Show simple item record

dc.contributor.authorKonciak, Jacek
dc.date.accessioned2022-12-02T06:50:57Z
dc.date.available2022-12-02T06:50:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44479
dc.description.abstractJednym z najczęstszych zagrożeń cywilizacyjnych towarzyszących człowiekowi są pożary. Zjawisko występowania pożarów człowiekowi towarzyszy od zawsze. Jego destrukcyjny charakter oddziałuje praktycznie na wszystkie dziedziny życia człowieka. Pomimo wielu wysiłków podejmowanych przez społeczeństwo w zakresie prawnym, profilaktycznym i prewencyjnym w dalszym ciągu mamy do czynienia z ich występowaniem. Pożary bardzo silnie oddziałują na bezpośrednie otoczenie, w wyniku czego powstają straty finansowe i osobowe, które obciążają całe społeczeństwo. W literaturze przedmiotu dokonano wielu opracowań poświęconych w szeroko rozumianej problematyce pożarów zarówno od strony teorii pożarów jak również bezpieczeństwa pożarowego. Wiele miejsca poświęca się pożarom powstałym w środowisku naturalnym, w przedsiębiorstwach, w infrastrukturze technicznej, w środkach komunikacji, wskazując na przyczyny i ich skutki. Z tego szerokiego zakresu według nas na szczególna uwagę zasługują pożary w zasobach mieszkaniowych i w mieszkaniach (pożary mieszkań). Każdy pożar powstający w mieszkaniu dotyka bezpośrednio egzystencji ludzi ich zamieszkujących. Skutki pożarów mieszkań są bezpośrednio odczuwane przez każde gospodarstwo domowe bez względu na czas jego powstania i lokalizację. W dotychczasowej literaturze przedmiotu niewiele miejsca poświęca się powyższej problematyce w ujęciu częstości, przyczyn i skutków pożarów mieszkań i budynków mieszkalnych. Biorąc powyższe pod uwagę, widzimy konieczność dokonania pogłębionych badań dotyczących pożarów w istniejących zasobach mieszkaniowych i ich skutków w Polsce. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w zakresie zagrożenia pożarowego w gospodarce zasobami mieszkaniowymi można zauważyć poglądy, że jednostki samorządu terytorialnego i zakłady ubezpieczeń w niedostateczny sposób podejmują działania zmniejszające ryzyko pożarowe poprzez działania zapobiegające im. Zakłady ubezpieczeń powinny być zainteresowane racjonalizacją kosztów ochrony ubezpieczeniowej w warunkach gospodarki rynkowej. W pracy zostaną przeprowadzone badania relacji jakie zachodzą między zjawiskiem pożarów a zasobami mieszkaniowymi. W celu uzupełnienia wiedzy w zakresie pożarów mieszkań, w pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące determinant ryzyka pożarowego i strat finansowych. Chociaż literatura poświęcona determinantom technicznym wpływającym na wielkość ryzyka pożarowego i strat finansowych jest bogata, to w dalszym ciągu brakuje prac podchodzących do problemu kompleksowo. Na bazie determinizmu posługiwać się będziemy pojęciem determinant, które oznaczają czynniki (wyróżniki), charakteryzujące zjawisko ryzyka pożarowego i strat finansowych. Do opisu tego zjawiska dołączamy determinanty, jakie wynikają z determinizmu teoriopoznawczego, metodologicznego oraz statystycznego Dla naszych celów wykorzystamy determinanty statystyczne. Pod pojęciem determinant statystycznych rozumieć będziemy formułowanie i obliczanie wskaźników technicznych i ekonomiczno-społecznych opisujących zjawisko ryzyka pożarowego i jego skutki finansowe w zasobach mieszkaniowych. Praca swoim zakresem obejmuje interdyscyplinarne podejście do zjawiska pożarów w zasobach mieszkaniowych z punktu widzenia zagrożenia dla poszkodowanych i ich dobrostanu. Posiadanie świadomości ubezpieczeniowej w zakresie rozmiarów możliwych strat spowodowanych pożarem (na podstawie danych Państwowej Straży Pożarnej PSP) pozwoliłoby unikać w przyszłości nie tylko sytuacji konfliktowej w czasie likwidacji szkód, ale i właściwie skalkulować cenę ochrony ubezpieczeniowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpożarpl_PL
dc.subjectzagrożenie pożarowepl_PL
dc.subjectryzyko pożarowepl_PL
dc.subjectstraty finansowepl_PL
dc.titleDeterminanty ryzyka pożarowego i strat finansowych w zasobach mieszkaniowych w Polsce w latach 2000-2015pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertation
dc.page.number332pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny, Katedra Ubezpieczeńpl_PL
dc.contributor.authorEmaillumiajacek@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorWieteska, Stanisław
dc.dissertation.directorJeziorska, Małgorzata
dc.dissertation.reviewerŁyskawa, Krzysztof
dc.dissertation.reviewerŚliwiński, Adam
dc.date.defence2022-12-06
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record