Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Dorotapl_PL
dc.contributor.authorSzyja, Paulinapl_PL
dc.date.accessioned2022-12-07T09:26:37Z
dc.date.available2022-12-07T09:26:37Z
dc.date.issued2022pl_PL
dc.identifier.issn2080-1653*
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44501
dc.description.abstractThe article discusses the conditions, benefits and limitations of building a nuclear power plant in Poland. Considerations in this regard were based on the SWOT analysis. The most serious challenges accompanying this kind of investment project in the energy sector were presented in more detail. They have been preceded by from the performed statistical analysis of the data the sources of PM10 and PM2.5 dust emission, which has led to the conclusion that burning coal by households is the main cause of emissions. They have negative consequences for the health and life of the population. In the situation where changes in the Polish energy system, related among others to the EU climate and energy policy, are necessary, it is vital to find alternative solutions. It is not easy. Renewable energy has a number of limitations (despite its many advantages), especially under adverse conditions such as few days of sunshine for photovoltaic technology. Therefore, this study aims to determine the legitimacy of building a nuclear power plant in Poland and verifies the research hypothesis that the lack of a stable energy policy is a serious barrier to the development of nuclear energy in Poland. Any decision on the changes in the energy system should be thoroughly analysed, taking into account not only the economic calculation, but also the time needed to make the necessary changes, social consequences (poor air quality in the case of coal burning) and environmental.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł podejmuje zagadnienie uwarunkowań, korzyści i ograniczeń związanych z budową elektrowni jądrowej w Polsce. Rozważania w tym zakresie sporządzono na podstawie analizy SWOT. Zaprezentowano najpoważniejsze wyzwania towarzyszące temu przedsięwzięciu inwestycyjnemu w sektorze energetycznym. Przedstawione badania zostały poprzedzone wnioskami wypływającymi z analizy statystycznej danych dotyczących immisji pyłów PM10 i PM2,5. W jej efekcie ustalono, że spalanie węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe jest główną przyczyną immisji, które negatywnie wpływają na zdrowie i życie ludzi. W sytuacji konieczności przeprowadzenia zmian w polskim systemie energetycznym, związanych m.in. z polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej (UE), niezbędne jest znalezienie alternatywnych rozwiązań. Zadanie to nie jest jednak proste. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych wiąże się z licznymi ograniczeniami – mimo wielu niezaprzeczalnych zalet – oraz z zawodnością tych źródeł, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach (np. niewielka liczba dni słonecznych w przypadku technologii fotowoltaicznej). Dlatego też niniejsza praca stawia sobie za cel nie tylko określenie zasadności budowy elektrowni atomowej w Polsce, lecz także zweryfikowanie postawionej hipotezy badawczej, zgodnie z którą brak stabilnej polityki energetycznej stanowi poważną barierę rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Jakiekolwiek decyzje o zmianach w systemie energetycznym powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny, czas potrzebny na ich przeprowadzenie, a także konsekwencje społeczne (niska jakość powietrza w przypadku spalania węgla) oraz środowiskowe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego*
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl_PL
dc.subjectenergetyka jądrowapl_PL
dc.subjectimmisjapl_PL
dc.subjectlokalizacjapl_PL
dc.subjectmodel biznesowypl_PL
dc.subjectPM10pl_PL
dc.subjectPM2pl_PL
dc.subject5pl_PL
dc.subjectpolityka energetycznapl_PL
dc.subjectzeroemisyjnośćpl_PL
dc.titleSzanse i bariery rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w kontekście skutków immisji pyłów PM10 i PM2,5pl_PL
dc.title.alternativeOpportunities and barriers to the development of nuclear power in Poland in the context of the effects of PM10 and PM2.5 emissionspl_PL
dc.typeArticle*
dc.page.number33-58pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonomii Rozwojupl_PL
dc.identifier.eissn2449-903X*
dc.contributor.authorEmaildorota.michalak@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.24917/20801653.361.3pl_PL
dc.relation.volume36*
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record