Show simple item record

dc.contributor.authorGrzybowski, Marian
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-28T05:09:20Z
dc.date.available2022-09-28T05:09:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGrzybowski M., Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Litewskiej, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 189-211, https://doi.org/10.18778/7969-841-7.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43415
dc.descriptionAutor w swoim artykule przedstawia krótki rys historyczny poświęcony pozycji ustrojowej Prezydenta Republiki Litewskiej, która kształtowała się już od początku XX wieku, jeszcze zanim Litwa odzyskała niepodległość.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprawo konstytucyjnepl_PL
dc.subjectPrezydent Republiki Litewskiejpl_PL
dc.subjectKonstytucja Republiki Litewskiejpl_PL
dc.titlePozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Litewskiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number189-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesGiżyńska M., Procedura legislacyjna w Republice Litewskiej, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9.pl_PL
dc.referencesGiżyńska M., Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej, Olsztyn 2009.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r., Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Zasady zmiany konstytucji Republiki Litewskiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zasady zmiany konstytucji państw europejskich, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Matonis R., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Republiki Litewskiej Rolandasa Paksasa, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesGrigaravičuis A., Lituvos konstituciju projektai 1916–1918 metais, [w:] Lituvių atgimimo istorijos studios, t. III, Vilnius 1991.pl_PL
dc.referencesGrzybowski M., Polska Konstytucja kwietniowa z 1935 r. na tle ewolucji ustrojowej państw bałtyckich (1918–1940), [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku Konstytucji Kwietniowej. Szkice, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesJagusiak B., Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJarašiunas E., Law and Facts in Constitutional Cases Pertaining to Impeachment of High Officials, Vilnius 2005.pl_PL
dc.referencesJarašiūnas E., Relationship Problems between Institutions of Power in Constitutional Jurisprudence, [w:] Konstitucinė justicijė dabartis ir ateitis (= Constitutional Justice: the Present and Future), Vilnius 1998.pl_PL
dc.referencesKierończyk P., Litewskie konstytucje z okresu międzywojennego „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII.pl_PL
dc.referencesKierończyk P., Odzwierciedlenie tradycji ustrojowych w konstytucjach Polski i Litwy. Próba ogólnego porównania dwóch ustaw zasadniczych „najnowszej generacji”, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. XII.pl_PL
dc.referencesKierończyk P., Państwo bez parlamentu. Kilka uwag o międzywojennej historii konstytucjonalizmu litewskiego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 4.pl_PL
dc.referencesKierończyk P., System konstytucyjny państwa litewskiego (1922–1940), Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesKlimas P., Der Werdegang des Litauischen Staates von 1915 zur Bildung der Provisorischen Regierung in November 1918, Berlin 1918, Nr XCII.pl_PL
dc.referencesKryszeń G., Pozycja prawnoustrojowa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, „Administracja Publiczna” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesKuris E., Rozwój zasad konstytucyjnych w prawoznawstwie konstytucyjnym, Vilnius 2002.pl_PL
dc.referencesLapinskas K., Constitutional Court of the Republic of Lithuania in the System of State Institutions, [w:] Constitutional Justice of Lithuania, Vilnius 2003.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918–1934), Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., Litwa, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesOchmański J., Historia Litwy, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesRėmeris M., Lietuvos konstituanės teises paskaitos, Vilnius 1990.pl_PL
dc.referencesSbornik dokumientow Wierchownogo Sowieta Litowskoj Riespubliki, t. I, Vilnius 1991.pl_PL
dc.referencesSinkevičius V., Zasady wykładni konstytucji w orzecznictwie litewskiego Sądu Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 3.pl_PL
dc.referencesTaube C., Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania – a Study in Comparative Constitutional Law, Uppsala 2001.pl_PL
dc.referencesZakrzewski A.B., Wstęp, [w:] Konstytucja Republiki Litewskiej, Warszawa 1994 i przywołana tam praca litewskiego historyka Edigijusa Motiejki.pl_PL
dc.referencesZieliński T., Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesZubiński T., Antanas Smetona. Pierwszy i zarazem czwarty prezydent Litwy, [w:] Ciche kraje, Rzeszów 2006.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.16
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe