Show simple item record

dc.contributor.authorFlorczak, Ilona
dc.contributor.editorKolbuszewska, Jolanta
dc.contributor.editorStobiecki, Rafał
dc.date.accessioned2022-09-07T08:38:28Z
dc.date.available2022-09-07T08:38:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFlorczak I., "Ocalić od niepamięci" – biografistyka w twórczości Juliana Bartoszewicza, [w:] Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, Kolbuszewska J., Stobiecki R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 39-54, https://doi.org/10.18778/8088-412-0.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-412-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43081
dc.descriptionArtkuł został poświęcony Julianowi Bartoszewiczowi – jednemu z czołowych historyków doby międzypowstaniowej. Szczególną uwagę zwrócono na zainteresowania historyka biografistyką, które wynikało z faktu bycia przez Bartoszewicza zwolennikiem koncepcji atomizmu społecznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKolbuszewska J., Stobiecki R. (red.), Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJulian Bartoszewiczpl_PL
dc.subjectbiografistykapl_PL
dc.subjecthistoria XIX wiekupl_PL
dc.subjecthistoria historiografiipl_PL
dc.title"Ocalić od niepamięci" – biografistyka w twórczości Juliana Bartoszewiczapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number39-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-413-7
dc.identifier.doi10.18778/8088-412-0.03
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe