Show simple item record

dc.contributor.editorKita, Jarosław
dc.contributor.editorKorybut-Marciniak, Maria
dc.date.accessioned2022-12-07T09:16:56Z
dc.date.available2022-12-07T09:16:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „O mężczyźnie (nie)zwyczajnie”. Tom 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2019, https://doi.org/10.18778/8142-731-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-65-171-47-4
dc.identifier.isbn978-83-8142-731-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44500
dc.descriptionMotywem przewodnim prezentowanego ósmego tomu „Życia prywatnego Polaków w XIX wieku” jest świat XIX-wiecznego mężczyzny w perspektywie prywatności. Problematyka męskości stała się przedmiotem badań w polskiej humanistyce stosunkowo niedawno. W historiografii dotyczącej epoki znane są przede wszystkim sylwetki mężczyzn charakteryzowane przez pryzmat aktywności publicznej, pracy zarobkowej, udziału w kampaniach wojennych i powstaniach narodowych, a także utartych w świadomości społecznej ról, jakie stawiały przed nimi panujące realia społeczno-obyczajowe oraz obowiązujące wzorce i kanony. Autorzy publikacji przedstawiają mężczyzn (nie)zwyczajnie – od strony ich codzienności, relacji prywatnych, przeżyć wewnętrznych, dzieciństwa, tożsamości psychicznej i fizycznej, postrzegania zmian cywilizacyjnych i kulturowych oraz przemian społecznych i reakcji na umacnianie się pozycji kobiety. Bohaterami tomu są Polacy z różnych środowisk społecznych, na różnych etapach życia, o różnym poziomie wykształcenia, zamieszkujący ziemie polskie oraz rzucani na krańce Europy, zarówno ci spełniający widoczne role w społeczeństwie, których biografie są powszechnie znane, jak również aktorzy całkowicie transparentni.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWMpl_PL
dc.relation.ispartofseriesŻycie prywatne Polaków w XIX wieku;8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectszlachta polskapl_PL
dc.subjectarystokracjapl_PL
dc.subjectinteligencja polskapl_PL
dc.subjectromantyzmpl_PL
dc.titleŻycie prywatne Polaków w XIX wieku. „O mężczyźnie (nie)zwyczajnie”. Tom 8pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl_PL
dc.page.number382pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-732-6
dc.referencesLietuvos valstybės istorijos archyvo: f. 1135, inw. 20, sygn. 98, Listy II 1855–1870 A.D.pl_PL
dc.referencesLietuvos valstybės istorijos archyvo: f. 1135, inw. 20, sygn. 99, Listy Artura Dolińskiego do Stanisława Dolińskiego 1849–1870.pl_PL
dc.referencesLietuvos valstybės istorijos archyvo: f. 1135, inw. 20, sygn. 100, Antoni Łazarowicz, Biografia najdroższej Mamy Dobrodziejki.pl_PL
dc.referencesLietuvos valstybės istorijos archyvo: f. 1135, inw. 20, sygn. 103, A. Doliński, Dodatki do pamiętników.pl_PL
dc.referencesLietuvos valstybės istorijos archyvo: f. 51, Urząd Wojewódzki w Wilnie, Akta osobowe Michała Pawlikowskiego.pl_PL
dc.referencesРоссийский государственный исторический архив: f. 1349, inw. 707, sygn. 3, Формулярные списки чинов гражданско ведомства (Dolińskiego Artura Stanisławowicza).pl_PL
dc.referencesArchiwum Archidiecezjalne w Łodzi: Parafia w Dalikowie, księgi USC.pl_PL
dc.referencesArchiwum Diecezjalne w Łowiczu: Parafia św. Jakuba w Skierniewicach, księgi USC.pl_PL
dc.referencesArchiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu: Krasiński Adam Stanisław, List do ks. Józefa Gorzeńskiego z 1753 r. (bez sygnatury).pl_PL
dc.referencesArchiwum Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: Karty zgłoszenia/prośba o przyjęcia w poczet członków WTC, sygn. 13 A.pl_PL
dc.referencesArchiwum Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: Lista członków i konsulów WTC, sygn. 35 A.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi: Archiwum Kazimierza Walewskiego z Tubądzina, sygn. 31, 32, 54.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi: Parafia w Łękach, księgi USC.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi: Parafia w Radomsku, księgi USC.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Płocku: Akta miasta Płocka, sygn. 21650, 21651, 21654, 22090, 22094.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Warszawie: Parafia św. Aleksandra, księgi USC.pl_PL
dc.referencesArchiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie: Archiwum Haliny Wojciechowskiej cz. I/1–5 Narcyz Wojciechowski, Moje wspomnienia.pl_PL
dc.referencesArchiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie: Archiwum Haliny Wojciechowskiej cz. III/31–31 Wspomnienia mojej cioci Marii Wojciechowskiej-Korzeniowskiej.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polska w Paryżu: Papiery emigrantów, sygn. 513.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polska w Paryżu: Akta Towarzystwa Wzajemnego Oświecania się z Londynu, sygn. 603.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: Krasiński Adam Stanisław, List do Genowefy Brzostowskiej (odpis), sygn. MNK XVII-rkps-941-IV.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: Listy Krystyna Lacha Szyrmy, sygn. 5522 III.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie: Korespondencja Adama Jerzego Czartoryskiego, sygn. 6306 III, 6639 IV.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Jagiellońska, Sekcja Rękopisów: Notatki Jana Wincentego Michała Modzelewskiego z połowy XIX w., sygn. 6018 II.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Jagiellońska, Sekcja Rękopisów: Krasiński Adam Stanisław, List pasterski wzywający do uroczystych trzechdniowych exekwij z powodu śmierci Augusta III 5 Paździer. 1763 i do suplikacyj po wszystkich dyecezyi kościołach o pomyślny wybór nowego króla. Dan w Czarnokozińcach Paźdz. 1763, sygn. 224593 IV.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Kórnicka: Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego, sygn. 2407, 2409, 2413.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Narodowa w Warszawie: Pamiętnik Ireny Stankiewiczowej 1902–1918 [T. 1], sygn.: akc. 11768.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Narodowa w Warszawie: Pamiętnik Ireny Stankiewiczowej. Okres międzywojenny [T. 2], sygn.: akc. 11407.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Narodowa w Warszawie: Leopold Muller, „Wspomnienia”, sygn. 14006.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Korespondencja Stanisława Egberta i Jana Koźmianów, sygn. 2210, 2213.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Publiczna m.st. Warszawy: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1903, sygn.: Cz. s0123.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Publiczna m.st. Warszawy: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Biblioteki publicznej w roku 1907, sygn.: inf. 027 BP.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Publiczna m.st. Warszawy: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Biblioteki publicznej w roku 1910, sygn.: inf. 027 BP.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Publiczna m.st. Warszawy: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Biblioteki publicznej w roku 1911, sygn.: inf. 027 BP.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Publiczna m.st. Warszawy: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Biblioteki publicznej w roku 1918, sygn.: inf. 027 BP.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytecka KUL: Archiwum Filomatów, Protokoły posiedzeń naukowych Wydziału I od 29 IX 1818 do 17 X 1820, rkps 1021.pl_PL
dc.referencesBiblioteka im. Zielińskich TNP W Płocku: Z Syberii, do kraju. XII 1900 – IV 1901 (rękopis), sygn. 249.pl_PL
dc.referencesMuzeum Sportu i Turystyki: Skład osobowy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w roku 1914.pl_PL
dc.referencesMuzeum Sportu i Turystyki: Skład osobowy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w roku 1916.pl_PL
dc.referencesMuzeum Sportu i Turystyki: Skład osobowy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w roku 1917.pl_PL
dc.referencesAlmanasy F., Ogólne uwagi nad miłością, małżeństwem, domowym szczęściem jako źwierciadło przestrzegające w smutnych zdarzeniach życia ludzkiego, Lwów 1848.pl_PL
dc.referencesAnc Bolesław, Wspomnienia szkolne za czasów Mikołaja I i Aleksandra II, [w:] Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, oprac. A. Massalski, M. M. Pawlina-Meducka, Kielce 1992.pl_PL
dc.referencesAskenazy Szymon, Wczasy historyczne, t. II, Warszawa 1904.pl_PL
dc.referencesBabel Bronisław, Wspomnienia z Krynicy, Nowy Sącz 1896.pl_PL
dc.referencesBaliński Ignacy, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesBaliński Karol, Pisma, Poznań 1849.pl_PL
dc.referencesBałucki Michał, Klub kawalerów, Warszawa–Lwów, ca 1920, (wyd. 1 w 1890 r.).pl_PL
dc.referencesBaranowski Mieczysław, O nauce gospodarstwa domowego w szkołach żeńskich, Lwów 1891.pl_PL
dc.referencesBartkowski Jan, Wspomnienia z Powstania 1831 r. i pierwszych lat emigracji, oprac. E. Sawrymowicz, Kraków 1966.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz Kazimierz, Kwestyonaryusz małżeński, Kraków 1901.pl_PL
dc.referencesBecker Gotfryd Wilhelm, Rady lekarsko-fizyczne dla małżonków płci obojga, których będzie skutkiem płodzenie pięknych i zdrowych dzieci, Lipsk 1809.pl_PL
dc.referencesBiernacki Mikołaj (Rodoć), Stary kawaler, [w:] M. Biernacki, Piosenki i Satyry, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesBobrowski Tadeusz, Pamiętnik mojego życia, cz. I, Lwów 1900.pl_PL
dc.referencesBogucki Józef Symeon, Wizerunki społeczeństwa warszawskiego. Szkice obyczajowe, wyd. 2 poszerzone przez A. Niewiarowskiego, Warszawa 1855.pl_PL
dc.referencesCampan Joanna Ludwika Henryka, Rys moralności obejmujący przestrogi dla kończących edukacją panien nader użyteczne, Warszawa 1848.pl_PL
dc.referencesCampe Joachim Henryk, Ojcowska rada dla mojej córki. Dziełko młodzieży płci żeńskiej poświęcone, Warszawa 1848.pl_PL
dc.referencesCelnart Eliza, Manualik damski czyli sposób odbywania paryzkiej gotowalni obejmujący najpewniej a nieszkodzące sposoby zachowania piękności, naprawienia wad natury bez nadwerężenia zdrowia, sztukę ubierania się przyzwoicie we wszelkich okolicznościach i sposób podobania się, Wrocław 1848.pl_PL
dc.referencesChłapowski Franciszek, O zdrojowiska i stacjach kąpielowych i klimatycznych w Polsce, Poznań 1895.pl_PL
dc.referencesChłędowski Kazimierz, Pamiętniki. Galicja (1843–1880), Wrocław 1951.pl_PL
dc.referencesChłędowski Kazimierz, Albumy fotograficzne, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesChłędowski Kazimierz, Pamiętniki, t. I–II, oprac. i wstęp A. Knot, Wrocław 1951.pl_PL
dc.referencesChłędowski Kazimierz, Rokoko we Włoszech, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesChłędowski Kazimierz, Rzym. Ludzie Odrodzenia, Lwów 1909.pl_PL
dc.referencesChłędowski Kazimierz, Z przeszłości naszej i obcej, Lwów 1935.pl_PL
dc.referencesCzarnowski Stanisław Jan, Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego. Wspomnienia z trzech stuleci XVIII, XIX i XX, Warszawa 1921–1928, z. 1–25.pl_PL
dc.referencesCzernik Wandalin, Pamiętniki weterana 1864 r., Wilno 1914.pl_PL
dc.referencesDelert Jan Baptysta, Małżeństwo według nauki Kościoła Świętego Katolickiego poprzedzone przedmową o ślubach cywilnych, Poznań 1860.pl_PL
dc.referencesDietl Józef, Źródła lekarskie w Solcu, Kraków 1858.pl_PL
dc.referencesDoliński Artur, Między Wilnem a Petersburgiem. Pamiętniki Artura Dolińskiego, wstęp i oprac. M. Korybut-Marciniak, Olsztyn 2014.pl_PL
dc.referencesDunin-Borkowski Stanisław, Podróż do Włoch w latach 1815 i 1816, Warszawa 1820.pl_PL
dc.referencesDwie nauki przedślubne i po ślubie przydać się mogące, Berlin 1853.pl_PL
dc.referencesDyliżansem przez Śląsk: dziennik podróży do Cieplic w roku 1816, oprac. J. Bujańska, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesDzieduszycka Anastazja, Książka młodej kobiety, Warszawa 1881.pl_PL
dc.referencesDzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowej, pod red. Narcyzy Żmichowskiej, t. IX, O powinnościach kobiet, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDziennik Zofii Komierowskiej spisany w Paryżu w r. 1853, „Bluszcz”, 1889, nr 1–6.pl_PL
dc.referencesEstreicher Karol, Ze Szczawnicy, Kraków 1881.pl_PL
dc.referencesFlasieński Jan, Przewodnik dla podróżujących w Europie podług najnowszych źródeł ułożony, Warszawa 1851.pl_PL
dc.referencesGąsowski Jakub, Kazanie o małżeństwach, jaki w nich wybór, jakie wzajemne małżonków obowiązki, [w:] Zbiór niektórych kazań mianych w czasie Wielkiego Jubileuszu roku 1826 miesiąca stycznia w mieście gubernskim Wilnie odbytego, Wilno 1826.pl_PL
dc.referencesGolejewski Henryk, Pamiętniki, oprac. Irena Homola, Bolesław Łopuszański, Janina Skowrońska, t. I–II, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesGomulicki Juliusz Wiktor, Genealogia Cyganerii Warszawskiej, [w:] Wacław Szymanowski, Aleksander Niewiarowski, Wspomnienia o Cyganerii Warszawskiej, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesGomulicki Juliusz Wiktor, Wstęp, [w:] Paulina Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesGomulicki Wiktor, Przy słońcu i przy gazie. Szkice z miasta, Warszawa 1888.pl_PL
dc.referencesGregorowicz Karol, Higiena kobiet i dzieci poświęcona matkom polskim, Warszawa 1861.pl_PL
dc.referencesHartmann Filip Karol, Droga do szczęśliwości ludzkiej, czyli sztuka używania rozkoszy ziemskich a zachowania i wydoskonalenia przy tym zdrowia, urody oraz siły cielesnej i dusznej, Kraków 1848.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa z Tańskich Klementyna, O powinnościach kobiet, t. 5, Berlin 1846.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa z Tańskich Klementyna, Opis przejazdu przez Niemcy, Lipsk 1844.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa z Tańskich Klementyna, Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki, Wrocław 1806.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa z Tańskich Klementyna, Rozmaitości, t. VII, Berlin 1849.pl_PL
dc.referencesJabłoński Zbigniew, Z listów emigracyjnych Stanisława Egberta Koźmiana. Część pierwsza. Listy z lat 1832–1840, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1963, s. 175–224.pl_PL
dc.referencesJaniszewski Eugeniusz, Wspomnienia odessity 1894–1916, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesJenerał Zamoyski 1803–1868, t. III–IV, Poznań 1914–1918.pl_PL
dc.referencesJunosza Klemens, Pokój przy familii, [w:] K. Junosza, Wybór pism, t. VI, Warszawa 1894.pl_PL
dc.referencesKaczkowski Michał, Przepisy zachowania się przy użyciu wód mineralnych, Lwów 1834.pl_PL
dc.referencesKainko Edward Walery, Sposób zachowania zdrowia, czerstwości i piękności ciała we wszystkich chwilach życia, Wrocław 1822.pl_PL
dc.referencesKainko Edward Walery, Węzeł małżeński, czyli pożycie w tym stanie, Wrocław 1834.pl_PL
dc.referencesKarśnicki Antoni, Wyciąg z dziennika powtórnej podróży do Włoch, Lwów 1842.pl_PL
dc.referencesKętrzyński Wojciech, O Mazurach, oprac. i wstępem poprzedził J. Jasiński, wyd. 2, Olsztyn 1988 (pierwodruk 1872 r.).pl_PL
dc.referencesKnigge Adolf, Sztuka, jak żony w pożyciu swym z mężami zachować się mają, aby miłości i szacunku nie utraciły, Przemyśl 1817.pl_PL
dc.referencesKodex Cywilny Królestwa Polskiego, Warszawa 1825.pl_PL
dc.referencesKodex Napoleona Xsięstwu Warszawskiemu, Artykułem 69-tym Ustawy Konstytucyjnej rokiem 1807, dnia 22 Lipca za Prawo Cywilne podany, Warszawa 1810.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Filomatów, wyd. J. Czubek, t. I–V, Kraków 1913.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Fryderyka Chopina, oprac. B.E. Sydow, t. I, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski Józef, Dzieła, t. VII, Warszawa 1872.pl_PL
dc.referencesKoźmian Andrzej Edward, Listy, t. III, Lwów 1894.pl_PL
dc.referencesKoźmian Stanisław, Podróż nad Renem i w Szwajcarii w 1846 roku odbyta, Poznań 1877.pl_PL
dc.referencesKrasiński Adam Stanisław, Listy do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej (1789–1790), oprac. Alicja Falniowska-Gradowska, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKrasiński Józef W., Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczpospolitej Krakowskiej, Warszawa 1821.pl_PL
dc.referencesKrasiński Zygmunt, Listy do Adama Sołtana, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesKrasiński Zygmunt, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, t. I, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKrasiński Zygmunt, Listy do różnych adresatów, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, t. II, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKrasiński Zygmunt, Trzy myśli pozostałe po ś.p. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku, Paryż 1840.pl_PL
dc.referencesKraszewski Józef Ignacy, Listy do Adama i Joanny Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Eliasza-Radzikowskiego, oprac. W. Danek, Wrocław 1966.pl_PL
dc.referencesKraszewski Józef Ignacy, Lenartowicz Teofil, Korespondencja, wyd. Wincenty Danek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesKraszewski Józef Ignacy, Obrazy z życia i podróży, t. I, Wilno 1842.pl_PL
dc.referencesKraszewski Józef Ignacy, Pamiętniki, oprac. Wincenty Danek, Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesKremer Józef, Podróż do Włoch, t. I–VI, Warszawa 1887.pl_PL
dc.referencesLa`Mert Samuel, Nauka życia, czyli jak i dlaczego żyć trzeba. Dziełko zawierające praktyczne uwagi o zdrowiu, diecie i długim życiu oraz wyjątki z teorii popularnych Liebiga o życiu, zdrowiu i chorobach. Ozdobione figurami anatomicznymi, Warszawa 1850.pl_PL
dc.referencesLeśmian Bolesław, Szkice literackie, oprac. Jacek Trznadel, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesLeśniewski Paweł Eustachy, Wychowaniec dziewiętnastego wieku, czyli przepisy przystojności i dobrego tonu w pożyciu towarzyskim, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesLimanowski Bolesław, Pamiętniki (1835–1870), Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesList umierającej matki do córki swojej, Wilno 1832.pl_PL
dc.referencesListy Hugona Kołłątaja pisane z emigracji w roku 1792, 1793 i 1794, oprac. L. Siemieński, Poznań 1872.pl_PL
dc.referencesListy Juliusza Słowackiego, wyd. L. Meyet, t. II, Lwów 1899.pl_PL
dc.referencesLubicz-Czerwiński Ignacy, Sposób szczęśliwego pożycia między mężem a żoną, czyli cnoty istotne, które ich do tego celu doprowadzić powinny, Przemyśl 1817.pl_PL
dc.referencesLubiewa Stach [Franciszek Chojnacki], Wspomnienia o emigracyi polskiej w Anglii po upadku powstania z r. 1830 i 31go, Poznań 1890.pl_PL
dc.referencesLubomirska Maria, Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesMahl M., Upominek dla troskliwych rodziców zawierający rozprawę o fizycznym (cielesnym) wychowaniu dzieci podług zasad medycyny, Lwów 1821.pl_PL
dc.referencesMałłek Karol, Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890–1919, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesMateriały do historii Towarzystwa Filomatów, wyd. S. Szpotański, S. Pietraszkiewiczówna, t. I, Kraków 1920, t. II, Kraków 1921.pl_PL
dc.referencesMateriały do historii Towarzystwa Filomatów, wyd. S. Pietraszkiewiczówna, t. III, Kraków 1934.pl_PL
dc.referencesMatylda R., O przeznaczeniu dziewicy jako kochanki oraz zasady przyzwoitego ułożenia, uprzejmości i godności, które dziewica w zakresie domowym, w obcowaniu z przyjaciółkami i w towarzystwie młodzieży zachować powinna, Warszawa 1855.pl_PL
dc.referencesMazury i Warmia 1800–1870. Wybór źródeł, oprac. W. Chojnacki, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesMazurzy wobec wiary i Kościoła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku, wstęp, tłum. i oprac. tekstów G. Jasiński i M. Szymańska-Jasińska, Dąbrówno 2018.pl_PL
dc.referencesMazurzy. Tradycja i codzienność, wybór i posłowie A. Kossert, tłum. E. Kaźmierczak i W. Leder, Olsztyn 2002.pl_PL
dc.referencesMiłkowski Julian., Sztuka wydawania się za mąż w jak najkrótszym czasie. Praktyczny i niezawodny przewodnik dający każdej kobiecie możność zdobycia sobie takiego męża, jakiego pragnie, Warszawa 1867.pl_PL
dc.referencesMiniszewski Józef Aleksander., Hipoteka szczęścia małżeńskiego, Warszawa 1860.pl_PL
dc.referencesMoszyński Julian, Podróż do Prus, Saksonii i Czech odbyta w roku 1838–1839 przez Juliana Moszyńskiego doktora medycyny, członka Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego i Dobroczynności w Wilnie, t. I–II, Wilno 1844.pl_PL
dc.referencesMoszyński Julian, Rady dla matek, czyli sposób utrzymania zdrowia kobiety od narodzenia do późnej starości, Wilno 1858.pl_PL
dc.referencesMotty Marceli, Przechadzki po mieście, cz. I, Poznań 1889.pl_PL
dc.referencesNakwaska Karolina, Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszającym, t. III, Poznań 1843.pl_PL
dc.referencesNiedźwiecki Leonard, Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. Stanisław Makowski, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz Julian Ursyn, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Petersburg 1858.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz Julian Ursyn, Pamiętniki czasów moich, t. II, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz Julian Ursyn, Pamiętniki. Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r., t. I, Poznań 1876.pl_PL
dc.referencesNiemirowski Jan, Błogosławieństwo ojca, czyli nauka w dzień zaślubienia córki swojej, treści moralnej, użytecznej i wcale nowej, ułożone i całemu plemieniu ludzkiemu ofiarowane, Lwów 1848.pl_PL
dc.referencesNiewiarowski Aleksander, Galerja konkurrentów i konkurrentek, Wilno 1857.pl_PL
dc.referencesNiewiarowski Aleksander, Szkice o cyganerii warszawskiej, [w:] Wacław Szymanowski, Aleksander Niewiarowski, Wspomnienia o Cyganerii Warszawskiej, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesNusbaum Henryk, Higiena sportu, Warszawa 1903.pl_PL
dc.referencesO obchodzeniu się kobiet z mężczyznami, b.m.w., 1802.pl_PL
dc.referencesOrański Bartłomiej Ignacy Ludwik, Wspomnienia Włoch i Szwajcarii z podróży odbytych, Poznań 1845.pl_PL
dc.referencesOstaszewski Spirydion, Ojciec córkom, cz. 1, Kijów 1851.pl_PL
dc.referencesOstromęcka Jadwiga, Pamiętnik z lat 1862–1911, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesOstrowicz Aleksander, Landek w hrabstwie kłockiem w Szlasku, Poznań 1881.pl_PL
dc.referencesPamiętnik krakowskiej rodziny Louisów 1831–1869, oprac. J. Zathey, Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Franciszka Karpińskiego, wyd. J. Moraczewski, Poznań 1844.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Natalisa Sulerzyskiego byłego posła ziemi pruskiej na sejm berliński, oprac. Sławomir Kalembka, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesPawlikowski Michał Kryspin, Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, Łomianki 2010.pl_PL
dc.referencesPawlikowski Michał Kryspin, Sumienie Polski i inne szkice kresowe, Łomianki 2014.pl_PL
dc.referencesPawlikowski Michał Kryspin, Wojna i sezon, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesPiłsudska Aleksandra, Wspomnienia, Łomianki 2004.pl_PL
dc.referencesPodróż powszechna obrazowa odtąd pod tytułem Kosmorama Europy, czyli opis krajów pod względem topografii, historyi, statystyki, obyczajów i piękności widoków [J. Gluckberg, 1837].pl_PL
dc.referencesPoeche Izydor, Brewiarzyk salonowy. Prawidła i wskazówki do zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskiem, Rzeszów 1887.pl_PL
dc.referencesPowinności chrześcijańskie, czyli katechizm misyjny, nauczający, co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, wiedzieć, czynić, aby mógł być zbawionym, Warszawa 1819.pl_PL
dc.referencesPrendowska Jadwiga, Moje wspomnienia, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesPruszakowa Seweryna, Upominek dla dziewcząt wiejskich, Warszawa 1860.pl_PL
dc.referencesRautenstrauchowa Łucja, W Alpach i za Alpami, „Biblioteka Warszawska”, t. IV, 1846.pl_PL
dc.referencesReport of the [Twelfth] Annual Meeting of the Literary Association of the Friends of Poland, London 1844.pl_PL
dc.referencesRosenblum Beniamin, Kobieta, miłość i małżeństwo pod względem moralnym, fizycznym i dietetyczno-lekarskim, Warszawa 1844.pl_PL
dc.referencesRosiękiewiczowa z Sobińskich Aniela, Nauka moralna dla płci żeńskiej krótko zebrana i na zasadach religii wsparta, Warszawa 1823.pl_PL
dc.referencesRościszewski Adam, Przestrogi i zapytania dobrej i światłej matki zadawane córce idącej za mąż i jej odpowiedzi, Lwów 1833.pl_PL
dc.referencesRościszewski Mieczysław, Dobry ton. Szkoła pożycia z ludźmi wszelkich stanów w stosunkach poufnych i ceremonialnych, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesRościszewski Mieczysław, Księga obyczajów towarzyskich, Lwów–Złoczów 1905.pl_PL
dc.referencesSainte-Foi Karol, Godziny rozmyślań dla młodej kobiety, Leszno 1857.pl_PL
dc.referencesSamborski (Ostoja) Henryk, Wspomnienia z powstania 1863 r. i pobytu na Syberii, Warszawa 1916.pl_PL
dc.referencesSłużba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918, red. M. Rychterówna, Warszawa 1929.pl_PL
dc.referencesStęczyński Bogusz Zygmunt, Sudety, wyd. J. Kolbuszewski, Jelenia Góra 1981.pl_PL
dc.referencesStęczyński Bogusz Zygmunt, Śląsk. Podróż malownicza w 21 pieśniach, wyd. 2, Wrocław 1949.pl_PL
dc.referencesStodółkiewicz Alojzy Jan, Wspomnienia i myśli, [w:] Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, oprac. Adam Massalski, Marta Pawlina-Meducka, Kielce 1992, s. 149–168.pl_PL
dc.referencesStodółkiewicz Alojzy Jan, Wspomnienia i myśli. Kielce–Płock, Warszawa 1926.pl_PL
dc.referencesStreszczona teorya gospodarstwa domowego w odczycie mianym w Zakładzie nauk, sztuk i rękodzieł dla kobiet przez L. Ćwierczakiewicz. Poradnik porządku i różnych nowości gospodarczych przez autorkę 365 obiadów i jednych praktycznych przepisów, Warszawa 1876.pl_PL
dc.referencesSudolski Zbigniew, Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. II, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSzalaj Józef, Przewodnik dla podróżujących do wód szczawnickich, Kraków 1859.pl_PL
dc.referencesSztuka podobania się mężowi (na wzór dzieła Eugeniusza Pradel, członka wielu towarzystw naukowych, dla mojej przyszłej przez przyjaciela płci pięknej), Warszawa 1834.pl_PL
dc.referencesSzymanowski Wacław, Literaci warszawscy, [w:] Wacław Szymanowski, Aleksander Niewiarowski, Wspomnienia o Cyganerii Warszawskiej, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesSzyrma Krystyn Lach, Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820–1824 odbytej, oprac. Paweł Hertz, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSzyrmowa z Dzierzgowskich Józefa, Dziennik z lat emigracji, oprac. Krzysztof Marchlewicz, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesŚniadecki Jędrzej, O fizycznym wychowaniu dzieci, Wilno 1856.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowski Andrzej Roch, Moje wspomnienia 1844–1871, oprac. Karol Jaworski, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowski Andrzej Roch, W szkole kieleckiej, [w:] Pamiętnik koła Kielczan, t. VI, 1933–1935, s. 5–37.pl_PL
dc.referencesTeofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna. Korespondencja, oprac. Józef Fert, Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesTeofil Lenartowicz, Julia Jabłonowska. Korespondencja, oprac. Józef Fert, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesThom Walter, Pedestrianism; or An Account of the Performances of celebrated Pedestrians during the last and present Century, with a full Narrative of Captain Barclay’s public nad private Matches, and An Essay on Training, Aberdeen 1813.pl_PL
dc.referencesTokarzewski Szymon, Ciernistym szlakiem, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesTyssot Szymon Andrzej, Tajemnice płci żeńskiej, choroby i lekarstwa na nie, Lipsk 1809.pl_PL
dc.referencesUjejski Kornel, Moja autobiografia, „Lamus”, 1908/1909, z. 1 (zima), s. 89–101.pl_PL
dc.referencesUjejski Kornel, Tobie i o Tobie. Kartki miłości Anonima, [w:] K. Ujejski, Poezje nieznane, z rękopisu oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1993, s. 45–112.pl_PL
dc.referencesUpominek dla młodych panien mających iść za mąż, Warszawa 1854.pl_PL
dc.referencesUstawa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawa 1893.pl_PL
dc.referencesW.T.C., Warszawa 1912.pl_PL
dc.referencesWaga Antoni, Teoria gospodarowania wewnętrznego, czyli zbiór wiadomości potrzebnych gospodyniom, dla użytku instytutów żeńskich, cz. 1, Warszawa 1828.pl_PL
dc.referencesWalewska Cecylia, Paciorki mego różańca. Garść wspomnień dla kuzyna Kazimierza Walewskiego najdroższego przyjaciela – opiekuna mojej starości na jego prośbę i serdeczne życzenie spisano. Warszawa 1939 [rękopis niepublikowany].pl_PL
dc.referencesWalewska Cecylia, W walce o równe prawa. Nasze bojownice, Warszawa 1930.pl_PL
dc.referencesWalka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWandelaincourt Antoni Hubert, Mentor, czyli książka dla panien i dam młodych. Dziełko przeznaczone osobom płci żeńskiej, a zwłaszcza domom wychowania panien, Wrocław 1809.pl_PL
dc.referencesWędrychowski Gabriel, Fragmenta wspomnień szkolnych, [w:] Księga pamiątkowa Kielczan 1856–1904 wydana z okazji zjazdu wychowańców gimnazjum w Kielcach 7 i 9 września 1924 r., red. Tomasz Ruśkiewicz, Warszawa 1925, s. 111–119.pl_PL
dc.referencesWielkie serce. Korespondencja Kornela Ujejskiego z rodziną Młodnickich, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, t. I, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWielkopolanka [Reichsteinowa Wanda], Poradnik dla młodych osób w świat wstępujących. Ułożony dla użytku tychże, Poznań 1891.pl_PL
dc.referencesWielogłoski Walery, Niewiasta, Kraków 1855.pl_PL
dc.referencesWierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.pl_PL
dc.referencesWilczyńska z Rusockich Helena, Dobry Ton. Przewodnik Towarzyski Salonowy, wg dzieła Pani D’ Alg, Lwów 1878.pl_PL
dc.referencesWileński Kalendarz Informacyjny. Księga Adresowa Wilna za rok 1926, Wilno 1927.pl_PL
dc.referencesWilkońska Paulina, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesWilkoński August, Józef Ignacy Kraszewski w Warszawie, b.r. i m.w.pl_PL
dc.referencesWilkoński August, Ramoty i ramotki, t. V, Poznań 1862.pl_PL
dc.referencesWiszniewski Michał, Podróż do Włoch, Sycylii i Malty, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesWitwicki Stefan, Listy z zagranicy, Lipsk 1842.pl_PL
dc.referencesWitwicki Stefan, Podarek ślubny dla panny młodej zawierający w sobie nabożeństwo na dzień ślubu, tudzież nauki i rady potrzebne do szczęścia i zbawienia w stanie małżeńskim, Warszawa 1841.pl_PL
dc.referencesWojnarowska Karolina, Do matek polskich słów kilka o przyszłości wzrastających pokoleń, Lipsk 1843.pl_PL
dc.referencesWojnarowska Karolina, Pierścionek babuni czyli bieg życia kobiety, t. 3, Lipsk 1845.pl_PL
dc.referencesWspomnienia Henriety z Działyńskich Błędowskiej, [w:] Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, oprac. D. Stępniewska, B. Walczyna, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesWspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberyi spisał Kornel Zielonka, Lwów 1913.pl_PL
dc.referencesWybór pism filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817–1823, oprac. A. Witkowska, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesZ filareckiego świata. Zbiór wspomnień z lat 1816–1824, wyd. H. Mościcki, Warszawa 1924.pl_PL
dc.referencesZamoyska Jadwiga, Między Londynem a Stambułem. Wspomnień część II, oprac. Edyta Bątkiewicz-Szymańska, Magdalena Biniaś-Szkopek, Kórnik [2014].pl_PL
dc.references[Zamoyska z Czartoryskich Zofia], Rady matki spisane dla córki w dzień ślubu, Warszawa 1825.pl_PL
dc.referencesZieliński Andrzej, Listy ze śląskich wód, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesА. Д. [Artur Doliński], Гомеопатия в цифрах, Wilno 1910.pl_PL
dc.referencesА. Д-ий [Artur Doliński], Водобоязнь. Сведения о предохранительном специфическом против этой болезни средстве, St. Petersburg 1884.pl_PL
dc.referencesAстольф де Kюстин, Рoссия в 1839 гoду, [w:] Россия первой половины XIX в. Глазами иностранцев, red. Ю. А. Лимонов, Санкт-Петербург 1991.pl_PL
dc.referencesПолное собрание законов Российской Империи, 2-е собрание, t. XII, nr 9894, 23.01.1837.pl_PL
dc.references„Biblioteka Warszawska” 1842, 1890.pl_PL
dc.references„Biesiada Literacka” 1882, 1888, 1894.pl_PL
dc.references„Bluszcz” 1875, 1878, 1929.pl_PL
dc.references„Bocian” 1896.pl_PL
dc.references„Cyklista” 1895–1897.pl_PL
dc.references„Dziennik Poznański” 1863.pl_PL
dc.references„Flirt Salonowy” 1911.pl_PL
dc.references„Gazeta Codzienna” 1856.pl_PL
dc.references„Gazeta Polska” 1864.pl_PL
dc.references„Gazeta Warszawska” 1852, 1856.pl_PL
dc.references„Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?”, nr 3, maj–wrzesień, Wilno 1938 – dodatek myśliwski do „Słowa”.pl_PL
dc.references„Gwiazdka Cieszyńska” 1869.pl_PL
dc.references„Kłosy” 1869, 1874.pl_PL
dc.references„Kobieta Współczesna” 1929.pl_PL
dc.references„Kronika Rodzinna” 1872, 1873.pl_PL
dc.references„Kurier Płocki” 1922.pl_PL
dc.references„Kurier Warszawski” 1823, 1929.pl_PL
dc.references„Kurjer Codzienny” 1888.pl_PL
dc.references„Kurjer Świąteczny” 1867.pl_PL
dc.references„Mucha” 1878.pl_PL
dc.references„Przegląd Historyczny” 1917.pl_PL
dc.references„Przegląd Polski” 1873.pl_PL
dc.references„Rozmaitości Szkockie. Pismo poświęcone cnocie, naukom, użytkowi i rozrywce”, Glasgow 1843, t. I, poszyty I–III.pl_PL
dc.references„Rózga” 1911.pl_PL
dc.references„Słowo” 1904.pl_PL
dc.references„Śmigus” 1892, 1893.pl_PL
dc.references„Świt” 1886.pl_PL
dc.references„Tygodnik Ilustrowany” 1869, 1897.pl_PL
dc.references„Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego” 1866.pl_PL
dc.references„Tygodnik Mód i Powieści” 1875.pl_PL
dc.references„Tygodnik Wileński” 1910.pl_PL
dc.references„Zorza” 1866.pl_PL
dc.references„Гомеопатический вестник” 1884.pl_PL
dc.references„Иллюстрированная неделя” 1874–1875.pl_PL
dc.referencesAftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. IV, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesAlbert-Szymanowska W., Dygasiński Adolf, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. I, oprac. Roman Loth, Warszawa 2000, s. 258–262.pl_PL
dc.referencesAlbert-Szymanowska W., Grudziński Stanisław, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. I, oprac. Roman Loth, Warszawa 2000, s. 380–381.pl_PL
dc.referencesArtymiak A., Materiały archiwalne dotyczące nauczycieli Stefana Żeromskiego w Gimnazjum Kieleckim 1882–1886, „Teki Archiwalne” 1961, t. VII, s. 521–546.pl_PL
dc.referencesAvanti J., Syberyjskie wątki w życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego i jego rodziny, „Zesłaniec” 2013, nr 55, s. 31–37.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz K., Dawna Biała na Podlasiu we wspomnieniach mego dziadka Adama (1792‒1878): przyczynek do dziejów miasta i gimnazjum, „Biblioteczka Bielska” 1928, nr 2.pl_PL
dc.referencesBarycz H., Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław–Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesBednarz-Grzybek R., Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesBiałostocki J., Rokoko: ornament, styl i postawa, [w:] J. Białostocki, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesBielawska T., U życiodajnych zdrojów, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBiogramy uczonych polskich, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław–Łódź 1983.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk L.T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, Kraków 1964.pl_PL
dc.referencesBochnak W., Polscy klienci manufaktury Le Page’a, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa”, t. II, 2004, s. 27–39.pl_PL
dc.referencesBoczek H., Meller B., Aleksander Sochaczewski malarz syberyjskiej katorgi, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2010, nr 11, s. 21–41.pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Zmiana wizerunku ojca w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w XIX i na początku XX w. [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, red. B. Płonka-Syroka, Warszawa 2008, s. 141–166.pl_PL
dc.referencesBorkiewicz S., Godlewski Mścisław Franciszek (1846–1908), [w:] Polski Słownik Biograficzny [PSB], t. VIII, 1959–1860, s. 182–183.pl_PL
dc.referencesBorowczyk J., Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji (1824–1870), Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesBorowkin S., August Wilkoński. Szkic biograficzny, „Prace Polonistyczne” 1967, nr 23, s. 188–204.pl_PL
dc.referencesBorsay P., A History of Leisure. The British Experience since 1500, Basingstoke 2006.pl_PL
dc.referencesBrahmer M., Powinowactwa polsko-włoskie: z dziejów wzajemnych stosunków kulturowych, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesBrzęk G., Wrześniowski August, [w:] Słownik Biologów Polskich, red. S. Feliksiak, Warszawa 1987, s. 508–509.pl_PL
dc.referencesBuckle H.T., Wpływ kobiet na postęp wiedzy, Warszawa 1867.pl_PL
dc.referencesBujnowska A., Życie codzienne pogrobowców romantyzmu. (Teofil Lenartowicz i jego korespondencja), Pułtusk 2006.pl_PL
dc.referencesBurkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesChlebowska E., Na szklanych kliszach nieznane rysunki Norwida, czyli „Album Marceliny Czartoryskiej”, „Studia Norwidiana” 2014, vol. 32, s. 147–173.pl_PL
dc.referencesChodakowska E., Wyobrażenie Syberii i Mandżurii w prozie Igora Newerlego, [w:] Europa swoich Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, red. M. Żakowska, A. Dąbrowska, J. Parnes, Łódź 2017, s. 11–85.pl_PL
dc.referencesChudzyński M., Aleksander Maciesza na syberyjskiej ziemi, [w:] Dr Aleksander Maciesza (1875–1945) w 130. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, red. Z. Kruszewski, A. Kansy, Płock 2006.pl_PL
dc.referencesChudzyński M., Dr Aleksander Maciesza, Płock 2000.pl_PL
dc.referencesCieśla-Korytowska M., Romantyczne przechadzki pograniczem, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesClapp B.W., An Environmental History of Britain since the Industrial Revolution, London–New York 1994.pl_PL
dc.referencesCorbain A., Kulisy, tłum. W. Gilewski, [w:] Historia życia prywatnego, t. IV, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 425–643.pl_PL
dc.referencesCzapska M., Europa w rodzinie, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesCzapska M., Hiller Herman (1819–1894), [w:] Świętokrzyski Słownik Biograficzny [ŚSB], red. J. Szczepański, Kielce 2009, s.185–186.pl_PL
dc.referencesCzapska M., Prywatne Szkoły Średnie w Królestwie Polskim w latach 1831–1862, Kielce 2002.pl_PL
dc.referencesCzarnowski S.J., Jaskinie okolic Krakowa i Ojcowa i ich zabytki przeddziejowe, Warszawa–Kraków 1911.pl_PL
dc.referencesCzarnowski S.J., Jaskinie okolic Ojcowa pod względem topograficznym, „Światowit” 1899, t. I, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesCzartoryski-Sziler P., Władysław Ludwik Anczyc – pisarz i wydawca, „Nasz Dziennik” [dostęp przez: http://stary.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat= 20090404&id=my11.txt].pl_PL
dc.referencesĆwikliński K., Twórczość, której nie znamy. Kilka uwag o pisarstwie Michała K. Pawlikowskiego, [w:] Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989–1999, pod red. B. Klimaszewskiego i W. Ligęzy, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesDanek W., Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDanek W., Kraszewski Józef Ignacy, [w:] PSB, t. XV, 1970, s. 221–229.pl_PL
dc.referencesDomańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDormus K., Kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego w kręgach postępowej inteligencji polskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 539–548.pl_PL
dc.referencesDygasiński A., W Kielcach, Warszawa 1899.pl_PL
dc.referencesDzierzbicka A., Lewandowski Leopold Leon (1831–1896), [w:] PSB, t. XVII, 1972, s. 208–209.pl_PL
dc.referencesDziki S., Treichel I., Czarnowski Stanisław, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 141–142.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, Związku Sowieckim i Federacji Rosyjskiej, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLV, 2010.pl_PL
dc.referencesEpsztein T., Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesFalniowska-Gradowska A., Listy biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. IX, 2003, s. 227–236.pl_PL
dc.referencesFita S., Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesFiller W., Literatura małej emigracji, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesFink K., Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego, Rzeszów 2018.pl_PL
dc.referencesGalewski J., Grzeniewski L.B., Warszawa zapamiętana. Ostatnie lata XIX stulecia, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesGawalewicz M., August Wilkoński, chirurg filozofii, kawaler krzyża naturalnego (1840‒1851), [w:] tegoż, Sylwetki i szkice literackie, Kraków 1888.pl_PL
dc.referencesGawin M., Przemiany cywilzacyjne na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Historie Polski w XIX wieku, t. I, Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGierowska-Kałłaur J., Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLV, 2010.pl_PL
dc.referencesGistedt E., Od operetki do tragedii: ze wspomnień szwedzkiej gwiazdy operetki warszawskiej, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesGlinka X., W cieniu Złotej Bramy, „Pamiętnik Kijowski”, t. I, Londyn 1959.pl_PL
dc.referencesGodlewski J., Na przełomie epok, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesGorski S., Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 1904.pl_PL
dc.referencesGórczyk W.J., Biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński (1714–1800). Szkic do studium biograficznego, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” 2017, nr 31, s. 62–98.pl_PL
dc.referencesGórczyk W.J., Krasińscy i Opinogóra. W drodze do Niepodległej, Opinogóra 2018.pl_PL
dc.referencesGórczyk W.J., Pułkownik Tadeusz Wyleżyński, przyjaciel czy „substytut” ojca Zygmunta Krasińskiego, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Prywatne światy zamknięte w listach, t. VII, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Olsztyn 2018, s. 265–281.pl_PL
dc.referencesGórnicka-Boratyńska A., Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGraczyk B., Polacy w Petersburgu od XVIII wieku do początki XXI. Historia, liczebność, struktura społeczna, [w:] Petersburg i Polska, red. D. Konstantynow, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesGrzenia J., Uniwersalny słownik języka polskiego, Chorzew 2009.pl_PL
dc.referencesHadaczek B., Historia literatury kresowej, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesHalkiewicz-Sojak G., Czy „Przedświt” jest poetycką „summą” Krasińskiego?, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 371–391.pl_PL
dc.referencesHistoria życia prywatnego, pod red. M. Perrot, t. IV, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesHolt R., Sport and the British. A Modern History, Oxford 1989.pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Uniwersytet Warszawski w latach 1869–1899, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, s. 378–494.pl_PL
dc.referencesInny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, wyd. 2, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesIwańska M., Miasto i przestrzeń miejska w świadomości mieszkańców Łodzi przełomu XIX i XX wieku, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, pod red. A. Czyżewskiego, Warszawa–Łódź 2012, s. 129–136.pl_PL
dc.referencesJakimowicz I., Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesJakimowicz R., Śp. Stanisław Jan Czarnowski, „Wiadomości Archeologiczne” 1935, t. XIII, s. 309–310.pl_PL
dc.referencesJaniak-Jasińska A., Czas wolny po pracy. Miejskie warstwy średnie w Królestwie Polskim w początkach XX w., [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001, s. 201–227.pl_PL
dc.referencesJaniak-Jasińska A., O jakim mężu myślę? Oferta małżeńska kobiet i ich oczekiwania w świetle anonsów matrymonialnych z początku XX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX., red. A. Żarnowska i A. Szwarc, t. VIII, Warszawa 2004, s. 159–199.pl_PL
dc.referencesJanik M., Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928.pl_PL
dc.referencesJankowski Cz., Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi, t. II, Petersburg 1897.pl_PL
dc.referencesJedlicki J., Proces przeciwko miastu, [w:] Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000, s. 83–113.pl_PL
dc.referencesKalembka S., Wielka Emigracja 1831–1863, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKaleta R., Sensacje z dawnych lat, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKallenbach J., Triumf filomatów, Warszawa 1919.pl_PL
dc.referencesKałwa D., Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX wieku, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Polskie związki młodzieży 1804–1831, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesKamionkowa J., Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesKapuścińska-Kmiecik N., Ruiny panny Palmiry, czyli rzecz o starej pannie, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2012, t. X, s. 17–31.pl_PL
dc.referencesKarłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1900.pl_PL
dc.referencesKazimierz Chłędowski, pisarz i badacz kultury, red. J. Mizołek, J. Maj, Krosno 2007.pl_PL
dc.referencesKępa Z., Recepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach od 1859 do 1884, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1996, nr 18, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, s. 242–377.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Krasiński Wincenty, [w:] PSB, t. XV, 1970, s. 195–198.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Łuniewski Gabriel, [w:] PSB, t. XVIII, 1973, s. 567–568.pl_PL
dc.referencesKierzek A., Rozrywki oraz życie towarzyskie w Druskiennikach w połowie XIX stulecia, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, t. 53, nr 3.pl_PL
dc.referencesKincel R., U szląskich wód. Z dziejów śląskich uzdrowisk i ich tradycji polskich, Katowice 1994.pl_PL
dc.referencesKita J., Dziewiętnastowieczne podróże „do wód” z patriotycznym wydźwiękiem w tle, [w:] Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, t. III, Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej, red. I. Janicka, Gdańsk 2018, s. 66–80.pl_PL
dc.referencesKita J., Kultura uzdrowiskowa w polskiej satyrze w XIX i pierwszej połowie XX w., [w:] Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX–XXI wiek), pod red. B. Płonki-Syroki, L. Czyż, A. Syroki i K. Sudoł, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. VI, Wrocław 2014, s. 351–372.pl_PL
dc.referencesKita J., Lekarze zdrojowi w Iwoniczu Zdroju do 1939 r. Portret zbiorowy, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Kaźmierczak, S. Jandzisia, A. Syroki, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. X, Wrocław 2018, s. 51–76.pl_PL
dc.referencesKita J., Promocja kultury uzdrowiskowej na łamach prasy w Królestwie Polskim po 1864 r., [w:] Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, pod red. A. Kaźmierczak i B. Płonki-Syroki, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. II, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesKita J., Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesKlemba U., Na progu nowego życia. Koncepcje Cecylii z Zaleskich Walewskiej na pracę zawodową kobiet pod koniec XIX w., [w:] Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań, cz. 2, red. R. Kruzel, R. Balina, M. Woźniak, S. Ejdys, A. Kubicka-Ociepa, M. Drewniak, Waleńczów 2018.pl_PL
dc.referencesKobierecki M., Walewscy herby Kolumna w XVII–XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesKociszewski A, Regionalizm Mazowiecki, Ciechanów 1993.pl_PL
dc.referencesKolago C., Geografia uzdrowisk polskich, „Balneologia Polska” 1951, t. I.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk R., Jan Bloch (1836–1902). Szkic do portretu „króla polskich kolei”, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk R., Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesKonarski S., Rybarski Feliks (1845–1899), [w:] PSB, t. XXXIII, 1991–1992, s. 287–288.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Brzostowska Genowefa z Ogińskich, [w:] PSB, t. III, 1937, s. 45–46.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Do charakterystyki biskupa Sołtyka, „Kwartalnik Historyczny”, R. XXIV, 1910, s.468–495.pl_PL
dc.referencesKorybut-Marciniak M., „Biurowy” świat Rosji XIX stulecia w odsłonach literackich, [rękopis].pl_PL
dc.referencesKorybut-Marciniak M., Dziecko w rodzinie urzędniczej w świetle materiałów Artura Dolińskiego, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Świat dziecka”, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2016 s. 47–65.pl_PL
dc.referencesKorybut-Marciniak M., Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjny, Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku (wybrane przykłady), [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, red. T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk, Lublin 2016, s. 365–409.pl_PL
dc.referencesKorybut-Marciniak M., Modny urzędnik w Nowogrodzie i Petersburgu, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Moda i styl życia”, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2017, s. 147–162.pl_PL
dc.referencesKorybut-Marciniak M., Na służbie w Petersburgu – stolica carów w oczach Artura Dolińskiego, „Echa Przeszłości” 2014, t. XV, s. 109–126.pl_PL
dc.referencesKorzeniowska W., Kurorty dolnośląskie dawniej i dziś, Opole 1992.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski M., Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesKostanecki S., Aleksander Maciesza płocki działacz naukowy i społeczny, [w:] Towarzystwo Naukowe Płockie 1820–1830–1907–1957. Szkice i materiały, Płock 1957.pl_PL
dc.referencesKostanecki S., Doktor Aleksander Maciesza, „Kalendarz Ziemi Mazowieckiej na rok 1960”, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesKostołowski A., Kościół w Dębnie, „Wiadomości Lokalne” 1993, nr 12.pl_PL
dc.referencesKowalczyk M.E., Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym XVIII wieku, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesKowalewska D., Poeta wśród „zdarzeń prawdziwych”. Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesKowecka E., W salonie i kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesKozikowski E., Łódź i pióro. Wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi bądź z Łodzią związanych, Łódź 1972.pl_PL
dc.referencesKrzysztofiak A., W zaklętym kole. O konwencjach obrazowania w twórczości Zygmunta Krasińskiego, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 311–324.pl_PL
dc.referencesKubicka J., Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesKula M., Między koniecznościami, potrzebami i utopiami, [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, pod red. M. Madurowicza, Warszawa 2014, s. 169–178.pl_PL
dc.referencesKula W., Wokół historii, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesLandau-Czajka A., Przygotowanie do małżeństwa według wybranych poradników z XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesLandy T., Wosiek R., Ksiądz Władysław Korniłowicz, „Znak” 1971, nr 207, s. 1167–1169.pl_PL
dc.referencesLebioda D.T., Czarne róże. „Fryburg” Zygmunta Krasińskiego czyli o romantycznym istnieniu w nieistnieniu, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 339–353.pl_PL
dc.referencesLeończyk S., Od Serocka do Minusińska. Los powstańca Narcyza Wojciechowskiego na zesłaniu syberyjskim, [w:] Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, red. L. Zygner, Ciechanów 2103, s. 201–209.pl_PL
dc.referencesLeończyk S., Polskie karty w historii Minusińska, Abakan 2004.pl_PL
dc.referencesLeończyk S., Życie po 1863 roku. Syberyjskie losy Narcyza Wojciechowskiego, [w:] Dziedzictwo powstania styczniowego. Pamięć Historiografia Myśl polityczna. Zbiór studiów, red. A. Kulecka, Warszawa 2013, 177–187.pl_PL
dc.referencesLeskiewiczowa J., Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym 1864–1870, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesLipelt R., Zdrojowiska i uzdrowiska w Galicji w końcu XIX i na początku XX w. w świetle współczesnych źródeł statystycznych, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie iętokrzyskim w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-Syroki, M. Dąsala i A. Syroki, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. VII, Wrocław 2016, s. 249–270.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLiteratura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLowerson J., Myerscough J., Time to Spare in Victorian England, Hassock 1977.pl_PL
dc.referencesŁepkowski J., Zbiór ś.p. Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Oddział Starożytności, Warszawa 1860.pl_PL
dc.referencesŁukawski Z., Ludność Polska w Rosji 1863–1917, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesŁupienko A., Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Antropologia wobec potrzeb medycyny, „Kosmos” 1938, t. IV.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Dzieje kolonii polskiej w Tomsku, Poznań 1934.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Płocku 1906–1931, Płock 1931.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Historia fotografii polskiej w latach 1839–1889, Płock 1972.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Jak się strzec ślepoty i chorób oczu, Warszawa 1910.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Opisy powiatów, a studja nad stosunkami województw jako jednostek regionalnych, Płock 1921.pl_PL
dc.referencesMaciesza A., Zarys higieny krajowej, rękopis w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich TNP.pl_PL
dc.referencesMacieszowie M.A., Przewodnik po Płocku, Płock 1913.pl_PL
dc.referencesMaciszyna M., Pamiętnik płocczanki, oprac. A. Stogowska, Płock 1996.pl_PL
dc.referencesMackiewicz J., Ostatnie dni Wielkiego Księstwa, „Kultura” 1960, nr 4 (150).pl_PL
dc.referencesMakiłła D., Naworski Z., Historia prawa na ziemiach polskich. Zarys wykładu, t. II, Polska pod zaborami. „II Rzeczpospolita”, Toruń 1995.pl_PL
dc.referencesMakowski K., Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesMarchlewicz K., Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831–1863), Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesMarkuszewska A., Listy literackie Zygmunta Krasińskiego – główne założenia edycji w wyborze, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2014, nr 1–2 (6), s. 45–53.pl_PL
dc.referencesMarzec W., Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Łódź–Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesMarzec W., Rewolucja 1905–1907 – ku nowoczesnej polityczności, [w:] Rewolucja 1905. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2013, s. 90–110.pl_PL
dc.referencesMarzec W., Śmiechowski K., Pathogenesis of the Polish Public Sphere. The Intelligentsia and Popular Unrest during and after the 1905 Revolution, „Polish Sociological Review” 2016, nr 4, s. 437–457.pl_PL
dc.referencesMasiarz W., Aktywność gospodarcza Polaków na Syberii w XIX i na początku XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2013, s. 27–45.pl_PL
dc.referencesMasiarz W., Prawda i fikcja literacka w powieści Igora Newerlego Wzgórze Błękitnego Snu, „Zesłaniec” 1999, nr 4, s. 100–121.pl_PL
dc.referencesMassalski A., Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862, Kielce 1983.pl_PL
dc.referencesMassalski A., Szkoła Wyższa Realna w Kielcach 1845–1862, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. XXVI, s. 61–107.pl_PL
dc.referencesMassalski A., Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833–1862, Kielce 2001.pl_PL
dc.referencesMaternicki J., Józef Kazimierz Plebański, [w:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, red. A. Gieysztor, J. Maternicki, H. Samsonowicz, Warszawa 1986, s. 93–114.pl_PL
dc.referencesMaurer J., Pan Michał, „Wiadomości” 1972, nr 34 (1377).pl_PL
dc.referencesMazur E., Warszawa przełomu XIX i XX wieku we wspomnieniach pań z kręgu zamożnej inteligencji – Jadwigi Waydel-Dmochowskiej i Stefanii Podhorskiej-Okołów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2017, t. XLV, nr 3, s. 397–405.pl_PL
dc.referencesMiąso J., Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Wrocław 1966.pl_PL
dc.referencesMigała M., Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głuchołazy) na tle pobliskich kurortów w XIX oraz I połowie XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku, Opole 2003.pl_PL
dc.referencesMilewski S., Codzienność niegdysiejszej Warszawy, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMogilnicki A., Wspomnienia, oprac. B. Izebska, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMorley J., The Life of William Ewart Gladstone, t. I–II, London 1903.pl_PL
dc.referencesNapierała A., Małżeństwo higieniczne. Koncepcje, wskazania i porady dotyczące higieny życia małżeńskiego w publikacjach medycznych i higienicznych XIX i początku XX wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, pod red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, M. Gadochy, Warszawa 2015, s. 525–538.pl_PL
dc.referencesNiedzielski Cz., O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (Podróż – powieść – reportaż), „Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego”, t. XVII, 1966, z. 1.pl_PL
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841.pl_PL
dc.referencesNietyksza M., Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesNietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesNowak M., Model idealny i rzeczywisty polskiej rodziny arystokratyczno-ziemiańskiej funkcjonujący w drugiej połowie XIX oraz na początku XX wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNowakowski J., Lenartowicz Teofil Aleksander, [w:] PSB, t. XVII, 1972, s. 29–43.pl_PL
dc.referencesOłdakowska-Kuflowa M., Wspomnienia odessity 1894–1916 Eugeniusza Janiszewskiego, [w:] Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, red. J. Ławski, N. Miliutina, Białystok–Odessa 2016.pl_PL
dc.referencesOstrowski J., Józef Aleksander Łepkowski (1826–1894), „Opuscula Musealia” 1996, t. VIII, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesPagaczewski S., Spotkajmy się u wód, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesPerrot M., Na marginesie: niezamężne kobiety, samotni mężczyźni, [w:] Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. IV, pod red. M. Perrot, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 293–310.pl_PL
dc.referencesPezda J., Ludzie i pieniądze. Finanse w działalności Adama Jerzego Czartoryskiego i jego obozu na emigracji w latach 1831–1848, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesPieczątkowski F., Hoesick Ferdynand Wilhelm (1835–1900), [w:] PSB, t. IX, 1960–1861, s. 560–561.pl_PL
dc.referencesPigoń S., Jeszcze o Ksawerze Deyblównie, „Kurier Warszawski” 1930, nr 230, s. 4–5.pl_PL
dc.referencesPiotrowska E., U wód – Krynica, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesPłaszczewska O., „O ziemio włoska!…” – liryczna Italia Zygmunta Krasińskiego, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 325–337.pl_PL
dc.referencesPłaszczewska O., Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesPłaszczewska O., Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesPolakowska A., Gacowa H., Supiński Józef, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. IV, oprac. R. Loth, Warszawa 2003, s. 170–171.pl_PL
dc.referencesPopiołek E., Działalność samorządowa Aleksandra Macieszy, [w:] Dr Aleksander Maciesza (1875–1945) w 130. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, red. Z. Kruszewski, A. Kansy, Płock 2006.pl_PL
dc.referencesPopławska I., Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesPoznański K., Polityka oświatowa caratu w latach 1834–1861. Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831–1869. Lata zmagań i nadziej, t. III, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPrek F.K., Czasy i ludzie, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesPrykaszczyk M., Młodzieńcze zabawy w pruskiej Warszawie. Rywalizacja złotej młodzieży z pałacu Pod Blachą z Towarzystwem Przyjaciół Ojczyzny, „Echa Przeszłości”, t. XIII, 2012, s. 143–161.pl_PL
dc.referencesPrzyborowski W., Stara i nowa prasa. Przyczynek do dziejów literatury ojczystej 1866–1872, Petersburg 1897.pl_PL
dc.referencesPyczek W., „I ja z nią pójdę gdzieś tam szukać Boga”. O doświadczeniu religijnym w liryce Zygmunta Krasińskiego, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 291–309.pl_PL
dc.referencesRambowicz P., Wobec gawędy. O emigracyjnej twórczości Michała K. Pawlikowskiego, Łomianki 2016.pl_PL
dc.referencesRok B., Zagraniczne podróże Polaków w pierwszej połowie XVIII wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1992, nr 1–2, s. 171–178pl_PL
dc.referencesRolle A.J., Opowiadania Historyczne, Lwów 1891.pl_PL
dc.referencesRostkowski H.W., Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesRoyle E., Modern Britain. A Social History 1750–1997, wyd. 2, London 1997.pl_PL
dc.referencesRudnicki K., Biskup Kajetan Sołtyk 1715–1788, [w:] Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, wyd. Sz. Askenazy, t. V, Kraków–Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesRudzki E., Delfina Potocka, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesRutkowski K., Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów, [w:] Tajemnice Mickiewicza, red. M. Zielińska, Warszawa 1998, s. 29–62.pl_PL
dc.referencesRutska H., Towarzystwo Naukowe Płockie 1820–1830–1907–1928, Płock 1929.pl_PL
dc.referencesRybarski A., Szkoły kieleckie, [w:] Księga pamiątkowa Kielczan 1856–1904 wydana z okazji zjazdu wychowańców gimnazjum w Kielcach 7 i 9 września 1924 r., red. T. Ruśkiewicz, Warszawa 1925, s. 48–71.pl_PL
dc.referencesRybarski F., Szkoła Wyższa Realna w Kielcach 1845–1862 r., Kielce 1888.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J.M., Baket, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesRyszewska K., Działalność archeologiczna Stanisława J. N. Czarnowskiego (1847–1929), „Między Wisłą, a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 2003, t. IV, s. 127–134.pl_PL
dc.referencesRyszewska K., „Gabinet starożytności” Tomasza Zielińskiego, „Almanach Historyczny” 2014, t. XIV, s. 39–50.pl_PL
dc.referencesRyszewska K., Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX i na początku XX wieku, Kielce 2013.pl_PL
dc.referencesRyszewski B.S., Polski dwór ziemiański w ujęciu historyka, [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło: studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff, red. Sz. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, Sz. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 725–736.pl_PL
dc.referencesRzepniewska D., Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, pod red. J. Leskiewiczowej, t. IX, Warszawa 1991, s.137–200.pl_PL
dc.referencesSajkowski A., Włoskie przygody Polaków, wiek XVI–XVIII, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSamborska-Kukuć D., Wileńskie ślady Ksawery Deybel, „Teksty Drugie” 2013, nr 6 (144), s. 306–319.pl_PL
dc.referencesSamuś P., Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata… Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesSchiller-Walicka J., Cesarski Uniwersytet Warszawski: między edukacją a polityką 1869–1917, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, red. T. Kizwalter, Warszawa 2016, s. 557–703.pl_PL
dc.referencesSęczys E., Akta Wydziału Paszportowego Kancelarii Własnej Namiestnika (1832–1861), „Archeion”, t. LXXII, 1981.pl_PL
dc.referencesSękalska D., Kobieta wyzwolona?, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesSiennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego, „Forum Socjologiczne” 2016, nr 7.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Miasto wielkoprzemysłowe i czas wolny kobiet. Łódź na przełomie XIX i XX w., [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001, s. 265–275.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Pozycja i rola kobiety w małżeństwie na przykładzie burżuazji łódzkiej przełomu XIX i XX wieku (w świetle wspomnień Heleny Anny Geyer i Marii Eiger-Kamińskiej), [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004, s. 103–118.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX/XX wieku, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX w., Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSkiba D., Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie, Wrocław 2016.pl_PL
dc.referencesSkłodkowska E., Problemy księgoznawcze w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSkłodkowska E., Produkcja i rozpowszechnianie wydawnictw w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSkubniewski W., Spis przedsiębiorców na Syberii – Polaków i osób polskiego pochodzenia w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Zesłaniec” 2005, nr 23.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesSokalska M., Między praktyką a metafizyką. Muzyka w listach Krasińskiego, [w:] Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, Kraków 2012, s. 191–216.pl_PL
dc.referencesSokolnicki M., Czternaście lat, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesSójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesStaszel J., Piątkowski Wincenty Leon (1796–1870), [w:] PSB, t. XXVI, 1981, s. 22–24.pl_PL
dc.referencesStawiak-Ososińska M., Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesStefański K., Narodziny miasta: rozwój przestrzenny i architektura Łodzi do 1914 roku, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Aleksander Maciesza (1875–1945) teoretyk regionalizmu polskiego, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1996, t. II.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Aleksander Maciesza jako prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1907–1945, [w:] Dr Aleksander Maciesza (1875–1945) w 130. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, red. Z. Kruszewski, A. Kansy, Płock 2006.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Droga do niepodległości braci Macieszów: Aleksandra i Adolfa, synów zesłańców urodzonych w Tomsku, „Zesłaniec” 2018, nr 73, s. 3–26.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820–1985, Płock 1994.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Rodak z Tomska doktor Aleksander Maciesza (1875–1945), [w:] Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej, red. A. Kuczyński, M. Marczyk, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Społecznik płocki doktor Aleksander Maciesza (1875–1945), „Niepodległość i Pamięć” 2007, nr 26.pl_PL
dc.referencesStogowska A., Tomsk we wspomnieniach doktora Aleksandra Macieszy, „Zesłaniec” 2004, nr 18.pl_PL
dc.referencesStomma L., Sławnych Polaków choroby, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesStroński H., Życie religijne Polaków w Kijowie na początku XX wieku, „Pamiętnik Kijowski”, t. VI, Polacy w Kijowie, red. H. Strońskiego, Kijów 2002.pl_PL
dc.referencesStroński H., Życie towarzyskie Polaków w Odessie na początku XX wieku w świetle pamiętnika Eugeniusza Janiszewskiego [w:] Polacy na Południowej Ukrainie XVII–XX wiek, pod red. T. Ciesielskiego, A. Korytko, H. Strońskiego, Olsztyn–Odessa–Opole 2007.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Krasiński Edward, [w:] PSB, t. XV, 1970, s. 170–171.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Norwid. Opowieść biograficzna, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Panny Szymanowskie i ich losy. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSudolski Z., Wincenty Krasiński i współcześni. Studia i materiały, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSupiński J., Szkoła polska gospodarstwa społecznego, Lwów 1862.pl_PL
dc.referencesSzacki J., Ojczyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Krasiński Adam Stanisław, [w:] PSB, t. XV, 1970, s. 160–166.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Krasiński Kazimierz, [w:] PSB, t. XV, 1970, s. 184–186.pl_PL
dc.referencesSzenic S., Maria Kalergis, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSzmyt A., Gimnazjum i liceum wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego okręgu naukowego w latach 1805–1833, Olsztyn 2009.pl_PL
dc.referencesSzwarc A., Rygorystyczne normy i swobodne obyczaje. Małżeństwo i związki pozamałżeńskie w opiniach ziemiańsko-arystokratycznej elity w połowie XIX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSzyjkowski M., Władysław Ludwik Anczyc: Życie i pisma, t. I, Monografia, Kraków 1908.pl_PL
dc.referencesSzymczak-Hoff J., Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku. (Studium źródłoznawcze), Rzeszów 1982.pl_PL
dc.referencesSzyndler B., Stanisław Nałęcz Małachowski (1736–1809), Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesSzyperski A., Osiem wieków Szczawna, Szczawno 1970.pl_PL
dc.referencesSzyszko-Trojanowska J., „Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle”. Wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897–1930, Szczecin 2017.pl_PL
dc.referencesŚleszyński W., Województwo poleskie, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesŚlisz A., Okręt Leon (1864–1937), [w:] PSB, t. XXIII, 1978, s. 706–707.pl_PL
dc.referencesŚliwowska W., Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów – zesłańców postyczniowych, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesŚmiechowski K., Kwestia mieszkaniowa w dużych miastach Królestwa Polskiego na początku XX wieku jako zagadnienie polityczne, [w:] Architektura w mieście, architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, Warszawa 2017, s. 13–28.pl_PL
dc.referencesŚmietańska A., Goldhar Moric (Michał) (1840–1900), [w:] ŚSB, s. 157–158.pl_PL
dc.referencesŚmietańska A., Możdżeński Leon (1820–1901), [w:] ŚSB, s. 336.pl_PL
dc.referencesŚwierkowski K., Czarnowski Stanisław Jan (1847–1929), [w:] PSB, t. IV, 1938, s. 237–238.pl_PL
dc.referencesŚwięcki T., Wybult F., Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932.pl_PL
dc.referencesTeresińska I., Przyborowski Walery, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. III, oprac. R. Loth, Warszawa 2002, s. 311–313.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2008, nr 9, s. 147–162.pl_PL
dc.referencesTokarzówna K., Głowacki Leon Albert (1834–1907), [w:] PSB, t. VIII, 1959–1860, s. 124.pl_PL
dc.referencesTomaszewski M., Mickiewicz Adam, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. VI: m, Kraków 2000, s. 242–248.pl_PL
dc.referencesTuszyński B., 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesTuszyński B., Od Dynasów do Szurkowskiego, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesTuszyński B., Złota księga kolarstwa polskiego, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesTylińska E., Życie codzienne studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie (1869–1904), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2000, t. XL, s. 23–58.pl_PL
dc.referencesTylusińska A., Ugniewska J., Włochy w czasach Romantyzmu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesUljasz A., Syberia i Daleki Wschód w twórczości Igora Newerlego. Pisarska wizja, oceny, dyskusja, „Teksty i konteksty” 2012, nr 2 (7), s. 325–343.pl_PL
dc.referencesUrbanek B., Poradniki medyczne o seksualności kobiet i mężczyzn w XIX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesUrbanowski M., Posłowie do drugiego wydania Dzieciństwa i młodości Tadeusza Irteńskiego, Łomianki 2010.pl_PL
dc.referencesUrbańska M., Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce, „Saeculum Christianum. Pismo Historyczno-Społeczne” 2011, nr 18/1, s. 217–230.pl_PL
dc.referencesWasylewski S., Kazimierz Chłędowski, [w:] PSB, t. III, 1937, s. 307.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Klaczko Julian, [w:] PSB, t. XII, 1966‒1967, s. 531‒536.pl_PL
dc.referencesWiech S., „Dyktatura serca”. Na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Abiedynskiego (1826–1883), Kielce 2010.pl_PL
dc.referencesWielhorski W., Ziemie ukrainne Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, „Pamiętnik Kijowski”, t. I, Londyn 1959.pl_PL
dc.referencesWielki słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWierzejski W.K., Fragmenty z dziejów polskiej młodzieży akademickiej w Kijowie 1834–1920, Warszaw 1939.pl_PL
dc.referencesWitkowska-Urban E., Status kobiety w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym w świetle twórczości Eleonory Ziemięckiej, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz 2000.pl_PL
dc.referencesWitkowska A., Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesWitkowska A., Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesWitkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWolska B., Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia, „Napis”, t. XVIII, 2012, s. 59–88.pl_PL
dc.referencesWolska B., Utwory erotyczne i obsceniczne Adama Naruszewicza – inspiracje, metaforyka, słownictwo, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, z. specjalny 2015, s. 117–135.pl_PL
dc.referencesWolska M., Ujejski o Ksawerze Deibel, „Myśl Narodowa” 1930, nr 3, s. 39–40.pl_PL
dc.referencesWroczyński K., Z moją młodością przez Warszawę, Czytelnik, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesWrzosek A., Aleksander Maciesza. Życie i działalność naukowa i społeczna, Poznań 1947.pl_PL
dc.referencesWyka K., Pokolenia literackie, Kraków 1977.pl_PL
dc.referencesWystąpienie Prezesa TNP Zbigniewa Kruszewskiego otwierające sesję naukową Dr Aleksander Maciesza (1875–1945) – 130. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, [w:] Dr Aleksander Maciesza (1875–1945) w 130. r ocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, red. Z. Kruszewski, A. Kansy, Płock 2006.pl_PL
dc.referencesZamojska D., Bursz ‒ cygan ‒ legionista. Józef Bogdan Dziekoński, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesZatorska P., Uzdrowisko w Solcu do wybuchu I wojny światowej, „Studia Humanistyczno- Społeczne” 2009, t. III, s. 27–44.pl_PL
dc.referencesZieleniewski M., Rys balneologii powszechnej, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesZierkiewicz E., Jaką płeć ma poradnikowy dyskurs?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesZiółek E.M., Państwo w mowach sejmowych biskupa Adama Stanisława Krasińskiego (wygłoszonych w czasie Sejmu Czteroletniego), [w:] Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714–1800) w 300. rocznicę urodzin Biskupa Kamienieckiego, Opinogóra 2015, s. 49–61.pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Schyłek wieku XIX – kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego, [w:] Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2013, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesŻółkiewscy J. i W., Polacy w kijowskim Instytucie Politechnicznym 1898–1918, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1991, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesŻurawicka J., Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesŻychliński T., Złota księga szlachty polskiej, R. I, Poznań 1879.pl_PL
dc.referencesŻyciorysy zasłużonych profesorów Gimnazjum Kieleckiego. Roman Buczyński, [w:] Księga pamiątkowa Kielczan 1856–1904 wydana z okazji zjazdu wychowańców gimnazjum w Kielcach 7 i 9 września 1924 r., red. T. Ruśkiewicz, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesБеликов Александр, Беликов Богдан, Дуэли в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.), „Наука. Релігія. Суспільство” 2013, nr 4.pl_PL
dc.referencesГоголь Николай, Ревизор, https://royallib.com/book/gogol_nikolay/revizor.html, [data dostępu: 16.12.2018 r.]pl_PL
dc.referencesГригорьев Николай Илларионович, Алкоголизм и преступления в г. С.-Петер- бурге. По материалам С.-Петербургских городских больниц и Архива С.-Пе- тербургского окружного суда., С.-Петербург 1900.pl_PL
dc.referencesЗюбан Маргарита Николаевна, Политика российского государства в отношении женской проституции: середина XIX столетия – 1917 год, „Известия Российского Государственного Педагогического Университета Имени А. И. Герцена. Аспирантские Тетради” 2008, nr 36 (77).pl_PL
dc.referencesКузнецов Михаил, Проституция и сифилис в России, С.-Петербург 1871.pl_PL
dc.referencesЛебина Наталия Лебина, Михаил Витальевич Шкаровский, Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. – 40-егг. XX в., http://statehistory.ru/books/N-B--Lebina-M-V--SHkarovskiy_Prostitutsiya-v-Peterburge/ [data dostępu: 4.10.2018 r.].pl_PL
dc.referencesПалий Елена Николаевна, Русский дворянский салон XIX века, „Вестник ТГУ” 2009, nr 1 (69).pl_PL
dc.referencesПивоварова Юлия Игоревна, Роль женщины в литературном салоне (на мате- риале русской культуры начала XIX в.), „Ярославский педагогический вестник”, nr 2, 2015.pl_PL
dc.referencesПоляки в Петербурге в первой половине XIX века. Сборник, red. А. И. Федута, Москва 2010.pl_PL
dc.referencesПравила светской жизни и этикета. Хороший тон, red. Юрьев и Владимирский, С.-Петербург 1889.pl_PL
dc.referencesПушкин Александр Сергеевич, Собрание сочинении в 10 тт., t. II, https://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1828/0477.htm [data dostępu 4.10.2018 r.].pl_PL
dc.referencesРюшкина Наталья Евгеньевна, Пьянство и борьба с ним в эпоху винного акциза (1863–1894 гг.), „Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена” 2011, nr 143.pl_PL
dc.referencesСанктпетербург по переписи 10 декабря 1869 года. Население по возрастам, семейному состоянию, вероисповеданиям, народностям, сословиям и грамотности, С.-Петербург 1872.pl_PL
dc.referencesСанктпетербург по переписи 15 декабря 1890 года, cz. 1–4, Перепись жителей, С.-Петербург 1891.pl_PL
dc.referencesСеменкова Татьяна Георгиевна, Высшее образование для женщин в россии XIX века (страницы истории), [w:] Народное образование. Педагогика. Рубрикатор, red. В.М. Полонский, Москва 2016.pl_PL
dc.referencesСтолетие С. Петербургского Английского Собрания, С.-Петербург 1870.pl_PL
dc.referencesТруды первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством, С.-Петербург 1910.pl_PL
dc.referencesХандорин Владимир, Дуэль в России, „Родина” 1993, nr 10, c. 87–93.pl_PL
dc.referencesШвейковский П.А., Суд общества офицеров и дуэль в войсках российской армии (действующее законодательство со всеми комментариями). Настольная книга для офицеров всех родов оружия, С.-Петербург 1898.pl_PL
dc.referencesШкуропат Светлана Геннадьевна, Рестораны в системе увеселительных заведений Санкт-Петербурга XIX – начала ХХ в., „Петербургская культурологическая школа с. Н. Иконниковой: история и современность”, t. CCX, 2015.pl_PL
dc.referencesЭнциклопедия Санкт-Петербурга, http://www.encspb.ru/object/2805379469?lc=ru, [data dostępu: 4.10.2018 r.]pl_PL
dc.referencesЯсинская Ю.Л., Трактирные и питейные заведениякак часть увеселительно-развлекательной сферы петербургаво второй половине XIX – начале XX вв., „Вестник новгородского государственного университета” 2009, nr 51.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-731-9
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe