Show simple item record

dc.contributor.authorBarańska-Szmitko, Anna
dc.date.accessioned2022-12-01T15:07:58Z
dc.date.available2022-12-01T15:07:58Z
dc.date.issued2022-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44475
dc.descriptionOpis plików: W jednym pliku Word znajduje się 10 tytułów filmów z kanału YouTube oraz 10 linków do tych filmów. Tych 10 pozycji jest ponumerowanych od 1 do 10. Dostęp do danych jest otwarty.pl_PL
dc.description.abstractEfektem projektu „Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu na YouTube. Wyjazd konsultacyjny" było ustalenie szczegółów badania nad autentycznością youtuberów dzięki konsultacjom z profesor reprezentującą University of Oslo. Podczas konsultacji dokonano analizy niewielkich próbek materiału. Wskazane w pliku filmy YouTube i zamieszczone pod nimi komentarze stanowiły próbkę materiału badawczego.pl_PL
dc.description.abstractThe result of the project entitled ‘”Authenticity as the basis for a new model of authority on YouTube. Consultations" was to determine the details of a study on the authenticity of YouTubers during a consultation with the professor representing the University of Oslo. During the consultation, a small samples of analysis were done. The YouTube videos and the comments below them, indicated in the file, were the sample of the research material.en
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki (NCN), Miniatura 5, 2021/05/X/HS2/00693pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautentycznośćpl_PL
dc.subjectYouTubepl_PL
dc.subjectyoutuberpl_PL
dc.subjectwiarygodnośćpl_PL
dc.subjectzdrowie psychicznepl_PL
dc.subjectauthenticityen_GB
dc.subjectYouTubeen_GB
dc.subjectYouTuberen_GB
dc.subjectcredibilityen_GB
dc.subjectmental healthen_GB
dc.titleAutentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny. Miniatura 5, 2021/05/X/HS2/00693, (dataset)pl_PL
dc.title.alternativeAuthenticity as the basis for a new model of authority on YouTube. Consultations, Miniatura 5, 2021/05/X/HS2/00693, (dataset)en
dc.typeDatasetpl_PL
dc.rights.holderAnna Barańska-Szmitkopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zakład Teorii i Praktyki Komunikacjipl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dane badawcze [3]
    Dane badawcze zebrane w ramach projektów realizowanych na Wydziale Filologicznym UŁ

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe