Show simple item record

dc.contributor.authorWalkowska, Adrianna
dc.contributor.editorBurska, Katarzyna
dc.contributor.editorCieśla, Bartłomiej
dc.date.accessioned2022-12-05T16:34:27Z
dc.date.available2022-12-05T16:34:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationWalkowska A., „Jaronizmy” jako przykład językowo-graficznej kreatywności w internecie, [w:] Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Burska K., Cieśla B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 181-192, https://doi.org/10.18778/8142-461-5.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-461-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44497
dc.descriptionCelem artykułu jest zwrócenie uwagi na przejawiającą się w twórczości Pawła Jarońskiego zabawę foniczną warstwą języka: odnajdywanie przez autora nowych znaczeń zarówno w pojedynczych leksemach, jak i w utartych połączeniach wyrazowych. Jaroński posługuje się obrazem dla unaocznienia dodatkowych sensów, często niemożliwych do wychwycenia w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków rektorskich na działalność kół naukowychpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBurska K., Cieśla B. (red.), Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPaweł Jarońskipl_PL
dc.subject„jaronizmy”pl_PL
dc.subjectzabawa językiempl_PL
dc.subjecthomonimypl_PL
dc.subjectpolisemypl_PL
dc.subjectzapożyczeniapl_PL
dc.subjectkreatywność językowapl_PL
dc.title„Jaronizmy” jako przykład językowo-graficznej kreatywności w interneciepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl_PL
dc.page.number181-192pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-462-2
dc.referencesBorowicz S. [2015], Demon interpretacji. Obraz jako tekst ikoniczny w studiach filologicznych, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, Pilch A., Rusek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesDuda J. [2014], Jak odczytać relacje panujące pomiędzy słowem a obrazem? – analiza komiksu w wersji online na przykładzie „Bajki o Szafiarce” Ilony Myszkowskiej, [w:] Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Burska K., Cieśla B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesOchnio J .[2014], Obraz jako powszechne narzędzie komunikacji – refleksje nad semiologicznym statusem fotografii, [w:] Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Burska K., Cieśla B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBoniecka B., Panasiuk J. [2001], Profilowanie wzorca gatunkowego w audycji przez spikerów radiowych, [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym: materiały konferencji naukowej, Siedlce 21–22 października 1999, Wojtczuk K. (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.pl_PL
dc.referencesDubisz S. [2003], Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://getionary.com.pl [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://jaronski.pl/ [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://natemat.pl/173691,rysownik-pan-jaronski-mistrz-gierek-slownych-zarty-z-liter-i-podwojnych-znaczen-zwiazkow-frazeologicznych-czemu-nie [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://www.behance.net/jaronski [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttps://www.instagram.com/jaronskipl/ [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pwn.pl. [SJP PWN] [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://wsjp.pl/index.php?pwh=0 [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.referencesPaweł Jaroński i jego literowe gry https://www.polskieradio.pl/10/3963/Artykul/1541363,Pawel-Jaronski-i-jego-literowe-gry [dostęp: 14.04.2018].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-461-5.14
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe