Show simple item record

dc.contributor.authorDerejski, Krzysztof
dc.date.accessioned2022-11-28T06:39:53Z
dc.date.available2022-11-28T06:39:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44347
dc.description.abstractPrzedmiotem dysertacji jest zjawisko deprecjacji francuskich asygnat w latach 1789-1796. W badanym okresie wartość asygnat zmieniała się, ich kurs podlegał zarówno deprecjacji jak i aprecjacji. Do 19 lutego 1796 roku, kiedy prasy do druku asygnat, stemple i matryce, zostały uroczyście zniszczone na placu Vendôme, rewolucyjne banknoty straciły ok. 99,7% swojej wartości. Historia asygnat jest przykładem emisji pieniądza papierowego, w celu pokrycia wydatków państwa, która prowadziła do całkowitej deprecjacji emitowanych banknotów. Głównym celem pracy jest przedstawienie deprecjacji francuskich asygnat w latach 1789-1796 oraz wskazanie i omówienie czynników, które ją determinowały, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. Głównemu celowi pracy zostały przyporządkowane następujące cele szczegółowe: 1. identyfikacja czynników oddziałujących na kurs asygnat; 2. stworzenie zmiennej objaśnianej „deprecjacja” oraz potencjalnych zmiennych objaśniających; 3. skonstruowanie przyczynowo-skutkowych ekonometrycznych modeli deprecjacji asygnat we Francji oraz w departamencie Bouches-du-Rhône; 4. dokonanie weryfikacji merytorycznej i statystycznej skonstruowanych modeli. Na podstawie krytycznej analizy materiału źródłowego i przeglądu literatury przedmiotu, celu głównego i celów szczegółowych przyjętych w pracy sformułowano hipotezę główną i pytania badawcze. Główna hipoteza badawcza pracy brzmi: deprecjacja francuskich asygnat determinowana była przez ich emisję, sprzedaż dóbr narodowych, wprowadzenie powszechnego maksimum oraz działania wojenne prowadzone przez francuskie wojska rewolucyjne. Metody ilościowe użyte w pracy opierają się na metodach statystycznych oraz ekonometrycznych. W celu wykazania związku między deprecjacją asygnat a ich emisją, sprzedażą dóbr narodowych, obowiązywaniem powszechnego maksimum oraz zwycięstwami francuskich wojsk rewolucyjnych, skonstruowano przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele wykorzystując koncepcję modelowania zgodnego. Wykorzystane metody umożliwiły ocenę kierunku i wpływu zidentyfikowanych zmiennych na deprecjację asygnat.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectfrancuskie asygnatypl_PL
dc.subjecttablice deprecjacyjnepl_PL
dc.subjectpowszechne maksimumpl_PL
dc.subjectsprzedaż dóbr narodowychpl_PL
dc.subjectwojny rewolucyjnej Francjipl_PL
dc.titleDeprecjacja francuskich asygnat w latach 1789-1796: uwarunkowania ekonomiczno-społeczne.pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number404pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmailk.derejski@wp.plpl_PL
dc.dissertation.directorMacyra, Roman
dc.dissertation.reviewerGiza, Wojciech
dc.dissertation.reviewerLeszczyńska, Cecylia
dc.date.defence2022-12-14
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record