestrzennych dziecka niewidomego, [w:] Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, red. J. Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa, s. 29-43.pl_PL
dc.referencesWięckowski R. (2014), Audiodeskrypcja piękna, „Przekladaniec”, nr 28, s. 109–123.pl_PL
dc.referencesWięckowski R. (2015), Sztuka upowszechniania sztuki, nimoz.pl/upload/muzea_bez_barier/Sztuka_prezentowania_sztuki.pdf, [data dostępu: 22.07.2016].pl_PL
dc.referencesWojnar I. (1964), Estetyka i wychowanie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWysłouch S. (1994), Literatura a sztuki wizualne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWywiad z Barbarą Szymańską Wiceprezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja, (2010), http://www.audio deskrypcja.org.pl/faq-definicje-pytania-i-odpowiedzi/pytania-i-odpowiedzi/103-wywiad-z-barbara-szymanska-wiceprezes-zarzadu-fundacji-audiodeskrypcja.html [data dostępu: 13.11.2014].pl_PL
dc.referencesZumthor P. (2010), Myślenie architekturą, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-384-0
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe