Show simple item record

dc.contributor.authorBurska, Katarzyna
dc.contributor.authorCieśla, Bartłomiej
dc.contributor.editorBurska, Katarzyna
dc.contributor.editorCieśla, Bartłomiej
dc.date.accessioned2022-12-02T06:42:45Z
dc.date.available2022-12-02T06:42:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBurska K., Cieśla B. (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-461-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-461-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44478
dc.descriptionTom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej. Zebrane tu prace dotyczą szeroko pojętej cyberkultury w wymiarze językowym, tekstowym i genologicznym. Poprzedzono je artykułem wprowadzającym w problem kreatywności, wskazującym na różne sposoby jej rozumienia we współczesnym dyskursie językoznawczym. Inspiracją do wydania publikacji było przekonanie, że internet to medium bardzo zróżnicowane pod względem komunikacyjnym, będące nośnikiem stylów, treści i form przekazu wkomponowanych w rozmaitą przestrzeń dyskursywną.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków rektorskich na działalność kół naukowychpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacja internetowapl_PL
dc.subjectblogipl_PL
dc.subjectsocjolektypl_PL
dc.subjectemotikonypl_PL
dc.subjecthasztagpl_PL
dc.subjectmemypl_PL
dc.titleKreatywność językowa w przekazach internetowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl_PL
dc.page.number204pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-462-2
dc.identifier.doi10.18778/8142-461-5
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe