Show simple item record

dc.contributor.authorWitczak, Karolina
dc.date.accessioned2022-12-01T17:14:43Z
dc.date.available2022-12-01T17:14:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44476
dc.description.abstractWejście w życie regulacji ujętej w art. 191a k.k. przyniosło skutek w postaci wprowadzenia do karnoprawnego porządku nowej jakości. Jej struktura wskazuje, iż ustawodawca dostrzegł potrzebę zabezpieczenia wizerunku osoby w związku z jego eksploatacją w niektórych formach (utrwalania oraz rozpowszechniania), w stanie nagości oraz w trakcie czynności seksualnej. W pracy przedstawiono poglądy, odnoszące się do rodzajowego i indywidualnego przedmiotu ochrony regulacji z art. 191a § 1 k.k., a także relacji między nim a wolnością seksualną oraz znaczeniem godności. Zdefiniowania wymagała treść indywidualnego przedmiotu ochrony - wolności od bezprawnej ingerencji w kształtowanie granic sfery intymności. Ponadto wyznaczono zakresy znamion „wizerunek nagiej osoby” oraz „wizerunek osoby w trakcie czynności seksualnej” ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania na gruncie charakteryzowanej regulacji Z kolei zakresy znamion „utrwalanie” oraz „rozpowszechnianie” zostały poddane dookreśleniu. Część pracy dotyczy środków (przemoc, groźba bezprawna podstęp), którymi posługuje się sprawca celem dokonania utrwalenia lub (w tym przypadku środki mają wymiar fakultatywny) rozpowszechnienia wizerunku. Niejednolitość poglądów przedstawianych w odniesieniu do terminu „podstęp” wymagała ustalenia jego treści. Kolejna część opracowania służy wyznaczeniu zakresu zgody człowieka, którego wizerunek podlega rozpowszechnieniu z uwzględnieniem jej miejsca w strukturze analizowanego przestępstwa. Ponadto rozwiązano problem relewantności zgody małoletniej osoby w kontekście niniejszej regulacji. Rozdział odnoszący się do empirycznego wymiaru problemu zawiera badania w przedmiocie powszechności oraz skutków uczestnictwa przez małoletnich w aktywnościach związanych z sextingiem, porno-zemstą oraz sextotrion. Wyniki wskazują, iż na gruncie charakteryzowanej regulacji aktualizacji ulega dalszy przedmiot ochrony, gdy w roli pokrzywdzonego przestępstwem występuje małoletni (prawidłowy rozwój psychofizyczny). Jego treść poddano konkretyzacji w niniejszym opracowaniu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwizerunek nagiej osobypl_PL
dc.subjectwizerunek osoby w trakcie czynności seksualnejpl_PL
dc.subjectczynność seksualnapl_PL
dc.subjectutrwalenie wizerunkupl_PL
dc.subjectrozpowszechnienie wizerunkupl_PL
dc.subjectprzestępstwa przeciwko wolnościpl_PL
dc.titleBezprawne utrwalanie albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a § 1 k.k.)pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderKarolina Witczakpl_PL
dc.page.number379pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Wykonawczegopl_PL
dc.dissertation.directorWiciński, Grzegorz
dc.dissertation.reviewerMuszyńska Anna
dc.dissertation.reviewerLachowski, Jerzy
dc.dissertation.reviewerSitarz, Olga
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record